Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Rendszerelméleti alapok. Alapfogalmak és kapcsolataik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Rendszerelméleti alapok. Alapfogalmak és kapcsolataik."— Előadás másolata:

1 1. Rendszerelméleti alapok

2 Alapfogalmak és kapcsolataik

3 Rendszerelmélet  az összetett, több részből, alrendszerből álló technikai-, élő- és társadalmi rendszerek vizsgálata.  a kezdetek a görög filozófiánál keresendők  modern rendszerelmélet: ◦a rendszerekre érvényes általános elvek (izomorfiák) megfogalmazása az azt alkotó elemektől függetlenül ◦1684. I. Newton ◦1770. P. Holbach

4 A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 1/2.  Segít abban, hogy a feladatot komplex egészként elemezzük és ne vesszünk el a részletekben.  Bonyolult rendszereknél részekre bontás (elemekre bontás) áttekinthetőséget biztosít (problémák egyszerűsödnek).  Az absztrakt megközelítés lehetőséget ad az általánosításokra.  A rendszerek hasonló tulajdonságai (analógia) – hasonló „kezelésmód”.

5 A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 2/2.  Összetett problémák esetén közérthető leírásmód – könnyű kommunikáció  A rendszerszemléletű megközelítés hangsúlyozza: ◦a részek együttműködésének jelentőségét, ◦a rendszer és környezetének kapcsolatát, ◦a visszacsatolás jelentőségét.

6 Rendszerszervezés  olyan informatikai tevékenység, ill. feladat, amely hatékony, pl. informatikai, gazdasági rendszerek fejlesztésre és létrehozására irányul.  vizsgálja: ◦a szerkezetet, ◦az elemek közötti kommunikáció, megteremtését, ◦döntések alternatíváit, ◦elemek viselkedését.

7 Rendszerszervezés elemei  a rendszer életciklusa alapján: ◦rendszerelemzés ◦szűkebb értelmű logikai és fizikai rendszertervezés ◦bevezetés ◦folyamatos fenntartás (aktualizálás)  az informatikához kötődő fogalom rendszerelemzés rendszertervezésbevezetés folyamatos fenntartás

8 Főbb fogalmak kapcsolata Rendszerelmélet Rendszerszervezés Szervezési részterületek •összetett rendszerek közös vonásainak vizsgálata •módszertan •hatékony rendszerek fejlesztése, létrehozása •teljes szervezet •alapvető folyamatok •munkafolyamatok •hírfolyamat

9 Alapfogalmak  rendszer  alrendszer  befogadó rendszer  elem  logikai modell  rendszer határa  interfész  környezet  osztályozás

10 a rendszer lényege  A rendszer - egy bizonyos határon belül - valamilyen cél érdekében együttműködő elemek halmaza. határ rendszer elem

11 rendszer fogalma  egymással strukturális kapcsolatban álló és szoros kölcsönhatásban lévő alrendszerek és rendszerelemek olyan önszerveződő vagy szervezett együttese, amely meghatározott szabályok, törvényszerűségek megléte esetén egészként létezik  példák: ◦társadalmi rendszer ◦gazdasági rendszer ◦informatikai rendszer stb.

12 alrendszer, befogadó rendszer  A rendszer azon részeit amelyek önmagukban is működőképes rendszerek, alrendszereknek nevezzük.  Ha a vizsgált rendszer egy nagyobb rendszer része, a nagyobb rendszert befogadó rendszernek nevezzük. befogadó rendszer rendszer alrendszer

13 elem  A rendszer legkisebb egységeit, amelyek a feladat szempontjából tovább már nem bonthatók, elemeknek nevezzük. rendszer elem

14 a rendszer határa  az a közeg, amely a rendszert más rendszertől elválasztja  példák: Másik rendszer határ rendszer Másik rendszer

15 környezet a rendszer környezete  a rendszer határain kívül eső világnak azt a részét, ami a vizsgált rendszerre hatással van.  pl.: egy számítógépeken alapuló rendszer környezete pl. a villamos-energia hálózat határ rendszer

16 a rendszer logikai modellje - erőforrások, - energia, - nyersanyag, - munkaerő stb. - termék - szolgáltatás - információ stb. rendszer környezet bemenetek (inputok) kimenetek (outputok)

17 logikai modell (váll.-i műk.)

18 interfész  azt a felületet vagy közeget, ami az egyik rendszer outputját egy másik rendszer inputjához továbbítja. Interfész mindig két rendszer határán helyezkedik el. Másik rendszer interfész határ rendszer output input határ

19 környezet befogadó rendszer Másik rendszer interfész határ rendszer elem alrendszer Alapfogalmak összegzése

20 Rendszerek osztályozása több szempont szerint

21 rendszerek osztályozása  1960-as évek hierarchikus osztályozása  létrejöttének módja alapján  szerkezetük jellege szerint  működésük determináltsága alapján  szervezettségi fok (bonyolultság) szerint  külvilággal való kapcsolat szerint

22 hierarchikus osztályozás  anyagi rendszerek (dinamikai, fizikai) ◦műszaki-technikai ◦statikus (vázak) ◦dinamikus (gépek, anyag- és energiaáram) ◦irányított (automaták)  adaptív (alkalmazkodó) rendszerek ◦pl.:tanuló automaták, sejtek  biológiai rendszerek ◦regeneratív (pl.: növények) ◦reflexív (pl.: állatok) ◦magasabb rendű (ember biológiai ért.)  társadalmi rendszerek (emberek alkotta)  transzcendens rendszerek

23 létrejöttének módja alapján  természetes (adott cél elérése érdekében tudatosan létrehozott rendszerek)  mesterséges ◦materiális: az anyagi világ objektíve körülhatárolható része ◦absztrakt: nincs anyagi taralma, az anyagi világ visszatükrözései (pl. a logika, a matematika rendszere)

24 szerkezetük jellege szerint  szervetlen természetben kialakult  élő szervezetek és közösségeik  emberekből álló rendszerek

25 működésük determináltsága alapján  determinált ◦ugyanazon környezeti hatásra mindig ugyanaz a válasz ◦pl.: kávéautomata  sztochasztikus (valószínűségi) ◦pl.: vállalat

26 szervezettségi fok szerint  rendezett ◦belső szabályozás nélküli ◦a szervezettség legalacsonyabb foka  szervezett a rendszerelemek kapcsolatba kerülhetnek egymással, egyfajta önállóságot vehetnek fel a működés alatt ◦egyszerű (egyetlen szabályozásai kör) ◦bonyolult  önszabályozó  önszervező  hierarchikus  kooperatív

27 környezettel való kapcsolat szerint  izolált (teljesen zárt) ◦nincs kapcsolat a környezettel ◦pl.: laboratóriumban felállított rendszerek  zárt (viszonylag zárt) ◦pl.: vízcsap, esztergapad, kórházi intenzív osztály...  teljesen nyitott ◦minden környezeti hatás éri ◦pl.: vállalat, iskola, kiskereskedelmi egység...

28 környezeti hatásokra adott válasz szerint  stabil ◦működésüket zavaró tényezőket kikapacsolja ◦a, tág határok között alkalmazkodik az eredeti rendszer pl.: gőzgép (pl. kiengedi a levegőt) ◦b, adaptív (zavaró hatás nyomán átalakulnak) pl.: vállalat átszervezései  instabil (adaptációra képtelen) ◦eredmény a dezorganizált rendszer ◦környezeti hatások leküzdésére képtelenek, egy határon túli környezeti hatás következtében működésképtelenek ◦pl.: közlekedés (pl. hó, jegesedés esetén)

29 Eredendő rendszertulajdonságok  a teljes rendszer sajátosságai  nehéz előre meghatározni azokat  mérésük az alrendszerek teljes rendszerré integrálása után lehetséges  két típusa van: ◦funkcionális tulajdonságok ◦nem funkcionális tulajdonságok

30 funkcionális tulajdonságok  akkor jelennek meg, amikor a rendszer minden eleme együttműködik valamilyen cél érdekében  pl.: egy személyautó funkcionális tulajdonsága: szállítóeszköz, ami csak akkor teljesül, ha az alkatrészek egy egésszé állnak össze

31 2014. 07. 04. Dúl Imre - Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola - Informatika Tanszék31

32 nem funkcionális tulajdonságok  a rendszer egyéb, annak működési környezetében megfigyelhető viselkedésével állnak kapcsolatban  pl.: egy számítógép esetén nem funkcionális tulajdonságok: ◦megbízhatóság, ◦teljesítmény, ◦biztonságosság ◦védelem stb.

33 Visszacsatolás alapján Feldolgozási folyamat input output 1. Visszacsatolás nélküli (nyílt hurkú) 2. Zárt hurkú vagy visszacsatolással rendelkező VezérlőÉrzékelő input output Visszacsatoló hurok

34 Megjegyzés  a szak szempontjából kiemeltek a gazdasági rendszerek, azon belül ◦információs rendszerek (IR) ◦integrált vállalatirányítási rendszerek (IVIR)  az információrendszer nem csak számítógépes rendszerek, de ezek jelentősége napjainkban nem számottevő

35 Irodalom  Ladó L.-Lengyel K.-Magyari Z.-Pmpéry B.: Szervezési ismeretek a közgazdasági szakközépiskola II. osztálya számára. Tankönykiadó, Bp., 1983.  http://ik.inf.unideb.hu/~kovacsne/rendsz. doc http://ik.inf.unideb.hu/~kovacsne/rendsz. doc  Magyar Nagylexikon


Letölteni ppt "1. Rendszerelméleti alapok. Alapfogalmak és kapcsolataik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések