Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén"— Előadás másolata:

1 Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén
Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

2 Ellenőrzések formái ITNET (többéves ellenőrzési terv)
RASSF kivizsgálások Kiemelt ügyek Külföldi hatóságok ellenőrzései Célhoz kötött, szezonális ellenőrzések Élelmiszerlánc eseményhez kapcsolódó ellenőrzések Bejelentés alapján induló ellenőrzések

3 Az ellenőrzések végrehajtói
Megyei Kormányhivatal ÉbÁI (19) Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal NÉBIH Nébih KÜI FVO, USDA, Rosszelhoznadzor, AQSIQ, APQA

4 múlt – jelen – jövő 2007 2011 2012 NÉBIH MgSzH (laborokkal) MgSzH
Kiemelt Ügyek Igazgatósága Kormányhivatal ÉbÁI

5 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrejötte
A hivatal létrehozásából az alábbi előnyök származnak: Az élelmiszerlánc-felügyelet tervezésének tudományos alapú kockázatbecslési elvekre helyezése Egységes ellenőrzési rendszer az ország egész területén Hatékony, gyors fellépés a jogszabálysértések elkövetőivel szemben Szélesebb tevékenységi kör, különleges esetekben közvetlen eljárás lehetősége vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek terén Gyors, pontos információáramlás az élelmiszerlánc felügyeletét gyakorló hatóságok között Közvetlen kommunikáció a fogyasztók, a társadalmi szervezetek, az élelmiszer-vállalkozók és a társhatóságok felé.

6 Élelmiszerlánc-szemléletű ellenőrzés
A NÉBIH a láncszemléletű hatósági ellenőrzés megvalósítása érdekében: - kockázatbecslésen alapuló - integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján - területi éves ellenőrzési tervet dolgoz ki, amelyet időarányosan teljesít, illetve teljesítését ellenőrzi. Az ellenőrzési tervben a nyilvántartott egységtípusokat számítógép-vezérelt élelmiszer biztonsági kockázatbecslés alapján veszélyességi kategóriákba soroljuk: különösen magas, magas, átlagos, alacsony. A számítógépes algoritmus a tervezésnél figyelembe veszi: a létesítmény profilja, fenti besorolása, forgalmi adatok, korábbi ellenőrzések eredményei, utolsó ellenőrzése óta eltelt idő.

7 Hatósági ellenőrzés Létesítmény ellenőrzés előállító kereskedelem
vendéglátás Termék ellenőrzés helyszínen laboratóriumban Az élelmiszerlánc-felügyelet területi szerveinek (Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai járási hivatalai) helyszíni ellenőrzéseivel Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szerve (NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság), a hatósági laboratóriumi vizsgálatokkal, a területi szervek munkájának felügyeletével

8 A hatósági ellenőrzések végrehajtása
Az ellenőrzések ki kell, hogy térjen a következőkre: a létesítmények működésének feltételeire, minőségirányítási és önellenőrzési rendszerének ellenőrzésére termékek vizsgálatára az éves monitoring mintavételi tervek szerinti mintavételek végrehajtására, eredményére élelmiszer biztonsági, valamint minőségi paraméterekre

9 RASFF Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a 178/2002/EK rendelet írta elő. Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a Bizottság 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) tartalmazza. A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből  és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt. A  rendszer  kiterjed  a  tagállamokra,  a  Bizottságra  és a  Hatóságra (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság). A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike a hálózat egyik tagját kapcsolattartással bízza meg. A  hálózat működtetéséért a Bizottság felelős.

10 RASFF 2013-ban 81 NÉBIH-et érintő új bejelentés érkezett, melyek közül: Élelmiszert 65, Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagot 8, Takarmányt 8 bejelentés érintett. A bejelentések típusát tekintve: riasztás 29 volt (azonnali intézkedés) információként érkezett 39 bejelentés, hír formájában 4 esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól. határ-visszautasítás nem történt A RASFF-on keresztül kétoldalú egyezmény keretében a tagállamok hatóságai közvetlenül is megkereshetik egymást, amennyiben a szóban forgó ügyben más tagállamok nem érintettek. Hazánkat 2013 évben bilaterális megkeresés 9 alkalommal érintette.

11 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Megalakulásának indokai, céljai: ország teljes területén,egy időben akár több helyszínen ,első fokon eljáró,nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségével hatékony fellépés az illegális élelmiszerlánc események esetén. Az igazgatóság összetétele: élelmiszer-higiénikus,-járványügyi szak-állatorvosok,kertész és agrár mérnökök, jogász,informatikus, volt NAV dolgozók( revizor, bűnügyi nyomozók), volt rendvédelmi dolgozók, Munka módszerek: előzetes adat gyűjtés adatbázisokból,társhatóságok információi, alapos akcióterv, egyidejű lebonyolítás több helyen, Gyorsaság: példa: metilalkohol mérgezés gyanú bejelentésekor 27 perc múlva már a helyszínen megtiltották a gyanús termék forgalmazását, és mintáztak Hatékonyság: a vizsgált esetek 83 % -ban valamilyen jogsértés megállapításra került.

12 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az igazgatóság olyan eszközökkel rendelkezik, melyekkel a vállalkozások elektronikusan vezetett adatai lementhetők és visszaélés esetén bizonyítékként felhasználhatók az eljárás során. Kialakítás alatt van egy operatív központ, melyben, egyebek mellett a HUGO útdíj adatai és az adóhatóság adataihoz való részleges hozzáféréssel az ellenőrzések hatékonysága a jövőben jelentős mértékben javítható. Társhatóságokkal való együtt működés: NAV minden szakágával( Bevetési Főigazgatósság, Adó-szakág, Bűnügyi Nyomozók) napi kapcsolat, közös mélységi és helyi ellenőrzések ORFK: saját összekötő tiszt koordinálja országosan az ellenőrzéseink biztosítását

13 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Elért eredmények számokban: 551db ellenőrzés 3490 tonna termékkel kapcsolatos intézkedés 1031 tonna megsemmisítése 199.2 millió Ft bírság 8,2 millárd Ft Áfa és adóelkerülés megállapítása 42 millió Ft eljárási díj, ez 7 havi munkabére az Igazgatóságnak Az elmúlt időszakban 97 db ilyen jellegű ellenőrzést végeztek el az ágazatban: 970 tonna hús, húskészítmény került lefoglalásra, aminek a becsült értéke több száz millió forint, és ezáltal a becsült ÁFA és adó elkerülés megakadályozása milliárdos nagyságrendű.

14 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Élelmiszerláncban előforduló jogsértések: - illegális állatvágás - húshamisítás - beltartalom megváltoztatása - kistermelői jogviszonnyal visszaélés - lejárt minőség megőrzési idejű termék átcímkézése - növényvédő-szer hamisítás

15 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzések tapasztalatai a vágóhidakon: - a vágóhidak regisztrált állatmozgásainak hiányosságai - az importból beérkező állatok rögzítetlensége - a vágóállat minősítési rendszer regisztrációs hibái Intézkedések: Megtörtént az ALI és ENAR rendszerek hibáinak a feltárása, és az új sertés nyilvántartási rendszer kialakítása megkezdődött A tervek szerint megvalósításra kerül a kocák tartós egyedi jelölése, a tagállamokból és 3. országból vágásra érkező sertések regisztrálhatósága a Traces adatbázisából nyert adatok felhasználásával. A vágóhídi jelenlétet az ellenőrzések alapján a húsvizsgálat szabályos elvégzéséhez erősíteni szükséges.

16 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzések tapasztalatai a kereskedelemben: - A NAV-val végzett közös ellenőrzések nagy tételű friss és fagyasztott hústermékek behozatalát és ellenőrizhetetlen kereskedelmét derítették fel. Intézkedések: Az első betárolási helyek regisztráltsága, továbbá az oda érkező termékek adatainak központi adatbázisban történő rögzítése az EÜER rendszerrel való összekapcsolása: a nagy tömegű silány minőségű alapanyagból dolgozó üzemek szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek. A lánckereskedelem felderítése, a FELIR rendszer, a január 1.-től bevezetésre kerülő, az élelmiszerlánc szereplők kötelező regisztrációjához kötött az ÉLTV hatálya alá tartozó termékek kereskedelme tovább fehéríti a sertés piacot és biztosítja a nyomon- követhetőséget. A visszaélések BTK alapján történő egyszerűbb büntethetősége javítaná, a szankcionált vállalkozások megszűnése és átalakulásának egyszerűsége rontja a hatóság eredményességét.

17 Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzésének tapasztalatai kistermelői élelmiszer-előállítók esetében: - a kistermelők egy része nem az előírt mennyiségi keretek között, - nem a saját állományából állítja elő a termékeit - gyakran kritikán aluli higiéniai viszonyok között - a sertések forgalmazása során nem történik meg a szállítások regisztrációja - sok esetben tenyészetkóddal sem rendelkeznek - nem a vágóhídi húsvizsgálatot követően állítják elő termékeiket Intézkedések: Kistermelői élelmiszer előállítás kockázat elemző informatikai rendszer kialakítása, elérés biztosítása a Kormányhivatalok számára. Kistermelői élelmiszer előállítói engedély kiadásakor, hosszabbításakor ellenőrzés az előző évi adatok alapján: Rendelkezik-e sertés tenyészettel; A szállítólevelek és vágóhídi adatok alapján a kibocsájtás meghaladta-e az éves engedélyezett mennyiséget;

18 Szankciók Hatósági intézkedések a terméket illetően
a létesítményt illetően Bírságok a tételt illetően (élelmiszer-ellenőrzési bírság) a kifogásolt tevékenységet illetően (élelmiszerlánc-felügyeleti bírság)

19 Nyilvántartott létesítmények / ellenőrzés száma (db)
Ellenőrzések száma 2013 Szakterület Nyilvántartott létesítmények / ellenőrzés száma (db) Engedélyköteles élelmiszer-előállító 781 /8384 Bejelentés köteles élelmiszer-előállító 5 366 /4191 Takarmány-előállító és forgalmazó 5 348/ 1830 Élelmiszer-forgalmazás beleértve a kistermelőket 46 797/ 32057 Étkeztetés-vendéglátás beleértve a kistermelői vendégasztalt /22 351 Összesen /

20 Kiszabott bírságok összege 2013
Bírságok típusa Száma (db) Összege (Ft) Takarmány-ellenőrzési bírság 17 Élelmiszer-ellenőrzési bírság 1 956 Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 1 614 Összes bírság 3 587 Bírság kiszabása a következő jogszabályoknak megfelelően történt: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet

21 Forgalomból kivont tételek 2013
Összesített adatok Kifogásolási % ellenőrzött hazai tételek száma 5 % ebből forgalomból kivont hazai tételek 7 032 forgalomból kivont hazai tételek mennyisége t 994,6 ellenőrzött tagállami tételek 31 663 10 % ebből forgalomból kivont tagállami tételek 3 369 forgalomból kivont tagállami tételek mennyisége 732,4 ellenőrzött 3. országi tételek 5 274 12 % ebből forgalomból kivont 3. országi tételek 672 forgalomból kivont 3. országi tételek mennyisége 124,3

22 Külföldi hatóságok által végrehajtott ellenőrzések 2013 évben a húsiparban
USA audit : 3 vöröshús létesítményben Dél-Koreai audit: 4 vöröshús / 3 baromfi létesítményben Izraeli audit : 1 baromfi létesítményben FVO audit baromfi szektorban : 6 létesítmény FVO audit vöröshús, tej szektorban : 4 vöröshús, 1 hűtőház,1 nyúlvágó daraboló, 4 tejüzem

23 Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014. április 7-21.
Célterületek (elsősorban a kereskedelem) hús és húskészítmény forgalmazás (és előállítás); tojásforgalmazás és tojáscsomagolás; édesipari termék forgalmazás; alkoholos ital és borászati termék előállítás és forgalmazás; zöldség- és gyümölcs-forgalmazás; élőállat (bárány, nyúl) szállítások  tiltott állati eredetű fehérje felhasználás ellenőrzése késztakarmányokban;

24 Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014. április 7-21.
Kiemelt termékek:  pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények (különösen a sonka); tojás; édesipari termékek; különféle borok és szeszes italok; szezonális zöldség-gyümölcs; takarmányok

25 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések