Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya. A családjog tárgya  A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel  A család fogalma  A családdal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya. A családjog tárgya  A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel  A család fogalma  A családdal."— Előadás másolata:

1 Családi jog I Szeibert Orsolya

2 A családjog tárgya  A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel  A család fogalma  A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága  A család fogalmát illetően :  1. Jogi értelemben  - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme  - közös elődök vagy legalább egy közös előd és leszármazóik képezik  - nemzetközi egyezmények jelentősége  - bizonytalan kérdések

3 A családjog tárgya  II. Szociológiai értelemben:  - együttélés alapján – vérségi kapcsolat fennállása alapján  - alapcsalád – bővebb család – újjászervezett család (patchwork család)  III. Köznapi értelemben  A szabályozás lehetőségei:  csak bizonyos körben lehetséges  elismerés és a konfliktushelyzet megoldásának igénye  jogi eszközök elégtelensége

4 A családjog szabályozási területei  1. Házassági jog – köteléki jog és vagyonjog  II. Család, rokonság joga  III. Gyámság, családpótló jogi helyzetek rendezése  A jogfelfogás változása jellemző

5 A családjog által érintett személyi kör  Család  Rokonság, amely alapulhat  - vérszerinti származáson  - bírósági határozaton  - hatósági aktuson  Hozzátartozók köre - Ptk. meghatározza  DE nem szabályozza a családjog:  élettársi jogviszonyt  gondnokságot  ún. tényleges családi kapcsolatokat

6 A családjog jogforrásai  Csjt évi IV. törvény (házasságról, családról és a gyámságról)  Jelentősebb módosításai:  évi I. tv.  évi VI. tv.  évi XXXI. tv.  évi XXXI. tv.  évi IX. tv. és évi XLIV. tv.  évi LI. tv.

7 A családjog jogforrásai  Alkotmány – 15. §, 16. §, 66. §, 67. § és 70/K §  Gyermekvédelmi törvény – Gyvt évi XXXI. tv.  Egészségügyi törvény – évi CLIV. tv.  Polgári törvénykönyv – háttérjogszabályként  Polgári perrendtartás – évi III. tv.  Csjté. – végrehajtási rendelet, évi 23. tvr.  Anyakönyvi jogszabály – évi 17. tvr.  Gyámrendelet – Gyer. – 149/1997. Korm. r.  Nevelőszülői jogviszonyt rendező 150/1997. Korm. r.  Gyámügyi hatáskörről – Gyár. – 331/2006. Korm. r. 

8 A családjog jogforrásai  Legfelsőbb Bíróság iránymutatási, elvi döntései, állásfoglalásai:  17. sz. irányelv a gyermekelhelyezésről  V. sz. Polgári Elvi Döntés a házastársi tartásról  XXIX. sz. Polgári Elvi Döntés a nagykorú gyermek tartásáról  A két PED-et felülvizsgálta a XLI. sz. PED

9 A családjog forrásai  Nemzetközi egyezmények  részben általános jellegűek  részben kifejezetten családjogi tárgyúak  Általános nemzetközi, emberi jogi egyezmények:  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966  Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966

10 A családjog forrásai  Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Római Egyezmény  A Nőkkel Szemben Alkalmazott Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának Kiküszöböléséről szóló New York-i Egyezmény (CEDAW)  A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény  Kifejezetten családjogi tárgyú egyezmények:  A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény 1980.

11 A családjog forrásai  Tartásdíjak külföldön való behajtását szolgáló New York-i Egyezmény  Gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Hágai Egyezmény  Gyermekek Nemzetközi Örökbefogadásáról szóló Hágai Egyezmény (2005)  A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló Hágai Egyezmény (2005) 

12 A családjog forrásai  Uniós jogforrás:  A Tanács 2201/2003 Rendelete házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és a végrehajtásáról (Brüsszel IIA)

13 A családjog jogrendszerbeli helye  Kapcsolatai:  - polgári jog – Ptk.  - közigazgatási jog  - polgári eljárásjog  - munkajog  - szociális jog, társadalombiztosítási jog  - büntetőjog  - nemzetközi jog  - nemzetközi magánjog

14 A családjog alapelvei  Csjt-ben szereplő elvek (1. §)  - házasság és család védelme  - házastársak egyenjogúsága  - gyermek érdekeinek fokozott védelme (child’s best interest)  - társadalmi és egyéni érdek összhangja  - rendeltetésszerű joggyakorlás

15 A családjog alapelvei  Csjt-ben nem szereplő alapelvek:  - házasságból és házasságon kívül született gyermekek egyenjogúsága  - állam és egyház elválasztása  - jóhiszemű és tisztességes eljárás  - méltányosság  - érdekérvényesítésben gyengébb fél védelme

16 A családjog alapelvei  A készülő Ptk. Családjogi Könyvének (Csjk.) elvei:  Alapvető szempontok:  - nem ismétli meg az általános polgári jogi alapelveket  - nem sorolja fel az Alkotmányban szereplő családjogi alapelveket  - nem tartalmaz katalógusszerű felsorolást

17 A családjog alapelvei 4. - Csjk  A családi kapcsolatok védelme – tág értelmezés  a családi és egyéni érdek összhangja  A gyermek érdekének védelme  gyermek érdekeinek és jogainak fokozott védelme  saját családban nevelkedés joga  családi környezetben való nevelkedés és korábbi családi kapcsolatok megtartása  A házastársak egyenjogúságának elve  jogok és kötelezettségek egyenlősége  A méltányosság és a gyengébb fél védelme  családjogi jogviszonyok rendezése során 

18 Legnagyobb kihívások, amelyekkel a családjognak számolnia kell  Házasságok terén:  Bontások számának rohamos növekedése  Élettársi kapcsolatok mint a házasság alternatívái, szingli életmód, LAT (living apart together) kapcsolatok  Gyermekeket, gyermeki jogokat érintően:  Alapcsaládok, családok felbomlásának folyamata  Gyermeki jogok előtérbe kerülése  Hátrányos megkülönböztetés témája  Családjog korszerűsítése, egységesítése

19 Házassági jog – jegyesség  Csjt. nem szabályozza, a korábbi magyar jogban nagyobb jelentősége volt  Személyi jelentősége:  Nem jár a szerződés joghatásaival – nem kikényszeríthető  Hozzátartozó státuszt ad  Vagyoni jelentősége:  Ptk. 6. §-a alkalmazható  Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályai


Letölteni ppt "Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya. A családjog tárgya  A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel  A család fogalma  A családdal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések