Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MONITOROZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MONITOROZÁSA"— Előadás másolata:

1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MONITOROZÁSA
Biomonitoring/8.

2 Település fogalma Az emberi közösségek együttélését lehetővé tevő művi létesítmények rendszere. Típusai: tanya puszta falu (község) város: kisváros közepes város nagyváros (makropolisz, megapolisz)

3 A település speciális környezeti tényezői
Egyedsűrűség (ember) nagy Művi környezeti tényezők túlsúlya - Építmények - Vonalas létesítmények -vezetékhálózatok: víz, szennyvíz, gáz, villany, telefon) - úthálózatok (közút, villamos, vasút, metró) - Mesterséges fényhatás - Sugárzások (vezeték nélküli technika) - Speciális életterek (pl. denevérek, rágcsálók, rovarok)

4 London metróhálózata

5 Speciális hatások Egyes állatfajok inváziója a sajátos táplálékkoncentráció eredményeként (pl. legyek, patkányok, csótányok, denevérek) Koncentrált fertőzésveszély az egyedsűrű-ség miatt. Fény- és zajterheltség Lokális oxigénhiány lehetséges Koncentrált elektromosság és sugárzás

6 A monitorozás célja a településeken
Kizárólagosan antropogén célú, az ember egészséges életterének folyamatos biztosítását szolgálja. Az emberre ártalmas (esetleg kellemetlen) környezeti tényezők mennyiségének mérését jelenti.

7 Példák települési környezet monitorozására
Levegő hőmérséklete és szennyezettsége (hőség- és szmogriadó terv) Levegő páratartalma (légtérhűtő és párá-sító rendszer főleg sivatagi városokban) Szúnyogteszt (vízparti települések és üdülőövezetek) Ivóvíz monitorozás (folyamatos) Rágcsáló és csótány monitorozás (időszakos)

8 Települések környezetvédelme
A tevékenységek olyan köre, amely a települések környezetét (valamennyi környezeti elemét) a szabványokban előírt minőségben megtartja. Felelőse: helyi önkormányzat Települési Környezetvédelmi Program

9 Települési környezetvédelem
Jogszabály szerint kiterjed: Települési környezet tisztaságának fenntartása, Csapadékvíz elvezetés, Kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás, Kommunális hulladékkezelés, Lakossági és közszolgáltatási zaj-, rezgés és légszennyezés elleni védelem, Helyi közlekedésszervezés, Ivóvízellátás, Energiagazdálkodás, Zöldterület-gazdálkodás.

10 Füstköd (szmog) A levegõbe jutó szennyezõanyagok felhalmozódása következtében a felszín közelében füstköd (szmog) jön létre. Típusai: 1. Londoni típusú szmog 2. Los Angeles-i típusú szog

11 Londoni-típusú szmog A mi éghajlatunkon fõleg télen nagy mennyiség-ben kerül a levegõbe - elsõsorban fûtésbõl származó - szén-dioxid, kén-dioxid és korom. Ha a levegõ viszonylagos páratartalma is nagy, akkor a benne lebegõ parányi égéstermékek felszínén könnyen bekövetkezhet a kicsapódás. Kialakul a londoni-típusú, füstköd.

12 Los Angeles-i típusú szmog
Nyáron, szélcsendes idõben, ha a gépkocsik kipufogógázából sok nitrogénoxid és szénhid-rogén kerül a levegõbe, szin-tén hamar bekövetkezik a ki-csapódás, és vele a ködkép-zõdés. Ez a Los Angeles-i típusú, fotokémiai füstköd. Ráadásul a napsugárzás hatásá-ra a kipufogógázok mérgezõ gázkeverékké alakulnak, amelynek fõ összetevõje az ózon.

13 Városi Környezeti Monitoring Hálózat
A városokba országosan tk. egyenletes eloszlásban monitoring állomásokat telepítenek, amelyek adatait egy központban dolgozzák fel. A mérések alapján napi környezeti állapottérképek készíthetők, amelyek szükség esetén tájékoztató vagy károsodás megelőzés céllal közzé tehetők (pl. uv-sugárzás erősségi térkép, vihar jelző térkép)

14 Havária Havária fogalma:
1. Eredetileg a vízi járművek balesetét jelentette (ütközés, zátonyra futás stb.) 2. Mai értelmezés: a környezet rendszerint helyi jelentőségű, erőteljes, váratlan és hirtelen szennyezése vagy egyéb károsodása. 3. A természetben hirtelen bekövetkező esemé-nyekre is használják (pl. árvíz, gátszakadás, pusztító jégeső, tornádó, cunami)

15 Haváriaterv A rendkívüli – de való-színűsíthető – termé-szeti-környezeti esemé-nyek (havária) bekövet-kezésekor alkalmazan-dó cselekvési terv, a-melynek megvalósítása jelentősen mérsékeli a havária által okozott ká-rokat.


Letölteni ppt "A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MONITOROZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések