Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations"— Előadás másolata:

1 A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations
Humán Erőforrás Nemzetközi Egyesület A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations Barát Tamás Főiskolai tanár ÁVF Communications International A szervezetek belső kommunikációja

2 A szervezet minden tagja által egyénileg, külön-külön és együttesen,
A szervezeti kultúra A szervezet minden tagja által egyénileg, külön-külön és együttesen, a szervezet egésze által meghatározott és a szervezet minden tagja által elfogadott értékek összessége. Együttesen mindaz a normatíva, etika, magatartásforma, tudás, tapasztalat, értékrend, amelyet a szervezet egésze és külön – külön minden tagja, egyenként megőrzésre, átörökítésre és megújításra érdemesnek ítél. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

3 Ezt a „hozzáállást” azonban a menedzsmentnek kell irányítania.
A szervezeti kultúra A szervezet tagjai és a menedzsment értékítéletei, magatartása, „hozzáállása” A szervezeti kultúrából fakadóan a szervezet minden tagja hozzájárul a szervezetről kialakult megítéléshez, a reputáció alakulásához. Ezt a „hozzáállást” azonban a menedzsmentnek kell irányítania. Az egyéni és a szervezeti „hozzáállás” a gondolkodás módjából, a viselkedésből és a magatartásból következik. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

4 A public relations területei, irányai
Egyéni szféra A public relations területei, irányai Non-profit szféra A pr- irányai Közéleti szféra Üzleti, verseny szféra Belső-pr Külső-pr Munkatársi-, Meghatározó dolgozói-, tulajdonosi alkalmazotti kapcsolatok Szervezeti Termék, (Corporate) szolgáltatás, pr tevékenység-pr Communications International A szervezetek belső kommunikációja

5 A public relations helye a szervezeti struktúrában
A public relations szakma feladatai: 1.   A kommunikációs feladatok megoldása. 2.   A szervezet egyéb feladatai megoldásának kommunikációs támogatása. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

6 A public relations helye a szervezeti struktúrában
MANAGEMENT Public relations Marketing Humán erőforrás Corporate-pr Személyi marketing Alkalmazotti kapcsolatok Product Place P HE Munkaügy b b Price Meghatározó tulajdonosi kapcsolatok Szervezet fejlesztés Promotion Termék - pr Külső Belső P b = Piacbefolyásolás HE b = A szervezet belső életének befolyásolása Communications International A szervezetek belső kommunikációja

7 A public relations helye a szervezeti struktúrában
Tulajdonos(ok) Közgyűlés, taggyűlés Igazgató Tanács - Elnök Stratégiai szint Igazgató Tanács Taktikai, végrehajtási szint CEO Operatív menedzsment Termelési igazgató Gazdasági igazgató Kereskedelmi Igazgató Marketing Igazgató Kommunikációs Igazgató Humán Erőforrás Ig. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

8 A public relations helye a szervezeti struktúrában
A menedzsment szintjén jelentkező pr-feladatok: -   a pr-szemlélet, a kommunikációs filozófia, a pr- stratégia és stílus érvényesítése és menedzsment szintű képviselete, -   a környezeti visszacsatolás eredményeként szükségessé váló, a szervezet kommunikációs magatartásának módosításával összefüggő döntések meghozatala. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

9 A public relations helye a szervezeti struktúrában
A pr-szervezeti egység szintjén jelentkező feladatok: A pr-szervezeti egység, mint a szervezet tanácsadó és végrehajtó szerve, felelős a szervezet belső és külső kommunikációs koncepciójáért és megvalósításának koordinálásáért Communications International A szervezetek belső kommunikációja

10 A public relations helye a szervezeti struktúrában
Belső Külső környezeti kapcsolatok Alkalmazotti, dolgozói, munkatársi kapcsolatok Szervezeti kapcsolatok Marketing HR Fogyasztói-, ügyfél kapcsolatok Meghatározó tulajdonosi kapcsolatok Communications International A szervezetek belső kommunikációja

11 A belső public relations
A public relations funkció részeként a szervezet tagjaival való kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

12 A belső public relations
Részterületei: Alkalmazotti – alkalmazotti kapcsolatok Belső szervezeti kapcsolatok Tulajdonosi – vezetői kapcsolatok Vezetői – alkalmazotti kapcsolatok Vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok Vezetői – vezetői kapcsolatok Communications International A szervezetek belső kommunikációja

13 A belső public relations
Alkalmazotti – alkalmazotti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

14 A belső public relations
Belső szervezeti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a különböző szervezeti egységekkel és azok között folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet egymástól elkülönülő egységei között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

15 A belső public relations
Tulajdonosi – vezetői kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet meghatározó tulajdonosa(i)val folytatott kommunikáció és kapcsolatszerzés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és annak tulajdonosai között mind a szervezet teljesítményének és stratégiájának megítélését, mind az ezzel szemben megfogalmazódó tulajdonosi elvárásokat illetően. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

16 A belső public relations
Vezetői – alkalmazotti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a munkatársakkal folytatott kommunikáció. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és alkalmazottai között. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

17 A belső public relations
Vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és ezen szervezetek között az érdekellentétek feltárása és megszüntetése, a konfliktusok csökkentése, a konszenzus megteremtése érdekében. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

18 A belső public relations
Vezetői – vezetői kapcsolatok A (belső) public relations funkció részeként a szervezet felső vezetése és a szervezeti hierarchia vezető beosztású dolgozói közötti kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata a hatékony szervezetirányítás és feladatmegoldás elősegítése, a szervezet vezetése és irányítása összhangjának, egységének és hatékonyságának elősegítése. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

19 A belső public relations
Mi a véleménye? Főnök: „Kedves kollégám mióta dolgozik a cégnél, és meddig akar még itt maradni? Maga addig marad, amíg az én utasításaimat hajtja végre. Magát nem azért fizetjük, hogy gondolkozzon, hanem hogy hajtsa végre az utasításaimat.” Communications International A szervezetek belső kommunikációja

20 A belső public relations
Mi a véleménye? Alkalmazott Dolgozó Munkatárs Communications International A szervezetek belső kommunikációja

21 A belső public relations
Domináns információáramlási modellek Vertikális dominanciájú, Horizontális dominanciájú Communications International A szervezetek belső kommunikációja

22 A belső public relations
Jan Carlzon: „Lapítsd le a piramist” A vállalatok hierarchiáját egy magas piramishoz hasonlítja, ahol az információk a piramis magasságától függően többszöri áttételen keresztül jutnak el a felső vezetéstől a legalsóbb szintekre és fordítva. A döntések nem ott születnek, meg ahol meg kellene születniük. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

23 A belső public relations
A carlzoni „lelapított piramis” modell szintjei Stratégiai irányítás Tervezés, erőforrások, nyereség Döntés és cselekvés Communications International A szervezetek belső kommunikációja

24 A belső public relations
A hagyományos vállalati modell Elnök, Vezérig. Vezig. h. Szakigazgatók Szakigazgató helyettesek Főosztályvezetők Főosztályvezető helyettesek Osztályvezetők Osztályvezető helyettesek Csoport-, részleg-, egység vezetők Csoport-, részleg-, egység vezető helyettesek D o l g o z ó k, munkatársak, b e o s z t o t t a k Communications International A szervezetek belső kommunikációja

25 A belső public relations
A „lelapított” piramisú vállalati modell Elnök, vezérigazgató Cégvezetők, szakmai felsővezetők Középvezetés, osztály-, egységvezetők Munkatársak = „frontemberek” Communications International A szervezetek belső kommunikációja

26 A belső public relations
Vezérigazgató 1. 3. Gazdasági Igazgató 4. Főkönyvelő 2. Vállalati p r –vezető 10. 5. Könyvelési oszt. 9. 6. Statisztikai Csoportvezető 8. 7. Statisztikusok Vezérigazgató Pr-igazgató Gazdasági igazgató Könyvelés, Statisztikusok Communications International A szervezetek belső kommunikációja

27 A belső public relations
A lelapított – horizontális modell jellemzői A kommunikáció minden esetben kétirányú Az információ áramlása kevesebb lépésből áll Kisebb a torzulás lehetősége Mivel kevesebb a hierarchia szint, ezért közvetlenül jöhet létre kommunikációs kapcsolat a különböző szinteken tevékenykedők között A kommunikáció ezáltal hatékonyabb lesz Végeredmény: A szervezett eredményesebb Communications International A szervezetek belső kommunikációja

28 A belső public relations
A public relations eszközei Communications International A szervezetek belső kommunikációja

29 A belső public relations
Példák a belső public relations eszközeinek használatára Személyek közötti kommunikáció Személyes beszélgetések a vezetők és a munkatársak között, Meghallgatások, Rendezvények Név és születésnapok közös megünneplése, Vállalati bulik, pl.: vállalati vacsora, Oktatás, továbbképzés, szervezetépítő tréningek, Kiadványok pl.: Újbelépők kézikönyve, Vállalati kalauz stb. Audiovizuális eszközök pl.: belső pr-film, vezetői köszöntő, Helyi média pl.: vállalati újság, „lármafa”, belső honlap, intranet, Egyéb pr-eszközök pl. vállalati komplex rendezvény stb. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

30 A belső public relations
A public relations módszerei A szervezet Hír üzenet Személyes kapcsolatépítés Hír üzenet Csoporttájékoztatás üzenet Hír Közvélemény, környezet Lobbizás üzenet Hír Támogatás-politika üzenet Hír Magatartás koordináció Hír Communications International A szervezetek belső kommunikációja

31 A belső public relations
Támogatáspolitika A (belső és külső) public relations funkció részeként, a lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

32 A belső public relations
Lobbi A (belső és külső) public relations funkció részeként, a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével elérjék a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára és ezzel elősegítsék céljaik megvalósítását. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

33 A belső public relations
Válságkommunikáció A (belső és külső) public relations funkció részeként, a válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő. Communications International A szervezetek belső kommunikációja

34 A belső public relations
Az idézetek forrása:  A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA Letölthető:  Barát Tamás: A bizalom tolmácsai c. könyv  A szervezeti kommunikáció oldala, a portál Jelen prezentáció letölthető: Communications International A szervezetek belső kommunikációja

35 Jó trombitálást kívánok!
Communications International A szervezetek belső kommunikációja


Letölteni ppt "A szervezeti belső kommunikáció A belső public relations"

Hasonló előadás


Google Hirdetések