Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 1 Communications International A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 1 Communications International A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations."— Előadás másolata:

1 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 1 Communications International A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations Barát Tamás Főiskolai tanár ÁVF Humán Erőforrás Nemzetközi Egyesület

2 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 2 Communications International A szervezet minden tagja által egyénileg, külön-külön és együttesen, a szervezet egésze által meghatározott és a szervezet minden tagja által elfogadott értékek összessége. Együttesen mindaz a normatíva, etika, magatartásforma, tudás, tapasztalat, értékrend, amelyet a szervezet egésze és külön – külön minden tagja, egyenként megőrzésre, átörökítésre és megújításra érdemesnek ítél. A szervezeti kultúra

3 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 3 Communications International A szervezet tagjai és a menedzsment értékítéletei, magatartása, „hozzáállása” A szervezeti kultúrából fakadóan a szervezet minden tagja hozzájárul a szervezetről kialakult megítéléshez, a reputáció alakulásához. Ezt a „hozzáállást” azonban a menedzsmentnek kell irányítania. Az egyéni és a szervezeti „hozzáállás” a gondolkodás módjából, a viselkedésből és a magatartásból következik. A szervezeti kultúra

4 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 4 Communications International Munkatársi-, Meghatározó dolgozói-, tulajdonosi alkalmazotti kapcsolatok Belső -pr Külső- pr Non-profit szféra Közéleti szféra Üzleti, verseny szféra Egyéni szféra Szervezeti- Termék, (Corporate) szolgáltatás, pr tevékenység-pr A public relations területei, irányai

5 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 5 Communications International A public relations szakma feladatai: 1. A kommunikációs feladatok megoldása. 2. A szervezet egyéb feladatai megoldásának kommunikációs támogatása. A public relations helye a szervezeti struktúrában

6 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 6 Communications International Product Price Place Promotion P b Marketing Public relations Humán erőforrás Külső Belső HE b MANAGEMENT Személyi marketing Szervezet fejlesztés Munkaügy Corporate-pr Termék - pr Alkalmazotti kapcsolatok Meghatározó tulajdonosi kapcsolatok P b = Piacbefolyásolás HE b = A szervezet belső életének befolyásolása A public relations helye a szervezeti struktúrában

7 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 7 Communications International Termelési igazgató Gazdasági igazgató Igazgató Tanács - Elnök Kommunikációs Igazgató Kereskedelmi Igazgató Marketing Igazgató Humán Erőforrás Ig. Tulajdonos(ok) CEO Közgyűlés, taggyűlés Igazgató Tanács Operatív menedzsment Stratégiai szint Taktikai, végrehajtási szint A public relations helye a szervezeti struktúrában

8 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 8 Communications International A menedzsment szintjén jelentkező pr-feladatok: - a pr-szemlélet, a kommunikációs filozófia, a pr- stratégia és stílus érvényesítése és menedzsment szintű képviselete, - a környezeti visszacsatolás eredményeként szükségessé váló, a szervezet kommunikációs magatartásának módosításával összefüggő döntések meghozatala. A public relations helye a szervezeti struktúrában

9 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 9 Communications International A pr-szervezeti egység szintjén jelentkező feladatok: A pr-szervezeti egység, mint a szervezet tanácsadó és végrehajtó szerve, felelős a szervezet belső és külső kommunikációs koncepciójáért és megvalósításának koordinálásáért A public relations helye a szervezeti struktúrában

10 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 10 Communications International Szervezeti kapcsolatok Fogyasztói-, ügyfél kapcsolatok Alkalmazotti, dolgozói, munkatársi kapcsolatok Meghatározó tulajdonosi kapcsolatok A public relations helye a szervezeti struktúrában Belső Külső környezeti kapcsolatok HR Marketing

11 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 11 Communications International A belső public relations A public relations funkció részeként a szervezet tagjaival való kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete.

12 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 12 Communications International Részterületei: A belső public relations •Alkalmazotti – alkalmazotti kapcsolatok •Belső szervezeti kapcsolatok •Tulajdonosi – vezetői kapcsolatok •Vezetői – alkalmazotti kapcsolatok •Vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok •Vezetői – vezetői kapcsolatok

13 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 13 Communications International Alkalmazotti – alkalmazotti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat. A belső public relations

14 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 14 Communications International Belső szervezeti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a különböző szervezeti egységekkel és azok között folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet egymástól elkülönülő egységei között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat. A belső public relations

15 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 15 Communications International Tulajdonosi – vezetői kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet meghatározó tulajdonosa(i)val folytatott kommunikáció és kapcsolatszerzés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és annak tulajdonosai között mind a szervezet teljesítményének és stratégiájának megítélését, mind az ezzel szemben megfogalmazódó tulajdonosi elvárásokat illetően. A belső public relations

16 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 16 Communications International Vezetői – alkalmazotti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a munkatársakkal folytatott kommunikáció. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és alkalmazottai között. A belső public relations

17 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 17 Communications International Vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és ezen szervezetek között az érdekellentétek feltárása és megszüntetése, a konfliktusok csökkentése, a konszenzus megteremtése érdekében. A belső public relations

18 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 18 Communications International Vezetői – vezetői kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet felső vezetése és a szervezeti hierarchia vezető beosztású dolgozói közötti kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata a hatékony szervezetirányítás és feladatmegoldás elősegítése, a szervezet vezetése és irányítása összhangjának, egységének és hatékonyságának elősegítése. A belső public relations

19 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 19 Communications International Mi a véleménye? A belső public relations Főnök: „Kedves kollégám mióta dolgozik a cégnél, és meddig akar még itt maradni? Maga addig marad, amíg az én utasításaimat hajtja végre. Magát nem azért fizetjük, hogy gondolkozzon, hanem hogy hajtsa végre az utasításaimat.”

20 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 20 Communications International Mi a véleménye? A belső public relations Alkalmazott Dolgozó Munkatárs

21 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 21 Communications International Domináns információáramlási modellek A belső public relations • Vertikális dominanciájú, • Horizontális dominanciájú

22 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 22 Communications International Jan Carlzon: „Lapítsd le a piramist” A belső public relations A vállalatok hierarchiáját egy magas piramishoz hasonlítja, ahol az információk a piramis magasságától függően többszöri áttételen keresztül jutnak el a felső vezetéstől a legalsóbb szintekre és fordítva. A döntések nem ott születnek, meg ahol meg kellene születniük.

23 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 23 Communications International A carlzoni „lelapított piramis” modell szintjei A belső public relations Stratégiai irányítás Tervezés, erőforrások, nyereség Döntés és cselekvés

24 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 24 Communications International A hagyományos vállalati modell A belső public relations Elnök, Vezérig. Elnök, Vezig. h. Szakigazgatók Szakigazgató helyettesek Főosztályvezetők Főosztályvezető helyettesek Osztályvezetők Osztályvezető helyettesek Csoport-, részleg-, egység vezetők Csoport-, részleg-, egység vezető helyettesek D o l g o z ó k, munkatársak, b e o s z t o t t a k

25 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 25 Communications International A „lelapított” piramisú vállalati modell A belső public relations Elnök, vezérigazgató Cégvezetők, szakmai felsővezetők Középvezetés, osztály-, egységvezetők Munkatársak = „frontemberek”

26 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 26 Communications International Vezérigazgató 1. 3. Gazdasági Igazgató 4. Főkönyvelő 2. Vállalati p r –vezető 10. 5. Könyvelési oszt. 9. 6. Statisztikai Csoportvezető 8. 7. Statisztikusok A belső public relations Vezérigazgató Pr-igazgató Gazdasági igazgató Könyvelés, Statisztikusok

27 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 27 Communications International A lelapított – horizontális modell jellemzői A belső public relations • A kommunikáció minden esetben kétirányú • Az információ áramlása kevesebb lépésből áll • Kisebb a torzulás lehetősége • Mivel kevesebb a hierarchia szint, ezért közvetlenül jöhet létre kommunikációs kapcsolat a különböző szinteken tevékenykedők között • A kommunikáció ezáltal hatékonyabb lesz Végeredmény: A szervezett eredményesebb

28 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 28 Communications International A public relations eszközei A belső public relations

29 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 29 Communications International A belső public relations Példák a belső public relations eszközeinek használatára  Személyek közötti kommunikáció  Személyes beszélgetések a vezetők és a munkatársak között,  Meghallgatások,  Rendezvények  Név és születésnapok közös megünneplése,  Vállalati bulik, pl.: vállalati vacsora,  Oktatás, továbbképzés, szervezetépítő tréningek,  Kiadványok pl.: Újbelépők kézikönyve, Vállalati kalauz stb.  Audiovizuális eszközök pl.: belső pr-film, vezetői köszöntő,  Helyi média pl.: vállalati újság, „lármafa”, belső honlap, intranet,  Egyéb pr-eszközök pl. vállalati komplex rendezvény stb.

30 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 30 Communications International A belső public relations A public relations módszerei üzenet üzenet üzenet üzenet üzenet Hír Közvélemény, környezet Lobbizás Személyes kapcsolatépítés Támogatás-politika Csoporttájékoztatás Magatartás koordináció Hír A szervezet

31 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 31 Communications International A belső public relations Támogatáspolitika A (belső és külső) public relations funkció részeként, a lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

32 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 32 Communications International A belső public relations Lobbi A (belső és külső) public relations funkció részeként, a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével elérjék a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára és ezzel elősegítsék céljaik megvalósítását.

33 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 33 Communications International A belső public relations Válságkommunikáció A (belső és külső) public relations funkció részeként, a válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.

34 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 34 Communications International Az idézetek forrása:  A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA Letölthető: http://www.fibraco.hu/utmutato.htmhttp://www.fibraco.hu/utmutato.htm  Barát Tamás: A bizalom tolmácsai c. könyv  A szervezeti kommunikáció oldala, a www.fibraco.hu portálwww.fibraco.hu www.fibraco.hu/edu Jelen prezentáció letölthető: http://www.fibraco.hu/images/bpr.ppt http://www.fibraco.hu/images/bpr.ppt A belső public relations

35 Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 35 Communications International Jó trombitálást kívánok!


Letölteni ppt "Humán erőforrás Public relations A szervezetek belső kommunikációja 1 Communications International A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations."

Hasonló előadás


Google Hirdetések