Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes, főosztályvezető Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

2 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
TARTALOM A bányafelügyelet aktuális feladatai Intézményrendszer Koncessziós feladatok Cselekvési terv A bányászatot érintő jogszabályváltozások Bekövetkezett jogszabályváltozások Folyamatban az előkészítés Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

3 Bányászati és földtani feladatokat ellátó intézményrendszer
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Kovács Pál államtitkár Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Állami Földtani Intézet MBFH - MFGI Együttműködési keretmegállapodások koncessziós feladatok ásványi nyersanyag potenciál felmérése bányamérési feladatok zagytározók, bezárt bányászati hulladékkezelők, földtani veszélyforrások felmérése adattári, nyilvántartási, térinformatikai szolgáltatások Együttműködési megállapodások társhatóságokkal szakmai szervezettekkel tudományos intézetekkel Budapesti Bányakapitányság Szolnoki Bányakapitányság Veszprémi Bányakapitányság Pécsi Bányakapitányság Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

4 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1993: első alkalommal megtörtént a zárt területté való nyilvánítás – koncessziós szerződések Hivatalos Értesítő évi 91. sz.; ( ) Szénhidrogének, szén-dioxid, széntelepekben lekötött metán, feketeszén, ércek. A Bt. módosítása a évi IV. törvénnyel ( ) Geotermikus energia 2500 m alatt Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatról szóló 103/2011. (VI.29.) Korm. rendelet ( ) A MBFH-ról szóló 267/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 6. § (5) ab) pont. Az MFGI feladatai: koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó feladatok ( ) 1996: Bt-be bekerül a komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 1999: Zárt területté nyilvánítás visszavonása KONCESSZIÓS ELJÁRÁS 2010 –től: a koncesszió újbóli bevezetése, zárt területek kijelölése A Bt. módosítása a évi XXIX. törvénnyel ( ) Energetikai és ipari eredetű CO2 -tárolás Hivatalos Értesítő évi 41. sz. ( ) Barnaszén és lignit Vizsgált területek ( ) Elkészült jelentés (miniszternek megküldve) Körmend (G); Szilvágy (G); Zalalövő (G); Battonya-Pusztaföldvár (CH); Jászberény (G); Szegedi medence (CH); Nagykanizsa (G); Gödöllő (G) Hatósági véleményezési, társadalmi egyeztetési fázisban Ferencszállás (G); Nagylengyel (CH) ; Kecskemét (G); Okány (ex Komádi) (CH) Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

5 Koncessziós feladatok
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Elérendő cél: PÁLYÁZAT MEGJELENÉS Bt. módosítás (az országgyűlés én elfogadta) Bt. Vhr. módosítás Koncessziós pályázati kiírás NFM rendelet a koncessziós eljárásról Koncessziós terület kijelölése Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

6 a „Jó szerencsét!” köszöntés elfogadásának 118. évfordulója alkalmából
Emlékülés a „Jó szerencsét!” köszöntés elfogadásának 118. évfordulója alkalmából

7 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cselekvési terv a haza ásványvagyon készletgazdálkodásról és hasznosításról A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14.) OGY határozat 4. m. alpontja felhatalmazza a Kormányt, hogy „gondoskodjon az energetikailag hasznosítható hazai ásványvagyon felkutatásáról, stratégiai készletgazdálkodás feltételeinek biztosításáról, valamint hazai szénbányászati szakmakultúra fennmaradásának feltételeiről. „Ennek megfelelően dolgozzon ki cselekvési tervet a hazai ásványvagyon készletgazdálkodásáról és hasznosításáról.” Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

8 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
A Minisztérium a MBFH és az MFGI bevonásával kidolgozta a cselekvési terv koncepcióját. Cselekvési terv tartalma: Hazai ásványvagyon potenciál (szenek, szénhidrogének, hasadóanyagok), ritkaföldfémek, geotermikus energia, földtani közeg energetikai célú hasznosítása. Elérendő célok valamint a cselekvési terv céljainak elérése érdekében teendő intézkedések meghatározása. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

9 Cselekvési terv intézkedései
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cselekvési terv intézkedései (az állami szerepvállalás és beavatkozás ésszerű határait figyelembe véve) A célok teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági feltételek meghatározása. Források és támogatási rendszerek felmérése. Jogi szabályozási feladatok. Intézményrendszer kialakításához kapcsolódó feladatok, állami szerepvállalás mértékének és feltételeinek meghatározása. Technikai-technológiai fejlesztési irányok meghatározása, K+F, szakképzési feladatok. Szemléletformálást célzó, kommunikációt elősegítő, társadalmi elfogadottság. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

10 IMPORT FÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal CÉL: IMPORT FÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE Hazai ásványi nyersanyagok felértékelődnek! Racionális gazdálkodás. Ásványvagyon-védelem. Új és hatékony technológiák alkalmazása. Versenyképes - fenntartható - biztonságos ásványi nyersanyag gazdálkodás. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

11 A hazai bányászat jövőképe
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal A hazai bányászat jövőképe Valami megmozdult? Nemzeti Energia Stratégia Készletgazdálkodási Hasznosítási Cselekvési terv Iparpolitikai stratégia – Bányászati fejezet Egyes területeken vállalkozói kezdeményezések: Mecseki uránérc bányászat Mecseki mélyműveléses szénbányászat Mecseki UCG Borsodi Szénbányászat újraindítása Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

12 Bekövetkezett jogszabály-változások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bekövetkezett jogszabály-változások Bányászatról szóló törvény módosítása (2011. II. félév) Bányászati hulladék-kezeléssel kapcsolatos jogharmonizáció pontosítása Szabálysértési tényállások kiváltása közigazgatási bírságokkal (2012) XVI. Bányászati Szakigazgatási Konferencia Zalakaros, május 17.

13 Szabálysértési hatósági jogkör változás
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szabálysértési hatósági jogkör változás 2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosítása. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

14 Bekövetkezett jogszabály-változások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bekövetkezett jogszabály-változások Bányászatról szóló törvény módosítása: 2012. évi XLVII. törvény (hatályba lép: ) Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására vonatkozó uniós szabályok új III/A. Részbe építve. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásának pontosítása. Koncessziós szabályainak aktualizálása. Műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetése. Üzemszerű kitermelés fogalma XVI. Bányászati Szakigazgatási Konferencia Zalakaros, május 17.

15 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Szén-dioxid tárolás 2009/31/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására vonatkozó szabályok a Bt-ben megváltoznak: új III/A: RÉSZ!! Legfontosabb szabályok: Földtani kutatási engedély, a tevékenység a bányafelügyelet által kiadott földtani kutatási engedély alapján végezhető. A kutatási engedély jogosítottja kizárólagosan jogosult a kutatási területen a kutatási tevékenység elvégzésére. 200 millió forint kutatási biztosíték. A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása. A földtani kutatás időtartama legfeljebb 4 év lehet.  Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

16 A szén-dioxid tárolás szabályai
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal A szén-dioxid tárolás szabályai A bányafelügyelet a tárolóhelyre vonatkozó kutatási engedély jogosultját a tárolási engedély megadása során elsőbbségben részesíti. A tárolási engedélyhez nyújtandó pénzügyi biztosíték nem lehet kevesebb, mint 200 millió forint. Az üzemeltető a tárolóhelyhez, a szállítóhálózat üzemeltetője pedig a szállítóhálózathoz való hozzáférést átláthatóan és megkülönböztetéstől mentesen köteles biztosítani harmadik személy részére Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

17 A szén-dioxid tárolás szabályai
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal A szén-dioxid tárolás szabályai A tárolási engedély felülvizsgálata, módosítása, visszavonása. A tárolóhely bezárása. A felelősség átadása. Határon átnyúló együttműködés. Jogkövetkezmények. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

18 Bekövetkezett jogszabály-változások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bekövetkezett jogszabály-változások 2012. évi XLVII. törvény Üzemszerű kitermelés fogalma – kitermelési határidő hosszabbítására vonatkozó szabályozás megreformálása. Kitermelés szüneteltetése – szigorítás. Felszíni ingatlantulajdon korlátozására vonatkozó szabályok felülvizsgálata. XVI. Bányászati Szakigazgatási Konferencia Zalakaros, május 17.

19 Bekövetkezett jogszabály-változások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bekövetkezett jogszabály-változások Kormányrendeleti szintű változások A bányászatról szóló törvény végrehajtási rendeletének módosítása: a Bt-vel való összhang megteremtése érdekében. Az MBFH Statútum rendeletének módosítása: szervezeti változások (MFGI létrehozása, bányakapitányságok illetékességi területének módosulása) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet XVI. Bányászati Szakigazgatási Konferencia Zalakaros, május 17.

20 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mi fog változni? Újabb végrehajtási rendelet-módosítás (folyamatban): Koncessziós eljárás (pl.: Minősítő Bizottság). Geotermikus védőidom kijelölésének szabályai. Kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbításával kapcsolatos eljárási szabályok: a fizetendő térítési díj objektív meghatározása. Biztonsági övezetre vonatkozó szabályok pontosítása (pl.: keresztezés esetén az üzemeltető megkeresésére vonatkozó előírások). Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

21 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mi fog változni? Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szén-dioxid geológiai tárolásának eljárási szabályairól szóló Kormányrendelet (előkészítése folyamatban): Az uniós szabályok átültetése. A bányatörvény módosításával összhangban a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása: földtani kutatási engedély, pénzügyi kötelezettségek, tárolási engedély megadásnak feltételei, tárolóhely bezárása, az üzemeltető felelőssége. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

22 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mi fog változni? Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet (előkészületben): Fajlagos értékek „újra” meghatározása. Hiányzó ásványi nyersanyagok felvétele, az ásványi nyersanyagok általános földtani leírásának pontosabbá tétele. Szabályok egyszerűsítése. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

23 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mi fog változni? Föld alatti bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzata: Folyamatban a tervezet uniós elfogadása. Az általános bányászati biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 5/1982. OBF utasítás kiváltása. Alapvetően az OBF utasítás szabályait veszi át, de figyelembe vesz a technológiai változásokat, fejlődést, gyakorlati tapasztalatokat is. Kötelezően teljesítendő minimum biztonsági és munkafeltételek meghatározása. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

24 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Tervezzük Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Újabb bányatörvény módosítás (nem csak technikai pontosítások) és ehhez kapcsolódóan a végrehajtási rendelet módosítás. 191/2002. (IX. 4.) Korm. Rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről – módosítás. 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól - kormányrendeleti szintre emelés. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

25 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Tervezzük Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetéséről – módosítás. 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelöléséről – módosítás. 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról – módosítás. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.

26 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Tervezzük Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról – módosítás. 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőkről – módosítás. 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról – módosítás. 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat - módosítás. Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, május 25.


Letölteni ppt "Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések