Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből"— Előadás másolata:

1 Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből
2007. április

2 Tartalom Célok Előzmények A kereskedőváltás feltételei
Gyakorlati esetek a kereskedőváltás során Javaslat előnyei a fogyasztó számára

3 Célok A mai alkalom célja, hogy…
Hozzájárulni a teljes energia piaci liberalizáció fogyasztó oldali felkészüléséhez Szolgáltatói oldal javaslatainak ismertetése gyakorlati példákon keresztül szemléltetve A javasolt modell előnyei a fogyasztó számára

4 Előzmények, kiindulási helyzet
Piaci modell átalakulást segítő tényezők Hibrid működési modell Teljes piacnyitás Felső szintű szabályozás Európai Unió szabályozási dokumentumok Új villamos energia törvény Új piaci modell javaslat Szolgáltatói javaslat terjedelme és tartalma Operatív szabályozás Új Szabályzatok A hibrid modell tapasztalatai Szabályozási kérdések Működési kérdések IT kérdések Piaci szereplők javaslatai

5 Kereskedőváltás feltételei
Jogszabályban biztosított a fogyasztó számára a villamos energia kereskedő szabad választása. A folyamat a fogyasztó szemszögéből a legegyszerűbb módon zajlik és a fogyasztót nem terheli extra költség a folyamat végrehajtása során. A folyamat során szükséges adatkommunikációt a piaci szereplők között költség hatékony és standard módon szükséges megvalósítani. Az egyes piaci szereplők szerepe és felelőssége egyértelműen meghatározott a teljes folyamat során. A folyamatot a lehető legrövidebb átfutási idővel szükséges megvalósítani. A fogyasztó igényét megakadályozó tényezőktől mentes folyamat meghatározása szükséges. Javasolt a fogyasztó „egy kapus” kiszolgálása kereskedőváltás során, mely a fogyasztó új kereskedője által megvalósított. Emellett biztosítani szükséges a fogyasztó számára, hogy saját maga járjon el korábbi szerződése felmondása során. A fogyasztó számára minden lényeges információhoz való hozzáférést biztosítani szükséges. A folyamat átláthatóságát és nyomon követhetőségét biztosítani szükséges. A folyamat során felmerülő hibákat a legrövidebb idő alatt kezelni szükséges, melyhez egyértelműen definiált szerepkörökre és felelősségekre van szükség.

6 A kereskedőváltáshoz kapcsolódó folyamatok
példákon keresztül

7 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

8 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

9 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből
Az „Új” Energiakereskedő a fogyasztótól kapott adatok alapján ajánlatot tesz a fogyasztó számára. A fogyasztó dönt az ajánlat elfogadásáról. Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től A fogyasztó megadja az „Új” kereskedő számára a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: Név és cím adatok; Mérési pont azonosító (POD); Megállapodás az RHD és mennyiségi eltérés fizetéséről; Nyilatkozat a mérőóra állás megállapítás módjáról, szükség esetén mérőállás megadása; Kereskedőváltás utáni mértékadó éves fogyasztás, amennyiben a fogyasztó módosítani szeretné a korábbi kWh értéket; Nyilatkozat, abban az esetben, ha a fogyasztó megbízza az „Új” Energiakereskedőt, hogy járjon el a nevében a „Korábbi” Energiakereskedőnél az előző időszakra kötött kereskedelmi szerződésének felmondásában. Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Elszámolás történik a fogyasztó és a „Korábbi” kereskedő között az elmúlt időszakra vonatkozóan, valamint elszámolás történhet a fogyasztó és az „Illetékes” Elosztói Engedélyes között attól függően, hogy a fogyasztó milyen megállapodást kötött a rendszerhasználati díj, valamint a mennyiségi eltérésre vonatkozóan. Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel)

10 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás jelzése Kereskedelmi szerződés Visszaigazolás Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Visszaigazolás Visszaigazolás Kereskedőváltás jelzése Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Esetlegesen HH számlázás Végszámla Számlázás

11 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedelmi szerződés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Visszaigazolás Visszaigazolás Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Esetlegesen HH számlázás Végszámla Számlázás

12 Javaslat előnyei a fogyasztó számára
kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltáshoz szükséges szerződések aláírása Visszaigazolás Visszaigazolás Szerződéskötés Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Elszámolás a „Korábbi” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel) Esetlegesen HH számlázás Végszámla Számlázás

13 Elszámolás alapesetei
A fogyasztó a kereskedőváltás során - az új kereskedővel egyeztetve- meghatározhatja, hogy a végszámla elkészítéséhez szükséges fogyasztási mennyiség, milyen módon kerüljön meghatározásra. A fogyasztó az alábbi esetek közül választhat. 1.) Elszámolás becsült mérőóra állás alapján 2.) Elszámolás fogyasztó által diktált mérőóra állás alapján 3.) Elszámolás leolvasás alapján

14 A fogyasztó jellemzői A fogyasztó típusa:
Kisvállalati fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével. Tegyük fel, hogy a fogyasztó aktuális mértékadó éves fogyasztása: kWh (azaz a részszámla érték alapja 1000 kWh), a fogyasztó profilcsoportja pedig, Kisüzleti1. Kereskedőváltás adatai: Kereskedőváltás tervezett dátuma: május 1. A fogyasztó tervezett éves leolvasása: szeptember 1. (az előző leolvasás szeptember 1-én történt) Szerződéses és ellátási kapcsolatok: A fogyasztó jelenlegi kereskedője: „Korábbi” Energiakereskedő Kft. A fogyasztó választott új kereskedője: „Új” Energiakereskedő Kft. A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt.

15 - becsült mérőóra állás alapján -
Számla tartalma – becsült óraállás alapján történő elszámolás Elszámoló számla - becsült mérőóra állás alapján - Ha a fogyasztó becsléssel kérte a fogyasztás megállapítását, ebben az esetben az elosztói engedélyes a fogyasztó aktuális MÉF értéke alapján (12000 kWh) és a szintetikus profilcsoport alapján (Kisüzleti1) állapítja meg azt. Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke 0 kWh; A rendszerhasználati díj alapja a fogyasztó kereskedőváltás előtti MÉF értéke, azaz 1000 kWh az utolsó hónapra vonatkozóan; Az energiadíj alapja szintén a fogyasztó kereskedőváltás előtti MÉF értéke, azaz 1000 kWh az utolsó hónapra vonatkozóan. Az elszámolás nem generál új mértékadó éves fogyasztást és nem befolyásolja a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket. Amennyiben a fogyasztó módosítani kívánja a MÉF-et, az új szerződésbe ez az érték kerül. A régi kereskedőjével a régi MÉF alapján számol el.

16 - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / túlfogyasztás -
Számla tartalma – diktált / leolvasott óraállás alapján történő elszámolás 1. Elszámoló számla - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / túlfogyasztás - 1) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó még nem kapott áprilisi részszámlát A rendszerhasználati díj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás); Az energiadíj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás). Az elszámolás új mértékadó éves fogyasztást generál –, amennyiben a fogyasztó a kereskedőváltás során nem adott meg új MÉF értéket –,de a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket, ha van ilyen, nem írja fölül.

17 - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / alulfogyasztás -
Számla tartalma – diktált / leolvasott óraállás alapján történő elszámolás 2. Elszámoló számla - diktált vagy leolvasott mérőóra állás alapján / alulfogyasztás - 1) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); A rendszerhasználati díj alapja -500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A kalkulált / leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó nem kapott áprilisi részszámlát A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás); Az energiadíj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). Az elszámolás új mértékadó éves fogyasztást generál –, amennyiben a fogyasztó a kereskedőváltás során nem adott meg új MÉF értéket –,de a fogyasztó által a kereskedőváltás során megadott értéket, ha van ilyen, nem írja fölül. ( Tervezett – MÉF*fprofil( )/1000 )

18 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

19 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás Visszautasítás Visszautasítás Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Értesítés

20 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás 1 Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás 2 Visszautasítás Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Értesítés

21 Javaslat előnyei a fogyasztó számára
kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás 1 Kereskedőváltás jelzése Visszautasítás 2 Visszautasítás Értesítés az „Új” Energia- kereskedőtől a kereskedőváltás meghiúsulásáról Értesítés

22 Visszautasítás okai, és az okok feloldása
I.) Technikai okok Az alábbi technikai okai lehetnek a kereskedőváltás meghiúsulásának: A fogyasztó nem azonosítható; A küldött adat nem feldolgozható. Feloldás: A bejelentés technikai hiba esetén megismételhető az elosztói engedélyes vagy a fogyasztó korábbi kereskedője számára. II.) Üzleti okok Abban az esetben, ha a fogyasztó több kereskedő ajánlatát is elfogadja, vagy egyéb félreértések miatt kereskedőverseny alakul ki. Ebben az esetben a bejelentés megismételhető, azonban szélesebb körű egyeztetésre van szükség, így a kereskedőváltás időpontja a tervezett május 1-ről június 1-re tolódhat.

23 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

24 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása Kereskedőváltási szándék visszavonása Kereskedőváltás visszavonása Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Visszajelzés a visszavonásról Értesítés

25 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Új kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása Ajánlat elfogadásától számított 7 napon belül Kereskedőváltás visszavonása 1 Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltási szándék visszavonása Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása 2 Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Visszajelzés a visszavonásról Értesítés

26 Javasolt működés előnyei a fogyasztó számára
kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Korábbi kereskedői engedélyes Ajánlatkérés az „Új” Energiakereskedő Kft-től Ajánlatadás és szerződéskötés Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása Ajánlat elfogadásától számított 7 napon belül Kereskedőváltás visszavonása 1 Visszajelzés a visszavonásról Kereskedőváltási szándék visszavonása Kereskedőváltás jelzése Kereskedőváltás visszavonása 2 Lehet, hogy nem is kerül kiküldésre a korábbi kereskedőnek a lemondó nyilatkozat! Kereskedőváltás visszavonása Visszajelzés a visszavonásról Visszajelzés a visszavonásról Értesítés

27 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

28 A fogyasztó jellemzői A fogyasztó típusa:
Lakossági fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével. A csatlakozás kiépítése előtt a Fogyasztó nem rendelkezik MÉF-fel, profilcsoporttal, csupán teljesítményigénnyel és kiépítendő fogyasztási hellyel. Tegyük fel, hogy a fogyasztó teljesítmény igénye 3*32 A alatti. Fogyasztás adatai: Fogyasztás megkezdésének tervezett dátuma: május 1. Szerződéses és ellátási kapcsolatok: A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt. a.) eset: A fogyasztó a csatlakozás kiépítésének pillanatában még nem választott villamos energia kereskedőt. b.) eset: A fogyasztó a csatlakozás kiépítésének pillanatában már ajánlatot kért az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től. Ebben az esetben a csatlakozás kiépítéséhez szükséges dokumentumokat az „Ellátó” Energiakereskedő számára is benyújthatja, ha a kereskedő nyújt ilyen szolgáltatást.

29 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből
Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése A csatlakozási kiépítési igényét a fogyasztó az „Illetékes” Elosztói Engedélyes számára vagy az „Ellátó” Energiakereskedő számára is eljuttathatja – abban az esetben, ha a fogyasztó már a kiépítés időpontjában kért ajánlatot a kereskedőtől, és a kereskedő vállalja, hogy eljár a fogyasztó nevében az elosztói engedélyes felé a csatlakozás kiépítése során – a szükséges dokumentumokkal együtt. Az „Ellátó” Energiakereskedő a fogyasztótól kapott adatok alapján ajánlatot tesz a fogyasztó számára. A fogyasztó dönt az ajánlat elfogadásáról. Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től A fogyasztó megadja az „Ellátó” kereskedő számára a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: Név és cím adatok; Mérési pont azonosító (POD); Megállapodás az RHD és mennyiségi eltérés fizetéséről. Ebben az esetben a fogyasztó az „Ellátó” Energiakereskedő Kft. ügyfélszolgálatának segítségével meghatározza profilcsoportját és mértékadó éves fogyasztását, valamint ajánlatot kér az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től. Szerződések aláírása

30 Jelenlegi működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Hálózat csatlakozási szerződés Ajánlatadás és szerződéskötés Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től Ellátás megkezdésének jelzése Kereskedelmi szerződés Visszaigazolás Szerződések aláírása Szerződéskötés Hálózat használati szerződés Ellátás kezdete

31 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Kereskedelmi szerződés Ajánlatadás és szerződéskötés Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től Ellátás megkezdésének jelzése Visszaigazolás Szerződések aláírása Hálózat használati szerződés Szerződéskötés Ellátás kezdete

32 Javaslat előnyei a fogyasztó számára
Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes Csatlakozás kiépítésének igénylése és csatlakozás kiépítése Csatlakozás kiépítésének igénylése, egyeztetés a csatlakozás kiépítéséről, csatlakozás kiépítése és szerződés kötés Ajánlatadás és szerződéskötés Ajánlatkérés az „Ellátó” Energiakereskedő Kft-től Ellátás megkezdésének jelzése Visszaigazolás Szerződések aláírása Szerződéskötés Ellátás kezdete

33 Kereskedőváltás folyamatai
Fordulónapra történő sikeres kereskedőváltás Kereskedőváltás meghiúsulása adott fordulónapra Kereskedőváltási szándék visszavonása a fogyasztó által Új fogyasztó bekapcsolása Fogyasztó megszűnése

34 A folyamat lépései a fogyasztó szemszögéből
A fogyasztó jelzi a fogyasztási hely megszűnését az „Ellátó” Energiakereskedő számára A fogyasztó felmondja az „Ellátó” Energiakereskedővel kötött szerződését. Elszámolás történik a fogyasztó és az „Ellátó” kereskedő között az elmúlt időszakra vonatkozóan, valamint elszámolás történhet a fogyasztó és az „Illetékes” Elosztói Engedélyes között attól függően, hogy a fogyasztó milyen megállapodást kötött a rendszerhasználati díj, valamint a mennyiségi eltérésre vonatkozóan. Elszámolás az „Ellátó” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel

35 Javasolt működés - háttérfolyamatokkal
Fogyasztó Ellátó kereskedői engedélyes Elosztói engedélyes A fogyasztó jelzi a fogyasztási hely megszűnését az „Ellátó” Energiakereskedő számára Szerződés felmondása Ellátás befejezésének jelzése Visszaigazolás Elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása Elszámolás az „Ellátó” Energiakereskedővel (és szükség esetén „Illetékes” Elosztói Engedélyessel Végszámla Számlázás

36 A fogyasztó jellemzői A fogyasztó típusa:
Kisvállalati fogyasztó, azaz a fogyasztó jellemezhető mértékadó éves fogyasztással és szintetikus profilgörbével. Tegyük fel, hogy a fogyasztó aktuális mértékadó éves fogyasztása: kWh (azaz a részszámla érték alapja 1000 kWh), a fogyasztó profilcsoportja pedig, Kisüzleti1. Kereskedőváltás adatai: A fogyasztás megszűnésének tervezett dátuma: május 1. A fogyasztó tervezett éves leolvasása: szeptember 1. (az előző leolvasás szeptember 1-én történt) Szerződéses és ellátási kapcsolatok: A fogyasztó ellátó kereskedője: „Ellátó” Energiakereskedő Kft. A fogyasztó illetékes elosztója: „Illetékes” Elosztói Engedélyes Rt.

37 Számla tartalma 1. Elszámoló számla - túlfogyasztás -
1) eset: A leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke: 500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 8500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan 8500 kWh, és a fogyasztó még nem kapott áprilisi részszámlát A rendszerhasználati díj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás); Az energiadíj alapja 1500 kWh (Tényleges fogyasztás).

38 Számla tartalma 2. Elszámoló számla - alulfogyasztás -
1) eset: A leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó kapott áprilisi részszámlát Ebben az esetben a mennyiségi eltérés értéke -500 kWh (Tényleges fogyasztás – tervezett fogyasztás, azaz 7500 kWh – [12000 kWh /12 hó * 8 hó]); A rendszerhasználati díj alapja -500 kWh (Tényleges fogyasztás). 2) eset: A leolvasott fogyasztás a szeptember 1. és április 30. közötti időszakra 7500 kWh, és a fogyasztó nem kapott áprilisi részszámlát A rendszerhasználati díj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás); Az energiadíj alapja 500 kWh (Tényleges fogyasztás).

39 A javaslat előnyei a fogyasztó számára

40 A javaslat előnyei a fogyasztó számára 1.
1. Lehetőség az egykapus (új kereskedőn keresztüli) ügyintézésre az alábbiakban: az elosztói szerződések megkötése; korábbi villamos energia ellátási szerződés felmondása; MÉF változása; 2. Lehetőség az egyszerűbb szerződéskötésre 3. Az optimalizált adatcsere folyamatok biztosítják a fogyasztó számára a kereskedőváltás létrejöttét adott fordulónapra, így nem marad a fogyasztó ellátatlanul. Rövidebb átfutási idő; Párhuzamos adatcsere folyamatok kiszűrése. 4. Elosztó központú adatcsere, segíti a folyamat átláthatóságát Elosztó és kereskedő közötti kommunikáció, nincs a kereskedők között közvetlen adatcsere; Szinkronizált adatok; Kereskedőverseny könnyebb kezelése.


Letölteni ppt "Kereskedőváltás javasolt esetei a fogyasztó szemszögéből"

Hasonló előadás


Google Hirdetések