Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

§ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "§ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT"— Előadás másolata:

1 § KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT
ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM ELŐZETES KHV, RÉSZLETES KHV (régen) Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 314/2005 (XII.26) rendelettel módosított 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról

2 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

3 BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE)
HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT) RÉSZTVEVŐK: BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) BALESET ESETÉRE TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

4 § KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA-MATOK FELTÉR-KÉPEZÉSE AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK

5 TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK
A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. HATÁSVISELŐK LEVEGŐ VÍZ TALAJ ÉLŐVILÁG EMBER TÁJ MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

6 KÖRNYEZETI HATÁSOK SZÁMBAVÉTELE EGY AUTÓPÁLYA PÉLDÁJÁN

7 Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok Szennyezőanyag források kopás (fékek, abroncs, útburkolat) égéstermékek (aeroszol) légköri kiülepedés (száraz) Terjedési utak szél, menetszél száraz kiülepedés Befogadók légkör (aeroszol) útfelület, talajfelszín, hó (felhalmozódás) jármű karosszéria és egyéb alkatrészek Légkör Száraz időszakban

8 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA
FAJLAGOS EMISSZIÓK (EGYSÉGJÁRMŰ) FORGALOM NAGYSÁGA ÉS SEBESSÉGE (TERVEZÉSI PARAMÉTEREKBŐL PROGNOSZTIZÁLT ADATOK), Ej/h SZENNYEZŐANYAGOK: GÁZOK: CO, CO2, NO, NO2, PAH-ok (ÉGÉSTERMÉKEK), VOC (ÜZEMANYAG PÁROLGÁSA), O3, PAN (FOTOKÉMIAI ÚTON) SZILÁRD: KOROM, FÉMEK, GUMI, ASZFALT (GUMIABRONCS, ALKATRÉSZEK, FÉKBETÉTEK, ÚTBURKOLAT KOPÁSÁBÓL)

9

10 egyenérték tényezővel
Átszámítás: egyenérték tényezővel Forrás: uvt.bme.hu

11 Motor beállítás hatása a kipufogógáz károsanyag összetételére
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK Motor beállítás hatása a kipufogógáz károsanyag összetételére

12 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK TERJEDÉS, HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA: TRANSZPORT
METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK: URALKODÓ SZÉLIRÁNY, SZÉLSEBESSÉG LÉGKÖR STABILITÁSA FELSZÍNBORÍTOTTSÁG, ÚTSZÉLI NÖVÉNYZET FORRÁS MAGASSÁGA Forrás: uvt.bme.hu

13 STABILITÁSI NOMOGRAMOK
LÉGKÖR STABILITÁSA STABILITÁSI NOMOGRAMOK Szórás y irányban Szórás z irányban A-F: stabilitási indikátorok (szuperadiabatikus-inverzió)

14 STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 1.
Pasquill-féle indikátorok

15 STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 2.
Szepesi-féle indikátorok

16 SZÓRÁSOK SZÁMÍTÁSA 2. z0 érdességi paraméter p paraméter

17

18 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK HATÁSVISELŐK: ÉLŐVILÁG – EMBER
IMMISSZIÓS HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA A LAKOTT TERÜLETEKEN (ÖVEZETEK) Forrás: uvt.bme.hu

19 ZAJ EMISSZIÓK FORRÁS: MOTORZAJ, GÖRDÜLŐZAJ ZAJKIBOCSÁTÁS FÜGG:
JÁRMŰ TÍPUSA (MOTOR, SZGK, TEHERAUTÓ, BUSZ) SEBESSÉGE ÚTBURKOLAT ZAJTERJEDÉS ENERGIA (NYOMÁSHULLÁM) TERJEDÉSE: HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM, FELSZÍN BORÍTOTTSÁGA (VISSZAVERŐDÉS) ZAJVÉDŐ LÉTESÍTMÉNYEK (ÁRNYÉKOLÓ FAL, NÖVÉNYSÁV)

20

21 ZAJ HATÁSVISELŐK ELTÉRŐ ÉRZÉKENYSÉGŰ BEÉPÍTETT TERÜLETEK (LAKÓ-, IPARI/KERESKEDELMI, GYÓGY/ÜDÜLŐ) NAPPALI/ÉJSZAKAI HATÁS Forrás: uvt.bme.hu

22 VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK MENNYISÉGI HATÁS
FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS) BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS FELSZÍN ALATTI VÍZ BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY, DOMBVIDÉK) ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET

23 Annahegyi csapadékvíz tározók (M0)

24 VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK MENNYISÉGI HATÁS
FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS) BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS FELSZÍN ALATTI VÍZ BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY, DOMBVIDÉK) ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET SZENNYEZŐDÉS FORRÁSOK: ÁSVÁNYOLAJ, OLAJSZÁRMAZÉKOK (ÜZEMANYAG, MOTOROLAJ, FÉKFOLYADÉK) ASZFALT, GUMIABRONCS KOPÁSA, FÉM ALKATRÉSZEK: NEHÉZFÉMEK (Cu, Cr, Ni, Zn, Cd) CSÚSZÁSMENTESÍTÉS : NaCl, KCl BEFOGADÓ: FELSZÍNI VÍZ, TALAJ – FELSZÍN ALATTI VÍZ MENNYIRE ÉRZÉKENY? (ÁLLÓVÍZ, VÍZBÁZIS STB.) BALESETI EREDETŰ VÍZSZENNYEZÉS

25 Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok
VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok Források kerék és alváz lemosódás karosszéria lemosódás útburkolat lemosódás nedves kiülepedés olvadó hó Terjedési utak lefolyás a burkolatról fröcskölés Befogadók a csapadékvíz elvezetésétől függően: talaj, folyóvíz, állóvíz Légkör Állóvíz, folyóvíz, talaj Nedves időszakban

26 Autópálya lemosás M7, 2005. szeptember 9. Cr Komponens Lefolyás
Tartálykocsi (kontroll) eleje vége keverék pH - 7,33 7,34 7,42 7,85 KOIk mg/L 22,9 22,1 18,6 1,28 Összes N 2,0 2,5 1,66 8,6 Összes P 1,18 0,69 1,11 0,06 Lebegő anyag 20 14 18 6 Cd g/L 1,27 0,83 1,03 0,05 Cr 20,8 15,2 31,3 1,1 Cu 39,7 18,2 42,9 16,6 Hg 2,22 1,12 3,4 0,16 Ni 56,9 10,3 26,0 6,7 Pb 24,2 49,8 33,2 3,51 Zn 509 470 504 3,61

27 Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz időszakban végzett lemosási kísérlet
hasonló forgalom nagyság ellenére eltérések a helyszínek között: padkánál jóval magasabb értékek, beljebb kb. állandó (~háttér) helyi forgalom dinamika (fékezések gyakorisága) burkolat egyenetlensége (csapdázódási potenciál) Cu Sb Pb kevés fékezés gyakori hirtelen fékezések gyakori fékezések © Budai Péter, 2011

28 Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz időszakban végzett lemosási kísérlet
a helyszínek között nincs jelentős eltérés független a fékezések gyakoriságától kiegyenlítettebb keresztmetszeti eloszlás mindenhol magasabb a háttérnél (burkolatra tapadó kopástermékek) Zn Cd kevés fékezés gyakori hirtelen fékezések gyakori fékezések © Budai Péter, 2011

29 Lefolyó víz vizsgálata surrantóban: Helyszíni mintavevő működése
Surrantó elem Terelővályú 2 mm vastag műanyag lapból (U-alakban beszorítva) rézsű Szűrőháló (szúnyogháló) „önműködő” az áramlást minimális mértékben módosítja időben egymást követő mintasorozat nyerhető feltöltődési idő! Durvaszemcse-ülepítő (T-idom) tartóbak (hungarocell) Műanyag elvezető cső túlfolyó sorba kötött mintatároló flakonok © Buzás K, Budai P, 2009

30 Lefolyás szennyezettségének időbeli változása – KOI és TPH
„first flush”

31 A lefolyás TPH szennyezettségének jellemzése
Nagyítás: 400 x 5 mm pelyhes agglomerátum „olaj a vízben” emulzió A szilárdanyag tartalom mintegy 10%-a kolloidális, 60-95%-a kvázi-kolloidális méretű. Olajcseppek a szilárd (gumiabroncs és aszfalt morzsalék-szemcsék, valamint a PAH-ok aeroszol részecskék) felületére tapadnak. Pelyhes agglomerátum → eltávolíthatóságot befolyásolja! (ülepítés, szűrés) © Buzás Kálmán, 2009

32 TALAJ TALAJ KITERMELÉSE ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE ARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEK
LEFOLYÓ VÍZZEL KÖZVETÍTETT SZENNYEZÉS NEHÉZFÉMEK (AKKUMULÁCIÓ A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN) SZÉNHIDROGÉNEK (benzin, motorolaj, kenőolaj, PAH) SÓK (TALAJSZERKEZET ROMLÁSA, NÖVÉNYEK) nyári időszak téli időszak

33 ANNAHEGYI ISZAP ÉS TALAJ-MINTÁK NEHÉZFÉM TARTALMA

34 „Kémiai időzített bomba”: kapacitás kimerülése

35 HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI)
ÉLŐHELYEK ELSZIGETELÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ( VÉDETT TERÜLETEK, TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA) VÁNDORLÁSI ÚTVONALAK ELVÁGÁSA, FRAGMENTÁLÓDÁS ( VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK) EMISSZIÓS HATÁSOK (LÉGSZENNYEZÉS, ZAJ, VÍZSZENNYEZÉS) BALESETEK ( VADVÉDELMI KERÍTÉS)

36 HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI)
VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK KEVÉS MŰKÖDIK JÓL MEGFELELŐ HELY FELVEZETÉS AKADÁLYMENTES ÁTJÁRÁS ÁRNYÉKOLÁS

37 Kedvező kialakítás: ausztriai vadátjáró a Bécs felé vezető autópályán

38 Költségkímélő változat: vadátjáró Mosonmagyaróvár közelében

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! HATÁSOK AZ EMBERRE EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK
ESZTÉTIKAI HATÁS (TÁJ) TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK FORGALOM NÖVEKEDÉSE  MÁSODLAGOS HATÁSOK IPAR/KERESKEDELEM  ÚJ MUNKAHELYEK, STB. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

40 Felkészítő kérdések Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a legjellemzőbb környezeti hatásokat, amelyeket a KHT készítése során figyelembe kell venni! Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a hatásviselőket, melyekre a hatásokat értékelni kell! Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak a különböző környezeti elemekben? Milyen adatokra, ismeretekre van szükség egy autópálya zajkibocsátának meghatározásához? Mi befolyásolja a zaj terjedését? Mitől függ a légkör stabilitása és hogyan befolyásolja ez a szóródást? Melyek a közlekedési eredetű nehézfém emissziók jellemző forrásai? Mi jellemző az útpályáról lefolyó vizek szénhidrogén (TPH) szennyezettségére és hogyan befolyásolja ez a tulajdonság a tisztítás lehetőségét? Mitől lehet egy talajszennyezés „időzített kémiai bomba”? Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy vadátjáró kialakítása során annak érdekében, hogy az valóban teljesítse funkcióját?


Letölteni ppt "§ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések