Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya."— Előadás másolata:

1 Családi jog I Szeibert Orsolya

2 A családjog tárgya A családi viszonyok szabályozása a jog eszközeivel
A család fogalma A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága A család fogalmát illetően: 1. Jogi értelemben - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme - közös elődök vagy legalább egy közös előd és leszármazóik képezik - nemzetközi egyezmények jelentősége - bizonytalan kérdések

3 A családjog tárgya II. Szociológiai értelemben:
- együttélés alapján – vérségi kapcsolat fennállása alapján - alapcsalád – bővebb család – újjászervezett család (patchwork család) III. Köznapi értelemben A szabályozás lehetőségei: csak bizonyos körben lehetséges elismerés és a konfliktushelyzet megoldásának igénye jogi eszközök elégtelensége

4 A családjog szabályozási területei
1. Házassági jog – köteléki jog és vagyonjog II. Család, rokonság joga III. Gyámság, családpótló jogi helyzetek rendezése A jogfelfogás változása jellemző

5 A családjog által érintett személyi kör
Rokonság, amely alapulhat - vérszerinti származáson - bírósági határozaton - hatósági aktuson Hozzátartozók köre - Ptk. meghatározza DE nem szabályozza a családjog: élettársi jogviszonyt gondnokságot ún. tényleges családi kapcsolatokat

6 A családjog jogforrásai 1.
Csjt évi IV. törvény (házasságról, családról és a gyámságról) Jelentősebb módosításai: 1974. évi I. tv. 1986. évi VI. tv. 1995. évi XXXI. tv. 1997. évi XXXI. tv. 2002. évi IX. tv. és évi XLIV. tv. 2006. évi LI. tv.

7 A családjog jogforrásai 2.
Alkotmány – 15. §, 16. §, 66. §, 67. § és 70/K § Gyermekvédelmi törvény – Gyvt évi XXXI. tv. Egészségügyi törvény – évi CLIV. tv. Polgári törvénykönyv – háttérjogszabályként Polgári perrendtartás – évi III. tv. Csjté. – végrehajtási rendelet, évi 23. tvr. Anyakönyvi jogszabály – évi 17. tvr. Gyámrendelet – Gyer. – 149/1997. Korm. r. Nevelőszülői jogviszonyt rendező 150/1997. Korm. r. Gyámügyi hatáskörről – Gyár. – 331/2006. Korm. r.

8 A családjog jogforrásai 3.
Legfelsőbb Bíróság iránymutatási, elvi döntései, állásfoglalásai: 17. sz. irányelv a gyermekelhelyezésről V. sz. Polgári Elvi Döntés a házastársi tartásról XXIX. sz. Polgári Elvi Döntés a nagykorú gyermek tartásáról A két PED-et felülvizsgálta a XLI. sz. PED

9 A családjog forrásai 4. Nemzetközi egyezmények
részben általános jellegűek részben kifejezetten családjogi tárgyúak Általános nemzetközi, emberi jogi egyezmények: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966

10 A családjog forrásai 5. Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Római Egyezmény 1950. A Nőkkel Szemben Alkalmazott Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának Kiküszöböléséről szóló New York-i Egyezmény (CEDAW) 1979. A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 1989. Kifejezetten családjogi tárgyú egyezmények: A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény 1980.

11 A családjog forrásai 6. Tartásdíjak külföldön való behajtását szolgáló New York-i Egyezmény 1980. Gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Hágai Egyezmény Gyermekek Nemzetközi Örökbefogadásáról szóló Hágai Egyezmény (2005) A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló Hágai Egyezmény (2005)

12 A családjog forrásai 7. Uniós jogforrás:
A Tanács 2201/2003 Rendelete házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és a végrehajtásáról (Brüsszel IIA)

13 A családjog jogrendszerbeli helye
Kapcsolatai: - polgári jog – Ptk. - közigazgatási jog - polgári eljárásjog - munkajog - szociális jog, társadalombiztosítási jog - büntetőjog - nemzetközi jog - nemzetközi magánjog

14 A családjog alapelvei 1. Csjt-ben szereplő elvek (1. §)
- házasság és család védelme - házastársak egyenjogúsága - gyermek érdekeinek fokozott védelme (child’s best interest) - társadalmi és egyéni érdek összhangja - rendeltetésszerű joggyakorlás

15 A családjog alapelvei 2. Csjt-ben nem szereplő alapelvek:
- házasságból és házasságon kívül született gyermekek egyenjogúsága - állam és egyház elválasztása - jóhiszemű és tisztességes eljárás - méltányosság - érdekérvényesítésben gyengébb fél védelme

16 A családjog alapelvei 3. A készülő Ptk. Családjogi Könyvének (Csjk.) elvei: Alapvető szempontok: - nem ismétli meg az általános polgári jogi alapelveket - nem sorolja fel az Alkotmányban szereplő családjogi alapelveket - nem tartalmaz katalógusszerű felsorolást

17 A családjog alapelvei 4. - Csjk.
A családi kapcsolatok védelme – tág értelmezés a családi és egyéni érdek összhangja A gyermek érdekének védelme gyermek érdekeinek és jogainak fokozott védelme saját családban nevelkedés joga családi környezetben való nevelkedés és korábbi családi kapcsolatok megtartása A házastársak egyenjogúságának elve jogok és kötelezettségek egyenlősége A méltányosság és a gyengébb fél védelme családjogi jogviszonyok rendezése során

18 Legnagyobb kihívások, amelyekkel a családjognak számolnia kell
Házasságok terén: Bontások számának rohamos növekedése Élettársi kapcsolatok mint a házasság alternatívái, szingli életmód, LAT (living apart together) kapcsolatok Gyermekeket, gyermeki jogokat érintően: Alapcsaládok, családok felbomlásának folyamata Gyermeki jogok előtérbe kerülése Hátrányos megkülönböztetés témája Családjog korszerűsítése, egységesítése

19 Házassági jog – jegyesség
Csjt. nem szabályozza, a korábbi magyar jogban nagyobb jelentősége volt Személyi jelentősége: Nem jár a szerződés joghatásaival – nem kikényszeríthető Hozzátartozó státuszt ad Vagyoni jelentősége: Ptk. 6. §-a alkalmazható Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályai


Letölteni ppt "Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések