Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2009/2010. tanév megyei tanévnyitó értekezlete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2009/2010. tanév megyei tanévnyitó értekezlete"— Előadás másolata:

1 A 2009/2010. tanév megyei tanévnyitó értekezlete
Turbók Arnold Bertalan GYMSMPI, igazgató

2 A pedagógus (iskola) feladata
Növelni a tudást Tanítani a tanulást Nevelni a fiatalt, alakítani a magatartást

3 Eszmény és valóság Antigoné: az erkölcsi értékért feláldozza az érvényesülést Kreón kivételével a többiek egyetértenek vele, de nem tesznek semmit, nem követik Igaza van! – talán sokan ma is így gondolják De az értékért nem állok ki Egzisztenciámat nem áldozom fel Rómeó és Júlia

4 Eszmény és valóság Ha kialakul a hatalomgyakorlás olyan légköre, amelyben mindent lehet, hazudni, lopni nap nap után, ami ráadásul mentességet élvez – ez fellazítja a normákat. Ez pedig hatással van a gyerekekre és környezetükre is. Úgy gondolják, ha mindent szabad, akkor „nekem is lehetséges ez, kinek mi köze hozzá”. A normák fellazulása mindig a hatalmat gyakorló politikától függ. Ebben él egy ország, és ez minden területre kiterjed – az adócsalástól kezdve az agresszióig. (Münnich Iván) HOGYAN ÁLLJON HELYT EBBEN A HELYZETBEN AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY, S A BENNE DOLGOZÓ PEDAGÓGUS?

5 Magyarország 2009-ben az EU-ban
Sikeres csatlakozás, de másodpolgári szerep EU-s források lehetősége és kényszere Gazdasági mutatókban távolodás az EU átlagtól Növekvő korrupció EURÓPA (és a világ) VÁLSÁGA: ╘ ERKÖLCSI VÁLSÁG → Értékválság → TÁRSADALMI VÁLSÁG → gazdasági (pénzügyi)válság → foglalkoztatási válság ╘ KÜSZÖBÖN AZ ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG Hány embert tud eltartani a világ élelmiszer és vízkészlete?

6 Oktatás és foglalkoztatás Magyarországon
Kevésen dolgoznak (feketén többen…) Sok a képzetlen munkaerő Sok a munkavégzésre alkalmatlan vagy motiválatlan (csencselő, lusta...) MO-on alacsony a termékekben a hozzáadott érték Nagy munkanélküliség – közben keresik a szakembereket

7 A tanári hivatás egy aspektusa (2009)
Fizikatanári mesterszakra összesen 42 hallgató került be (két éve 60-an kaptak fizika szakos egyetemi szintű tanári diplomát) Kémia szakos tanárnak ősztől 24 hallgató tanul (2007-ben 45 diplomát adtak át) Biológiatanári szakra 59 hallgatót vettek föl az idén (két éve 145-en szereztek oklevelet) Informatikatanári szakon 194-en tanulnak (két éve 271 diplomát adtak ki) EURÓPA MEGNYITJA PIACAIT A TANÁROK ELŐTT!

8 Középszintű érettségi átlageredmények - 2009
MAGYAR MATEMATIKA TÖRTÉNELEM GYMSM – 3,76 GYMSM – 3,30 GYMSM – 3,74 VAS – 3,72 BPEST – 3,18 HEVES – 3,72 PEST – 3,71 VAS – 3,18 BAZ – 3,64 HEVES – 3,71 HEVES – 3,12

9 Az érettségi osztályzatok vizsgatárgyankénti átlagai (középszint)
H Az érettségi osztályzatok vizsgatárgyankénti átlagai (középszint) Vizsgatárgy átl. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Magyar nyelv és irodalom 3,40 3,49 3,47 3,39 3,63 Történelem 3,50 3,69 3,72 3,48 3,67 3,59 Matematika 3,17 A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. 3,32 2,82 2,95 3,07 Angol 3,86 3,33 3,24 3,66 3,83 Német 3,74 3,43 3,65 3,46 Fizika 3,21 3,76 3,64 3,81 Kémia 3,52 3,85 4,09 Biológia 3,82 3,91 3,45 3,54 Informatika 3,75 3,60 2009. évi jeles informatika vizsgájuk alapján an kiválthatják az ECDL bizonyítványt.

10 Emelt szintű érettségi eredmények - 2009
Győr-Moson-Sopron megye - Történelemből a 2. helyen Emelt szinten a keleti megyék az élen, de számarányában sokkal kevesebben jelentkeztek emelt szintre, mint a mi megyénkből.

11 OKM 2006 EREDMÉNYEI matematika szövegértés *legjobb régiós eredmény 6
8 10 Nyugat-Dunántúli RÉGIÓ 501* 508* 509* 527* 511* GYMS MEGYE 503 509 514 531 Országosan legjobb megyei átlagok 522 511 GYMS 513 GYMSM

12 OKM eredmények 2008

13 2009/2010. a szakmai „megmerítkezés” éve lehet
Csökkenő jogszabályi útvesztők A szakmai munka és a munkaközösségek megerősítése Területek/témák újragondolása pl. intézményi innováció Feladatok, jogosultságok Földrajzi kiszélesítés;kis-, és mikrotérségek Gyakorlatorientáltság

14 24/2009.(V.25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről
2009.szept. 1. (kedd) – június 15. (kedd) 2. § (7) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak.

15 24/2009.(V.25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről
7. § (1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

16 24/2009.(V.25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről
Országos mérés, értékelés Anyanyelvi és matematikai alapkészségek 4., 6., 8. és 10. évfolyamokon 2010. május 26. Kisebbségi nyelvismeret alapozó mérése 4. évfolyamon 6., 8. és 10. évfolyamon a matematika kisebbségi nyelven

17 24/2009.(V.25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről
DIFER mérés 2009. okt. 15. – elsősök felmérése Okt. 31-ig jelentés – formanyomtatványon – az OH regionális igazgatóságának December 11-ig kell a vizsgálatot elvégezni Hatósági eljárás keretében az OH vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását – sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálata szakmai ellenőrzés keretében

18 Óvoda Felülvizsgálatra és átdolgozásra kerül Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, mely magával hozza a helyi nevelési programok módosítását, amire fel kell készülni. Az átdolgozás várhatóan nem érinti az alapprogram struktúráját, terjedelmét, szellemiségét. Hangsúlyosabbá válik az inklúzió és a kompetenciafejlesztés.

19 Egységes óvoda-bölcsőde
A 11/1994. MKM rendelet 39/M § (6) a) szakaszát 2010 szeptembertől kell alkalmazni: Az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógusi munkakör betöltésének feltétele, hogy az óvodapedagógus rendelkezzen a közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az a) szakasz szerint azzal hogy: legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket

20 Óvodások fejlődésének nyomon követése – az idei nevelési évtől kell alkalmazni
11/1994. (MKM) rendelet: 20/B. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.  (2) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére.

21 93/2009. (IV.24) Korm. Rendelet - továbbképzés, szakvizsga
PEPO, IMIP és a továbbképzési program összehangolása szükséges (1. §) – javasolt a felülvizsgálat Az új továbbképzési program elkészítése előtt értékelni kell az előző időszakot Szakmai megújító képzést rendelhet el a munkáltató. A normatív támogatás csak abban az esetben jár, ha a kritériumoknak megfelelő pedagógus ilyen képzésen vesz részt. (4. §) 7 éve nem volt pedagógus teljesítmény értékelés eredménye

22 Továbbképzés, szakvizsga
A továbbképzés teljesítésének módja, lehetősége (5.§): TÁMOP intézményben szervezett továbbképzés során szerzett tapasztalatok átadásával, közösen szervezett képzésen ECDL, ECDL Select végzettség megszerzése Korlátozott mértékben (30 óra) teljesíthető az alábbi módokon: Önképzésben (pl. óralátogatás, bemutató óra tartása), kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétel Részvétel min. 5 - max. 30 órás nem akkreditált képzésen Előadóként való részvétel továbbképzésen Szaktanácsadói tevékenységen történő részvétellel

23 277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelet
Az Oktatási Hivatal július 31-étől új informatikai rendszert vezet be PedAkkred néven a pedagógus-továbbképzések alapítási, indítási kérelmeinek nyilvántartására, az akkreditációs folyamatok követésére, a pedagógus-továbbképzések jegyzékének folyamatos és online módon az OH honlapján történő megjelentetésére.

24 Pedagógus igazolvány Szeptembertől nem változik a kiállítás módja
a tanév során várható az új formátum bevezetése (új belépők és elveszett igazolványok pótlására) A változásról az OH értesíti az intézményeket

25 Vezetők továbbképzése
93/2009 (IV.24.) Korm. R. 20. § (7) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. § (4) – a költségvetési szerv vezetéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági képzettség meglétének előírása A közoktatási intézmények vezetőinél ennek a pedagógus szakvizsgát felelteti meg Kedvezmények és juttatások akkor vehetők igénybe, ha olyan továbbképzésben vesznek részt, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához

26

27 Munkaközösségek - SZMSZ felülvizsgálat határidő: 2009. aug. 31.
11/1994. MKM rendelet 51. § (6) szakasza alapján a rendelet 4. § k) szakasz: a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében Kt. 58.§ (1) A szakmai munkaközösség - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről.

28 TÁMOP 3.1.4. ne iskolás módon közelítsünk
a szakmai célja a megvalósítás az elszámolás (beszámolók) „felforgatja” a megszokott órarendi formákat aki vállalkozott, az kapjon juttatást (a pedagógus többletmunkát nyújt!)

29 Finanszírozandó óraszámok
tanórai tanórán kívüli egyéb kötelező Kt. 52. § (3) napközi Kt. II/7. - mkv választható Kt. 52. § (7) tanulószoba vezetők órakedvezm. egyéni fejl. Kt. 52. § (11) c) 12 % könyvtár K.Tanács tagjai SNI mindennapos testmozgás BTM magántanuló, szak- és sportkörök

30 Különös közzétételi lista
11/1994 (MKM) rendelet 8 § (6) - (vö. 38/2008. (OKM) rendelettel) A rendelet 10. sz. mellékletre meghatározza, hogy milyen adatokat kell közzétenni. 2009. szeptember 1-től hatályos rendelkezés Személyre nem azonosíthatóan, díjmentesen letölthető formában (honalapon vagy a helyben szokásos módon)

31 Különös közzétételi lista - Óvodák
Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma Dajkák szakképzettsége Óvodai nevelési év rendje Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

32 Különös közzétételi lista - Iskolák
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolai tanév helyi rendje Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

33 Különös közzétételi lista
Kollégiumok A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Szabadidős foglalkozások köre Kollégiumi tanév helyi rendje Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám Alapfokú művészetoktatási intézmények A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai A helyi kulturális életben történő szerepvállalás A tanév helyi rendje Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

34 nyilvánosság Különös közzétételi lista Beszámolók Alapdokumentumok
Vezetői pályázatoknál véleményezésre jogosultak véleménye, a szavazási eredmény Ktv. 55. § (4) OKM eredmények

35 Szülői jogok, kötelezettségek (Ktv. 13. § (6) és (8) bekezdés)
A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga saját gyermeke érdekében igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézményvezetőnél, a fenntartónál, a jegyzőnél, az OH-nál vagy más hatóságnál akkor, ha konkrétan nem határozhatóak meg a sértett vagy veszélyeztetett személyek

36 Szülői jogok, kötelezettségek (Ktv. 13. § (6) és (8) bekezdés)
Joga, hogy a ped. szakszolgálati intézményt igénybe vegye Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen (nev. testületi javaslatra) a nevelési tanácsadáson biztosítsa az iskolapszichológiai vizsgálatot részvétel a fejlesztő foglalkozásokon A jegyző kötelezheti a szülőt!

37 Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást összefoglalása (Sárközi Ágnes összeállítása alapján)

38 Ktv. módosítás (2009. évi XLIX. és LVI. törvény)
Szakképzés Az ált. iskola elvégzése után be lehet kapcsolódni a szakképzésbe, a szakvizsgára történő felkészülésbe A 9. évf. elvégzését követően, 15 éves kor után tanulószerződés köthető Munkáltatói jogok gyakorlása Gazdasági vezető felett is Fenntartó nem vonhatja el Közigazgatási hatósági eljárás (Ket) változása Két hónapos ügyintézési határidő

39 Évfolyam indítási tilalom
Idei tanévtől abban az iskolában Ahol az előző tanévben a HHH tanulók aránya elérte az 50 %-ot A leendő elsősök elhelyezhetőek a többi iskolában (van elegendő férőhely) A következő tanévtől ha a HHH tanulók aránya 10 %-al növekszik

40 EU-s jogharmonizáció (EK Irányelvek)
A közoktatási szakértők bejelentés alapján folytathatják tevékenységüket. A szakképzési szakértőkre vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti. A változás az érettségi vizsgaelnököket nem érinti.

41

42 A TALIS vizsgálat eredményei (OECD felmérés pedagógusokról, 2008)
A magyar oktatást jellemzői Tanítási segédanyagok közös fejlesztése, cseréje Közös standardok meghatározása Hiányos a tanárok hivatásbeli és az intézmények együttműködése Alig jellemző egymás óráinak látogatása Nem működnek a szakmai visszajelzések egymásnak a tapasztalatokról Nem hangolják össze a házi feladatokat (sokszor a célját sem tisztázzák)

43 A TALIS vizsgálat eredményei (OECD felmérés pedagógusokról, 2008)
Magyarországon (más országokhoz hasonlóan) azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben akik hisznek abban, hogy a tanítási kompetenciákat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is akiknek megfelelő a didaktikai felkészültsége ahhoz, hogy az osztályteremben pozitív légkört teremtsenek akik nyitottak a pedagógiai újításokra akik képesek a tanulókat aktivizálni a tanórán akik jól tudnak együttműködni kollégáikkal


Letölteni ppt "A 2009/2010. tanév megyei tanévnyitó értekezlete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések