Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi a kompetencia?. 2 Mit jelent a kompetencia? A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl :  született adottságok  élettapasztalatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi a kompetencia?. 2 Mit jelent a kompetencia? A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl :  született adottságok  élettapasztalatok."— Előadás másolata:

1 Mi a kompetencia?

2 2 Mit jelent a kompetencia? A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl :  született adottságok  élettapasztalatok  egyéb tényezők ösztönös mechanizmusok összetett működése.

3 3 A kompetencia 6 összetevője  ismeretek, tudás (knowledge)  készségek-jártasságok (skills)  személyes értékek (value)  attitüd (attitude)  személyiségvonások (character)  motivációk (motivation)

4 4 ALAPFOGALMAK TUDÁS (knowledge) : az egyén által megszerzett (megszerezhető) ismeretek összessége, az élet legkülönbözőbb területeiről

5 5 ALAPFOGALMAK JÁRTASSÁG, KÉSZSÉG (skill) : egy adott feladat vagy munka során felhasználható, ahhoz szükséges tudás, mely oktatás, képzés (tanulás) és egyéni tapasztalatszerzés során alakul ki.

6 6 MI IS A KOMPETENCIA? KOMPETENCIA (competence) : arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

7 7 Vezetői magatartás •Tervezőkészség •Szervezőkészség •Követelménytámasztás •Döntési készség •Kapcsolattartás •Vezetői szerep elfogadtatása •Munkatársak fejlesztése

8 8 Vezetői magatartás TERVEZŐKÉSZSÉG:  a jövő célkitűzéseinek megállapítása  az elvégzendő feladatok ütemezése  a munkavégzés körülményeinek biztosítása  a szükséges tervek kidolgozása

9 9 Vezetői magatartás SZERVEZŐKÉSZSÉG:  mások munkájának megszervezése  időrendbe állítása  erőforrások optimális kihasználása

10 10 Vezetői magatartás KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS:  a vezető igényessége a beosztottaival szemben támasztott elvárásokban  az ellenőrzés jellege, mikéntje

11 11 Vezetői magatartás DÖNTÉSI KÉSZSÉG:  a helyzetből adódó legjobb megoldás kiválasztása  a kidolgozott alternatívák közül, a rendelkezésre álló információk alapján a helyzet súlyának megítélése logikus gondolkodással

12 12 Vezetői magatartás KAPCSOLATTARTÁS az irányítására bízott munkatársakkal, a beosztottakkal való bánásmód  a vezető stílusa

13 13 Vezetői magatartás VEZETŐI SZEREP ELFOGADTATÁSA:  a beosztottak tiszteletének kivívása  tekintély megszerzése  együttműködésük megnyerése

14 14 Vezetői magatartás MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE:  a reális fejlődési igények feltárása  ezek összhangba hozatala a szervezeti elvárásokkal, lehetőségekkel  a továbbképzés és a fejlesztés biztosítása

15 15 Milyen a jó vezető?

16 16 Típus alkotás lehetséges szempontjai •Mire figyel a vezető? (feladat, beosztottak) •Milyen értékek mentén cselekszik? •Hogyan tart kapcsolatot a beosztottaival? •Hogyan hoz döntést? Osztozik a hatalmán? •Milyen eszközöket használ? •Statikus vagy dinamikus a vezetői stílusa? •Milyen a vezető személyisége? •Mennyire felkészült szakmailag?

17 17 Vezetői stílus tipológiák Paul Hersey és Kenneth Blanchard •Autokrata •Edző •Támogató •Megengedő (Laissez-fair) Daniel Goleman • Kényszerítő • Látnok • Demokratikus • Barátkozó • Edző • Példaadó

18 18 Melyik a legjobb stílus? A hatékony vezetői stílus mindig helyzetfüggő. A helyes választáshoz a vezetőnek szüksége van: –Önismeretre; –A helyzet és a szereplők ismeretére; –Képesnek kell lennie stílust váltani; –Tudnia kell rugalmasan tervezni és megvalósítani a vezetési céljait.

19 19 Van-e királyi út? A hatékony vezetői stílus mindig helyzetfüggő. A helyes választáshoz a vezetőnek szüksége van: •Önismeretre; •A helyzet és a szereplők ismeretére; •Képesnek kell lennie stílust váltani; •Tudnia kell rugalmasan tervezni és megvalósítani a vezetési céljait.

20 20 A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS „DE LEGE FERENDA” Komplex megközelítés: • Folyamatos fejlesztésekre kerül a hangsúly • A célkitűzések mellett értékelni kell a kompetencia fejlesztési célok megvalósulását, valamint a közigazgatás iránti lojalitást Mérhetőség és értékelhetőség: • Kredit-pontszámok

21 21 Egyéni szakmai célok és feladatok értékelése Kredit-pontszámSzakmai célok és feladatok értékelése 10Valamennyi cél és feladat teljesült 7-9A célok és feladatok döntő többsége teljesült 4-6A célok és feladatok fele részben teljesültek 1-3 A célok és feladatok kisebb részben teljesültek 0A célok és feladatok nem teljesültek

22 22 • Az értékelt személy kompetencia szintje és a munkakör elvárt szintje között eltérés áll fenn Kompetencia célkitűzések • A kompetencia-célok járuljanak hozzá a szakmai célkitűzések teljesítéséhez, az előmenetelhez, a karrier kibontakozásához (szakmai ismeretek bővítése, tapasztalatok, gyakorlat megszerzése, készségek fejlesztése) • A kompetencia fejlesztésének módját is meg kell határozni (pl. képzés) • Munkakörönként megállapítható általános (szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, kommunikációs képességek szintje, felelősségvállalás, stb.) és speciális kompetencia-követelmények • Kompetencia szintekhez kredit-pontszámok kapcsolódnak

23 23 Kompetenciaszintekhez kapcsolódó kredit-pontszámok Kredit-pontszámÉrtékelése 5Kiemelkedő 4Jó 3Megfelelő 2Gyenge 0-1Elégtelen

24 24 Közigazgatás iránti lojalitás • A köz szolgálata sajátos értékeket és elveket magában foglaló életre szóló hivatás • Többletfeladat vállalása (részvétel a minőségfejlesztési és a szervezetkorszerűsítési programokban) • Részvétel társadalmi, sport, illetve egyéb szakmai rendezvényeken • Tudományos munkásság (publikáció szakfolyóiratokban, részvétel szakmai konferenciákon)

25 25 A közigazgatás iránti lojalitáshoz kapcsolódó kredit- pontszámok Kredit-pontszámA közigazgatás iránti lojalitás 5Nagyon jó 4Jó 3Megfelelő 1-2Gyenge 0Elégtelen

26 26 Egységesség • Évente legfeljebb 20 kredit-pont állapítható meg Egyéni szakmai célok legfeljebb:10 Kompetencia-célok: 5 Közigazgatás iránti lojalitás: 5 • Az éves kredit-pontszámok határozzák meg az alapilletmény eltérítését Éves kredit-pontszám%-os eltérítés 14-160-10 17-1811-20 19-2021-30

27 27 Egységesség Éves kredit-pontszámMinősítés 0-7Alkalmatlan 8-11Kevéssé alkalmas 12-16Alkalmas 17-20Kiválóan alkalmas Az éves kredit-pontszám meghatározza a minősítés eredményét is


Letölteni ppt "Mi a kompetencia?. 2 Mit jelent a kompetencia? A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl :  született adottságok  élettapasztalatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések