Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. ALAPELVEK A megelőzés elve Felelősség elve Kooperáció elve Tájékoztatás elve Mindezen alapelvek illeszkednek a t.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. ALAPELVEK A megelőzés elve Felelősség elve Kooperáció elve Tájékoztatás elve Mindezen alapelvek illeszkednek a t."— Előadás másolata:

1 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

2 ALAPELVEK A megelőzés elve Felelősség elve Kooperáció elve Tájékoztatás elve Mindezen alapelvek illeszkednek a t erületfejlesztés alapelveihez is: – szubszidiaritás, – decentralizáció, – partnerség, – nyilvánosság és részvétel

3 A környezeti, környezet-egészségügyi problémák megelőzése könnyebb, gazdaságosabb és hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás. Ezért a környezethasználati, fejlesztési kérdésekben, tevékenységek folytatásánál a legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárni. ALAPELVEK A megelőzés elve

4 A kedvezőtlen hatásokat, a bekövetkezett károkat annak kell elhárítania/megtérítenie, akinek a tevékenysége azt okozza/okozt. ALAPELVEK Felelősség elve

5 A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő környezet- használatok - kialakításában, - fenntartásában, - a környezeti problémák megoldásában az érintett/érdekelt állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi, érdekvédelmi szervezetek együttműködése biztosítandó, elősegítendő. ALAPELVEK Kooperáció elve

6 A környezet minőségére, állapotára, a környezet- egészségügyi veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése/megismertetése alapvető állampolgári jog. ALAPELVEK Tájékoztatás elve

7 A települési környezetvédelmi programnak tartalma a) a települési környezet tisztasága, b) a csapadékvíz-elvezetés, c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, d) kommunális hulladékkezelés, e) a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település- üzemeltetés, kiskereskedelem) eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, f) a helyi közlekedésszervezés, g) az ivóvízellátás, h) az energiagazdálkodás, i) a zöldterület-gazdálkodás, j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-károsodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és előírásait.

8 A TERVEZÉSI, PROGRAMKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT A környezeti tervezés többlépcsős körfolyamat: – helyzetfelismerés/helyzetelemzés, – jövőkép és a célok, prioritások meghatározása, – tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meg- határozása), – a megvalósíthatóság vizsgálata, -prognózis, – megvalósítás, – monitoring, ellenőrzés és értékelés.

9 A környezetvédelmi program megalapozása 1.A meglévő információbázis és tervek kiértékelése 2. A környezeti állapot felmérése AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS TARTALMA A) A település területhasznosítási szerkezete B) A természeti környezeti elemek állapota és a környezet-egészségügy emberi vonatkozásai C) A települési környezet művi elemeinek és infrastrukturális rendszerének állapotjellemzői

10 A) A település területhasznosítási szerkezete A vizsgálati terület áttekintő lehatárolása, térképi ábrázolása; Beépített területek jellemzése, területhasznosítási funkciók; A település gazdasági szerkezetének területi elhelyezkedése; A település közlekedési hálózatának területi áttekintése, térképes megjelenítése; A település víziközmű- és energiahálózata által érintett és védendő területek; Emisszió források elhelyezkedése; A település hulladékgazdálkodása kapcsán kialakuló területi környezeti konfliktusok feltárása; A település rendezési tervének környezetvédelmi elhatározásai.

11 A természeti környezeti elemek állapota és a környezet-egészségügy emberi vonatkozásai Levegő Háttérszennyezettség; A település átszellőzési viszonyainak jellemzése; Immissziós helyzet; Kibocsátó források (közlekedés, ipar, háztartások stb.) jellemzése; A légszennyezés minősítése, egészségügyi határértékekhez való viszonya. Víz A település közigazgatási határát ill. a település belterületét érintő felszíni vizek ismertetése, környezeti jellemzése (hidrológiai, vízminőségi); Felszín alatti vizek jellemzői a település térségében (talajvíz, rétegvíz, termál víz); Vízkivételi, vízbeszerzési jellemzők, vízbázisok elhelyezkedése; Szennyvíz-bevezetési helyek, bevezetési jellemzők; Bányászat és ipari tevékenységek hatásai a vízháztartásra, vízminőségre.

12 Föld (talaj) A település geográfiai jellemzői, felszíni formák, domborzat; Geológiai felépítés; Talaptípusok, fizikai talajféleségek; Talajfunkciók és talajpotenciálok; Érzékeny területek; A termőtalaj védelmét veszélyeztető folyamatok (szél- és vízerózió, szikesedés, talajsavanyodás stb.); A település bel- és külterületének talaját érő terhelések, meglévő talajszennyezettségből származó környezeti hatások. A természeti környezeti elemek állapota és a környezet-egészségügy emberi vonatkozásai

13 Ember (környezet-egészségügy) Demográfiai jellemzők; Egészségügyi ellátás jellemzői; Egészségügyi helyzet (mortalitás és morbiditás); A település környezeti állapotával szorosabb összefüggésbe hozható betegségek, érintett lakossági arány, veszélyeztetett korcsoportok. Élővilág és természetvédelem A település közigazgatási területén és tágabb környezetében lévő természetvédelmi és természeti területek, értékek, azok állapota, jellemzése; Élőhelyek, biotóp típusok, ökológiai folyosók. A természeti környezeti elemek állapota és a környezet-egészségügy emberi vonatkozásai


Letölteni ppt "TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. ALAPELVEK A megelőzés elve Felelősség elve Kooperáció elve Tájékoztatás elve Mindezen alapelvek illeszkednek a t."

Hasonló előadás


Google Hirdetések