Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Problémás gyerekek az óvodában Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Problémás gyerekek az óvodában Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus."— Előadás másolata:

1 Problémás gyerekek az óvodában Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus

2 Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI)  Közoktatási törvényben 2003 óta szerepel  Az a gyermek, tanuló, aki  A. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.  B. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

3 Tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar (BTM)  Hátterében:  Részképesség-zavar,  Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar,  Figyelemzavar,  Pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll.  Ezek halmozott előfordulása áll fenn.  Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket: funkciógyengeségtől a komplex személyiség és tanulási zavarig terjednek.

4 Részképesség-zavarok =Az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás az érintett képességterületen. A pszichés fejlődés zavarai  a beszélt nyelv  az iskolai feladatok teljesítéséhez szükséges készségek  a mozgás területén. A zavar okozta hátrány fejlesztő foglalkozással valamennyire leküzdhető. Következményei:  Közömbösség, érdektelenség az általuk nehéznek ítélt iskolai feladatok iránt.  Magatartászavar

5 Tanulási zavarok Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási zavarokra.  Dyslexia (olvasási zavar)  Dysgraphia (írásbeli kifejezés zavara)  Dysortographia (helyesírás zavara)  Dyscalculia (számolási zavar)  Kevert típus Az iskolai képességek zavarainak megjelenése előtt:  beszédfejlődési zavarok,  mozgásfejlődési zavar előzi meg.

6 Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái  Hiperaktivitás  Figyelemzavar  Impulzivitás  Magatartási zavarok  Oppozíciós zavar  Emocionális zavarok  Szocializáció zavarai  TIC zavarok  Egyéb rendellenességek: enuresis, encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar stb.

7 Hiperkinetikus zavar Halmozott fejlődési zavar. A beszéd, a mozgás, a kognitív képességek egyenetlen fejlődését foglalja eltérő és magába. Az első öt évben kialakul. 1. Figyelemhiány 2. Motoros nyugtalanság 3. Impulzivitás Következménye:  aszociális viselkedés,  csökkent önértékelés.

8 Hiperaktivitás  Gyakran babrál kézzel-lábbal, fészkelődik.  Gyakran rohangál vagy ugrál olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló.  Nem tud nyugodtan játszani.  Nem tud egy helyben megülni.  Izeg-mozog, gyakran úgy viselkedik, mint, akit felhúztak.  Sokat beszél, túl hangos.

9 Figyelemzavar  Nem figyel megfelelően a részletekre.  Figyelmét nehéz tartósan lekötnie.  Mintha nem figyelne, amikor beszélnek hozzá.  Nehézség számára a tevékenység megszervezése.  Gyakran elveszít tárgyakat.  Gyakran elvonják figyelmét a külső ingerek.  Gyakran feledékeny.  Képtelen hallgatni.  Feledékeny a napi dolgokban.

10 Impulzivitás  Nehezére esik kivárni a sorát.  Kimondja a választ, mielőtt a kérdés elhangzott volna.  Gyakran félbeszakít másokat, megszakítja mások játékát.  Ráerőszakolja magát másokra.

11 Magatartási zavar esetén az idegrendszer csökkent terhelhetőségű Jelei:  Érzékenység a meteorológiai változásokra.  Fáradékonyság.  Nehezen viseli el a várakozást.  Zajokra érzékeny.  Gyakrabban van szükség pihenésre, egyedüllétre.  Szükségük van érthető és állandó szabályokra.

12 Viselkedészavarok, magatartászavarok Jellemző:  Az életkor szerint elvárható magatartás negatív irányú változása.  Tartós és rendszeres visszatérő magatartási formák: durvaság, mások megsértése, emberek állatok iránti agresszió, rongálás, szabályok súlyos megsértése.

13 Oppozíciós zavar (szembeszegülő-dacoló magatartászavar) Jellemzője:  Tartósan ellenszegülő magatartás.  Dacos viselkedés.  Gyakori vitatkozás felnőttekkel.  Mások szándékos bosszantása.  Bosszúálló.  Sértődékeny.  Gyakran hibáztat másokat.

14 Emocionális zavarok kisgyermekkorban (depressziós tünetek)  Apátia, érdeklődés hiánya, közönyösség.  Nem játszik.  Lustaság.  Fáradtság.  Ingerlékenység.  Alvászavar.  Táplálkozási zavar.  Kiváltó oka van: pszichoreaktív depresszió  Endogén depresszió.

15 Szorongásos zavarok  Normális jelenség: 6-8 hónaposan „idegenfélelem”.  Szeparációs szorongás.  Szociális szorongás.  Generalizált szorongás.  Gyermekkori kényszerbetegség: rituálék pl. tisztálkodási, ellenőrzési.

16 Regresszió  A normál gyermeki fejlődést számos szorongásos jelenség kíséri.  A szorongások elleni védekezés fő formája a viselkedésben megnyilvánuló regresszió:  Pl. a szobatiszta gyermek enuretikus lesz, ujjszopás, túlhaladott gyermeki szokások felerősödnek, rituálék, a beszéd hangsúlya megváltozik.

17 Szeparációs szorongás szülőtől, gondozótól való elszakadás miatti túlzott félelem, kétségbeesés.  Rosszul érzi magát, ha a számára fontos személytől elválik.  Túlzott aggodalom a fontos személyek elvesztése, károsodása miatt.  Aggodalom nem várt események miatt.  Elutasítja az intézménybe járást.  Önálló lefekvés elutasítása.  Lidérces álmok az elválásról.  Fizikai tünetek pl. hasfájás, hányinger.

18 Szociális szorongás  Csak otthon és a családban érzi magát biztonságban, fél az ismeretlen helyzetektől.

19 Szociális kapcsolatteremtés zavarai  Reaktív kötődési zavar: súlyos elhanyagolás, bántalmazás következtében szegényes érzelmi reakciók.  Korlátlan kötődési zavar: a gondozó személyek állandó változás következtében felszínes, tartalom nélküli kapcsolatok.  Elektív mutizmus: bizonyos személyek jelenlétében vagy helyzetekben nem szólal meg.

20 TIC zavarok  Önkéntelen, gyors, visszatérő nem ritmusos izommozgás vagy hangadás, bizonyos szavak ismételgetése.  Váratlanul jelentkezik.  A stressz fokozza.

21 Tourette-szindróma  Egy évnél hosszabb ideig fennálló  Vokális és motoros tikkel járó betegség.  Gyakran: hangos felmordulás, kiabálás csúnya szavak kimondása.  Pislogás, bólintás, nyelvkiöltés, szipákolás, guggolás, szökdelés.

22 A kiválasztás funkcionális zavarai  Enuresis=bizonyos életkor felett ágyba, ruhába vizelés  Nappali  Éjszakai  Primer  Szekunder Okai: 1. Genetikai, 2. Szervi, 3. Hibás toalett-tréning, 4. Emocionális megterhelés.  Enkopresis=beszékelés. Okai: 1. Emocionális zavar, 2. Pszichotrauma, stressz.

23 Dadogás  Súlyos beszédprobléma  3 éves kor körül jelentkezik  Fiúknál gyakoribb  Multikauzális: több oka van. Alaphelyzet: nem tud az anyában „megkapaszkodni”.  Előzményben tartós távollét az anyától  Traumatikus esemény  Átállított balkezesség  Az anya személyisége.

24 A gyermekek nevelésének ajánlott szemlélete  Bátorítás, biztatás.  A sikerek, eredmények kiemelése.  Dicséret.  Elfogadás.  Büntetés, megszégyenítés mellőzése.  Bizalom légkörének biztosítása.  Együttérzés.  Önállóságra nevelés.  Differenciálás, egyéni bánásmód.

25 Mit tehetünk?  Korlátok, keretek adása, ezek biztonságot adnak.  Egyértelmű, egyszerű szabályok.  Rövid utasítások.  Szokatlan ingerek kizárása.  Dühkitörés figyelmen kívül hagyása, nem megerősíteni. (Ha erre reagálok, megerősítem.)

26 A gondozó felnőtt lelki egészsége  Testi egészség  Munkabírás  Belső harmónia  Kiegyensúlyozottság  Pozitív életszemlélet  Önbizalom  Örömmel végzett munka  A munka fontosságának tudata

27 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Problémás gyerekek az óvodában Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések