Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi a kompetencia?.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi a kompetencia?."— Előadás másolata:

1 Mi a kompetencia?

2 Mit jelent a kompetencia?
A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl : született adottságok élettapasztalatok egyéb tényezők ösztönös mechanizmusok összetett működése.

3 A kompetencia 6 összetevője
ismeretek, tudás (knowledge) készségek-jártasságok (skills) személyes értékek (value) attitüd (attitude) személyiségvonások (character) motivációk (motivation)

4 ALAPFOGALMAK TUDÁS (knowledge) :
az egyén által megszerzett (megszerezhető) ismeretek összessége, az élet legkülönbözőbb területeiről   

5 ALAPFOGALMAK JÁRTASSÁG, KÉSZSÉG (skill) :
egy adott feladat vagy munka során felhasználható, ahhoz szükséges tudás, mely oktatás, képzés (tanulás) és egyéni tapasztalatszerzés során alakul ki.

6 MI IS A KOMPETENCIA? KOMPETENCIA (competence) :
arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

7 Vezetői magatartás Tervezőkészség Szervezőkészség Követelménytámasztás
Döntési készség Kapcsolattartás Vezetői szerep elfogadtatása Munkatársak fejlesztése

8 Vezetői magatartás TERVEZŐKÉSZSÉG:
a jövő célkitűzéseinek megállapítása az elvégzendő feladatok ütemezése a munkavégzés körülményeinek biztosítása a szükséges tervek kidolgozása

9 Vezetői magatartás SZERVEZŐKÉSZSÉG: mások munkájának megszervezése
időrendbe állítása erőforrások optimális kihasználása

10 Vezetői magatartás KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS:
a vezető igényessége a beosztottaival szemben támasztott elvárásokban az ellenőrzés jellege, mikéntje

11 Vezetői magatartás DÖNTÉSI KÉSZSÉG:
a helyzetből adódó legjobb megoldás kiválasztása a kidolgozott alternatívák közül, a rendelkezésre álló információk alapján a helyzet súlyának megítélése logikus gondolkodással

12 Vezetői magatartás KAPCSOLATTARTÁS
az irányítására bízott munkatársakkal, a beosztottakkal való bánásmód a vezető stílusa

13 Vezetői magatartás VEZETŐI SZEREP ELFOGADTATÁSA:
a beosztottak tiszteletének kivívása tekintély megszerzése együttműködésük megnyerése

14 Vezetői magatartás MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE:
a reális fejlődési igények feltárása ezek összhangba hozatala a szervezeti elvárásokkal, lehetőségekkel a továbbképzés és a fejlesztés biztosítása

15 Milyen a jó vezető?

16 Típus alkotás lehetséges szempontjai
Mire figyel a vezető? (feladat, beosztottak) Milyen értékek mentén cselekszik? Hogyan tart kapcsolatot a beosztottaival? Hogyan hoz döntést? Osztozik a hatalmán? Milyen eszközöket használ? Statikus vagy dinamikus a vezetői stílusa? Milyen a vezető személyisége? Mennyire felkészült szakmailag?

17 Vezetői stílus tipológiák
Paul Hersey és Kenneth Blanchard Autokrata Edző Támogató Megengedő (Laissez-fair) Daniel Goleman Kényszerítő Látnok Demokratikus Barátkozó Edző Példaadó

18 Melyik a legjobb stílus?
A hatékony vezetői stílus mindig helyzetfüggő. A helyes választáshoz a vezetőnek szüksége van: Önismeretre; A helyzet és a szereplők ismeretére; Képesnek kell lennie stílust váltani; Tudnia kell rugalmasan tervezni és megvalósítani a vezetési céljait.

19 Van-e királyi út? A hatékony vezetői stílus mindig helyzetfüggő.
A helyes választáshoz a vezetőnek szüksége van: Önismeretre; A helyzet és a szereplők ismeretére; Képesnek kell lennie stílust váltani; Tudnia kell rugalmasan tervezni és megvalósítani a vezetési céljait.

20 A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS „DE LEGE FERENDA”
Komplex megközelítés: • Folyamatos fejlesztésekre kerül a hangsúly • A célkitűzések mellett értékelni kell a kompetencia fejlesztési célok megvalósulását, valamint a közigazgatás iránti lojalitást Mérhetőség és értékelhetőség: • Kredit-pontszámok

21 Szakmai célok és feladatok értékelése
Egyéni szakmai célok és feladatok értékelése Kredit-pontszám Szakmai célok és feladatok értékelése 10 Valamennyi cél és feladat teljesült 7-9 A célok és feladatok döntő többsége teljesült 4-6 A célok és feladatok fele részben teljesültek 1-3 A célok és feladatok kisebb részben teljesültek A célok és feladatok nem teljesültek A jelenlegi rendszer hibája a kompetenciák nem kidolgozottsága.

22 • Kompetencia szintekhez kredit-pontszámok kapcsolódnak
Kompetencia célkitűzések • Az értékelt személy kompetencia szintje és a munkakör elvárt szintje között eltérés áll fenn • A kompetencia-célok járuljanak hozzá a szakmai célkitűzések teljesítéséhez, az előmenetelhez, a karrier kibontakozásához (szakmai ismeretek bővítése, tapasztalatok, gyakorlat megszerzése, készségek fejlesztése) • A kompetencia fejlesztésének módját is meg kell határozni (pl. képzés) • Munkakörönként megállapítható általános (szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, kommunikációs képességek szintje, felelősségvállalás, stb.) és speciális kompetencia-követelmények • Kompetencia szintekhez kredit-pontszámok kapcsolódnak

23 Kompetenciaszintekhez kapcsolódó kredit-pontszámok
Értékelése 5 Kiemelkedő 4 3 Megfelelő 2 Gyenge 0-1 Elégtelen

24 • Részvétel társadalmi, sport, illetve egyéb szakmai rendezvényeken
Közigazgatás iránti lojalitás • A köz szolgálata sajátos értékeket és elveket magában foglaló életre szóló hivatás • Többletfeladat vállalása (részvétel a minőségfejlesztési és a szervezetkorszerűsítési programokban) • Tudományos munkásság (publikáció szakfolyóiratokban, részvétel szakmai konferenciákon) • Részvétel társadalmi, sport, illetve egyéb szakmai rendezvényeken

25 A közigazgatás iránti lojalitás
A közigazgatás iránti lojalitáshoz kapcsolódó kredit-pontszámok Kredit-pontszám A közigazgatás iránti lojalitás 5 Nagyon jó 4 3 Megfelelő 1-2 Gyenge Elégtelen

26 • Évente legfeljebb 20 kredit-pont állapítható meg
Egységesség • Évente legfeljebb 20 kredit-pont állapítható meg Egyéni szakmai célok legfeljebb: 10 Kompetencia-célok: 5 Közigazgatás iránti lojalitás: 5 • Az éves kredit-pontszámok határozzák meg az alapilletmény eltérítését A kreditpontok egységessé tennék az értékelést. A tv. ezen a ponton szabadságot ad a munkáltató jogkör gyakorlóinak. Nincs egységessék, nincs összehasonlíthatóság Éves kredit-pontszám %-os eltérítés 14-16 0-10 17-18 11-20 19-20 21-30

27 Az éves kredit-pontszám meghatározza a minősítés eredményét is
Egységesség Az éves kredit-pontszám meghatározza a minősítés eredményét is Éves kredit-pontszám Minősítés 0-7 Alkalmatlan 8-11 Kevéssé alkalmas 12-16 Alkalmas 17-20 Kiválóan alkalmas


Letölteni ppt "Mi a kompetencia?."

Hasonló előadás


Google Hirdetések