Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Rendszerelméleti alapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Rendszerelméleti alapok"— Előadás másolata:

1 1. Rendszerelméleti alapok

2 Alapfogalmak és kapcsolataik
Alapfogalmak és kapcsolataik

3 az összetett, több részből, alrendszerből álló technikai-, élő- és társadalmi rendszerek vizsgálata.
a kezdetek a görög filozófiánál keresendők modern rendszerelmélet: a rendszerekre érvényes általános elvek (izomorfiák) megfogalmazása az azt alkotó elemektől függetlenül 1684. I. Newton 1770. P. Holbach Magyar Nagylexikon (MNL) Rendszerelmélet

4 A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 1/2.
Segít abban, hogy a feladatot komplex egészként elemezzük és ne vesszünk el a részletekben. Bonyolult rendszereknél részekre bontás (elemekre bontás) áttekinthetőséget biztosít (problémák egyszerűsödnek). Az absztrakt megközelítés lehetőséget ad az általánosításokra. A rendszerek hasonló tulajdonságai (analógia) – hasonló „kezelésmód”. Dúl Imre - Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola - Informatika Tanszék A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 1/2.

5 A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 2/2.
Összetett problémák esetén közérthető leírásmód – könnyű kommunikáció A rendszerszemléletű megközelítés hangsúlyozza: a részek együttműködésének jelentőségét, a rendszer és környezetének kapcsolatát, a visszacsatolás jelentőségét. Dúl Imre - Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola - Informatika Tanszék A rendszer szemléletű megközelítés előnyei 2/2.

6 olyan informatikai tevékenység, ill. feladat, amely hatékony, pl
olyan informatikai tevékenység, ill. feladat, amely hatékony, pl. informatikai, gazdasági rendszerek fejlesztésre és létrehozására irányul. vizsgálja: a szerkezetet, az elemek közötti kommunikáció, megteremtését, döntések alternatíváit, elemek viselkedését. MNL 15./402. o Rendszerszervezés

7 Rendszerszervezés elemei
a rendszer életciklusa alapján: rendszerelemzés szűkebb értelmű logikai és fizikai rendszertervezés bevezetés folyamatos fenntartás (aktualizálás) az informatikához kötődő fogalom rendszerelemzés rendszertervezés bevezetés folyamatos fenntartás MNL 15./402. o Rendszerszervezés elemei

8 Főbb fogalmak kapcsolata
Rendszerelmélet összetett rendszerek közös vonásainak vizsgálata módszertan Rendszerszervezés hatékony rendszerek fejlesztése , létrehozása Szervezési részterületek teljes szervezet alapvető folyamatok munkafolyamatok hírfolyamat Ladó 59. old. Főbb fogalmak kapcsolata

9 Alapfogalmak rendszer alrendszer befogadó rendszer elem logikai modell
rendszer határa interfész környezet osztályozás Alapfogalmak

10 A rendszer - egy bizonyos határon belül - valamilyen cél érdekében együttműködő elemek halmaza.
a rendszer lényege

11 egymással strukturális kapcsolatban álló és szoros kölcsönhatásban lévő alrendszerek és rendszerelemek olyan önszerveződő vagy szervezett együttese, amely meghatározott szabályok, törvényszerűségek megléte esetén egészként létezik példák: társadalmi rendszer gazdasági rendszer informatikai rendszer stb. Magyar Nagylexikon rendszer fogalma

12 alrendszer, befogadó rendszer
A rendszer azon részeit amelyek önmagukban is működőképes rendszerek, alrendszereknek nevezzük. Ha a vizsgált rendszer egy nagyobb rendszer része, a nagyobb rendszert befogadó rendszernek nevezzük. befogadó rendszer rendszer alrendszer alrendszer, befogadó rendszer

13 A rendszer legkisebb egységeit, amelyek a feladat szempontjából tovább már nem bonthatók, elemeknek nevezzük. rendszer elem elem

14 az a közeg, amely a rendszert más rendszertől elválasztja
példák: Másik rendszer Másik rendszer rendszer Másik rendszer határ Másik rendszer a rendszer határa

15 a rendszer határain kívül eső világnak azt a részét, ami a vizsgált rendszerre hatással van.
pl.: egy számítógépeken alapuló rendszer környezete pl. a villamos-energia hálózat környezet rendszer határ a rendszer környezete

16 a rendszer logikai modellje
erőforrások, energia, nyersanyag, munkaerő stb. kimenetek (outputok) környezet rendszer termék szolgáltatás információ stb. bemenetek (inputok) a rendszer logikai modellje

17 logikai modell (váll.-i műk.)
logikai modell (váll.-i műk.)

18 azt a felületet vagy közeget, ami az egyik rendszer outputját egy másik rendszer inputjához továbbítja. Interfész mindig két rendszer határán helyezkedik el. Másik rendszer input output interfész rendszer határ interfész határ

19 Alapfogalmak összegzése
környezet befogadó rendszer Másik rendszer interfész határ rendszer elem alrendszer Alapfogalmak összegzése

20 Rendszerek osztályozása
Rendszerek osztályozása több szempont szerint

21 rendszerek osztályozása
1960-as évek hierarchikus osztályozása létrejöttének módja alapján szerkezetük jellege szerint működésük determináltsága alapján szervezettségi fok (bonyolultság) szerint külvilággal való kapcsolat szerint MNL rendszerek osztályozása

22 hierarchikus osztályozás
anyagi rendszerek (dinamikai, fizikai) műszaki-technikai statikus (vázak) dinamikus (gépek, anyag- és energiaáram) irányított (automaták) adaptív (alkalmazkodó) rendszerek pl.:tanuló automaták, sejtek biológiai rendszerek regeneratív (pl.: növények) reflexív (pl.: állatok) magasabb rendű (ember biológiai ért.) társadalmi rendszerek (emberek alkotta) transzcendens rendszerek hierarchikus osztályozás

23 létrejöttének módja alapján
természetes (adott cél elérése érdekében tudatosan létrehozott rendszerek) mesterséges materiális: az anyagi világ objektíve körülhatárolható része absztrakt: nincs anyagi taralma, az anyagi világ visszatükrözései (pl. a logika, a matematika rendszere) létrejöttének módja alapján

24 szerkezetük jellege szerint
szervetlen természetben kialakult élő szervezetek és közösségeik emberekből álló rendszerek szerkezetük jellege szerint

25 működésük determináltsága alapján
ugyanazon környezeti hatásra mindig ugyanaz a válasz pl.: kávéautomata sztochasztikus (valószínűségi) pl.: vállalat működésük determináltsága alapján

26 szervezettségi fok szerint
rendezett belső szabályozás nélküli a szervezettség legalacsonyabb foka szervezett a rendszerelemek kapcsolatba kerülhetnek egymással, egyfajta önállóságot vehetnek fel a működés alatt egyszerű (egyetlen szabályozásai kör) bonyolult önszabályozó önszervező hierarchikus kooperatív szervezettségi fok szerint

27 környezettel való kapcsolat szerint
izolált (teljesen zárt) nincs kapcsolat a környezettel pl.: laboratóriumban felállított rendszerek zárt (viszonylag zárt) pl.: vízcsap, esztergapad, kórházi intenzív osztály... teljesen nyitott minden környezeti hatás éri pl.: vállalat, iskola, kiskereskedelmi egység... környezettel való kapcsolat szerint

28 környezeti hatásokra adott válasz szerint
stabil működésüket zavaró tényezőket kikapacsolja a, tág határok között alkalmazkodik az eredeti rendszer pl.: gőzgép (pl. kiengedi a levegőt) b, adaptív (zavaró hatás nyomán átalakulnak) pl.: vállalat átszervezései instabil (adaptációra képtelen) eredmény a dezorganizált rendszer környezeti hatások leküzdésére képtelenek, egy határon túli környezeti hatás következtében működésképtelenek pl.: közlekedés (pl. hó, jegesedés esetén) Ladó 65. oldal környezeti hatásokra adott válasz szerint

29 Eredendő rendszertulajdonságok
a teljes rendszer sajátosságai nehéz előre meghatározni azokat mérésük az alrendszerek teljes rendszerré integrálása után lehetséges két típusa van: funkcionális tulajdonságok nem funkcionális tulajdonságok Sommerville 17. o Eredendő rendszertulajdonságok

30 funkcionális tulajdonságok
akkor jelennek meg, amikor a rendszer minden eleme együttműködik valamilyen cél érdekében pl.: egy személyautó funkcionális tulajdonsága: szállítóeszköz, ami csak akkor teljesül, ha az alkatrészek egy egésszé állnak össze Sommerville 17. o funkcionális tulajdonságok

31 Dúl Imre - Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola - Informatika Tanszék

32 nem funkcionális tulajdonságok
a rendszer egyéb, annak működési környezetében megfigyelhető viselkedésével állnak kapcsolatban pl.: egy számítógép esetén nem funkcionális tulajdonságok: megbízhatóság, teljesítmény, biztonságosság védelem stb. Sommerville 17. o nem funkcionális tulajdonságok

33 Visszacsatolás alapján
1. Visszacsatolás nélküli (nyílt hurkú) input Feldolgozási folyamat output 2. Zárt hurkú vagy visszacsatolással rendelkező output input Feldolgozási folyamat Vezérlő Érzékelő Visszacsatoló hurok Visszacsatolás alapján

34 a szak szempontjából kiemeltek a gazdasági rendszerek, azon belül
információs rendszerek (IR) integrált vállalatirányítási rendszerek (IVIR) az információrendszer nem csak számítógépes rendszerek, de ezek jelentősége napjainkban nem számottevő Megjegyzés

35 Ladó L. -Lengyel K. -Magyari Z. -Pmpéry B
Ladó L.-Lengyel K.-Magyari Z.-Pmpéry B.: Szervezési ismeretek a közgazdasági szakközépiskola II. osztálya számára. Tankönykiadó, Bp., 1983. doc Magyar Nagylexikon Irodalom


Letölteni ppt "1. Rendszerelméleti alapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések