Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Á F A C-274/10 ügyben hozott EU Bíróságának döntése, 2011.évi CXXIII.tv. Évközi változások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Á F A C-274/10 ügyben hozott EU Bíróságának döntése, 2011.évi CXXIII.tv. Évközi változások."— Előadás másolata:

1 Á F A C-274/10 ügyben hozott EU Bíróságának döntése, 2011.évi CXXIII.tv. Évközi változások

2  2007 évi CXXVII. ÁFA tv. 186.§ (2) bekezdését (megfizetettség szabály) a közösségi joggal ellentétesnek találta  Hatály: 2011. szeptember 27.  Módosító tv. alapján meg nem fizetett beszerzésre vonatkozó áfa tartalma is visszaigényelhető  A bevallásokban a pénzügyileg nem rendezett sor jelentőségét veszti

3 Két feltétel együttes fennállása (volt) szükséges az igény benyújtásához:  Utoljára esedékes bevallását a törvény hatályba lépését megelőzően be kellett nyújtania (pontosítás alatt) 2011.02.25.,2011.07.20., 2011. 09.20.  Bevallásában pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adót kellett feltüntetnie, mely csökkentette a visszaigényelhető adót, vagy a rá irányadó értékhatárt (1millió, 250 e, 50 e Ft) a pénzügyileg nem rendezett tétel miatt nem érte el és kizárólag ez miatt nem érvényesítette visszaigénylési jogát.

4 Ha az adózónak korábban is megnyílt volna a visszaigénylési joga és ezt saját döntése alapján nem tett meg, akkor most nem élhetett a kérelem lehetőségével. A visszaigénylést alapvetően két módon tehetik (tehették) meg:  Kérelemre történő igénylés – KER lap  Adózóra vonatkozó szabályok szerinti soron következő bevallásban -1165-06 lap – történő visszaigényléssel  Illetve ellenőrzéssel lezárt időszak vonatkozásában kérhette az ismételt ellenőrzést. Október 20. jogvesztő határidő

5 - Mindkét esetben igaz, hogy a visszaigényelt összegből csak az esetleg fennálló adótartozást meghaladó rész kerülhet kiutalásra - A rendelkezett összegből nem lehet kérni más adónemre történő átvezetést, illetve később esedékes adótartozásra történő beszámítást. Csak a „Teljes összeg kiutalását kérem” mező jelölhető meg.

6  1065-KER, 1165-KER lappal kiegészített bevallások esetében elsősorban az éves gyakoriságú adóalanyokra gondoltak, de bárki beadhatta. (lényegében az utolsó bevallását kellett ismét benyújtani a KER lappal kiegészítve.  Beadás határideje: 2011.10.20. – jogvesztő  Kiutalási határidő:  Egymillió Ft-ig 30 nap  Egymillió Ft felett 45 nap

7  A bevallás főlapjának (C) blokkjában „X”-el kell jelölni, hogy a bevallás az EUB döntésével összefüggésben került beadásra.  Bevallás jellege mező jelöletlen marad, de ennek ellenére nem alap bevallás  Önellenőrzés módjára kell kitölteni, de nem önrevízió.  A pénzügyileg nem rendezett tételeken kívül egyéb más változást nem tartalmazhat. Azt egy másik önrevíziós vagy helyesbítő bevallásban teheti meg.  Kérelem lappal kiegészített bevallásban kötelezettség növekedés nem keletkezhet, befizetendő adó sort nem tartalmazhat.

8 Igénylés a soron következő bevallásban a 06 lap kitöltésével, 1165. bevallásban illetve az elkövetkező évek bevallásaiban:  Jmód tv. Hatálybalépést követően esedékes bevallási időszaktól kezdődően elévülésig (2016. időszak is) csak egyetlen időszakban nyújtható be.  06 lapot tartalmazó bevallást is lehet helyesbíteni, önrevíziózni.  Ezen összeget a fizetendő adót csökkentő tételként számolhatják el  Visszaigénylési jogukat érvényesíthetik  Kiutalásra nyitva álló határidő az Art. 37§ (4) bekezdése szerint.

9 Nem fogadható be 06 lapos bevallás, ha:  Ha a legutoljára esedékes bevallás hiányzik  vagy hibás  Kérelem lappal együtt kitöltött 06-os lap van  A legutoljára esedékes bevallásban nem tüntetett fel pénzügyileg nem rendezett tételt

10  A kiegészítő lapot tartalmazó bevallásban nem a Jmód. Tv. megelőzően beadott bevallás adatait kell megismételni, hanem az aktuális tárgyidőszak adatait. Két időszak közötti összefüggést a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekből adódó előző időszakról áthozott követelés összege jelenti.  Hatálybalépést követően a 1165-01-03 lap 85. sora (pü.n.r.) nem lehet kitöltött  Kötelező tölteni a 06-os lapot

11 Jmód tv. összefüggésben kitöltött 06-os lap:  01-es sorba „I” (igen)  02-es sorba „N” (nem)  03-as sorba átemeli a kitöltő prg. a 01-03- as lap 86-os sorát, illetve önellenőrzés 04 lap 04 sorát  04 és 05 sorok a 01-03 lap 82. előző időszakról beszámítható összeget tartalmazza  Ha a 01 illetve 02 sorokba „N”-t választunk akkor a 02-05 illetve 03-05 sorok nem lehetnek kitöltve

12  A kiutalás teljesülése nem kötődik a kiegészítő laphoz.  A 06-os lap elsősorban statisztikai célokat szolgál.  Pénzforgalmi rendelkezést az általános szabályok szerint kell megtenni.  Kiegészítő lapot tartalmazó bevallásban a befizetendő adó sor, illetve önellenőrzés esetén a kötelezettség-növekedés sor nem tölthető ki.  Csak átvihető követelést tartalmazó bevalláshoz 06-os lap nem csatolható.

13  Áfa mentes adózó, az elévülési időn belül legutoljára benyújtott áfa-bevallásában szerepeltetett, pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó utólagos visszaigénylésére egyedi kérelem alapján volt lehetőség.  A kérelmek egyedi elbírálás, könyvelés és kiutalás alá kerültek

14 Különleges áfa alanyok:  Alanyi és kizárólag tárgyi illetve kizárólag kompenzációs feláras adózók.  Nem 2010. illetve 2011-ben hanem korábban adták be a bevallást, és időközben változott az áfa kódjuk  Az áfa jogszabályok nem tiltják, hogy ha valaki bevallásra nem kötelezett nyújtson be bevallást.  A 06-os lap kitöltésével beadhatnak bevallást.  Ha a 131§ 2. (a) szerint esedékes bevallásban nem kéri ki, akkor természetesen következő időszakra átvihetőként szerepeltetheti.

15 EGYÉB V Á L T O Z Á S O K

16 Egyéni vállalkozó – egyéni cég  A törvény szerint az egyéni cég nem jogutódja az egyéni vállalkozásnak, tehát a megszűnés szabályait kell alkalmazni.  Áfa adónem tekintetében az egyéni cég örökölte az egyéni vállalkozás gyakoriságát.  Az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő eszközök után áfa fizetési kötelezettsége keletkezett, mivel a beszerzéskor a értékének áfa tartalma levonandó tételként beszámításra került.  Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. Törvény módosította az áfa tv. 17- 18. §-át.  E szerint ebben a tekintetben ez a változás a jogutódlással egy tekintet alá kerül. Eszközök átvétele után nincs fizetési kötelezettség  Változás 2010. január 1-ig visszamenőlegesen hatályos. Tehát ha valakinél ebből adódóan az áfa bevallásában fizetési kötelezettség keletkezett önellenőrzéssel tudja rendezni.

17 Agrár terület Ugyanezen tv. módosítás hat a mezőgazdasági ágazatra is  Jogutódlással történő megszűnés a mezőgazdasági tevékenységét megszüntető természetes személy adóalanynak a mezőgazdasági tevékenységet tovább folytató, közeli hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minősülő természetes személy részére történő gazdaságátadását, feltéve, hogy a gazdaságátadás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással történik.  Nincs fizetési kötelezettség  Szintén 2010. január 1-ig visszamenőlegesen hatályos

18 Művészeket érintő változások 2011. évi XXXV. törvény módosította az Áfa tv. 3. számú mellékletének II. részét, mely 2011. április 12- től hatályos: miszerint az e pont alá tartozó esetekben az adó mértéke 5%. Ehhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:  Előadóművész személyes közreműködésével  vendéglátás keretében, üzletben,  nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy  belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatásként kell, hogy megtörténjen ez a tevékenység.

19 Vendéglátó ipari tevékenységet érintő változások  282/2011/EU végrehajtási rendelet (2006/112/EK irányelv) közvetlenül hatályos július 1-től  A magyar Áfa jogszabály nem volt ellentétes vele  Szükséges egyértelműen meghatározni az éttermi és a vendéglátó-ipari szolgáltatásokat, a kettő megkülönböztetését és ezen szolgáltatások megfelelő kezelését. El kell dönteni, hogy szolgáltatás nyújtást vagy termék értékesítést adóztatunk.  Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban.  Tehát szolgáltatást adóztatunk.  Helyben fogyasztásnál 18 %  Elvitel esetén 25 % az adóteher

20 Teljesítés helye szolgáltatás esetén (szintén a 282/2011/EU végrehajtási rendelet pontosítása alapján)  Szolgáltatás esetén fontos a szolgáltatás igénybevevője  A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó cikkek alkalmazásában a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye attól függ, hogy az igénybevevő adóalany-e  Rendelkezik vagy rendelkeznie kellene közösségi adószámmal. Nem minden államban adnak azonnal közösségi adószámot, de annak megkérését igazolni kell tudni.  Kapcsolattartó irodánál lehet ellenőrizni.  Az ellenőrzés a fentiekből következően a szolgáltatás nyújtójának érdeke.

21  Ha nem adóalany részére történik a szolgáltatás nyújtás, akkor a szolgáltatásnyújtó – kivéve, ha ennek ellenkezőjéről van tudomása – jogállását illetően nem adóalanynak tekintheti a Közösség területén letelepedett igénybevevőt, ha igazolja, hogy az érintett igénybevevő nem közölte vele az egyedi azonosító számát. - Szolgáltatás nyújtójánál keletkezik az áfa fizetési kötelezettség. Tehát ha áfa nélkül számlázna akkor nála keletkezik az adóhiány.  Harmadik országbeli adózónak azt kell igazolni, hogy saját hatósága gazdasági tevékenységet végzőként nyilvántartásba vette.

22  Fontos a letelepedés helyének meghatározása  Ha az adóalany különböző országokban telepedett le, ez a szolgáltatásnyújtás abban az országban adóztatandó, ahol az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye van.  Letelepedés helye:  Székhely: központi ügyintézés helye  Hol hozzák az alapvető döntéseket  Cégtanács hol ülésezik  Cégnyilvántartásban mi szerepel  Székhelytől eltérő telephely: az ahol huzamosabb ideig gazdasági tevékenységet végez, személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Á F A C-274/10 ügyben hozott EU Bíróságának döntése, 2011.évi CXXIII.tv. Évközi változások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések