Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közgazdaságtan alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közgazdaságtan alapjai"— Előadás másolata:

1 A közgazdaságtan alapjai
Dr.Sterbenz Tamás

2 Irodalom Shapiro: Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement)
Ajánlott: Heyne: A közgazdasági gondolkodásmód alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó)

3 Közgazdaságtan alapjai
szűkösen rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erőforrások erőforrások: munka, föld, tőke idő, információ mérés (jólét=GDP?) a választás tudománya: termelési lehetőségek határa alternatív költség (haszonáldozat)

4 A gazdaságszervezés problémái
Koordinációs mechanizmusok: piac utasítás, hierarchia agresszív etikai Hatékonyság: eredmény / ráfordítás Pareto-hatékonyság Haszonáldozat (alternatív költségek)

5 Kompetitív árrendszer
KERESLET KÍNÁLAT cipők lakások Jószágpiaci árak teák FOGYASZTÓI DOLLÁRSZAVAZATOK MIT? HOGYAN? KINEK? TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ÜZLETI SZERVEZETEK HÁZTARTÁSOK A RÁFORDÍTÁSOK TULAJDONA FIZETÉSEK, JÁRADÉKOK STB. Munka Tényezőpiaci árak (bérek, járadékok, kamatok) Föld Tőkejavak KÍNÁLAT KERESLET

6 Termelési lehetőségek határa
15 B A C 12 I D 9 Ágyú (ezer) U 6 E 3 F Vaj (millió font)

7 Termelési lehetőségek határa
5 B 4 C 3 Ágyú (ezer) D 2 E 1 Z Vaj (millió font)

8 Mikroökonómia Csökkenő kereslet törvénye
ár (P)  keresett mennyiség (Q)  Kompetitív kínálat ár (P)  keresett mennyiség (Q)  Csökkenő hozadék törvénye termelési költségek  Egyensúly: piaci hatóerők kiegyenlítik egymást

9 Mikroökonómia Hasznosság: szubjektív érzet
határhaszon (pótlólagos egység haszna, marginal utility) MU = MC Egyensúly: minden jószág az árával arányos hasznot nyújt Allokációs hatékonyság MR=MC

10 A búza kínálati és keresleti függvénygörbéje
P D Többlet S 5 Egyensúlyi pont 4 Lehetséges árak $/bushel Keresett Mennyiség millió bushel/hó Kínált Az árra gyakorolt nyomás A 5 9 18 Lefelé B 4 10 16 C 3 12 Semleges D 2 15 7 Felfelé E 1 20 3 Ár ($/bushel) 2 Hiány 1 S D Q Mennyiség (millió bushel/hó)

11 Adam Smith: A nemzetek gazdagsága (1776)
„láthatatlan kéz” piaci mechanizmus (tervutasításos rendszer, vegyes gazdaság) specializáció, munkamegosztás kereskedelem (abszolút előny, komparatív előny; David Ricardo) tökéletes verseny (externáliák)

12 Költségek TC = FC + VC TR = p x q Q0 = FC/(p – v) C TR TC VC FC Q
Fedezeti pont FC Q

13 Rugalmasság kereslet árrugalmassága
hogyan reagál a keresett mennyiség az ár változására? egységnyi rugalmasság: TR fix rugalmas kereslet: p↓ TR ↑ rugalmatlan kereslet: p↑ TR ↑ Időtávok: pillanatnyi: rugalmatlan kereslet rövid táv: kis rugalmasság, mennyiség változik hosszú táv: nagy rugalmasság, kínálat változik

14 Tökéletes verseny sok, kis szereplő standard, homogén termék
nincs befolyás az árra nincs belépési korlát

15 Tökéletlen verseny Méretgazdaságosság Verseny akadályai
jogi (szabadalom, kartell, franchise) OPEC, NCAA termékdifferenciálás

16 Piaci szerkezetek Monopólium (monopszónia) Oligopólium
NBA, NFL, MLB, NHL Oligopólium rivális ligák, NIKE … Monopolisztikus verseny rekreációs sportpiac Tökéletes verseny

17 Játékelmélet (Neumann János)
Fogolydilemma Stratégiák Nash-egyensúly

18 A pénz általánosan elfogadott fizetőeszköz stabilitás hordozhatóság
tartósság oszthatóság felismerhetőség

19 A pénz kialakulása cserekereskedelem árupénz (pénzhelyettesítők)
fémpénz papírpénz (váltó, bankjegy) bankszámlapénz „kvázipénz”

20 A pénz funkciói közvetítő (tranzakciós) értékmérő értékmegőrző

21 A pénz értéke vásárlóerő: fogyasztói árindex infláció / defláció
(kúszó-, vágtató-, hiperinfláció) keresletinfláció költséginfláció inflációs spirál

22 A kétszintű bankrendszer
Központi bank + pü-i intézmények Magyar Nemzeti Bank forint vásárlóerejét védi kizárólagos bankjegy- és érmekibocsátó arany- és devizakészlet monetáris politika

23 Monetáris politika kötelező tartalékráta árfolyam- és kamatpolitika
nyíltpiaci műveletek pénzmultiplikátor = 1/ t kamat: pénz tartásának költsége (1 + i )^ reálkamat: nominális – inflációs ráta a pénz jelenértéke 1 / (1 + i )^

24 Vállalkozások tulajdon: magán, ök-i, állami forma: egyéni
betéti társaság korlátolt felelősségű társaság részvénytársaság non-profit (kht, alapitvány, egyesület)

25 Finanszírozás rövid távú: szállítói hitel, kölcsön
hosszú távú: jelzálog, kötvény, részvény belső: értékcsökkenés, megtakarítás külső: hitel, tőkeemelés

26 Számvitel Cash Flow: készpénzforgalom Mérleg: Eszközök = Források
Eszközök: befektetett, forgó Források: saját tőke, kötelezettségek Eredménykimutatás: bevételek–ráfordítások = mérleg szerinti eredmény

27 Makroökonómia Nemzetgazdaság kibocsátás foglalkoztatottság árszínvonal
külgazdasági egyensúly költségvetési egyensúly államadósság (külső, belső)

28 Eszközök, politikák költségvetési (fiskális) monetáris jövedelem
külgazdasági

29 GDP Bruttó Hazai Termék hozzáadott érték növekedési ütem
konjunktúra ciklusok fogyasztás / megtakarítás GNI, HDI

30 J. M. Keynes „ A foglalkoztatottság, a kamat és a pénz általános elmélete” (1936) elégtelen kereslet multiplikátor-hatás közvetlen kormányzati kiadások „Hosszú távon mindannyian halottak vagyunk”

31 A kormány szerepe piaci rendszer védelme közjavak biztosítása
jövedelmek újraelosztása gazdaság stabilizálása

32 Költségvetés Adók fogyasztáshoz kapcsolódó jövedelemhez kapcsolódó
Befizetések Privatizáció Hiány, államadósság

33 Foglalkoztatottság munkanélküliségi ráta Fajtái: súrlódásos szezonális
strukturális ciklikus

34 Kereskedelem Abszolút / komparatív előny Korlátok: vám kvóta
szubvenció

35 Intézmények Bretton – Woods GATT / WTO IMF (Nemzetközi Valuta Alap)
Világbank OECD

36 Fizetési mérleg Kereskedelmi mérleg export – import
látható tranzakciók szolgáltatások (turizmus…) kamat, profit, osztalék, transzfer

37 Gazdasági integráció EU, EMU Maastrichti Szerződés, Euro
költségvetési hiány (GDP 3%-a) államadósság (GDP 60%-a) árstabilitás kamatláb

38 Globalizáció nemzetközi kereskedelem külföldi tőkeberuházások
nemzetközi munkamegosztás multinacionális vállalatok spekulatív pénzügyi tranzakciók

39 Globális problémák túlnépesedés, szegénység
munkanélküliség, túlfogyasztás bioszfera tönkretétele, kultúra növekedési hajsza, pénzügyi buborék fegyverkezés, terrorizmus centrum / periféria előnyök / hátrányok (disztribúció?) „a történelem vége” / kultúrák harca Fukuyama Huntington

40 Az EU helye a nemzetközi gazdaságban
Világ EU USA Japán Népesség(millió) 6 400 458 294 128 GDP (milliárd euro) 32 700 10 215 9 440 3 750 GDP / fő (euro) 5 100 22 300 32 100 29 400

41 Gazdasági integráció közös piac, vámunió (Római Szerződés) áruk
személyek szolgáltatások tőke egységes belső piac (közösségi jog) Gazdasági és Monetáris Unió

42 A közös pénz 1972 „valutakígyó” 1979 EMS (ECU, saját árfolyam)
1992 Maastricht 1999 euro 2002 bankjegyek, érmék 12 ország (GB, Svédország, Dánia nem)

43 Euro hatása stabilitási tényező növekvő szerep az elszámolásokban
regionális szerep nemzetközi kötvénypiac

44 A GMU előnyei és hátrányai
stabil árfolyam jobb monetáris politika tranzakciós költségek megszűnése árkülönbségek megszűnése kevésbé autonóm monetáris politika kis országok befolyása elvész nehéz kihátrálni a GMU-ból politikai viták

45 A maastrichti konvergenciakritériumok
árstabilitás (+ 1.5 % ) kormányzat pénzügyi helyzet deficit max. a GDP 3 %-a bruttó államadósság a GDP 60 % -a árfolyamstabilitás hosszú távú kamatlábak + 2 %)


Letölteni ppt "A közgazdaságtan alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések