Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből 2007. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből 2007. április."— Előadás másolata:

1 Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből 2007. április

2 Page 2 Tartalom 1.Célok 2.Előzmények 3.A kereskedőváltás feltételei 4.Gyakorlati esetek a kereskedőváltás során 5.Javaslat előnyei a fogyasztó számára

3 Page 3 Célok A mai alkalom célja, hogy… •Hozzájárulni a teljes energia piaci liberalizáció fogyasztó oldali felkészüléséhez •Szolgáltatói oldal javaslatainak ismertetése gyakorlati példákon keresztül szemléltetve •A javasolt modell előnyei a fogyasztó számára

4 Page 4 Piaci modell átalakulást segítő tényezők Operatív szabályozás Felső szintű szabályozás Előzmények, kiindulási helyzet Teljes piacnyitás Új piaci modell javaslat Hibrid működési model l Új Szabályzatok Új villamos energia törvény Piaci szereplők javaslatai Európai Unió szabályozási dokumentumok A hibrid modell tapasztalatai •Szabályozási kérdések •Működési kérdések •IT kérdések Szolgáltatói javaslat terjedelme és tartalma

5 Page 5 Kereskedőváltás feltételei •Jogszabályban biztosított a fogyasztó számára a villamos energia kereskedő szabad választása. •A folyamat a fogyasztó szemszögéből a legegyszerűbb módon zajlik és a fogyasztót nem terheli extra költség a folyamat végrehajtása során. •A folyamat során szükséges adatkommunikációt a piaci szereplők között költség hatékony és standard módon szükséges megvalósítani. •Az egyes piaci szereplők szerepe és felelőssége egyértelműen meghatározott a teljes folyamat során. •A folyamatot a lehető legrövidebb átfutási idővel szükséges megvalósítani. A fogyasztó igényét megakadályozó tényezőktől mentes folyamat meghatározása szükséges. •Javasolt a fogyasztó „egy kapus” kiszolgálása kereskedőváltás során, mely a fogyasztó új kereskedője által megvalósított. Emellett biztosítani szükséges a fogyasztó számára, hogy saját maga járjon el korábbi szerződése felmondása során. •A fogyasztó számára minden lényeges információhoz való hozzáférést biztosítani szükséges. •A folyamat átláthatóságát és nyomon követhetőségét biztosítani szükséges. •A folyamat során felmerülő hibákat a legrövidebb idő alatt kezelni szükséges, melyhez egyértelműen definiált szerepkörökre és felelősségekre van szükség.

6 Page 6 A kereskedőváltáshoz kapcsolódó folyamatok példákon keresztül

7 Page 7 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

8 Page 8 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

9 Page 9 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Az „Új” Energiakereskedő a fogyasztótól kapott adatok alapján ajánlatot tesz a fogyasztó számára. A fogyasztó dönt az ajánlat elfogadásáról. A fogyasztó megadja az „Új” kereskedő számára a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: • Név és cím adatok; • Mérési pont azonosító (POD); • Megállapodás az RHD és mennyiségi eltérés fizetéséről; • Nyilatkozat a mérőóra állás megállapítás módjáról, szükség esetén mérőállás megadása; • Kereskedőváltás utáni mértékadó éves fogyasztás, amennyiben a fogyasztó módosítani szeretné a korábbi 12000 kWh értéket; • Nyilatkozat, abban az esetben, ha a fogyasztó megbízza az „Új” Energiakereskedőt, hogy járjon el a nevében a „Korábbi” Energiakereskedőnél az előző időszakra kötött kereskedelmi szerződésének felmondásában. Elszámolás történik a fogyasztó és a „Korábbi” kereskedő között az elmúlt időszakra vonatkozóan, valamint elszámolás történhet a fogyasztó és az „Illetékes” Elosztói Engedélyes között attól függően, hogy a fogyasztó milyen megállapodást kötött a rendszerhasználati díj, valamint a mennyiségi eltérésre vonatkozóan.

10 Page 10 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Visszaigazolás Kereskedőváltás jelzése Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Számlázás Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Végszámla Kereskedelmi szerződés Esetlegesen HH számlázás

11 Page 11 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Visszaigazolás Kereskedőváltás jelzése Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Számlázás Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Végszámla Kereskedelmi szerződés Esetlegesen HH számlázás

12 Page 12 Javaslat előnyei a fogyasztó számára Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Visszaigazolás Szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Számlázás Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Végszámla Esetlegesen HH számlázás

13 Page 13 A fogyasztó a kereskedőváltás során - az új kereskedővel egyeztetve- meghatározhatja, hogy a végszámla elkészítéséhez szükséges fogyasztási mennyiség, milyen módon kerüljön meghatározásra. A fogyasztó az alábbi esetek közül választhat. 1.) Elszámolás becsült mérőóra állás alapján 2.) Elszámolás fogyasztó által diktált mérőóra állás alapján 3.) Elszámolás leolvasás alapján Elszámolás alapesetei

14 Page 14 A fogyasztó típusa:  Kisvállalati fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével.  Tegyük fel, hogy a fogyasztó aktuális mértékadó éves fogyasztása: 12000 kWh (azaz a részszámla érték alapja 1000 kWh), a fogyasztó profilcsoportja pedig, Kisüzleti1. Kereskedőváltás adatai:  Kereskedőváltás tervezett dátuma: 2007. május 1.  A fogyasztó tervezett éves leolvasása: 2007. szeptember 1. (az előző leolvasás 2006. szeptember 1-én történt) Szerződéses és ellátási kapcsolatok:  A fogyasztó jelenlegi kereskedője: „Korábbi” Energiakereskedő Kft.  A fogyasztó választott új kereskedője: „Új” Energiakereskedő Kft.  A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt. A fogyasztó jellemzői

15 Page 15 Számla tartalma – becsült óraállás alapján történő elszámolás Elszámoló számla - becsült mérőóra állás alapján - Ha a fogyasztó becsléssel kérte a fogyasztás megállapítását, ebben az esetben az elosztói engedélyes a fogyasztó aktuális MÉF értéke alapján (12000 kWh) és a szintetikus profilcsoport alapján (Kisüzleti1) állapítja meg azt. • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke 0 kWh; • A rendszerhasználati díj alapja a fogyasztó kereskedőváltás előtti MÉF értéke, azaz 1000 kWh az utolsó hónapra vonatkozóan; • Az energiadíj alapja szintén a fogyasztó kereskedőváltás előtti MÉF értéke, azaz 1000 kWh az utolsó hónapra vonatkozóan. Az elszámolás nem generál új mértékadó éves fogyasztást és nem befolyásolja a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket. Amennyiben a fogyasztó módosítani kívánja a MÉF-et, az új szerződésbe ez az érték kerül. A régi kereskedőjével a régi MÉF alapján számol el.

16 Page 16 Számla tartalma – diktált / leolvasott óraállás alapján történő elszámolás 1. Elszámoló számla - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / túlfogyasztás - 1) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó még nem kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás); • Az energiadíj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás). Az elszámolás új mértékadó éves fogyasztást generál –, amennyiben a fogyasztó a kereskedőváltás során nem adott meg új MÉF értéket –,de a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket, ha van ilyen, nem írja fölül.

17 Page 17 Elszámoló számla - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / alulfogyasztás - 1) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja -500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó nem kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás); • Az energiadíj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). • Az elszámolás új mértékadó éves fogyasztást generál –, amennyiben a fogyasztó a kereskedőváltás során nem adott meg új MÉF értéket –,de a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket, ha van ilyen, nem írja fölül. Az elszámolás új mértékadó éves fogyasztást generál –, amennyiben a fogyasztó a kereskedőváltás során nem adott meg új MÉF értéket –,de a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket, ha van ilyen, nem írja fölül. Számla tartalma – diktált / leolvasott óraállás alapján történő elszámolás 2.

18 Page 18 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

19 Page 19 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Értesítés

20 Page 20 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Visszautasítás 2 Visszautasítás Értesítés Visszautasítás 1

21 Page 21 Javaslat előnyei a fogyasztó számára Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Visszautasítás Értesítés Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás 2 Visszautasítás 1

22 Page 22 I.) Technikai okok Az alábbi technikai okai lehetnek a kereskedőváltás meghiúsulásának: • A fogyasztó nem azonosítható; • A küldött adat nem feldolgozható. Feloldás: A bejelentés technikai hiba esetén megismételhető az elosztói engedélyes vagy a fogyasztó korábbi kereskedője számára. II.) Üzleti okok Abban az esetben, ha a fogyasztó több kereskedő ajánlatát is elfogadja, vagy egyéb félreértések miatt kereskedőverseny alakul ki. Feloldás: Ebben az esetben a bejelentés megismételhető, azonban szélesebb körű egyeztetésre van szükség, így a kereskedőváltás időpontja a tervezett 2007. május 1-ről 2007. június 1-re tolódhat. Visszautasítás okai, és az okok feloldása

23 Page 23 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

24 Page 24 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltási szándék visszavonása Értesítés Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltás visszavonása

25 Page 25 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Értesítés Kereskedőváltási szándék visszavonása Ajánlat elfogadásától számított 7 napon belül Kereskedőváltás visszavonása 2 Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása 1

26 Page 26 Javasolt működés előnyei a fogyasztó számára Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Kereskedőváltási szándék visszavonása Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Korábbi kereskedői engedélyes Kereskedőváltás jelzése Értesítés Ajánlat elfogadásától számított 7 napon belül Kereskedőváltás visszavonása 2 Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása 1

27 Page 27 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

28 Page 28 A fogyasztó típusa:  Lakossági fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével.  A csatlakozás kiépítése előtt a Fogyasztó nem rendelkezik MÉF-fel, profilcsoporttal, csupán teljesítményigénnyel és kiépítendő fogyasztási hellyel. Tegyük fel, hogy a fogyasztó teljesítmény igénye 3*32 A alatti. Fogyasztás adatai:  Fogyasztás megkezdésének tervezett dátuma: 2007. május 1. Szerződéses és ellátási kapcsolatok:  A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt. a.) eset: A fogyasztó a csatlakozás kiépítésének pillanatában még nem választott villamos energia kereskedőt. b.) eset: A fogyasztó a csatlakozás kiépítésének pillanatában már ajánlatot kért az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től. Ebben az esetben a csatlakozás kiépítéséhez szükséges dokumentumokat az „Ellátó” Energiakereskedő számára is benyújthatja, ha a kereskedő nyújt ilyen szolgáltatást. A fogyasztó jellemzői

29 Page 29 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft- től Szerződések aláírása A fogyasztó megadja az „Ellátó” kereskedő számára a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: • Név és cím adatok; • Mérési pont azonosító (POD); • Megállapodás az RHD és mennyiségi eltérés fizetéséről. Ebben az esetben a fogyasztó az „Ellátó” Energiakereskedő Kft. ügyfélszolgálatának segítségével meghatározza profilcsoportját és mértékadó éves fogyasztását, valamint ajánlatot kér az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től. Az „Ellátó” Energiakereskedő a fogyasztótól kapott adatok alapján ajánlatot tesz a fogyasztó számára. A fogyasztó dönt az ajánlat elfogadásáról. Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése A csatlakozási kiépítési igényét a fogyasztó az „Illetékes” Elosztói Engedélyes számára vagy az „Ellátó” Energiakereskedő számára is eljuttathatja – abban az esetben, ha a fogyasztó már a kiépítés időpontjában kért ajánlatot a kereskedőtől, és a kereskedő vállalja, hogy eljár a fogyasztó nevében az elosztói engedélyes felé a csatlakozás kiépítése során – a szükséges dokumentumokkal együtt.

30 Page 30 Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft- től Szerződések aláírása Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Hálózat csatlakozási szerződés Kereskedelmi szerződés Hálózat használati szerződés Ellátás megkezdésének jelzése Visszaigazolás Szerződéskötés Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal Ellátás kezdete

31 Page 31 Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft- től Szerződések aláírása Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Ellátás megkezdésének jelzése Visszaigazolás Szerződéskötés Javasolt működés - háttérfolyamatokkal Kereskedelmi szerződés Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Ellátás kezdete Hálózat használati szerződés

32 Page 32 Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft- től Szerződések aláírása Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Ajánlatadás és szerződéskötés Ellátás megkezdésének jelzése Visszaigazolás Szerződéskötés Javaslat előnyei a fogyasztó számára Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Ellátás kezdete

33 Page 33 Kereskedőváltás folyamatai 1.Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás 2.Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra 3.Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által 4.Új fogyasztó bekapcsolása 5.Fogyasztó megszűnése

34 Page 34 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből A fogyasztó jelzi a fogyasztási hely megszűnését az „Ellátó” Energiakereskedő számára Elszámolás az „Ellátó” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel Elszámolás történik a fogyasztó és az „Ellátó” kereskedő között az elmúlt időszakra vonatkozóan, valamint elszámolás történhet a fogyasztó és az „Illetékes” Elosztói Engedélyes között attól függően, hogy a fogyasztó milyen megállapodást kötött a rendszerhasználati díj, valamint a mennyiségi eltérésre vonatkozóan. A fogyasztó felmondja az „Ellátó” Energiakereskedővel kötött szerződését.

35 Page 35 Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Szerződés felmondása Ellátás befejezésének jelzése Visszaigazolás Javasolt működés - háttérfolyamatokkal A fogyasztó jelzi a fogyasztási hely megszűnését az „Ellátó” Energiakereskedő számára Elszámolás az „Ellátó” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel Számlázás Végszámla Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása

36 Page 36 A fogyasztó típusa:  Kisvállalati fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével.  Tegyük fel, hogy a fogyasztó aktuális mértékadó éves fogyasztása: 12000 kWh (azaz a részszámla érték alapja 1000 kWh), a fogyasztó profilcsoportja pedig, Kisüzleti1. Kereskedőváltás adatai:  A fogyasztás megszűnésének tervezett dátuma: 2007. május 1.  A fogyasztó tervezett éves leolvasása: 2007. szeptember 1. (az előző leolvasás 2006. szeptember 1-én történt) Szerződéses és ellátási kapcsolatok:  A fogyasztó ellátó kereskedője: „Ellátó” Energiakereskedő Kft.  A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt. A fogyasztó jellemzői

37 Page 37 Számla tartalma 1. Elszámoló számla - túlfogyasztás - 1) eset: A leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó még nem kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás); • Az energiadíj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás).

38 Page 38 Elszámoló számla - alulfogyasztás - 1) eset: A leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja -500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A leolvasott fogyasztás a 2006. szeptember 1. és 2007. április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó nem kapott áprilisi részszámlát • Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); • A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás); • Az energiadíj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). Számla tartalma 2.

39 Page 39 A javaslat előnyei a fogyasztó számára

40 Page 40 1. Lehetőség az egykapus (új kereskedőn keresztüli) ügyintézésre az alábbiakban:  az elosztói szerződések megkötése;  korábbi villamos energia ellátási szerződés felmondása;  MÉF változása; 2. Lehetőség az egyszerűbb szerződéskötésre 3. Az optimalizált adatcsere folyamatok biztosítják a fogyasztó számára a kereskedőváltás létrejöttét adott fordulónapra, így nem marad a fogyasztó ellátatlanul.  Rövidebb átfutási idő;  Párhuzamos adatcsere folyamatok kiszűrése. 4. Elosztó központú adatcsere, segíti a folyamat átláthatóságát  Elosztó és kereskedő közötti kommunikáció, nincs a kereskedők között közvetlen adatcsere;  Szinkronizált adatok;  Kereskedőverseny könnyebb kezelése. A javaslat előnyei a fogyasztó számára 1.


Letölteni ppt "Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből 2007. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések