Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu."— Előadás másolata:

1 Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu

2 Iskolafejlesztés az észak-nyugat-dunántúli régióban a Dalton-terv reformpedagógiai modellel CERNET–CERNEDALTON projekt 2001–2007

3 Kiemelt iskolafejlesztési offenzíva a közép-európai országokban •Miért ? •A tudás társadalmába vezető úton felgyorsul az emberi erőforrás fejlődése. •Tömegoktatás helyett – individualizálás. A megvalósítás egyik egyszerű módja: Dalton-terv.

4 Miért? Mert megfelel a mai társadalom és korszerű iskola elvárásainak. •Esélyegyenlőség – minden gyermek számára saját magához képest a legoptimálisabb személyiségfejlesztés; •hatékonyság – tanulói teljesítmény növelése; •integráció – megvalósítható természetesebb, emberibb iskolai légkörben; •demokratikusabb, igazságosabb oktatási rendszer.

5 A Dalton-tervről röviden Célja: önálló/önszabályozott tanulási képességek fejlesztése. A gyerekek meghatározott időintervallumban közvetlen tanári irányítás nélkül tanulnak. Segítségével fejlődnek a tanulók – személyes, – társas, – intellektuális, – szakmai-módszertani kompetenciái.

6 Alapelvei: •a szabadság és felelősség, •az együttműködés, •a „budgeting time”, időbeosztás.

7 A személyre szabott tanulás formai, tartalmi feltétele a PENZUM, írásbeli munkautasítás. Általa megvalósítható a tanulók különböző •adottságainak, •előképzettségének, •munkatempójának, •érdeklődési körének, •gondozási igényének, •pillanatnyi lelkiállapotának stb. megfelelő önszabályozott tanulási folyamat.

8 Az önszabályozott tanulás folyamata Penzum kiosztása, tanári instrukciók feladatértelmezés, egyéni célkitűzés, tervezés felfedező, cselekvésorientált tanulás ismeretszerzés reflektáló összehasonlítás társakkal önreflexió, önértékelés.

9 Penzum kiosztása Célja a problémahelyzet felismertetése, beépítése a személyes ismeretrendszerbe. •Tanári feladat: néhány szó a penzum céljáról, a tananyagban elfoglalt szerepéről, a tartalmi feldolgozás mérföldköveiről, a tájékozódási pontokról, kapaszkodókról, vezérfonalról. („Advance Organiser”) •Tanári ellenőrzés pontjainak, •önelellenőrzés, számonkérés tartalmának, formájának, idejének megadása.

10 A munkautasítás értelmezése, egyéni munka tervezése •Célmeghatározás, •feladatválasztás a szabadság alapelvének érvényesítésével.

11 Felfedező, cselekvésorientált, önálló tanulás •Szövegértés, feldolgozás. •Analizálás, releváns megoldási utak keresése. •Feladat elvégzése egyénenként más-más szinten, más-más utakon az együttműködés alapelvének érvényesítésével. •A tanuló kompetenciái – „mint az életben” – a tanulási folyamat szerves részeként fejlődnek.

12 Reflektáló összehasonlítás Célja: A tanulási stratégiák, képességek tudatosítása, bővítése. A legmegfelelőbb módszer megtalálása, kipróbálása. A tapasztalatcsere nyitott tanulást megerősítő fázisai az egyéni felelősség elmélyítését is segítik.

13 A munka önértékelése, önreflexió •Elértem-e a célkitűzésemet? •Megfelelő szinten dolgoztam-e? •Megfelelő stratégiát alkalmaztam-e? •Mennyivel lettem több, mennyivel gyarapodtam, mely kompetenciáim fejlődtek a folyamat során? Egyéni időbeosztás értékelése a „budgeting time” alapelvének megfelelően.

14 Dalton-terv bevezetése, iskolafejlesztés •Szemléletváltás a tanárok, iskolavezetők, fenntartók, szülők részéről, •ennek megfelelő pedagóguskompetenciák megszerzése, •megvalósítása az iskolai élet mindennapjaiban.

15 Hozzájárul-e a Dalton-terv a korszerű iskola megvalósításához? IGEN, oktatáspolitikai jelentőséget nyerhet, mert  NAT- kompatibilis,  jól igazítható a helyi tantervhez,  eredményesen alkalmazható a tehetséggondozásban, és a felzárkóztatásban,  bármilyen iskolában, minden szinten bevezethető,

16  rendkívül egyszerű,  más módszerekkel kombinálható,  állandóan alakítható,  akár egy tanár is bevezetheti munkájában,  kellemesebb iskolai légkör alakítható ki általa,  nem igényel különösebb anyagi ráfordítást.

17 Dalton-akadémia programcsomag: •akkreditált továbbképzések, •nyílt Dalton-szakmai napok rendezése, bekapcsolódás a Dalton-műhely munkájába, •iskolai Dalton-csoportok segítése, •szakmai tanácsadás, •intézményre szabott iskolafejlesztési program készítése.

18 A kiadvány megrendelhető a kiadó címén: info@hungaro-dalton.hu

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Gömöryné Mészey Zsuzsa info@hungaro-dalton.hu www.hungaro-dalton.hu


Letölteni ppt "Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések