Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály."— Előadás másolata:

1 Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

2 2 Ellenőrzések formái • ITNET (többéves ellenőrzési terv) • RASSF kivizsgálások • Kiemelt ügyek • Külföldi hatóságok ellenőrzései • Célhoz kötött, szezonális ellenőrzések • Élelmiszerlánc eseményhez kapcsolódó ellenőrzések • Bejelentés alapján induló ellenőrzések

3 3 Az ellenőrzések végrehajtói • Megyei Kormányhivatal ÉbÁI (19) • Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal • NÉBIH • Nébih KÜI • FVO, USDA, Rosszelhoznadzor, AQSIQ, APQA

4 4 múlt – jelen – jövő MgSzH (laborokkal) NÉBIH 200720112012 Kormányhivatal ÉbÁI Kiemelt Ügyek Igazgatósága

5 5 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrejötte A hivatal létrehozásából az alábbi előnyök származnak: • Az élelmiszerlánc-felügyelet tervezésének tudományos alapú kockázatbecslési elvekre helyezése • Egységes ellenőrzési rendszer az ország egész területén • Hatékony, gyors fellépés a jogszabálysértések elkövetőivel szemben • Szélesebb tevékenységi kör, különleges esetekben közvetlen eljárás lehetősége vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek terén • Gyors, pontos információáramlás az élelmiszerlánc felügyeletét gyakorló hatóságok között • Közvetlen kommunikáció a fogyasztók, a társadalmi szervezetek, az élelmiszer-vállalkozók és a társhatóságok felé.

6 6 Élelmiszerlánc-szemléletű ellenőrzés A NÉBIH A NÉBIH a láncszemléletű hatósági ellenőrzés megvalósítása érdekében: - kockázatbecslésen alapuló - integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján éves ellenőrzési tervet dolgoz ki - területi éves ellenőrzési tervet dolgoz ki, teljesít, illetve teljesítését ellenőrzi. amelyet időarányosan teljesít, illetve teljesítését ellenőrzi. Az ellenőrzési tervben a nyilvántartott egységtípusokat számítógép-vezérelt élelmiszer kockázatbecslés alapján veszélyességi kategóriákba biztonsági kockázatbecslés alapján veszélyességi kategóriákba soroljuk:  különösen magas,  magas,  átlagos,  alacsony. A számítógépes algoritmus a tervezésnél figyelembe veszi:  a létesítmény profilja, fenti besorolása,  forgalmi adatok,  korábbi ellenőrzések eredményei,  utolsó ellenőrzése óta eltelt idő.

7 7 Hatósági ellenőrzés Létesítmény ellenőrzés  előállító  kereskedelem  vendéglátás Termék ellenőrzés  helyszínen  laboratóriumban Az élelmiszerlánc-felügyelet területi szerveinek Az élelmiszerlánc-felügyelet területi szerveinek (Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai járási hivatalai) helyszíni ellenőrzéseivel hatósági laboratóriumi vizsgálatokkal, a területi szervek munkájának felügyeletével Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szerve (NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság), a hatósági laboratóriumi vizsgálatokkal, a területi szervek munkájának felügyeletével

8 8 A hatósági ellenőrzések végrehajtása Az ellenőrzések ki kell, hogy térjen a következőkre: • a létesítmények működésének feltételeire, • minőségirányítási és önellenőrzési rendszerének ellenőrzésére • termékek vizsgálatára • az éves monitoring mintavételi tervek szerinti mintavételek végrehajtására, eredményére • élelmiszer biztonsági, valamint minőségi paraméterekre

9 9 RASFF az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer  Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a 178/2002/EK rendelet írta elő.  Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a Bizottság 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) tartalmazza.  A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt.  A rendszer kiterjed a tagállamokra, a Bizottságra és a Hatóságra (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság).  A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike a hálózat egyik tagját kapcsolattartással bízza meg.  A hálózat működtetéséért a Bizottság felelős.

10 10 RASFF • 2013-ban 81 NÉBIH-et érintő új bejelentés érkezett, melyek közül : – Élelmiszert 65, – Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagot 8, – Takarmányt 8 bejelentés érintett. • A bejelentések típusát tekintve: – riasztás 29 volt (azonnali intézkedés) – információként érkezett 39 bejelentés, – hír formájában 4 esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól. – határ-visszautasítás nem történt • A RASFF-on keresztül kétoldalú egyezmény keretében a tagállamok hatóságai közvetlenül is megkereshetik egymást, amennyiben a szóban forgó ügyben más tagállamok nem érintettek. Hazánkat 2013 évben bilaterális megkeresés 9 alkalommal érintette.

11 11 Kiemelt Ügyek Igazgatósága • Megalakulásának indokai, céljai: ország teljes területén,egy időben akár több helyszínen,első fokon eljáró,nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségével hatékony fellépés az illegális élelmiszerlánc események esetén. • Az igazgatóság összetétele: élelmiszer-higiénikus,-járványügyi szak-állatorvosok,kertész és agrár mérnökök, jogász,informatikus, volt NAV dolgozók( revizor, bűnügyi nyomozók), volt rendvédelmi dolgozók, • Munka módszerek: előzetes adat gyűjtés adatbázisokból,társhatóságok információi, alapos akcióterv, egyidejű lebonyolítás több helyen, • Gyorsaság: példa: metilalkohol mérgezés gyanú bejelentésekor 27 perc múlva már a helyszínen megtiltották a gyanús termék forgalmazását, és mintáztak • Hatékonyság: a vizsgált esetek 83 % -ban valamilyen jogsértés megállapításra került.

12 12 Az igazgatóság olyan eszközökkel rendelkezik, melyekkel a vállalkozások elektronikusan vezetett adatai lementhetők és visszaélés esetén bizonyítékként felhasználhatók az eljárás során. Kialakítás alatt van egy operatív központ, melyben, egyebek mellett a HUGO útdíj adatai és az adóhatóság adataihoz való részleges hozzáféréssel az ellenőrzések hatékonysága a jövőben jelentős mértékben javítható. Társhatóságokkal való együtt működés: • NAV minden szakágával( Bevetési Főigazgatósság, Adó-szakág, Bűnügyi Nyomozók) napi kapcsolat, közös mélységi és helyi ellenőrzések • ORFK: saját összekötő tiszt koordinálja országosan az ellenőrzéseink biztosítását Kiemelt Ügyek Igazgatósága

13 13 Kiemelt Ügyek Igazgatósága • Elért eredmények számokban: 551db ellenőrzés 3490 tonna termékkel kapcsolatos intézkedés 1031 tonna megsemmisítése 199.2 millió Ft bírság 8,2 millárd Ft Áfa és adóelkerülés megállapítása 42 millió Ft eljárási díj, ez 7 havi munkabére az Igazgatóságnak • Az elmúlt időszakban 97 db ilyen jellegű ellenőrzést végeztek el az ágazatban: 970 tonna hús, húskészítmény került lefoglalásra, aminek a becsült értéke több száz millió forint, és ezáltal a becsült ÁFA és adó elkerülés megakadályozása milliárdos nagyságrendű.

14 14 Élelmiszerláncban előforduló jogsértések: - illegális állatvágás - húshamisítás - beltartalom megváltoztatása - kistermelői jogviszonnyal visszaélés - lejárt minőség megőrzési idejű termék átcímkézése - növényvédő-szer hamisítás Kiemelt Ügyek Igazgatósága

15 15 Az ellenőrzések tapasztalatai a vágóhidakon: - a vágóhidak regisztrált állatmozgásainak hiányosságai - az importból beérkező állatok rögzítetlensége - a vágóállat minősítési rendszer regisztrációs hibái Intézkedések: • Megtörtént az ALI és ENAR rendszerek hibáinak a feltárása, és az új sertés nyilvántartási rendszer kialakítása megkezdődött • A tervek szerint megvalósításra kerül a kocák tartós egyedi jelölése, a tagállamokból és 3. országból vágásra érkező sertések regisztrálhatósága a Traces adatbázisából nyert adatok felhasználásával. • A vágóhídi jelenlétet az ellenőrzések alapján a húsvizsgálat szabályos elvégzéséhez erősíteni szükséges. Kiemelt Ügyek Igazgatósága

16 16 Az ellenőrzések tapasztalatai a kereskedelemben: - A NAV-val végzett közös ellenőrzések nagy tételű friss és fagyasztott hústermékek behozatalát és ellenőrizhetetlen kereskedelmét derítették fel. Intézkedések: • Az első betárolási helyek regisztráltsága, továbbá az oda érkező termékek adatainak központi adatbázisban történő rögzítése az EÜER rendszerrel való összekapcsolása: a nagy tömegű silány minőségű alapanyagból dolgozó üzemek szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek. • A lánckereskedelem felderítése, a FELIR rendszer, a 2015. január 1.-től bevezetésre kerülő, az élelmiszerlánc szereplők kötelező regisztrációjához kötött az ÉLTV hatálya alá tartozó termékek kereskedelme tovább fehéríti a sertés piacot és biztosítja a nyomon- követhetőséget. A visszaélések BTK alapján történő egyszerűbb büntethetősége javítaná, a szankcionált vállalkozások megszűnése és átalakulásának egyszerűsége rontja a hatóság eredményességét. Kiemelt Ügyek Igazgatósága

17 17 Az ellenőrzésének tapasztalatai kistermelői élelmiszer-előállítók esetében: - a kistermelők egy része nem az előírt mennyiségi keretek között, - nem a saját állományából állítja elő a termékeit - gyakran kritikán aluli higiéniai viszonyok között - a sertések forgalmazása során nem történik meg a szállítások regisztrációja - sok esetben tenyészetkóddal sem rendelkeznek - nem a vágóhídi húsvizsgálatot követően állítják elő termékeiket Intézkedések: • Kistermelői élelmiszer előállítás kockázat elemző informatikai rendszer kialakítása, elérés biztosítása a Kormányhivatalok számára. • Kistermelői élelmiszer előállítói engedély kiadásakor, hosszabbításakor ellenőrzés az előző évi adatok alapján: Rendelkezik-e sertés tenyészettel; A szállítólevelek és vágóhídi adatok alapján a kibocsájtás meghaladta-e az éves engedélyezett mennyiséget; Kiemelt Ügyek Igazgatósága

18 18 Szankciók • Hatósági intézkedések – a terméket illetően – a létesítményt illetően • Bírságok – a tételt illetően (élelmiszer-ellenőrzési bírság) – a kifogásolt tevékenységet illetően (élelmiszerlánc- felügyeleti bírság)

19 19 Ellenőrzések száma 2013 Szakterület Nyilvántartott létesítmények / ellenőrzés száma (db) Engedélyköteles élelmiszer-előállító781 /8384 Bejelentés köteles élelmiszer-előállító5 366 /4191 Takarmány-előállító és forgalmazó5 348/ 1830 Élelmiszer-forgalmazás beleértve a kistermelőket 46 797/ 32057 Étkeztetés-vendéglátás beleértve a kistermelői vendégasztalt 52 391 /22 351 Összesen110 683/ 68 747

20 20 Kiszabott bírságok összege 2013 Bírság kiszabása a következő jogszabályoknak megfelelően történt: • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény • Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet Bírságok típusaSzáma (db)Összege (Ft) Takarmány-ellenőrzési bírság179 179 833 Élelmiszer-ellenőrzési bírság1 956678 815 124 Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság1 614214 608 871 Összes bírság3 587902 603 828

21 21 Forgalomból kivont tételek 2013 FORGALOMBÓL KIVONT TÉTELEK Összesített adatokKifogásolási % ellenőrzött hazai tételek száma 124 177 5 % ebből forgalomból kivont hazai tételek 7 032 forgalomból kivont hazai tételek mennyiséget 994,6 ellenőrzött tagállami tételek száma 31 663 10 % ebből forgalomból kivont tagállami tételek 3 369 forgalomból kivont tagállami tételek mennyiséget 732,4 ellenőrzött 3. országi tételek száma 5 274 12 % ebből forgalomból kivont 3. országi tételek 672 forgalomból kivont 3. országi tételek mennyiséget124,3

22 22 Külföldi hatóságok által végrehajtott ellenőrzések 2013 évben a húsiparban USA audit : 3 vöröshús létesítményben Dél-Koreai audit: 4 vöröshús / 3 baromfi létesítményben Izraeli audit : 1 baromfi létesítményben FVO audit baromfi szektorban : 6 létesítmény FVO audit vöröshús, tej szektorban : 4 vöröshús, 1 hűtőház,1 nyúlvágó daraboló, 4 tejüzem

23 23 Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014. április 7-21. Célterületek (elsősorban a kereskedelem) • hús és húskészítmény forgalmazás (és előállítás); • tojásforgalmazás és tojáscsomagolás; • édesipari termék forgalmazás; • alkoholos ital és borászati termék előállítás és forgalmazás; • zöldség- és gyümölcs-forgalmazás; • élőállat (bárány, nyúl) szállítások • tiltott állati eredetű fehérje felhasználás ellenőrzése késztakarmányokban;

24 24 Kiemelt termékek: • pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények (különösen a sonka); • tojás; • édesipari termékek; • különféle borok és szeszes italok; • szezonális zöldség-gyümölcs; • takarmányok Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014. április 7-21.

25 25 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések