Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ. A munkahelyi szervezet: emberek és eszközök rendszere  Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény. 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ. A munkahelyi szervezet: emberek és eszközök rendszere  Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény. "— Előadás másolata:

1 MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ

2 A munkahelyi szervezet: emberek és eszközök rendszere  Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény.  A szervezet elemei között funkcionális munkamegosztás van.  A szervezet elemei között egynek a funkciója a vezetés, amely a szervezet egész tevékenységét meghatározza.

3 Szervezeti kultúra A dolgozók által elfogadott alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, melynek segítségével a szervezet meghatározza önmagát.

4 Szervezeti kultúra  Látható jelek: logó, póló stb.  Értékek: eszmék, ideológiák, célok, azok elérésének módjai, motivációk, normák, erények és bűnök, elutasított és jutalmazott viselkedések.  Mély réteg: feltételezések és premisszák.

5 Munkahelyi szituációk  Individualisztikus: a dolgozók úgy érzik, hogy céljaik elérése független attól, hogy a többiek elérik-e céljaikat vagy sem.  Versengő: a dolgozók úgy érzik, hogy saját céljaikat csak akkor érhetik el, ha a többieket akadályozzák.  Együttműködő: a dolgozók úgy érik el céljaikat, ha másoknak is sikerül céljaikat megvalósítani.

6 Morton Deutsch kísérlete Massachusetts Institute of Technology – pszichológia kurzus. EgyüttműködőVersengő Önmagukat pozitív kölcsönös függésben észlelik Individualisztikus élmény Tudják egymást helyettesíteni Kevésbé tudják egymást helyettesíteni Egymás pozitív értékelése Egymás alábecsülése Segítőkészség Kreatív akadályozás

7 FOGOLYDILEMA A másik ÉnVALL NEM VALL VALOLOK 5 5 0 10 NEM VALLOK 10 0 1 1 2,5 5,5

8 A csoportdöntés  STONE kísérletei: a csoportdöntés a kockázatosabb felé megy el.  Csoportpolarizáció: a csoportos megbeszélés az egyéni döntéseket a szélsőségesebb irányba mozdítja el.  Információs befolyásolás  Normatív befolyásolás

9 Munkahelyi légkör  Vezetési stílus  Dolgozói összetétel  A szervezet nagysága  Kooperációs jellemzők a vezetők és a beosztottak között  Munkahelyi fegyelem

10 Vezetési stílus K. LEWIN A szervezet irányításában megjelenő vezetői magatar- tásnak azon viszonylag tartós és tipikus sajátosságai, amelyek a nyílt viselkedésben, egy-egy konkrét konfliktusos szituáció során alkalmazott vezetési módszerek jellegzetességeiben határozhatók meg. TÍPUSAI:  Autokratikus  Demokra- tikus  Laissez-faire

11 AUTOKRATIKUSDEMOKRATIKUSLAISSEZ-FAIRE ÉLMÉNY- HÁTTÉR Hideg- korlátozó Meleg- engedékeny Hideg- engedékeny NYÍLT VISELKE- DÉS Letörő rendelkezések, nem tárgyilagos bírálat Önirányítás serkentése, szívélyes, bizalomteli hangnem Tájékoztatás, felelősség hárítása VEZETŐ-BEOSZTOTT Lappangó elégedetlenség Kölcsönös elfogadás, empátia Szituatív kapcsolat BEOSZTOT- TAK KÖZÖTT Agresszió, bűnbakképzés Baráti kapcsolatok Agresszió és félelem LÉGKÖR Ellenséges, debilizáló Oldott, facilitáló Felszabadult - feszült TELJE- SÍTMÉNY Jó, erős eredményes- ségre törekvés Jó, kreativi- tásra lehetősé- get adó Gyenge

12 HANDY szervezeti kultúra típusai HANDY szervezeti kultúra típusai

13 QUINN: versengő értékek modellje

14 McClelland motivációs modellje  Teljesítménymotiváció: az eredmények, célok, kihívás iránti igény, munkavégzésre irányuló munkamotiváció, magas teljesítményszint elérésére és fenntartására való törekvés, mérsékelt kockázatvállalás, személyes felelősségvállalás, a dolgok alkotó, újító módon való végzése.  Társulási motiváció: a konfrontáció elkerülésére és az együttműködésre való törekvés, a munka interperszonális oldalának a hangsúlyozása, akár a feladattal kapcsolatos munka végzésének rovására is; a vezetőknél egyensúlyozó, kiegyensúlyozó szerepe van.  Hatalmi motiváció: képesség más szervezeti egységek szervezeti szereplők viselkedésének befolyásolására. A hatalmi motiváció négy dimenzióban jelenik meg: a függés, a kontroll, a segítség és a szakértelem szintjén.

15 SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK ERGONÓMIÁJA (Hódos Tibor munkái alapján)

16 20 fokos döntés

17 Nézőszög minősítés a szem védelme érdekében

18 A képernyős szoba nem hasonlít az irodákra! Az ablakos fal sarka jó, ha mindkét falrész legalább 100-120 cm A szobában fényes tárgy, csempe, olajfestés, tükör, lakkozott szekrény, asztal, üvegkeretes fénykép vagy bármi más, ami a ráeső fényt visszaveri nem lehet, mert vakítást, illetve tükrözést idézhet elő a képernyőn. A képernyős helyiséget rolettával, reluxával, szalagfüggönnyel, textilfüggönnyel védeni kell az erős külső fényektől.

19 A monitor optimális megfigyelése

20 Osztott számítógép billentyűzet Microsoft tervezés

21 Hol lehet a billentyűzet? Fiókban, az asztal alatt vagy a számítógép-állványon A billentyűzetet a fiókot kihúzva lehet használni. A fióknak elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy az egér elférjen mellette! A fiókba tett billentyűzet új változata a PT- billentyűzet (= Preset tiltdown), amely 12 fokos szögben hátrafelé lejt.

22 Kéztartások egészségtelen egészséges egészségtelen jó rossz         

23 Magas és kényelmes székmagasság

24 Az ülőlap magasított hátsó széle előnyösebb

25 A testtartás akkor kényelmes, ha 1.az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen helyezkednek el, 2.a talpak kényelmesen megtámaszkodnak a padlón vagy a lábtámaszon, 3.a gerinc – oldalról nézve – enyhén ívelt és kissé előre dőlt, 4.a combok közel vízszintesek, 5.a felkarok – laza tartásban – közel függőlegesek, 6.az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek.

26 A jó szék

27 Ablak és függöny


Letölteni ppt "MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ. A munkahelyi szervezet: emberek és eszközök rendszere  Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény. "

Hasonló előadás


Google Hirdetések