Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT. ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT. ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

2 ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE ÉS EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT FOLYAMÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM  ELŐZETES KHV  RÉSZLETES KHV

3 JOGI HÁTTÉR § 1969 USA: NEMZETI KÖRNYEZETPOLITIKAI TÖRVÉNY 1973 KANADA 1976 FRANCIAORSZÁG 1985 85/33/EEC – 1988-IG AZ EGK TAGOK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ A KHV KÉSZÍTÉSE 1991 ESPOOI EGYEZMÉNY (ENSZ): KONVENCIÓ A HATÁRON TÚL TERJEDŐ HATÁSOKRA VONATKOZÓ KHV ELJÁRÁSRÓL HAZAI SZABÁLYOZÁS: 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 1985 évi LIII. törvény: Hatásvizsgálat elvégzésének előírása 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról

4 MIÉRT VAN SZÜKSÉG KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRA?  MEGELŐZÉS ELVE MEKKORÁK A BIZONYTALANSÁGOK? AZ UTÓLAGOS ORVOSLÁS MINDIG KÖLTSÉGESEBB!  KÖRNYEZET TERHELHETŐSÉGÉNEK HATÁRAI SZINERGIKUS HATÁSOK – HATÁRÉRTÉKEK? TÉRBEN, IDŐBEN HALMOZÓDÓ HATÁSOK – „HATÉKONY” TERVEZÉS  ÁTLAG ÉS A KRITIKUS PONTOK: MÉRTÉKADÓ ÁLLAPOT A HATÓTÉNYEZŐ MAXIMÁLIS INTENZITÁSÚ ÉS A HATÁSVISELŐ A LEGÉRZÉKENYEBB ÁLLAPOTBAN VAN  AZ ÉRINTETTEK ÉRDEKEINEK VÉDELME

5 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: •ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE •ÁLTALÁBAN MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖTLEZŐ (KIVÉTELEK!) •KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

6 HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT) RÉSZTVEVŐK: •BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) •SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) •HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) •ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? •AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA •AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA •A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) •BALESET ESETÉRE •TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

7 HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA- MATOK FELTÉR- KÉPEZÉSE A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

8 A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. … HATÁSVISELŐK LEVEGŐ  VÍZ  TALAJ  ÉLŐVILÁG  EMBER  TÁJ  MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

9 KÖRNYEZETI HATÁSOK SZÁMBAVÉTELE EGY AUTÓPÁLYA PÉLDÁJÁN

10 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK EMISSZIÓK •FAJLAGOS EMISSZIÓK (EGYSÉGJÁRMŰ) •FORGALOM NAGYSÁGA ÉS SEBESSÉGE (TERVEZÉSI PARAMÉTEREKBŐL PROGNOSZTIZÁLT ADATOK) •SZENNYEZŐANYAGOK: GÁZOK: CO, CO2, NO, NO2, (ÉGÉSTERMÉKEK), VOC (ÜZEMANYAG PÁROLGÁSA), O3, PAN (FOTOKÉMIAI ÚTON) SZILÁRD: KOROM, FÉMEK, GUMI (GUMIABRONCS, ALKATRÉSZEK, FÉKBETÉTEK KOPÁSÁBÓL) TERJEDÉS, HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA: TRANSZPORT •METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK: URALKODÓ SZÉLIRÁNY, SZÉLSEBESSÉG LÉGKÖR STABILITÁSA •FELSZÍNBORÍTOTTSÁG, ÚTSZÉLI NÖVÉNYZET HATÁSVISELŐK: •ÉLŐVILÁG – EMBER •IMMISSZIÓS HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA A LAKOTT TERÜLETEKEN

11 ZAJ EMISSZIÓK •FORRÁS: MOTORZAJ, GÖRDÜLŐZAJ •ZAJKIBOCSÁTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: JÁRMŰ TÍPUSA (MOTOR, SZGK, TEHERAUTÓ, BUSZ) SEBESSÉGZAJTERJEDÉS •ENERGIA (NYOMÁSHULLÁM) HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM, FELSZÍN BORÍTOTTSÁGA ZAJVÉDŐ LÉTESÍTMÉNYEK (ÁRNYÉKOLÓ FAL, NÖVÉNYSÁV) •ZAJKIBOCSÁTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: JÁRMŰ TÍPUSA (MOTOR, SZGK, TEHERAUTÓ, BUSZ) SEBESSÉGHATÁSVISELŐK •ELTÉRŐ ÉRZÉKENYSÉGŰ BEÉPÍTETT TERÜLETEK (LAKÓ-, IPARI/KERESKEDELMI, GYÓGY/ÜDÜLŐ) •NAPPALI/ÉJSZAKAI HATÁS

12 VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK MENNYISÉGI HATÁS •FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS) •BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS •FELSZÍN ALATTI VÍZ BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY, DOMBVIDÉK) ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET SZENNYEZŐDÉS •FORRÁSOK: ÁSVÁNYOLAJ, OLAJSZÁRMAZÉKOK (ÜZEMANYAG, MOTOROLAJ, FÉKFOLYADÉK) ASZFALT, GUMIABRONCS KOPÁSA, FÉM ALKATRÉSZEK: NEHÉZFÉMEK (Cu, Cr, Ni, Zn, Cd) CSÚSZÁSMENTESÍTÉS : NaCl, KCl •BEFOGADÓ: FELSZÍNI VÍZ, TALAJ – FELSZÍN ALATTI VÍZ MENNYIRE ÉRZÉKENY? (ÁLLÓVÍZ, VÍZBÁZIS STB.) •BALESETI EREDETŰ VÍZSZENNYEZÉS

13 TALAJ TALAJ KITERMELÉSE •ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE •ARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEK LEFOLYÓ VÍZZEL KÖZVETÍTETT SZENNYEZÉS •NEHÉZFÉMEK (AKKUMULÁCIÓ A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN) •SÓK (TALAJSZERKEZET ROMLÁSA, NÖVÉNYEK) ÉLŐVILÁG (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI) •ÉLŐHELYEK ELSZIGETELÉSE, MEGSZÜNTETÉSE (  VÉDETT TERÜLETEK, TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA) •VÁNDORLÁSI ÚTVONALAK ELVÁGÁSA (  VADÁTJÁRÓK) •EMISSZIÓS HATÁSOK (LÉGSZENNYEZÉS, ZAJ, VÍZSZENNYEZÉS) EMBER •EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK •ESZTÉTIKAI HATÁS (TÁJ) •TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK FORGALOM NÖVEKEDÉSE  MÁSODLAGOS HATÁSOK IPAR/KERESKEDELEM  ÚJ MUNKAHELYEK, STB.

14 Felkészítő kérdések: Környezeti hatások vizsgálata 1.Miért van szükség környezeti hatásvizsgálatok készítésére? 2.Soroljon fel olyan beruházásokat, amelyekre kötelező hatásvizsgálatot készíteni! 3.Sorolja fel a hatásvizsgálat készítésének fontosabb részvevőit (szervezetek, intézmények, érdekcsoportok, stb.)! 4.A beruházás mely fázisaira (milyen állapotokra) kell a hatásvizsgálatnak kiterjednie? 5.Ismertesse a hatásvizsgálat készítésének menetét (főbb lépések)! 6.Mi a hatásterület? Mi alapján határozható meg? 7.Mi a hatásmátrix? Mit tartalmaz? Mire jó? 8.Kik a hatásviselők? Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak? 9.Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a legjellemzőbb környezeti hatásokat, amelyeket a KHT készítése során figyelembe kell venni! 10.Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a hatásviselőket, melyekre a hatásokat értékelni kell!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT. ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések