Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átláthatósági megállapodások Transparency International Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átláthatósági megállapodások Transparency International Magyarország."— Előadás másolata:

1 Átláthatósági megállapodások Transparency International Magyarország

2 Tartalom  Átláthatósági megállapodások  Felek kötelezettségei  Szankciók, viták  Monitoring  Átláthatóság  Eredmények  Miért jó?  Összefoglalás

3 Közbeszerzések  Hazai közbeszerzések 10%-a teljesen szabályszerű –(Korrupció, rossz menedzsment, stratégiai gondolkodás hiánya)  Következmények –Drága –Választók nem bíznak a kiírókban és az ajánlattevőkben –Rosszabb minőségű teljesítés  Megoldás lehet: átláthatósági megállapodás –Kevesebb bürokrácia, több bizalom

4 Átláthatósági megállapodások  Transparency International dolgozta ki: újszerű megközelítés  A megelőzésre helyezi a hangsúlyt, nem az utólagos ellenőrzésre, megakadályozható a pénzek igazolatlan elköltése  Segítséget nyújt kormányok/önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek számára a közbeszerzésekben  Növeli a közbeszerzések iránti közbizalmat  Hozzájárul a kormányzati folyamatok hitelességéhez

5 Átláthatósági megállapodások (folyt.)  Felek –központi vagy helyi kormányzati, közigazgatási szerv, vagy állami tulajdonú vállalat. (Ajánlatkérő) –a szerződés elnyerésében érdekelt magántulajdonú szervezetek (Ajánlattevők/Kivitelező)  Önkéntes elkötelezettség  Kölcsönös szerződéses jogokat és kötelezettségeket hoz létre

6 Átláthatósági megállapodások (folyt.)  Minden projektfázist lefed –Tervezés, kidolgozás, tenderezés, értékelés, kiválasztás, szerződéskötés, végrehatjtás  Elősegítik, hogy –Ajánlattevők/kivitelezők tartózkodnak a vesztegetéstől –Ajánlatkérők oldalán csökkenek a költségek és a korrupció versenytorzító hatása

7 Ajánlatkérő kötelezettségei  Nem követelhet vagy fogadhat semmiféle előnyt a közbeszerzési folyamat során nyújtott előnyért cserébe,  Nyilvánossá tesz minden, a beszerzéssel kapcsolatos technikai, jogi és adminisztratív információt,  Nem teszi nyilvánossá az ajánlattevő üzleti titkait,  A közbeszerzésben részt vevő minden közalkalmazott és külső tanácsadó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tölt ki a beszerzéssel kapcsolatban,  Jelenti a fenti kötelezettségek megszegésének eseteit, annak gyanúját, vagy kísérletét.

8 Ajánlattevő/Kivitelező kötelezettségei Ígéret a vezető részéről  Nem kínál semmilyen előnyt senkinek a közbeszerzési folyamatban nyújtott bármilyen előnyért cserébe,  Nem alkot kartellt a beszerzésben érdekelt más felekkel,  Nem fogad el semmilyen előnyt,  Nyilvánosságra hozza minden ügynöknek és/vagy közvetítőnek fizetett juttatásait (lehetőleg minden ajánlatkérő a pályázatában, de legalább a nyertes). Különösen kívánatos: a nyertes bizonyíthatóan alkalmazzon etikai szabályokat a cégénél, „világítása” át előzetesen alvállalkozóit, beszállítóit.

9 Szankciók  Ajánlatkérő szerződésszegése: hivatalnokok és tanácsadók fegyelmi, polgári vagy büntetőjogi szankciói (pl. áthelyezés, elbocsátás)  Ajánlattevő szerződésszegése – az alábbiak kombinációja –Szerződéskötés megtagadása vagy a szerződés semmissé nyilvánítása, –Ajánlati biztosíték elkobzása, –Ajánlatkérő és más ajánlattevők előre meghatározott mértékű kártalanítása, –Bizonyos ideig közbeszerzésekből való kizárás.

10 Viták A viták rendezése lehetőleg  Nemzetközi – vagy ahol alkalmazható – nemzeti választott döntőbíróságon,  ÁM-ban meghatározzák a helyet és az eljárásrendet.

11 Monitorozás  Hiteles civil szervezet a Monitor  Minden projektfázisra kiterjed  A monitor szervezet külső, független szakértőket jelölhet ki,  Minden féltől független,  Költségeit az Ajánlatkérők és/vagy Ajánlattevők fedezik, (az ÁM révén elérhető megtakarítások nagyobbak, mint a monitorozás költsége)

12 Monitoring (folyt.)  Monitornak teljes hozzáférése van minden dokumentumhoz, és részt vesz minden ülésen.  Gyanú esetén értesíti –Elsőként az Ajánlatkérő szervezet vezetőjét –Ha nem orvosolják a helyzetet, az Ügyészséget és/vagy a médiát  Befejezés: nyilatkozatot bocsát ki arról, hogy a közbeszerzési folyamat –Tisztán, incidensektől mentesen zajlott, –Milyen incidensek történetek, azokat hogyan kezelték a felek.

13 Átláthatóság  Teljes átláthatóság: ÁM sikeres tervezésének, végrehajtásának alapja,  Minden releváns információ nyilvánossága szükséges,  Internet: csaknem ideális platformot biztosít (és alapos ellenőrzésre is lehetőséget ad),  Az üzleti titokhoz való hozzáférést korlátozni kell.

14 Eredmények  Megtakarítások –Kolumbiában az eredeti költségvetések 5-60%-kal csökkentek –Olaszország: milánói metró költségei 227 m $/km-ről 90 m $/km-re csökkentek  Bizalom –A megkérdezett ajánlattevők úgy ítélték meg, hogy fair módon vesztettek –Pozitív változások a helyi befektetési környezetben  Verseny –Ajánlattevők száma nő

15 Miért jó?  Átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket  Csökkenti a tranzakciók költségeket: a korrupció sincs ingyen, és nem is olcsó. Fair versenyben nyerni vagy veszíteni kevesebbe kerül.  A korrupció hosszú távon mindig visszaüt.  Öregbíti a vállalat és az ajánlatkérők jó hírnevét.

16 Minden fél számára előnyös az ÁM  A „Közös fellépés” előnyei az érdekelt felek számára AjánlattevőAjánlatkérő  Növeli a potenciális pályázók körét és az átláthatóságot – csökkenti a költségeket  Elősegíti a tisztességes verseny érvényesülését – a legkedvezőbb pályázatot benyújtó ajánlattevő nyer  Növeli az ajánlatkérő presztízsét, hitelét  Elkerülhetőek a hosszadalmas perek, amelyek gyakran késleltetik a projekt megvalósulását  Egyenlő eséllyel indul minden pályázó, így jobbak a piaci pozíciói  Negatív jogkövetkezmények kizárása  Kenőpénzek megspórolása  A cég hírnevének növelése  A versenytársak és az alkalmazottak etikus és felelősségteljes magatartásának erősítése Kormány  Ösztönző a kormányra nézve  Erősíti a törvényességet, növeli a politikai stabilitást és a kormány hitelét  Növeli a külföldi és a hazai befektetői hajlandóságot  Javítja az ország imázsát  Hatékonyabb kormányzásra és közbeszerzési eljárásra ösztönöz Civil szféra  Elősegít az átlátható üzleti és állami környezet megteremtését célzó kezdeményezések megvalósítását, és a korrupciós ügyek nyilvánosságát  Lehetőség fontos folyamatokban való konstruktív részvételre, azok fejlesztésére Társadalom  Nagyobb és jobb hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – úgy mint, egészségügy, oktatás  Hatékonyabb rendőrség és jobb jogszabályok  A törvények és jogszabályok egységes és hatékony betartatása  Jobb szociális ellátás abban az esetben, ha az adófizetők pénzét erre és nem korrupcióra költik

17 Összefoglalás  ÁM-ok jelenleg ~ 15 országban működnek (Ázsia, Európa, Latin-Amerika)  Sikeres ÁM-ok: Kolumbiától, Pakisztánon át Németországig  Szektorok: informatikai rendszerek, közművek, közlekedés, iskolai eszközök, rendőrségi eszközök, turizmus, stb.  Működtetésük nem drága  Kormányok és üzletemberek is dicsérik  Mo-on jelenleg két ÁM előkészítése folyik (Svájci Hozzájárulási Alap és az MNB)

18 Köszönjük a figyelmet! www.transparency.hu


Letölteni ppt "Átláthatósági megállapodások Transparency International Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések