Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace."— Előadás másolata:

1 Bogya Zoltán GasCon Workshop GasCon Workshop Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace A közüzemi szolgáltatás jövője a teljes piacnyitás után A magyar gázpiac működési modelljére MEH javaslat tükrében

2 Bogya Zoltán GasCon Workshop TERVEZETT TÉMAKÖRÖK 1.FOGALMAK Általános gazdasági érdekű szolgáltatások Közüzemi szolgáltatás Egyetemes szolgáltatás Végső menedékes 2. AZ ÚJ FÖLDGÁZMODELL 3. KÉRDÉSEK

3 Bogya Zoltán GasCon Workshop Rendszerbe adott GÁZ TERMELŐ TÁROLÓ RENDSZERHASZNÁLÓK – Kereskedő, – ESZ kereskedő – Mérőkör felelős, – Fogyasztó SZÁLLÍTÓ JPE KERESKEDŐ, KERESKEDŐ, SZERVEZETT PIAC FOGYASZTÓ ELLÁTÓK: - Kereskedő, - ESZ kereskedő, - Mérlegkör felelős, -VégsőM ELOSZTÓ Pénzügyi egyensúly tartás Fizikai egyensúly tartás Egyensúlyozó piac (NRP operátor) KIS FOGYASZTÓ ESZ kereskedő EGYÜTTMŰKÖDŐ RENDSZER KERESKEDELMI KAPCSOLATOK FORRÁS Rendszerhasználók infrastruktúra kapcsolatai Kereskedelmi kapcsolatok A gáz fizikai útja

4 Bogya Zoltán GasCon Workshop A magyar gázpiac működési modellje Az és évi gáztörvények előkészítésének, a jogszabályok alkalmazhatóságának, illetve a modell javaslat első egyeztetési fázisának tapasztalatai azt igazolják, hogy az új jogszabályi kereteket egy részleteiben kidolgozott és az érintett szereplőkkel egyeztetett működési modell alapján célszerű előkészíteni.

5 Bogya Zoltán GasCon Workshop A magyar gázpiac működési modell céljai A gázpiac fizikai működésének és kapcsolatrendszerének kidolgozása, mely biztosítja a fogyasztók gázellátásának folyamatosságát, biztonságát és minőségét, minden fogyasztó számára hozzáférhetővé teszi a piaci versenyből eredő előnyöket, miközben a lényeges alkuerőt nem képviselő lakossági fogyasztók és kisvállalkozások számára igényük esetén, hatósági kontroll mellett biztosítja az ellátás egyetemességét,

6 Bogya Zoltán GasCon Workshop A magyar gázpiac működési modellje Az új piaci struktúra egy – a nem alkuerős végfogyasztói körnek is megfelelő ellátásbiztonságot és szolgáltatási színvonalat garantáló – egységes szabadpiaci modell, szemben az új modellt megelőző, szabályozott és szabadpiaci elemekből felépülő hibrid modellel.

7 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A szolgáltatások tartalmának, színvonalának, valamint az áraknak a szabályozása továbbra is fennmarad a természetes monopóliumot jelentő földgáz infrastruktúrák (szállítás, elosztás), (tárolás) piaci működése terén.

8 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A rendszerirányítói engedélyes megszűnik Feladatait a szállítói engedélyes végzi teljes körűen. Több szállítói engedélyes esetén, az egyes engedélyesek a rendszerük határán belül felelnek a rendszerük egyensúlyáért.

9 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A földgáz jelenlegi, teljes körűen szabályozott árú közüzemi szolgáltatási rendszere megszűnik. „Közüzem” alatt a „a szabályozott gázdíj mellett működő közüzem”-et kell érteni. A földgáz értékesítését végző jelenlegi engedélyesek új tartalmú kereskedelmi engedélyek birtokában, kereskedőként, vagy egyetemes szolgáltató kereskedőként (ESZ) kapcsolódhatnak az értéklánchoz. a földgáz beszerzésében korábban meglévő kötöttségek (a közüzemi szolgáltatók csak a nagykereskedői feladatot ellátó kereskedőtől vásárolhattak) megszűnnek. A piaci dominanciából következő piaczavaró hatások kiszűrésének és korlátozásának biztosítása érdekében létrejön a jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) kereskedő intézménye.

10 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A földgázellátás KERESKEDŐKÖN keresztül valósul meg. A lényeges alkuerőt nem képviselő lakossági fogyasztók és kisvállalkozások („Kisfogyasztók”) ellátásának folyamatossága érdekében, a regionálisan működő, egyetemes szolgáltatási csomagokat (ESZ) forgalmazó KERESKEDŐKNEK ellátásbiztonságot és szolgáltatási színvonalat garantáló szerződéskötési kötelezettsége lesz.

11 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A Kisfogyasztók jogosultak földgázellátásukhoz szabadon választani  a kereskedelmi és az  ESZ engedéllyel rendelkezők közül. Minden más fogyasztó és az egyetemes szolgáltatást nem választó Kisfogyasztó földgázellátása piaci KERESKEDŐKÖN keresztül, szabaadpiaci feltételek mellett történik.

12 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei Az ESZ engedélyesi jogosultság nyílt pályázat útján lesz megszerezhető. –minimális ellátás biztonsági szint, –szolgáltatási színvonal, –vállalt ár/árképlet Az ESZ-ek regionális hatáskörrel rendelkeznek.

13 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A kiadásra kerülő ESZ működési engedélyek hatályba lépéséig, a jelenlegi Közüzemi Szolgáltatók részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget kell, kizárólagos és kötelező jelleggel az egyetemes szolgáltatást választó Kisfogyasztók ellátása céljából előírni. a korábbi működési területre és fogyasztói körre, a meghatározott működési feltételek mellett.

14 Bogya Zoltán GasCon Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Egyetemes szolgáltatók (ESZ): A jogszabályban meghatározott feltételek szerint működő KERESKEDELMI ENGEDÉLYESEK, akik a versenypiaci működésük mellett, kijelölés, vagy pályázat alapján kizárólagos jogosultságot és kötelezettséget szereznek az egyetemes szolgáltatási csomagok Kisfogyasztóknak történő értékesítésére, az engedélyükben rögzített régión belül. Az ESZ kereskedők a piaci átalakulás átmeneti – az első pályázat lezárásáig terjedő - időszakában a korábbi közüzemi szolgáltatók köréből lesznek kijelölve.

15 Bogya Zoltán GasCon Workshop Az új modell ismérvei A közüzemi ellátás szabályozott árrendszere minden fogyasztó – a lakosság is – versenypiaci fogyasztóvá válásával megszűnik, a Kisfogyasztók védelme érdekében létrejön egy új, árfelügyeleti rendszer. A tarifaszabályozás a természetes monopóliumok (szállítás, elosztás, tárolás) esetében fennmarad.

16 Bogya Zoltán GasCon Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Az alábbiakban felsorolt és jogszabályban előírt szabványos szerződésekben rögzített feltételek képezik a szolgáltatási alapcsomagot, amelyek minden engedélyesre kötelező érvényűek. Az ESZ köteles a kijelölt régióban lévő Kisfogyasztók gázellátását biztosítani, velük szerződést kötni, ha az adott Kisfogyasztók az egyetemes szolgáltatásban kívánnak részesülni. Az ellátásbiztonság megkövetelt szintjét jogszabály írja elő. Az alapszolgáltatások fejében a szolgáltató nem számolhat fel magasabb árat és külön díjat, mint amit az elfogadott pályázat alapján vállalt meghirdetett ár. A benyújtott árképzést az összehasonlíthatóság érdekében jogszabály írja elő.

17 Bogya Zoltán GasCon Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Az ESZ a működési területükön legalább 1 db ügyfélszolgálati irodát köteles létesíteni és működtetni. A fogyasztó részére történő gázszolgáltatás műszaki feltételeit az érvényes ÜKSZ előírásai szerint kell biztosítani. Az ESZ kereskedő köteles Üzletszabályzatában közzé tenni a szabványszerződést. A Kisfogyasztó az egyetemes szolgáltatási szerződést a következő gázév kezdetére jogszabályban meghatározott módon felmondhatja. Az ESZ kereskedő a szerződést nem mondhatja fel, azonban a jogszabály által meghatározott esetekben (pl. nem fizetés) és a szabványszerződésben meghatározott módon annak teljesítését szüneteltetheti, illetve a szerződés a fogyasztónak felróható szerződésszegés esetén megszűnik. A szabványos egyetemes szolgáltatási szerződés módosítását a Hivatal a jogszabályokban előírt módon hagyja jóvá és határozatával minden ESZ kereskedőre kiterjeszti.

18 Bogya Zoltán GasCon Workshop Köszönöm a figyelmüket! 18


Letölteni ppt "Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace."

Hasonló előadás


Google Hirdetések