Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE,"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM  ELŐZETES KHV, RÉSZLETES KHV (régen)  Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 314/2005 (XII.26) rendelettel módosított 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról §

2 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSEÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETTMÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓKÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

3 HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT) RÉSZTVEVŐK: BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE)BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT)SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS)HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK)ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRAAZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRAAZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”)A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) BALESET ESETÉREBALESET ESETÉRE TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁNTEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

4 HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA- MATOK FELTÉR- KÉPEZÉSE A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA § KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK

5 A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. … HATÁSVISELŐK LEVEGŐ  VÍZ  TALAJ  ÉLŐVILÁG EMBER TÁJ MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

6 KÖRNYEZETI HATÁSOK SZÁMBAVÉTELE EGY AUTÓPÁLYA PÉLDÁJÁN

7 Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok Szennyezőanyag források kopás (fékek, abroncs, útburkolat) égéstermékek (aeroszol) légköri kiülepedés (száraz) Terjedési utak szél, menetszél száraz kiülepedés Befogadók légkör (aeroszol) útfelület, talajfelszín, hó (felhalmozódás) jármű karosszéria és egyéb alkatrészek Légkör Száraz időszakban LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK

8 EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA FAJLAGOS EMISSZIÓK (EGYSÉGJÁRMŰ)FAJLAGOS EMISSZIÓK (EGYSÉGJÁRMŰ) FORGALOM NAGYSÁGA ÉS SEBESSÉGE (TERVEZÉSI PARAMÉTEREKBŐL PROGNOSZTIZÁLT ADATOK), Ej/hFORGALOM NAGYSÁGA ÉS SEBESSÉGE (TERVEZÉSI PARAMÉTEREKBŐL PROGNOSZTIZÁLT ADATOK), Ej/h SZENNYEZŐANYAGOK:SZENNYEZŐANYAGOK: GÁZOK: CO, CO 2, NO, NO 2, PAH-ok (ÉGÉSTERMÉKEK), VOC (ÜZEMANYAG PÁROLGÁSA), O 3, PAN (FOTOKÉMIAI ÚTON) SZILÁRD: KOROM, FÉMEK, GUMI, ASZFALT (GUMIABRONCS, ALKATRÉSZEK, FÉKBETÉTEK, ÚTBURKOLAT KOPÁSÁBÓL)

9

10 Forrás: uvt.bme.hu Átszámítás: egyenérték tényezővel

11 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK Motor beállítás hatása a kipufogógáz károsanyag összetételére

12 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK TERJEDÉS, HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA: TRANSZPORT METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK:METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK: URALKODÓ SZÉLIRÁNY, SZÉLSEBESSÉG LÉGKÖR STABILITÁSA FELSZÍNBORÍTOTTSÁG, ÚTSZÉLI NÖVÉNYZETFELSZÍNBORÍTOTTSÁG, ÚTSZÉLI NÖVÉNYZET FORRÁS MAGASSÁGAFORRÁS MAGASSÁGA Forrás: uvt.bme.hu

13 LÉGKÖR STABILITÁSA STABILITÁSI NOMOGRAMOK Szórás y irányban Szórás z irányban A-F: stabilitási indikátorok (szuperadiabatikus-inverzió)

14 STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 1. Pasquill-féle indikátorok

15 STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 2. Szepesi-féle indikátorok

16 SZÓRÁSOK SZÁMÍTÁSA 2. z 0 érdességi paraméter p paraméter

17

18 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK HATÁSVISELŐK: ÉLŐVILÁG – EMBERÉLŐVILÁG – EMBER IMMISSZIÓS HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA A LAKOTT TERÜLETEKEN (ÖVEZETEK)IMMISSZIÓS HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA A LAKOTT TERÜLETEKEN (ÖVEZETEK) Forrás: uvt.bme.hu

19 ZAJ EMISSZIÓK FORRÁS: MOTORZAJ, GÖRDÜLŐZAJFORRÁS: MOTORZAJ, GÖRDÜLŐZAJ ZAJKIBOCSÁTÁS FÜGG:ZAJKIBOCSÁTÁS FÜGG: JÁRMŰ TÍPUSA (MOTOR, SZGK, TEHERAUTÓ, BUSZ) SEBESSÉGEÚTBURKOLATZAJTERJEDÉS ENERGIA (NYOMÁSHULLÁM) TERJEDÉSE:ENERGIA (NYOMÁSHULLÁM) TERJEDÉSE: HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM, FELSZÍN BORÍTOTTSÁGA (VISSZAVERŐDÉS) ZAJVÉDŐ LÉTESÍTMÉNYEK (ÁRNYÉKOLÓ FAL, NÖVÉNYSÁV)

20

21 ZAJ HATÁSVISELŐK ELTÉRŐ ÉRZÉKENYSÉGŰ BEÉPÍTETT TERÜLETEK (LAKÓ-, IPARI/KERESKEDELMI, GYÓGY/ÜDÜLŐ)ELTÉRŐ ÉRZÉKENYSÉGŰ BEÉPÍTETT TERÜLETEK (LAKÓ-, IPARI/KERESKEDELMI, GYÓGY/ÜDÜLŐ) NAPPALI/ÉJSZAKAI HATÁSNAPPALI/ÉJSZAKAI HATÁS Forrás: uvt.bme.hu

22 VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK MENNYISÉGI HATÁS FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS)FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS) BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁSBURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS FELSZÍN ALATTI VÍZFELSZÍN ALATTI VÍZ BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY, DOMBVIDÉK) ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET

23 Annahegyi csapadékvíz tározók (M0)

24 VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK MENNYISÉGI HATÁS FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS)FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS) BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁSBURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS FELSZÍN ALATTI VÍZFELSZÍN ALATTI VÍZ BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY, DOMBVIDÉK) ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET SZENNYEZŐDÉS FORRÁSOK:FORRÁSOK: ÁSVÁNYOLAJ, OLAJSZÁRMAZÉKOK (ÜZEMANYAG, MOTOROLAJ, FÉKFOLYADÉK) ASZFALT, GUMIABRONCS KOPÁSA, FÉM ALKATRÉSZEK: NEHÉZFÉMEK (Cu, Cr, Ni, Zn, Cd) CSÚSZÁSMENTESÍTÉS : NaCl, KCl BEFOGADÓ:BEFOGADÓ: FELSZÍNI VÍZ, TALAJ – FELSZÍN ALATTI VÍZ MENNYIRE ÉRZÉKENY? (ÁLLÓVÍZ, VÍZBÁZIS STB.) BALESETI EREDETŰ VÍZSZENNYEZÉSBALESETI EREDETŰ VÍZSZENNYEZÉS

25 Források kerék és alváz lemosódás karosszéria lemosódás útburkolat lemosódás nedves kiülepedés olvadó hó Terjedési utak lefolyás a burkolatról fröcskölés Befogadók a csapadékvíz elvezetésétől függően: talaj, folyóvíz, állóvíz Nedves időszakban Légkör Állóvíz, folyóvíz, talaj Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK

26 Autópálya lemosás M7, 2005. szeptember 9. Komponens LefolyásTartálykocsi (kontroll) eleje vége keverék pH-7,337,347,427,85 KOI k mg/L22,922,118,61,28 Összes Nmg/L2,02,51,668,6 Összes Pmg/L1,180,691,110,06 Lebegő anyagmg/L2014186 Cd  g/L 1,270,831,030,05 Cr  g/L 20,815,231,31,1 Cu  g/L 39,718,242,916,6 Hg  g/L 2,221,123,40,16 Ni  g/L 56,910,326,06,7 Pb  g/L 24,249,833,23,51 Zn  g/L 5094705043,61

27 Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz időszakban végzett lemosási kísérlet hasonló forgalom nagyság ellenére eltérések a helyszínek között: padkánál jóval magasabb értékek, beljebb kb. állandó (~háttér) helyi forgalom dinamika (fékezések gyakorisága) burkolat egyenetlensége (csapdázódási potenciál) kevés fékezésgyakori hirtelen fékezések gyakori fékezések © Budai Péter, 2011

28 a helyszínek között nincs jelentős eltérés független a fékezések gyakoriságától kiegyenlítettebb keresztmetszeti eloszlás mindenhol magasabb a háttérnél (burkolatra tapadó kopástermékek) kevés fékezésgyakori hirtelen fékezések gyakori fékezések Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz időszakban végzett lemosási kísérlet © Budai Péter, 2011

29 Lefolyó víz vizsgálata surrantóban: Helyszíni mintavevő működése Terelővályú 2 mm vastag műanyag lapból (U-alakban beszorítva) Szűrőháló (szúnyogháló) tartóbak (hungarocell) Műanyag elvezető cső Surrantó elem túlfolyósorba kötött mintatároló flakonok rézsű Durvaszemcse-ülepítő (T-idom) „önműködő” az áramlást minimális mértékben módosítja időben egymást követő mintasorozat nyerhető feltöltődési idő! © Buzás K, Budai P, 2009

30 Lefolyás szennyezettségének időbeli változása – KOI és TPH „first flush”

31 A lefolyás TPH szennyezettségének jellemzése 5  m Nagyítás: 400 x „olaj a vízben” emulzió pelyhes agglomerátum oA szilárdanyag tartalom mintegy 10%-a kolloidális, 60-95%- a kvázi-kolloidális méretű. oOlajcseppek a szilárd (gumiabroncs és aszfalt morzsalék- szemcsék, valamint a PAH-ok aeroszol részecskék) felületére tapadnak. oPelyhes agglomerátum → eltávolíthatóságot befolyásolja! (ülepítés, szűrés) © Buzás Kálmán, 2009

32 TALAJ TALAJ KITERMELÉSE ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSEÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE ARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEKARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEK LEFOLYÓ VÍZZEL KÖZVETÍTETT SZENNYEZÉS NEHÉZFÉMEK (AKKUMULÁCIÓ A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN)NEHÉZFÉMEK (AKKUMULÁCIÓ A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN) SZÉNHIDROGÉNEK (benzin, motorolaj, kenőolaj, PAH)SZÉNHIDROGÉNEK (benzin, motorolaj, kenőolaj, PAH) SÓK (TALAJSZERKEZET ROMLÁSA, NÖVÉNYEK)SÓK (TALAJSZERKEZET ROMLÁSA, NÖVÉNYEK) nyári időszak téli időszak

33 ANNAHEGYI ISZAP ÉS TALAJ-MINTÁK NEHÉZFÉM TARTALMA

34 „Kémiai időzített bomba”: kapacitás kimerülése

35 HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI) ÉLŐHELYEK ELSZIGETELÉSE, MEGSZÜNTETÉSE (  VÉDETT TERÜLETEK, TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA)ÉLŐHELYEK ELSZIGETELÉSE, MEGSZÜNTETÉSE (  VÉDETT TERÜLETEK, TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA) VÁNDORLÁSI ÚTVONALAK ELVÁGÁSA, FRAGMENTÁLÓDÁS (  VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK)VÁNDORLÁSI ÚTVONALAK ELVÁGÁSA, FRAGMENTÁLÓDÁS (  VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK) EMISSZIÓS HATÁSOK (LÉGSZENNYEZÉS, ZAJ, VÍZSZENNYEZÉS)EMISSZIÓS HATÁSOK (LÉGSZENNYEZÉS, ZAJ, VÍZSZENNYEZÉS) BALESETEKBALESETEK (  VADVÉDELMI KERÍTÉS) (  VADVÉDELMI KERÍTÉS)

36 HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI) VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK KEVÉS MŰKÖDIK JÓLKEVÉS MŰKÖDIK JÓL MEGFELELŐ HELYMEGFELELŐ HELY FELVEZETÉSFELVEZETÉS AKADÁLYMENTES ÁTJÁRÁSAKADÁLYMENTES ÁTJÁRÁS ÁRNYÉKOLÁSÁRNYÉKOLÁS

37 Kedvező kialakítás: ausztriai vadátjáró a Bécs felé vezető autópályán

38 Költségkímélő változat: vadátjáró Mosonmagyaróvár közelében

39 HATÁSOK AZ EMBERRE EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOKEGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK ESZTÉTIKAI HATÁS (TÁJ)ESZTÉTIKAI HATÁS (TÁJ) TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOKTÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK FORGALOM NÖVEKEDÉSE  MÁSODLAGOS HATÁSOK IPAR/KERESKEDELEM  ÚJ MUNKAHELYEK, STB. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

40 Felkészítő kérdések 1.Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a legjellemzőbb környezeti hatásokat, amelyeket a KHT készítése során figyelembe kell venni! 2.Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a hatásviselőket, melyekre a hatásokat értékelni kell! 3.Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak a különböző környezeti elemekben? 4.Milyen adatokra, ismeretekre van szükség egy autópálya zajkibocsátának meghatározásához? 5.Mi befolyásolja a zaj terjedését? 6.Mitől függ a légkör stabilitása és hogyan befolyásolja ez a szóródást? 7.Melyek a közlekedési eredetű nehézfém emissziók jellemző forrásai? 8.Mi jellemző az útpályáról lefolyó vizek szénhidrogén (TPH) szennyezettségére és hogyan befolyásolja ez a tulajdonság a tisztítás lehetőségét? 9.Mitől lehet egy talajszennyezés „időzített kémiai bomba”? 10.Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy vadátjáró kialakítása során annak érdekében, hogy az valóban teljesítse funkcióját?


Letölteni ppt "KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések