Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a villamosenergia-iparban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a villamosenergia-iparban"— Előadás másolata:

1 a villamosenergia-iparban
Piacnyitás a villamosenergia-iparban Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal Magyar Közgazdasági Társaság 46. Közgazdász-vándorgyűlés, Eger Hotel Eger, június 26-28

2 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (1)
Szabályozás, felügyelet, érdekvédelem és tájékoztatás, ezen belül: az energiaipari vállalkozások és a vezetékes energiaellátási piac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása, az ellátás biztonságának megőrzése és növelése, a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés, a versenykorlátozás megakadályozása a piaci szereplők tevékenységének és az árak szabályozása révén, a hatékony és fenntartható vezetékes energia-piaci verseny előmozdítása, 2

3 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (2)
a hatékonysági követelmények és a legkisebb költség elvének érvényesítése, a fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása, a felhasználók és az engedélyesek érdekeinek védelme, tájékoztatás, nyilvánosság, együttműködés. 3

4 AZ ENERGIAPIACI LIBERALIZÁCIÓ MÉRFÖLDKÖVEI (1)
A vertikálisan szervezett trösztök (MVMT, OKGT) lebontása önálló társaságokká. Az OGY elfogadta az új magyar energiapolitika célkitűzéseit, megalkotta a bányatörvényt. Az OGY elfogadta a gázszolgáltatásra, valamint a villamosenergia-ellátásra vonatkozó törvényeket. E két törvény határozta meg a Magyar Energia Hivatal hatáskörét és feladatait is. Az EU elfogadja a villamos energia direktívát. 4

5 AZ ENERGIAPIACI LIBERALIZÁCIÓ MÉRFÖLDKÖVEI (2)
Az EU elfogadja a földgáz direktívát. Magyarországon hatályba lép a távhőszolgáltatásról szóló törvény. A villamos energia direktíva és a földgáz direktíva hatályba lép. Új villamos energia törvény az EU direktívával összhangban. A villamosenergia-piac nyitásának kezdete. Új földgáz törvény az EU irányelvvel összhangban. A földgázpiac nyitásának kezdete. Villamosenergia-törvény a teljes piacnyitásról. 5

6 AZ ENERGIAPIACI LIBERALIZÁCIÓ MÉRFÖLDKÖVEI (3)
OGY határozat a közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról. Földgáz törvény a teljes piacnyitásról. 6

7 HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK (HTM-EK ÉS VEASZ-OK) SZEREPE A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN (RÉGI KETTŐS MODELL) aukció határkeresztező kapacitásokra HTM-mel rendelkező termelők Termelők MVM Villamos Energia Kereskedelmi Zrt. (Közüzemi nagykereskedő) „Megújuló és kapcsolt” termelés Közüzemi szolgáltatók Rendszeri-rányító Kereskedők Közüzemi fogyasztók Rendszer-szintű szolgálta-tások piaci ár szerződéses ár szerződéses ár (hatósági ár) hatósági ár átmeneti kapacitás-feleslegek erőművi kapacitás aukció Villamosenergia import Szabadpiaci fogyasztók HTM-ek VEASZ-ok Hosszú távú import szerződések 7

8 A VERSENYPIACI KISKERESKEDELEMI ÁRAK ÉS A KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓKNAK (2005 január március) 8

9 ERŐMŰVI KAPACITÁSAUKCIÓKON ÉRTÉKESÍTETT ÖSSZES VILLAMOS ENERGIA ÉS A BEFAGYOTT KÖLTSÉG ALAKULÁSA
9

10 ÁTÁLLÁSI DÍJ, KÁP-KASSZA ÉS „SZÉNFILLÉR” A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN
2003 2004 2005 2006 2007 Átállási díj árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,15 0,22 0,30 1,13 0,73 beszedett összeg (Mrd Ft) 4,5 7,4 10,3 42,6 30,7* KÁP kassza 0,21 0,46 0,70 2,07 adott évi kifizetés (Mrd Ft) 9,3 16,8 31,5 47,2 48,2 ezen belül megújuló energia hasznosításra (hulladék is) 1,3 6,0 14,5 15,0 14,7 hővel kapcsolt termelésre 8,0 10,8 17,0 32,2 33,5 Szénfillér 0,29 0,25 * Maradványérték: 32 Mrd Ft 10

11 AZ MVM „NAGYAUKCIÓ” (2007.10.25.) EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA*
11

12 VILLAMOS ENERGIA ÁRAK ALAKULÁSA EURÓPÁBAN (1)
Magyarország 12

13 VILLAMOS ENERGIA ÁRAK ALAKULÁSA EURÓPÁBAN (2)
Magyarország 13

14 Import - Export Termelők (hazai)
JELENLEGI MODELL Import - Export Termelők (hazai) HTM-ek Szervezett Piac (SZP) MVM nagykereskedő VEASZ-ok Aukció Aukció Közüzemi szolgáltatók utódszervezetei Egyetemes szolgáltatók Kereskedők ) Kereskedők Ellenőrzött ár Háztartási és egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók Szabadpiaci fogyasztók A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek 14

15 ÁRSZABÁLYOZÁS A fogyasztói számla szerkezete: 15 villamos energia ára,
rendszerhasználati díjak. A villamosenergia-rendszer használatáért átviteli-rendszerirányítási díjat, rendszerszintű szolgáltatások díját, elosztási díjat kell fizetni. Az elosztási díjat országosan egységesen kell meghatározni és az elosztói engedélyesek között az indokolt költségek arányában meg kell osztani. A díjakat az indokolt működési- és tőkeköltségek, illetve összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni. Az engedélyesek kötelesek a díjakra javaslatot tenni a Hivatal irányelvét követve. 15

16 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
Meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében vehetik igénybe a jogosult fogyasztók. Jogosultak köre lakossági fogyasztók és kisfeszültségen vételező 2008. december 31-ig 3 x 50 A-nál, 2009. január 1-től 3 x 63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági fogyasztók, valamint január 1-től a közintézmények (költségvetési szervek, önkormányzatok stb.). A szociálisan rászorulók és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak. Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók körére. Ha az egyetemes szolgáltató nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes szolgáltatót) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató közül. 16

17 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)
Árszerkezet Szabályozás Átviteli-rendszerirányítási díj Rendszerszintű szolgáltatások díja Külön árelemek ÁFA Egyetemes szolgáltatói termékár szolgáltatói árrés ÁFA törvény GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva) Piaci alapú „benchmark” ár (árellenőrzés) Kv-i törvény (VET) GKM rendelet alapján (ársapka) rendszerhasználati díjak (RHD) átállási költség szénfillér iparági nyugdíjasok kedv. incl. megújuló és kapcsolt termelés támogatása energiafüggő díjak (Ft/kWh) Elosztási díj 17

18 VILLAMOSENERGIA-IPARI STRUKTÚRA
Áramszolgáltatók MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt Erőművek Átviteli Rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése MAVIR ZRT Egyetemes Szolgáltatók (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisfogyasztók részére Elosztói (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) MVM Partner : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : számviteli szétválasztás eszközök Paks Vértes Gázturbinák Erőművi részesedések MVM csoport . 18

19 Forrás: Regulierungsbehörden, EU Kommission, A.T. Kearney
AZ ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓK TULAJDONOSI ÉS JOGI „SZÉTVÁLASZTÁSA” AZ EU-15 ORSZÁGOKBAN (1) (2007. január 1-jei állapot szerint) Jogi szétválasztás Tulajdonosi szétválasztás Független rendszerirányító 19 Forrás: Regulierungsbehörden, EU Kommission, A.T. Kearney

20 Tulajdonosi szétválasztás
AZ ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓK TULAJDONOSI ÉS JOGI „SZÉTVÁLASZTÁSA” AZ EU-15 ORSZÁGOKBAN (2) (2007. január 1-jei állapot szerint) Tulajdonosi szétválasztás 100% KKH Tőzsdén szereplő 100% állami tulajdon Piaci szereplők részesedése befolyás nélkül (2) 30% CDeP 70% KKH 20% SEPI 80% KKH 12% állami 25% Fortum 25% Pohjolan (1) 24% KKH 51% állami 27,45% Electrabel 40% KKH 30% állami 5% EdP Tulajdonosi szétválasztás eszközbirtoklás nélkül Független rendszer irányítás 100% állami 100% Üzemeltető cég Hálózati eszközök Jogi szétválasztás TSO mint integrált vállalat része (1) Rövidítések, megjegyzések: KKH = közkézhányad; CDeP = Cassa Depositi e Prestiti; SEPI = La Sociedad Estatal de Participaciones Índustriales; Görögország 2005-ös helyzet (2) Nem teljesen felel meg a tulajdonosi szétválasztásnak Forrás: A.T. Kearney Analyse 20

21 AZ EU BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008.VI.04.) A MAGYARORSZÁGI HTM-EKRŐL (1)
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2) A HTM-ek (az MVM és a termelők között kötött Hosszú Távú villamos energia vásárlási Megállapodások) tiltott állami támogatást tartalmaznak, ezért azokat fel kell bontani. Az erőművekkel kamatos kamattal vissza kell fizettetni e támogatást a május 1-jét követő időszakra. A visszafizetendő támogatás számítási módszerére (piac szimulációra) a magyar hatóságok tegyenek javaslatot. Az erőművenként visszafizetendő összegeket hat hónapon belül kell kiszámítani (a számítás módszerét és a felhasznált adatokat az EU Bizottság hagyja jóvá). 21

22 AZ EU BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008.VI.04.) A MAGYARORSZÁGI HTM-EKRŐL (2)
A tiltott állami támogatást tíz hónapon belül kell visszafizettetni. A visszafizetés mértékének megállapításakor figyelembe lehet venni a befektetők még meg nem térült beruházásait. 22

23 JPE-vel rendelkező engedélyes azonosítása a nagykereskedelem,
A JELENTŐS PIACI ERŐ (JPE) MEGÁLLAPÍTÁSA, AZ INDOKOLT ÉS ARÁNYOS MÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGEK ELŐÍRÁSA (1) JPE-vel rendelkező engedélyes azonosítása a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, a rendszerszintű szolgáltatások, valamint az átviteli- és az elosztó hálózati veszteségek pótlása piacain történik. A piacelemzés során a Hivatal – többek között - figyelembe veszi: az engedélyes méretét és piaci részesedését, az irányító vállalat által irányított társaságok tevékenységi körét, a vertikális integrációt, 23

24 A JELENTŐS PIACI ERŐ (JPE) MEGÁLLAPÍTÁSA, AZ INDOKOLT ÉS ARÁNYOS MÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGEK ELŐÍRÁSA (2) a növekedési és terjeszkedési, valamint a piacra lépési korlátokat, a lehetséges verseny hiányát, a méret- és tevékenység-gazdaságosságot, a kereslet és kínálat viszonyát, stb. A piacelemzést a Hivatal szükség szerint, de legalább három évenként végzi el. A JPE-vel rendelkező engedélyes számára előírható főbb kötelezettségek: számviteli és műszaki információk, értékesítési szerződések meghatározott adatai, árak nyilvánosságra hozatala, 24

25 A JPE-vel rendelkező engedélyesek azonosítása és a
A JELENTŐS PIACI ERŐ (JPE) MEGÁLLAPÍTÁSA, AZ INDOKOLT ÉS ARÁNYOS MÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGEK ELŐÍRÁSA (3) az egyenlő elbánás biztosítása, az indokolatlan megkülönböztetéstől való tartózkodás (megkülönböztető árak, fizetési határidők, eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek tilalma, stb.), indokolatlanul magas vagy alacsony díjak tilalma, árkorlátok vagy költségalapú árképzés (költségszámítási és díjképzési módszer előírása), meghatározott időközönként tartandó nyilvános aukció, az átláthatóság érdekében mintaajánlat készítése. A JPE-vel rendelkező engedélyesek azonosítása és a kötelezettségek előírása a GVH-val együttműködve történik. 25

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Horváth J. Ferenc
26


Letölteni ppt "a villamosenergia-iparban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések