Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közgazdaságtan alapjai Dr.Sterbenz Tamás. Irodalom •Shapiro: Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement) Ajánlott: •Heyne: A közgazdasági gondolkodásmód.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közgazdaságtan alapjai Dr.Sterbenz Tamás. Irodalom •Shapiro: Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement) Ajánlott: •Heyne: A közgazdasági gondolkodásmód."— Előadás másolata:

1 A közgazdaságtan alapjai Dr.Sterbenz Tamás

2 Irodalom •Shapiro: Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement) Ajánlott: •Heyne: A közgazdasági gondolkodásmód alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó)

3 Közgazdaságtan alapjai •szűkösen rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erőforrások erőforrások: munka, föld, tőke idő, információ •mérés (jólét=GDP?) •a választás tudománya: termelési lehetőségek határa •alternatív költség (haszonáldozat)

4 A gazdaságszervezés problémái Koordinációs mechanizmusok: •piac •utasítás, hierarchia •agresszív •etikai Hatékonyság: –eredmény / ráfordítás –Pareto-hatékonyság Haszonáldozat (alternatív költségek)

5 Kompetitív árrendszer cipők lakások teák FOGYASZTÓI DOLLÁRSZAVAZATOK A RÁFORDÍTÁSOK TULAJDONA HÁZTARTÁSOK MIT?HOGYAN?KINEK? ÜZLETI SZERVEZETEK FIZETÉSEK, JÁRADÉKOK STB. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK Munka Föld Tőkejavak Jószágpiaci árak Tényezőpiaci árak (bérek, járadékok, kamatok) KERESLET KÍNÁLAT KERESLET KÍNÁLAT

6 Termelési lehetőségek határa A B C D I U E F 3 6 9 12 15 1 2 3 4 5 0 Ágyú (ezer) Vaj (millió font)

7 Termelési lehetőségek határa A B C D Z E 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 Ágyú (ezer) Vaj (millió font)

8 Mikroökonómia Csökkenő kereslet törvénye •ár (P)  keresett mennyiség (Q)  Kompetitív kínálat •ár (P)  keresett mennyiség (Q)  Csökkenő hozadék törvénye •termelési költségek  Egyensúly: piaci hatóerők kiegyenlítik egymást

9 Mikroökonómia Hasznosság: szubjektív érzet •határhaszon (pótlólagos egység haszna, marginal utility) MU = MC Egyensúly: minden jószág az árával arányos hasznot nyújt Allokációs hatékonyság MR=MC

10 A búza kínálati és keresleti függvénygörbéje D 1 2 3 4 5 5 10 15 20 0 Ár ($/bushel) SP Q DS Többlet Hiány Egyensúlyi pont Mennyiség (millió bushel/hó) Lehetséges árak $/bushel Keresett Mennyiség millió bushel/hó Kínált Mennyiség millió bushel/hó Az árra gyakorolt nyomás A5918Lefelé B41016Lefelé C312 Semleges D2157Felfelé E1200Felfelé

11 Adam Smith: A nemzetek gazdagsága (1776) •„láthatatlan kéz” •piaci mechanizmus (tervutasításos rendszer, vegyes gazdaság) •specializáció, munkamegosztás •kereskedelem (abszolút előny, komparatív előny; David Ricardo) •tökéletes verseny (externáliák)

12 Költségek •TC = FC + VC •TR = p x q •Q 0 = FC/(p – v) Q C FC VC TC Fedezeti pont TR

13 Rugalmasság •kereslet árrugalmassága hogyan reagál a keresett mennyiség az ár változására? •egységnyi rugalmasság: TR fix •rugalmas kereslet: p↓ TR ↑ •rugalmatlan kereslet: p↑ TR ↑ Időtávok: •pillanatnyi: rugalmatlan kereslet •rövid táv: kis rugalmasság, mennyiség változik •hosszú táv: nagy rugalmasság, kínálat változik

14 Tökéletes verseny •sok, kis szereplő •standard, homogén termék •nincs befolyás az árra •nincs belépési korlát

15 Tökéletlen verseny •Méretgazdaságosság •Verseny akadályai –jogi (szabadalom, kartell, franchise) OPEC, NCAA –termékdifferenciálás

16 Piaci szerkezetek •Monopólium (monopszónia) •NBA, NFL, MLB, NHL •Oligopólium •rivális ligák, NIKE … •Monopolisztikus verseny •rekreációs sportpiac •Tökéletes verseny

17 Játékelmélet (Neumann János) •Fogolydilemma •Stratégiák •Nash-egyensúly

18 A pénz általánosan elfogadott fizetőeszköz •stabilitás •hordozhatóság •tartósság •oszthatóság •felismerhetőség

19 A pénz kialakulása •cserekereskedelem •árupénz (pénzhelyettesítők) •fémpénz •papírpénz (váltó, bankjegy) •bankszámlapénz •„kvázipénz”

20 A pénz funkciói •közvetítő (tranzakciós) •értékmérő •értékmegőrző

21 A pénz értéke •vásárlóerő: fogyasztói árindex •infláció / defláció (kúszó-, vágtató-, hiperinfláció) 1.keresletinfláció 2.költséginfláció 3.inflációs spirál

22 A kétszintű bankrendszer •Központi bank + pü-i intézmények •Magyar Nemzeti Bank 1.forint vásárlóerejét védi 2.kizárólagos bankjegy- és érmekibocsátó 3.arany- és devizakészlet 4.monetáris politika

23 Monetáris politika •kötelező tartalékráta •árfolyam- és kamatpolitika •nyíltpiaci műveletek •pénzmultiplikátor = 1/ t •kamat: pénz tartásának költsége (1 + i )^ •reálkamat: nominális – inflációs ráta •a pénz jelenértéke 1 / (1 + i )^

24 Vállalkozások •tulajdon: magán, ök-i, állami •forma: 1.egyéni 2.betéti társaság 3.korlátolt felelősségű társaság 4.részvénytársaság 5.non-profit (kht, alapitvány, egyesület)

25 Finanszírozás •rövid távú: szállítói hitel, kölcsön •hosszú távú: jelzálog, kötvény, részvény •belső: értékcsökkenés, megtakarítás •külső: hitel, tőkeemelés

26 Számvitel •Cash Flow: készpénzforgalom •Mérleg: Eszközök = Források 1.Eszközök: befektetett, forgó 2.Források: saját tőke, kötelezettségek •Eredménykimutatás: bevételek–ráfordítások = mérleg szerinti eredmény

27 Makroökonómia •Nemzetgazdaság 1.kibocsátás 2.foglalkoztatottság 3.árszínvonal 4.külgazdasági egyensúly •költségvetési egyensúly •államadósság (külső, belső)

28 Eszközök, politikák •költségvetési (fiskális) •monetáris •jövedelem •külgazdasági

29 GDP •Bruttó Hazai Termék •hozzáadott érték •növekedési ütem •konjunktúra ciklusok •fogyasztás / megtakarítás •GNI, HDI

30 J. M. Keynes •„ A foglalkoztatottság, a kamat és a pénz általános elmélete” (1936) •elégtelen kereslet •multiplikátor-hatás •közvetlen kormányzati kiadások •„ Hosszú távon mindannyian halottak vagyunk”

31 A kormány szerepe •piaci rendszer védelme •közjavak biztosítása •jövedelmek újraelosztása •gazdaság stabilizálása

32 Költségvetés •Adók 1.fogyasztáshoz kapcsolódó 2.jövedelemhez kapcsolódó •Befizetések •Privatizáció •Hiány, államadósság

33 Foglalkoztatottság •munkanélküliségi ráta •Fajtái: 1.súrlódásos 2.szezonális 3.strukturális 4.ciklikus

34 Kereskedelem •Abszolút / komparatív előny •Korlátok: 1.vám 2.kvóta 3.szubvenció

35 Intézmények •Bretton – Woods •GATT / WTO •IMF (Nemzetközi Valuta Alap) •Világbank •OECD

36 Fizetési mérleg •Kereskedelmi mérleg export – import •látható tranzakciók •szolgáltatások (turizmus…) •kamat, profit, osztalék, transzfer

37 Gazdasági integráció •EU, EMU •Maastrichti Szerződés, Euro 1.költségvetési hiány (GDP 3%-a) 2.államadósság (GDP 60%-a) 3.árstabilitás 4.kamatláb

38 Globalizáció •nemzetközi kereskedelem •külföldi tőkeberuházások •nemzetközi munkamegosztás •multinacionális vállalatok •spekulatív pénzügyi tranzakciók

39 Globális problémák 1.túlnépesedés, szegénység 2.munkanélküliség, túlfogyasztás 3.bioszfera tönkretétele, kultúra 4.növekedési hajsza, pénzügyi buborék 5.fegyverkezés, terrorizmus 6.centrum / periféria 7.előnyök / hátrányok (disztribúció?) „a történelem vége” / kultúrák harca Fukuyama Huntington

40 Az EU helye a nemzetközi gazdaságban VilágEUUSAJapán Népessé g(millió) 6 400458294128 GDP (milliárd euro) 32 70010 2159 4403 750 GDP / fő (euro) 5 10022 30032 10029 400

41 Gazdasági integráció •közös piac, vámunió (Római Szerződés) 1.áruk 2.személyek 3.szolgáltatások 4.tőke •egységes belső piac (közösségi jog) •Gazdasági és Monetáris Unió

42 A közös pénz •1972 „valutakígyó” •1979 EMS (ECU, saját árfolyam) •1992 Maastricht •1999 euro •2002 bankjegyek, érmék •12 ország (GB, Svédország, Dánia nem)

43 Euro hatása •stabilitási tényező •növekvő szerep az elszámolásokban •regionális szerep •nemzetközi kötvénypiac

44 A GMU előnyei és hátrányai •stabil árfolyam •jobb monetáris politika •tranzakciós költségek megszűnése •árkülönbségek megszűnése •kevésbé autonóm monetáris politika •kis országok befolyása elvész •nehéz kihátrálni a GMU-ból •politikai viták

45 A maastrichti konvergenciakritériumok •árstabilitás (+ 1.5 % ) •kormányzat pénzügyi helyzet 1.deficit max. a GDP 3 %-a 2.bruttó államadósság a GDP 60 % -a •árfolyamstabilitás •hosszú távú kamatlábak + 2 %)


Letölteni ppt "A közgazdaságtan alapjai Dr.Sterbenz Tamás. Irodalom •Shapiro: Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement) Ajánlott: •Heyne: A közgazdasági gondolkodásmód."

Hasonló előadás


Google Hirdetések