Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Munk Sándor Információbiztonság vs. informatikai biztonság? Robothadviselés 7. 2007. 11. 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Munk Sándor Információbiztonság vs. informatikai biztonság? Robothadviselés 7. 2007. 11. 27."— Előadás másolata:

1 Dr. Munk Sándor Információbiztonság vs. informatikai biztonság? Robothadviselés 7. 2007. 11. 27.

2 Dr. Munk Sándor Kiinduló pontok A biztonság kérdéseinek általában és ezen belül kiemelten az információ/informatikai biztonság kérdéseinek szerepe, jelentősége folyamatosan nő. Az információ/informatikai biztonság fogalomrendszere hete- rogén, ami akadálya a különböző szakterületek, szereplők kölcsönös megértésének, együttműködésének. Az információ/informatikai biztonság megvalósítása komplex feladat, a különböző szak- és részterületek összehangolt tevékenységét igényli.

3 Dr. Munk Sándor Az előadás tartalma 1. A biztonság alapfogalmai, alapmodellje 2. Biztonság/védelem az információs színtéren 3. Információ- és informatikai biztonság 4. Az integrálódás következményei

4 Dr. Munk Sándor Alapfogalmak (biztonság / védelem) Biztonság: olyan állapot, amelyben a biztonság ala- nya a lehetséges fenyegető hatások ellen a meg- kívánt mértékben védett. Védelem: tevékenységek, rendszabályok összes- sége, amelyek rendeltetése a biztonság (mint megkívánt állapot) megteremtése és fenntartása.

5 Dr. Munk Sándor A biztonság/védelem alapmodellje fenyegetett/veszélyeztetett objektum fenyegető/veszélyeztető hatást kiváltó objektum fenyegető/ veszélyeztető [kölcsön]hatás a fenyegető/veszélyeztető hatás(ok) következtében beálló változás(ok) káros következmény(ek)

6 Dr. Munk Sándor Kapcsolódó alapfogalmak Sebezhetőség: egy objektum olyan tulajdonsága, gyengesége, amelynek révén egy fenyegetés ér- vényre juthat. Fenyegetés: egy objektum biztonságát veszélyezte- tő, egy sebezhetőséget kihasználó potenciális [kölcsön]hatás. Biztonság megsértése (biztonsági esemény): egy fenyegetés bekövetkezése.

7 Dr. Munk Sándor Tartalom vagy megnevezés? Mit értesz ez alatt? Xalafc xaleozit Hogy nevezed ezt? A fogalomrendszerben nem az új megnevezések a elsődlegesek, hanem az új tartalmak. Új fogalom alkotására új tartalom megjelenésekor van szükség.

8 Dr. Munk Sándor Biztonság/védelem fogalmak osztályozása Titokvédelem Környezetvédelem Sugárvédelem Felületvédelem Vagyonvédelem Tűzvédelem Információvédelem Fizikai védelem Kriptográfiai védelem Vírusvédelem Mit véd? Milyen módon véd? Mi ellen véd? Milyen tulajdonságot véd? Adminisztratív védelem

9 Dr. Munk Sándor Biztonság/védelem az információs színtéren Mi a biztonság alanya az információs színtéren? Korábban (szinte kizárólag): az információ(k). Napjainkban már: az információk és az információs szolgáltatások. dokumentum e-mail szolgáltatás

10 Dr. Munk Sándor Biztonsági aspektusok információs színtéren Bizalmasság: egy erőforrás azon állapota, amely- ben csak jogosult felhasználó számára elérhető és megismerhető/használható. Sértetlenség: egy erőforrás azon állapota, amelyben teljessége és tartalma nem sérült. Hitelesség: egy erőforrás azon állapota, amelyben annak azonossága megegyezik az állítottal. Rendelkezésre állás: egy erőforrás azon állapota, amelyben a jogosult felhasználó számára elérhe- tő és használható.

11 Dr. Munk Sándor Információ- vs. informatikai biztonság Információ- biztonság Informatikai biztonság informatikai eszközök (?) szolgáltatások hagyományos információ reprezentációk információk informatikai rendszerekben ?

12 Dr. Munk Sándor Információbiztonság és összetevői Az információ megjelenési formái személyi védelem* dokumentum- védelem elektronikus információ- védelem

13 Dr. Munk Sándor Informatikai vs. infokommunikációs vs. ? Informatikai („számítógépes”) rendszer/hálózat Kommunikációs (távközlési) rendszer/hálózat Navigációs rendszer Azonosítási rendszer Érzékelő (szenzor) rendszer Folyamat- (fegyver-) irányítási rendszer *** rendszer ~ *** biztonság/védelem

14 Dr. Munk Sándor Integrált megközelítés szükségessége A fenyegetések egyre inkább egymásra épülnek, a sebezhetőségek egyre szélesebb célok érdeké- ben kerülnek kihasználásra. A rendszerek, folyamatok egyre bővülő együttműkö- dése egyre inkább alapját képezi a fenyegető ha- tások „átterjedésének”. Az együttműködő rendszerek, az egyes alrendsze- rek biztonságának fenntartása egymással össze- függő, a védelmi rendszerek együttműködését igénylő feladat. Értesítés, közös helyzetismeret, feladatigénylés, stb.

15 Dr. Munk Sándor „Beágyazott” informatikai biztonság Az informatikai biztonsági követelményeket alapve- tően az alaprendszer biztonsági követelményei határozzák meg. Mindez további komplexitást, tervezési, összehan- golási feladatot jelent. A jövőben a „beágyazott” informatikai biztonság szerepe várhatóan erőteljesen nőni fog. Az informatikai rendszerek, részrendszerek egyre több rendszer, eszköz részeként jelennek meg és válnak annak lényeges összetevőjévé.

16 Dr. Munk Sándor Kérdések ? Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Dr. Munk Sándor Információbiztonság vs. informatikai biztonság? Robothadviselés 7. 2007. 11. 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések