Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jenei Ágnes Szervezeti kommunikáció Belső kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jenei Ágnes Szervezeti kommunikáció Belső kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2."— Előadás másolata:

1 Jenei Ágnes Szervezeti kommunikáció Belső kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2

2 Belső kommunikáció Cél: tájékoztatás (egyirányú), kapcsolattartás (kétirányú) lehetőség teremtése a részvételre igények, vélemények megismerése, bevonás döntés-előkészítő folyamatokba

3 Belső kommunikáció Fontos, mert: –a kommunikáció hiánya elszigeteltséget teremt –csak a jól tájékozott alkalmazottak értik meg: •célok, helyzetek, feladatok –motivál: személyes kontaktustartás, személyre szóló figyelem •„csak” tájékoztatás > frusztráció

4 KI? Alkalmazott kommunikációs szakember (PR, HR)

5 Hatékony belső kommunikáció –Hatékony komm.: minél rövidebb, közvetlenebb, annál jobb –Mediatizált tájékoztatás: nem pótolja a személyest

6 Identifikáció Integráció Motiváció Információ Kommunikáció Belső kommunikáció

7 Alkalmazotti információs igény Munkavégzéshez szükséges információk Sztrók-szükséglet –Tudni és érezni szeretné: szükség van rá –Érezze: egyenként kezelik –Elismerik teljesítményét, felelősséggel ruházzák fel

8 –Jövővel kapcsolatos szervezeti tervek –Hatékonyság javulása –Személyzeti politika –Munkával kapcsolatos információ –Előmeneteli lehetőségek –Külső események hatása saját munkájára –Saját munka illeszkedése a szervezetbe –Szervezeten vagy osztályon kívüli szervezetek, osztályok, tevékenységek –Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel történő összehasonlítás –Személyi változások és előléptetések –A szervezet társadalmi környezetével kapcsolatos kötelezettségei –Aktuális társadalmi témákkal kapcsolatos szervezeti álláspont –Promóciós tervek –Pénzügyi eredmények –Emberi érdeklődésre számon tartó történetek más alkalmazottakról –Személyi (alkalmazotti) hírek (születésnap, évfordulók) Alkalmazottak által igényelt információk

9 •pletyka •főnök •vezetőkkel való találkozás •szervezet kiadványai •média Leggyakoribb és legmegbízhatóbb információs forrás: FŐNÖK –Ha a főnök vagy a kommunikációs csatornák nem működnek megfelelően: –Felértékelődnek az ellenőrizhetetlen információs források Preferált információs források

10 Vertikális kommunikáció: felülről lefelé •célok megvalósítása - stratégia, a szervezeti és egyéni célok, iránymutatás közlése •munkavégzési utasítások és magyarázatok - konkrét feladatok szétosztása, az elvégzés módjának közlése; annak tudatosítása, hogy miként kapcsolódik más tevékenységekhez az adott feladat •elvárások, szabályzatok közlése - a szervezet működését meghatározó keretek és formák közlése •visszajelzés a teljesítményről - a beosztottak munkájának értékelése •nevelő szándékú üzenetek: - azzal a szándékkal küldött információk, hogy a vezetők elkötelezzék beosztottjaikat őket a közös értékrendszer mellett

11 Zavarok a felülről lefelé tartó kommunikációban •információk leszűkülése, összefüggések felismerhetetlenné válása •rendszertelen, ad hoc jellegű tájékoztatás •közlések módja: sablonos, rutinszerű, rossz arány az írásbeli és a spontán szóbeli kommunikáció között •lassú információáramlás •párhuzamos tájékoztatás •információk elakadása a vezetői szinteken •visszajelzés hiánya

12 Elégtelen felülről lefelé tartó kommunikáció •Bizonytalan, motiváció-vesztett alkalmazottak, romló teljesítmény •Pletykák terjedése

13 Vertikális kommunikáció: alulról felfelé •Lehetőséget ad jobb döntések meghozatalára •Elkötelezettebbé, motiváltabbá teheti az alsóbb szinten dolgozókat •Vezetés: reális képet kap a szervezetről, a vezetésről •Fel tudja mérni, megfelelően gazdálkodik-e az erőforrásokkal •Innovatív ötletekhez jut •Közvetlen és mediatizált fórumot teremteni! •Bátorítani, jutalmazni!!! •Belső online monitoring, fókuszcsoportos kutatás

14 Zavarok az alulról felfelé tartó kommunikációban •Gyenge, szórványos. Alkalmazottak: kényelmesek, opportunisták, nem bíznak a „látszat-lehetőségekben”, nem kezdeményeznek •Középvezetők megszűrik, módosítják az információkat („kellemetlen”, „nem érdemes továbbítani”) •Feladatok zömét megoldják, de hiányos a tájékoztatás ezekről felfelé •Sok áttétel: lassú, késedelmes információáramlás

15 Elégtelen alulról felfelé tartó kommunikáció •Döntési problémák, hibás döntések, időbeni késlekedése •Kevésbé elkötelezett alkalmazottak

16 Horizontális kommunikációs rendszer •Azonos szinten álló munkatársak között •Funkciója: megerősíti az alkalmazottat, hozzájárul pozitív közérzethez

17 Zavarok a horizontális kommunikációs rendszerben •Aránytalanul sok időt vesz el •Negatív, destruktív tematika

18 Diszfunkcionális horizontális kommunikáció Destruktív, leépít, rossz munkahelyi hangulatot teremt

19 •Premissza: –Eredményes kommunikáció: cél, partner, körülmények figyelembevételével –üzenet testreszabása •Alkalmazottak célcsoportokra szegmentálása: –információigény, informáltság, hozzáférés, motiváció, aktivitás, lojalitás… alapján •Érdek- és kapcsolati hálók feltérképezése –véleményvezérek, nyomásgyakorló potenciállal rendelkező csoportok szóvivőinek feltérképezése Belső kommunikáció megtervezése

20 Kommunikációs feladatok •Megfelelő információ kidolgozása a szervezet stratégiájáról •A különböző szektorok, osztályok, szervezeti egységek által elért eredményekről: információ terjesztése •Rendszeres, folyamatos belső kommunikáció biztos: időszerű, pontos, egyértelmű •Belső kapcsolatok mint önálló kommunikációs csatornák felhasználása, spontán és szabad információk és vélemények gyűjtése •Időszerű információk nyújtása szervezeti, pénzügyi innovációs folyamatokhoz •Vész- és válsághelyzetben információk időben történő megosztása, máskülönben az alkalmazottak a külvilágtól szerzett helytelen és félrevezető információkra hagyatkoznak •Monitoring rendszer a belső közvélemény alakulásának nyomon követésére kulcsfontosságú kérdéseket illetően

21 •Belső újság, hírlevél, magazin, körlevelek, fórumok (intranet, zártláncú tv) •Faliújság •Nyomtatott magazin, •Ötlet- és panaszláda •Értekezletek •Belső rendezvények •Külső rendezvények, képzések Eszközök

22 Kérdések? Kérdések?

23 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Jenei Ágnes Szervezeti kommunikáció Belső kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések