Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, 2012. május 25. D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, 2012. május 25. D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes,"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, 2012. május 25. D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes, főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

2

3 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Kovács Pál államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Kovács Pál államtitkár Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Magyar Állami Földtani Intézet MBFH - MFGI Együttműködési keretmegállapodások  koncessziós feladatok  ásványi nyersanyag potenciál felmérése  bányamérési feladatok  zagytározók, bezárt bányászati hulladékkezelők, földtani veszélyforrások felmérése  adattári, nyilvántartási, térinformatikai szolgáltatások MBFH - MFGI Együttműködési keretmegállapodások  koncessziós feladatok  ásványi nyersanyag potenciál felmérése  bányamérési feladatok  zagytározók, bezárt bányászati hulladékkezelők, földtani veszélyforrások felmérése  adattári, nyilvántartási, térinformatikai szolgáltatások Együttműködési megállapodások  társhatóságokkal  szakmai szervezettekkel  tudományos intézetekkel Együttműködési megállapodások  társhatóságokkal  szakmai szervezettekkel  tudományos intézetekkel Budapesti Bányakapitányság Szolnoki Bányakapitányság Veszprémi Bányakapitányság Pécsi Bányakapitányság Miskolci Bányakapitányság

4 1993: első alkalommal megtörtént a zárt területté való nyilvánítás – koncessziós szerződések Hivatalos Értesítő 2010. évi 91. sz.; (2010. 09. 22.) Szénhidrogének, szén-dioxid, széntelepekben lekötött metán, feketeszén, ércek. A Bt. módosítása a 2010. évi IV. törvénnyel (2010. 02. 23.) Geotermikus energia 2500 m alatt Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatról szóló 103/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (2011. 06. 29.) A MBFH-ról szóló 267/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 6. § (5) ab) pont. Az MFGI feladatai: koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó feladatok (2012. 04. 01) 1996: Bt-be bekerül a komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 1999: Zárt területté nyilvánítás visszavonása KONCESSZIÓS ELJÁRÁS 2010 –től: a koncesszió újbóli bevezetése, zárt területek kijelölése A Bt. módosítása a 2011. évi XXIX. törvénnyel (2010. 06. 25.) Energetikai és ipari eredetű CO 2 -tárolás Hivatalos Értesítő 2011. évi 41. sz. (2011. 07. 21.) Barnaszén és lignit Vizsgált területek (2011. -2012. 05. 10.) •Elkészült jelentés (miniszternek megküldve) Körmend (G); Szilvágy (G); Zalalövő (G); Battonya-Pusztaföldvár (CH); Jászberény (G); Szegedi medence (CH); Nagykanizsa (G); Gödöllő (G) •Hatósági véleményezési, társadalmi egyeztetési fázisban Ferencszállás (G); Nagylengyel (CH) ; Kecskemét (G); Okány (ex Komádi) (CH) M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

5 Elérendő cél: PÁLYÁZAT MEGJELENÉS Bt. módosítás (az országgyűlés 2012.05.07-én elfogadta) Bt. Vhr. módosítás Koncessziós pályázati kiírás NFM rendelet a koncessziós eljárásról Koncessziós terület kijelölése M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

6 2012.04.04. Emlékülés a „Jó szerencsét!” köszöntés elfogadásának 118. évfordulója alkalmából 6

7 A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14.) OGY határozat 4. m. alpontja felhatalmazza a Kormányt, hogy  „gondoskodjon az energetikailag hasznosítható hazai ásványvagyon felkutatásáról,  stratégiai készletgazdálkodás feltételeinek biztosításáról, valamint  hazai szénbányászati szakmakultúra fennmaradásának feltételeiről. „Ennek megfelelően dolgozzon ki cselekvési tervet a hazai ásványvagyon készletgazdálkodásáról és hasznosításáról.” M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

8 A Minisztérium a MBFH és az MFGI bevonásával kidolgozta a cselekvési terv koncepcióját. Cselekvési terv tartalma: 1.Hazai ásványvagyon potenciál (szenek, szénhidrogének, hasadóanyagok), ritkaföldfémek, geotermikus energia, földtani közeg energetikai célú hasznosítása. 2.Elérendő célok valamint a cselekvési terv céljainak elérése érdekében teendő intézkedések meghatározása. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

9  A célok teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági feltételek meghatározása. Források és támogatási rendszerek felmérése.  Jogi szabályozási feladatok.  Intézményrendszer kialakításához kapcsolódó feladatok, állami szerepvállalás mértékének és feltételeinek meghatározása.  Technikai-technológiai fejlesztési irányok meghatározása, K+F, szakképzési feladatok.  Szemléletformálást célzó, kommunikációt elősegítő, társadalmi elfogadottság. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

10 Hazai ásványi nyersanyagok felértékelődnek!  Racionális gazdálkodás.  Ásványvagyon-védelem.  Új és hatékony technológiák alkalmazása. Versenyképes - fenntartható - biztonságos ásványi nyersanyag gazdálkodás. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL CÉL: IMPORT FÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE

11 Valami megmozdult?  Nemzeti Energia Stratégia  Készletgazdálkodási Hasznosítási Cselekvési terv  Iparpolitikai stratégia – Bányászati fejezet  Egyes területeken vállalkozói kezdeményezések:  Mecseki uránérc bányászat  Mecseki mélyműveléses szénbányászat  Mecseki UCG  Borsodi Szénbányászat újraindítása M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

12  Bányászatról szóló törvény módosítása (2011. II. félév)  Bányászati hulladék-kezeléssel kapcsolatos jogharmonizáció pontosítása  Szabálysértési tényállások kiváltása közigazgatási bírságokkal (2012) M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

13  2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról.  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

14  Bányászatról szóló törvény módosítása:  2012. évi XLVII. törvény (hatályba lép: 2012. 05. 30.)  Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására vonatkozó uniós szabályok új III/A. Részbe építve.  Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásának pontosítása.  Koncessziós szabályainak aktualizálása.  Műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetése.  Üzemszerű kitermelés fogalma M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

15 2009/31/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására vonatkozó szabályok a Bt-ben megváltoznak: új III/A: RÉSZ!! Legfontosabb szabályok:  Földtani kutatási engedély, a tevékenység a bányafelügyelet által kiadott földtani kutatási engedély alapján végezhető.  A kutatási engedély jogosítottja kizárólagosan jogosult a kutatási területen a kutatási tevékenység elvégzésére.  200 millió forint kutatási biztosíték.  A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása.  A földtani kutatás időtartama legfeljebb 4 év lehet. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

16  A bányafelügyelet a tárolóhelyre vonatkozó kutatási engedély jogosultját a tárolási engedély megadása során elsőbbségben részesíti.  A tárolási engedélyhez nyújtandó pénzügyi biztosíték nem lehet kevesebb, mint 200 millió forint.  Az üzemeltető a tárolóhelyhez, a szállítóhálózat üzemeltetője pedig a szállítóhálózathoz való hozzáférést átláthatóan és megkülönböztetéstől mentesen köteles biztosítani harmadik személy részére M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

17  A tárolási engedély felülvizsgálata, módosítása, visszavonása.  A tárolóhely bezárása.  A felelősség átadása.  Határon átnyúló együttműködés.  Jogkövetkezmények. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

18  2012. évi XLVII. törvény  Üzemszerű kitermelés fogalma – kitermelési határidő hosszabbítására vonatkozó szabályozás megreformálása.  Kitermelés szüneteltetése – szigorítás.  Felszíni ingatlantulajdon korlátozására vonatkozó szabályok felülvizsgálata. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

19  Kormányrendeleti szintű változások  A bányászatról szóló törvény végrehajtási rendeletének módosítása: a Bt-vel való összhang megteremtése érdekében.  Az MBFH Statútum rendeletének módosítása: szervezeti változások (MFGI létrehozása, bányakapitányságok illetékességi területének módosulása)  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

20  Újabb végrehajtási rendelet-módosítás (folyamatban):  Koncessziós eljárás (pl.: Minősítő Bizottság).  Geotermikus védőidom kijelölésének szabályai.  Kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbításával kapcsolatos eljárási szabályok: a fizetendő térítési díj objektív meghatározása.  Biztonsági övezetre vonatkozó szabályok pontosítása (pl.: keresztezés esetén az üzemeltető megkeresésére vonatkozó előírások). M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

21  Szén-dioxid geológiai tárolásának eljárási szabályairól szóló Kormányrendelet (előkészítése folyamatban):  Az uniós szabályok átültetése.  A bányatörvény módosításával összhangban a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása: földtani kutatási engedély, pénzügyi kötelezettségek, tárolási engedély megadásnak feltételei, tárolóhely bezárása, az üzemeltető felelőssége. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

22  Ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet (előkészületben):  Fajlagos értékek „újra” meghatározása.  Hiányzó ásványi nyersanyagok felvétele, az ásványi nyersanyagok általános földtani leírásának pontosabbá tétele.  Szabályok egyszerűsítése. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

23  Föld alatti bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzata:  Folyamatban a tervezet uniós elfogadása.  Az általános bányászati biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 5/1982. OBF utasítás kiváltása.  Alapvetően az OBF utasítás szabályait veszi át, de figyelembe vesz a technológiai változásokat, fejlődést, gyakorlati tapasztalatokat is.  Kötelezően teljesítendő minimum biztonsági és munkafeltételek meghatározása. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

24  Újabb bányatörvény módosítás (nem csak technikai pontosítások) és ehhez kapcsolódóan a végrehajtási rendelet módosítás.  191/2002. (IX. 4.) Korm. Rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről – módosítás.  94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól - kormányrendeleti szintre emelés. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

25  57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetéséről – módosítás.  25/1994. (X. 14.) IKM rendelet a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelöléséről – módosítás.  12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról – módosítás. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

26  10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról – módosítás.  12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőkről – módosítás.  13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról – módosítás.  89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat - módosítás. M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL


Letölteni ppt "Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról Magyar Bányászati Szövetség Éves Közgyűlése Budapest, 2012. május 25. D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések