Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,"— Előadás másolata:

1 a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,
A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és társadalmi szintű hasznosulása Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének főtitkára Miskolc, november 20.

2 A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK
az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/ (XII. 30.) Korm. rend. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rend.

3 Az államháztartási kontrollok rendszere
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 61. § Az államháztartási kontrollok alapvető célja: az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása 61. § (2)-(4) bek.: Az államháztartás kontrollja a) külső (törvényhozói) ellenőrzés b) kormányzati szintű ellenőrzés c) belső kontrollrendszer keretében történik.

4 Az államháztartási kontrollok rendszere
Külső (törvényhozói) ellenőrzés Állami Számvevőszék kormányzati szintű ellenőrzés kormányzati ellenőrzési szerv (KEHI) európai támogatásokat ellenőrző szerv kincstár belső kontrollrendszer a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg (a belső ellenőrzést is beleértve)

5 A KEHI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI
355/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELET A miniszterelnök irányítja a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján Elnökét a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel Elnöke a közigazgatási államtitkári értekezlet állandó meghívottja A KEHI kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi A Kormány döntése, a miniszterelnök, vagy a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár utasítása alapján a KEHI elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el. Engedélyezett létszáma: 133 fő

6 A KEHI kormányzati ellenőrzési hatásköre
Áht. 63. § (1) bek.: A KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed: a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, központi és fejezeti kezelésű előirányzatok, pénzalapok, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére, a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, egyesületeknek, az alapítványoknak, és a térségi fejlesztési tanácsoknak nyújtott támogatások és állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

7 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésére, valamint azon társaságokra, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik; alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, a magánnyugdíjpénztárak ellenőrzésére, az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzésére.

8 A KEHI jogkörei 2012. január 1-jétől
Az új Áht. és a KEHI-re vonatkozó új Korm. rendelet alapján Eljárási bírság; Kármegelőzés, kárenyhítés eszközei Számlák zárolása, Költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztése, Szja. 1%-ából tett felajánlások folyósításának felfüggesztése, Áfa visszatérítés folyósításának felfüggesztése; Polgári jogi követelések érvényesítésének, költségvetési támogatások közvetlen visszafizettetésének joga; Együttműködési megállapodás alapján közös ellenőrzés; Tanácsadó tevékenység végzése; A KDB hivatalból történő eljárásának kezdeményezése.

9 A KEHI hatáskörének és intézkedési lehetőségeinek változása
2009 Központi költségvetés Támogatások Állami kezesség 2010 június Kormánydöntések Gazdasági társaságok Alapítványok 2011 Mnyp-k ÖÁE Alap Eljárási bírság 2012 Központi költségvetés, Támogatások, Állami kezesség, Kormánydöntések, Alapítványok, Mnyp-k, ÖÁÉ Alap, Eljárási bírság, Fizetési számlák zárolása, Támogatások, Szja 1% és Áfa felfüggesztése, Támogatások visszafizetése Polgári jogi követelések T/8890-folyamatban 25%-ot meghaladó állami részvétellel működő gazdasági társaságok-kivétel MNB Kiemelt jelentőségű perek Panasz Keresetindítási jog Tükörmásolat Adószám felfüggesztés Lakcímnyilvántartás adatai Banktitok

10 A KEHI eljárásrendje Korábban:
főszabályként a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.) rendelkezései vonatkoztak a KEHI-vizsgálatokra a KEHI-ről szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rend. pedig speciális szabályokat fogalmazott meg 2012. január 1-jétől: 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó szabályokat

11 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szabályozásának céljai Sarkalatos törvény rögzítse a vagyon védelmének és a vagyonnal történő gazdálkodás alapvető szabályait, ezáltal hosszú távú, általános védelem biztosítása, Az állami és az önkormányzati vagyonra vonatkozó egységes szabályozás megalkotása, Átláthatatlan, pazarló gazdálkodás megszüntetése.

12 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szabályozásának alapelvei A nemzeti vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. A természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása, a jövő nemzedéke szükségleteinek figyelembevétele. Költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetés és hasznosítás. Átruházásra, hasznosításra irányuló szerződés csak átlátható szervezettel köthető. Gazdálkodás a törvényesség, célszerűség, eredményesség követelményei alapján.

13 A kormányzati ellenőrzések társadalmi hasznosulása számokban

14 Ellenőrzött szervek száma:
Eredmények I. Ellenőrzések száma: 65 db Megtett feljelentések: 64 tényállás alapján Várható feljelentések: 12 Ellenőrzött szervek száma: 2010. II. félév: 95 db 2011. év: 343 db 2012. év: 755 db Nyomozás elrendelése: 61 esetben

15 Eredmények II. Javaslatok (az ellenőrzési jelentésekben): 451
Közreműködés a jogszabály-előkészítésben (prevenció): hivatali szinten (javaslatok): 115 esetben közigazgatási államtitkári értekezleten (KÁT) - több mint 100 Tanácsadó tevékenység (a Kormány döntését megelőzően): témában Pénzvisszafizetés

16 Feltárt vagyoni hátrány
Eredmények III. 23,97 Mrd Ft visszafizetésére tett javaslat és visszafizetett, visszatartott költségvetési támogatás 14,26 Mrd Ft államot illető polgári jogi követelés feltárása 54,23 Mrd Ft Feltárt vagyoni hátrány

17 A KEHI ellenőrzéseinek eredményei Elherdált adófizetői Ft-ok
Működési költség Elherdált adófizetői Ft-ok

18 A KEHI által megtett feljelentések tényállásai

19 T/8890. egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról

20 T/8890. egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
benyújtó : Magyarország Kormánya nevében Dr. Navracsics Tibor KIM miniszter a benyújtás időpontja: október 28. az irományt tárgyaló bizottságok: számvevőszéki és költségvetési bizottság; alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság plenáris ülés: november 6.

21 Az előterjesztés célja:
a kormányzati ellenőrzés erősítése a közpénzekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése az Államot megillető polgári jogi követelések hatékonyabb érvényesítése

22 A törvényjavaslat tartalma
az MNB kivételével olyan gazdasági társaságok ellenőrzése, amelyben az államnak legalább 25%-ot meghaladó részesedése van (prevenció); keresetindítási jog az ellenőrzések során megismert szerződések semmiségének megállapítása iránt (hatékonyság); kiemelt jelentőségű perekké minősítése a KEHI által az állami szerveket, gazdasági társaságokat megillető követelések miatt indított pereknek (hatékonyság); panaszjoggal élhessenek a büntetőeljárásban az állami érdekek képviseletében eljáró központi államigazgatási szervek (hatékonyság);

23 A törvényjavaslat tartalma
tükörmásolat készítése (ne akadályozzuk az ellenőrzöttek munkavégzését) - Gazdasági Versenyhivatal; az adószám felfüggesztésének kezdeményezése (a szankció-rendszer differenciálása) - Nemzeti Adó- és Vámhivatal; lakcímnyilvántartáshoz való hozzáférés (hatékonyság) – pl. igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi szervek; banktitok megismerése az ügyfél értesítésének mellőzésével (hatékonyság) - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

24 A sajtóban megjelent alaptalan vádak
A törvényjavaslatnak nem célja: NEM a kormányzati ellenőrzés kiterjesztése az MNB-re; a bankok és az állampolgárok adataihoz, pénzügyi információjához való indokolatlan és korlátlan hozzáférés; az ellenőrzések során megismert adatok céltól eltérő felhasználása és ezáltal a piaci verseny torzítása; a külföldi és hazai befektetők elrettentése.

25 A KEHI a sajtóban


Letölteni ppt "a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések