Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, 2010. február 26. Konzultáció a kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárásról különös tekintettel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, 2010. február 26. Konzultáció a kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárásról különös tekintettel."— Előadás másolata:

1 Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, 2010. február 26. Konzultáció a kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárásról különös tekintettel a 2010. évi VII. törvényben foglaltakra

2 Előzmények •Az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet –Hatályos 2007. december 31-ig –Nem határozza meg közvetlenül •A kötelező átvétel (KÁT) időtartamát •Az átveendő mennyiséget –DE: •Már közlönyállapotban kimondja magáról, hogy 2010. december 31-én hatályát veszíti [6. § (4)] •Ezt erősíti meg a VET (2007. évi LXXXVI. Törvény) 171. § (5) bekezdése: –A régi értékesítési jogosultság 2010. december 31-ig él 2

3 A KÁT meghosszabbíthatósága •A VET 171. § (5) bekezdése –Speciális esetekben lehetőséget ad a 2010 végén lejáró KÁT értékesítési jogosultság meghosszabbítására –A hatályos szöveg többször változott 3

4 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. előtt –KÁT értékesítési jogosultság az előző VET (2001. évi CX. törvény), illetve az ennek alapján kiadott 56/2002. GKM rendelet alapján –Lakossági távhő célú hőértékesítés –A villamosenergia-felhasználók teherbíró képességét figyelembe véve –Legfeljebb 2015. december 31-ig 4

5 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. – 2010. január 29. (1) •Jogosultság az előző VET, illetve az 56/2002. GKM rendelet alapján •Kérelem benyújtása 2009. augusztus 31-ig •A hő legalább 70%-a lakosság vagy külön kezelt intézmény számára, távhőként kerül értékesítésre •A KÁT-ból származó előny kimutathatóan eljut a távhőfogyasztókhoz •Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra – alkalmassá tétel 2011. december 31- ig 5

6 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. – 2010. január 29. (2) •Az előző feltételek teljesülése esetén a KÁT legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható, figyelembe véve: –A távhő felhasználók teherbíró képességét –Az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét 6

7 Jogszabályi változás – 2010. évi VII. törvény •Módosította a VET 171. §-ának KÁT hosszabbításról szóló (5) és (6) bekezdéseit [25. §] •Hatályos 2010. január 29-től •A VET 171. § (5) és (6) alapján 2010. január 29-ig már meghozott KÁT hosszabbítási határozatait a Hivatal – kérelemre – megváltoztatja a hatályos szöveg változása alapján szükséges módon [51. § (8)] –Döntés 2010. március 31-ig 7

8 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (1) 1.Jogosultság az előző VET, illetve az 56/2002. GKM rendelet alapján, ha –az engedély még nem a 389/2007. Korm. rendeletre való hivatkozással került kiadásra, vagy –az engedély a 389/2007. Korm. rendeletre való hivatkozással került kiadásra, de nem tartalmazza •A KÁT időtartamát •A KÁT alá eső mennyiséget –a nem engedélyköteles termelő 2008. január 1-jét megelőzően kezdett értékesíteni a KÁT-ban •Ha volt korábbi határozat és nem került ilyen alapon elutasításra, akkor rendben van. 8

9 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (2) 2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek –A hő legalább 70%-a az alábbi formában kerül értékesítésre: –Lakosság vagy külön kezelt intézmény számára távhőként, vagy –Közvetlenül külön kezelt intézmény számára 9

10 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (3) 2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (folyt.) –Külön kezelt intézmény definiciója: VET 3. § 74. •központi költségvetési szerv, központi költségvetési szerv költségvetési intézménye •helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési intézménye •normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény 10

11 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (4) 2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (folyt.) –A Hivatal a 2009. évi adatokból indul ki –Ha a 2008. év alapján a feltétel nem teljesül, de a 2009. év alapján igen, akkor részletesebb vizsgálat –A feltételnek folyamatosan fenn kell állnia a KÁT meghosszabbított időtartama alatt – különben kizárás [VET 171. § (5)] 11

12 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (5) 3. A KÁT-ból származó előny kimutathatóan eljut a távhőfogyasztókhoz –Ez 50 MW alatti termelő esetén akkor teljesül, ha a kapcsoltan termelt hőenergia teljes kereskedelmi üzemidőre számított átlagára alacsonyabb a termelő által elérhető – ugyanezen időszakra vonatkozó – közüzemi (egyetemes szolgáltatói) földgáz átlagárnál •A közüzemi és egyetemes szolgáltatói árak megtalálhatóak a Hivatal honlapján –Árelőkészítés / hatósági árak / földgáz árak / hatósági díjak •2009. július 1-től az egyetemes szolgáltatók árainak súlyozott átlagát vesszük figyelembe (lásd honlap) •A KÁT meghosszabbított időtartama alatt folyamatosan álljon fenn 12

13 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (6) 4. Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra –alkalmassá tétel 2011. december 31-ig –az elvárt követelményeket a 2009. november 25-én publikált Módszertan tartalmazza •www.eh.gov.hu / engedélyezés, felügyelet / villamosenergia- ipari engedélyezés / Kapcsolt hosszabbítás végső változat –További részletek: • Kereskedelmi Szabályzat módosítás – javaslat a Hivatal honlapján – konzultációs céllal 13

14 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (7) 4. Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra (folyt.) –Tercier szabályozás (ENTSO-E üzemviteli kézikönyv) –Beépített teljesítőképesség 60%-a feletti tartomány –Valós idejű üzemirányítási mérés –Legalább 1 MW/1,5 perc –Legalább napi 4 óra, megszakítással is igénybe vehető –Díjazás, kiválasztás: normál eljárás –Szabályozási központok •20 MWe alatti erőművek •Legalább 5 MW szabályozási képesség •Azonos mérlegkör 14

15 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (8) •Az előző feltételek teljesülése esetén a KÁT legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható, figyelembe véve az alábbiakat: –A távhő felhasználók teherbíró képességét –Az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét –50 MW alatti termelők esetében a kötelező átvétel legalább 7,5 évig tartson a kereskedelmi üzem kezdetétől 15

16 KÁT hosszabbítás feltételei - összefoglalás Feltétel2009. Július 1. előtt 2009. Július 1 – 2010. január 29. 2010. Január 29- től Ki lehet jogosult?Előző VET alapján KÁT-os Kit ellátók jogosultak?Távhő lakosságnakTávhő lakosságnak vagy KKI*-nek (Min. 70%) Távhő lakosságnak vagy KKI-nek vagy KKI-nek közvetlenül (Min. 70%) KÁT előny-KÁT előny továbbadása KÁT előny továbbadása (közüzemi / ESZ gázárak) Szabályozó kapacitás felajánlása -2011. 12. 31-ig alkalmassá tétel Benyújtási határidő2010. 06.30.2009.08.31.Csak közvetve, javasolt 2010.03.01. Értékelési szempontokVillamosenergia- felhasználók Távhőfelhasználók; átlagos megtérülési idő Távhőfelhasználók; átlagos megtérülési idő; min. 7,5 év 16

17 Tervezett döntési eljárás •Változik a szükséges feltételek megítélése –Közvetlenül külön kezelt intézménynek értékesítők is jogosultak –Másként történik a KÁT előny továbbadásának elbírálása (közüzemi / e.sz. gázár) •Gázmotor: –A megtérülési idő a Módszertan alapján számítódik, de legalább 7,5 év •Csak néhány speciális esetre vonatkozóan tervezünk változást a Módszertanban •Nem gázmotor: –egyedi vizsgálat, legalább 7,5 év (50 MW alatt) 17

18 Megtérülési idő számítása (1) •„Alap” megtérülési idők a Módszertanból –Hőértékesítési ár = benchmark gázár esete –Zöldmezős és nem zöldmezős beruházások –Méret és kihasználási óraszám függvényében 18

19 Megtérülési idő számítása (2) –Hőértékesítési ár: •Kapcsoltan termelt hőre vonatkozik –Szükség esetén belső megosztás bemutatása –A nem kapcsoltan termelt hőre vonatkozó feltételezéseit újra megvizsgálja a Hivatal •Távhőszolgáltató esetén a benchmark gázár 80%-a –Alternatív megoldások megvizsgálása: »Kérelmező alapos indokolása és igazolásai alapján eltérés »Távhőszolgáltató átlagos hozzáadott értéke •A figyelembe vett időszak: –2004 – 2009, egész naptári évek –Tulajdonosváltás esetén tulajdonosváltástól •Alapszabályként a közvetítő cég árrése is beszámít, kivéve –Műszakilag, gazdaságilag elengedhetetlen –Hozzáadott érték 19

20 Megtérülési idő számítása (3) •A megtérülési idők korrekciói –Hőértékesítési ár •Osztás az „y” tényezővel •y = 0,7448x + 0,2589, ahol x = átlagos hőértékesítési ár / benchmark földgáz ár •X>1 esetén is lehet hosszabbítás •Legfeljebb 15 év megtérülési idő –Támogatás aránya •Csökkentés a támogatás beruházási költséghez viszonyított arányának megfelelően –Legalább 7,5 év 20

21 A hosszabbítás •A KÁT időtartam záró dátuma: –Kereskedelmi üzem kezdete + megtérülési idő –Hónap végére kerekítve –Legalább 2010. december 31. –Legfeljebb 2015. december 31 •Az átveendő mennyiség: –Villamos teljesítmény x kihasználási óraszám –Mindkettő beépített teljesítményre –Kihasználási óraszám a 2004 – 2008 teljes naptári évek számtani átlaga alapján •Változó teljesítmény => többlépcsős beruházás 21

22 Benyújtási határidő –Nincs közvetlenül meghatározott benyújtási határidő, de •A KÁT meghosszabbítása esetén 2010. április 30-ig szerződést kell kötni a MAVIR-ral •A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek esetében 2010. március 31-ig dönteni kell –Ehhez a Hivatalnak legkésőbb 2010. március 16-ig rendelkeznie kell a szükséges adatokkal –Ha a szükséges adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre, akkor a Hivatal megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. –A fentiek alapján a javasolt benyújtási határidő: 2010. március 1 22

23 A kérelemhez benyújtandó dokumentumok •A kérelemhez benyújtandó dokumentumok listája megtalálható a Hivatal honlapján: –www.eh.gov.hu •Engedélyezés, felügyelet [bal oldali menü] –Villamosenergia-ipari engedélyezés »A kötelező átvétel meghosszabbítása során benyújtandó dokumentumok_2010 2. verz •A dokumentumokat be kell nyújtani –Papíron és –Elektronikusan •CD-n a kérelemmel, vagy •E-mail: eh@eh.gov.hu 23

24 A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek (1) •A korábban már benyújtott dokumentumokat nem kell újra benyújtani. –Ellenőrizzék, hogy valóban benyújtották-e a megfelelő formában és tartalommal! –Ha a korábbi döntés meghosszabbítás, vagy megtérülés miatti elutasítás volt, akkor a benyújtott dokumentumok megfelelőek voltak. –Ha az elutasítás más okból történt, akkor ez nem feltétlenül van így! 24

25 A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek (2) •Biztosan be kell nyújtani: –Lakossági távhő és külön kezelt intézmények aránya az értékesítésből (D8. pont és 5. sz. melléklet) •Távhőszolgáltató igazolása a lakosság és külön kezelt intézmények arányáról távhőszolgáltató értékesítési portfoliójában (2008. és 2009. évekre) –Hőértékesítési árak igazolása a kereskedelmi üzem kezdetétől 2009. december 31-ig (D9. pont és 3. sz. melléklet) –A gázköltségek meghatározásához, ellenőrzéséhez szükséges adatok (D10. pont, 4. sz. melléklet) •2200 Ft illetékbélyeg! 25

26 Benyújtandó dokumentumok (1) 1.Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (D8.; 5. sz. melléklet) 20082009 1.Értékesített hasznos hő összesenGJ 2. Értékesítés távhőszolgáltatónak vagy távhőszolgáltatókéntGJ 3. Távhőszolgáltató értékesítéséből lakosságnak vagy külön kezelt intézménynek% 4. Értékesítés lakosság vagy külön kezelt intézmény részére a távhőrendszeren keresztülGJ00 5.Értékesítés közvetlenül külön kezelt intézménynekGJ 6. Értékesítés lakosságnak és külön kezelt intézménynek összesenGJ00 7. Értékesítés lakosságnak és külön kezelt intézménynek összesen%#ZÉRÓOSZTÓ! A 3. sorszámú sor esetében szükséges az érintett távhőszolgáltató igazolása! Az adatokat kérjük a Kérelemben szereplő egységre vonatkozóan adják meg! (a 3. sor kivételével) 26

27 Benyújtandó dokumentumok (2) 2. Hőértékesítési árak igazolása (D9.; 3. sz. melléklet) Termelő neve: Távhőszolgáltató vagy külön kezelt intézmény neve: Kérjük adja meg az alábbi adatokat éves bontásban a kereskedelmi üzem kezdetétől 2009. december 31-ig terjedő időszakra. Év Értékesített mennyiség (GJ) Hődíj bevétel (MFt)Hődíj (Ft/GJ) Egyéb, hőeladáshoz kapcsolódó tétel* (MFt)Összes árbevétel (MFt) Teljes átlagár (Ft/GJ) ######### 0#ZÉRÓOSZTÓ! * Egyéb, hőeladáshoz kapcsolódó tétel: alapdíj, teljesítménydíj, csökkentő tételként esetlegesen bérleti díj, stb. Kérjük szövegesen is indokolják. 27

28 Benyújtandó dokumentumok (3) 2. Hőértékesítési árak igazolása (folyt.) –Tulajdonosváltás esetén is a kereskedelmi üzem kezdetétől –Amennyiben közvetlen igazolás nem lehetséges, akkor az igazolt adatokból belső elszámolási árak levezetése: •Kapcsolt és nem kapcsolt termelés •Más – az adott kérelem által nem érintett – kapcsolt egység •A hőtermelő távhőszolgáltató is 28

29 Benyújtandó dokumentumok (4) Engedélyes neve: Telephely: Kapcsolt egység kereskedelmi üzemének kezdete (év, hónap, nap): Kérjük adja meg az alábbi tényadatokat havi bontásban a kereskedelmi üzem kezdetétől 2009. december 31-ig terjedő időszakra. ÉvHónap Villamos energiával kapcsoltan termelt hő Nem villamos energiával kapcsoltan termelt hő Hőtermelés összesen Vásárlás közüzem (egyetemes szolgáltatás) keretében? Szállítóvezetéki fogyasztó? "Kedvezményez ett" földgázvásárlás aránya Lakossági távhő célú földgázvásárlás aránya Gázmérő mérete Lekötött teljesítmény Vásárolt földgáz mennyiségeGázdíjTeljesítménydíjAlapdíj1Alapdíj2 Gázárkompenzá ció GázdíjTeljesítménydíjAlapdíj1Alapdíj2 Gázárkompenzá cióEgyéb* Kiadások összesenÁtlagár 3. Földgáz árak (D10.; 4. sz. melléklet) 29

30 Benyújtandó dokumentumok (5) 3. Földgáz árak (folyt.) –A kereskedelmi üzem kezdetétől (tualjdonosváltás esetén is!) –Teljes telephelyi adatok –Tényadatok (szabadpiaci vásárlás esetén is) –Egyéb költségek indokolása, részletezése –Szükség esetén szöveges kiegészítés 30

31 Köszönöm a figyelmüket! Bagi Attila Tel: +36 1 459 7711 E-mail: bagia@eh.gov.hu http://www.eh.gov.hu 31


Letölteni ppt "Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, 2010. február 26. Konzultáció a kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárásról különös tekintettel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések