Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a pedagógusok minősítési rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a pedagógusok minősítési rendszere"— Előadás másolata:

1 a pedagógusok minősítési rendszere
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Bogáthné Erdődi Judit 4/3/2017 a pedagógusok minősítési rendszere

2 4/3/2017 FELÉPÍTÉS ÉS ELEMEK A pedagógus-életpályamodell filozófiája, elméleti keretei A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése A minősítés eljárásrend A pedagógiai e‑portfólió Az óra/foglalkozás értékelése Kompetenciaalapú értékelés - értékelőlapok A feltöltendő dokumentumok kapcsolatrendszere, mintadokumentumok Fogalomtár

3 MINŐSÍTÉSI RENDSZER 4/3/2017
Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett, továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.

4 filozófia kompetencia sztenderdek indikátorok

5 Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás?
4/3/2017 1.kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2.kompetencia Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.kompetencia A tanulás támogatása 4.kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

6 Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás?
4/3/2017 5.kompetencia A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

7 ÉLETPÁLYA SZAKASZOK életpálya Gyakornoki időszak Pedagógus I.
Pedagógus II. Mesterpedagógus

8 ÉLETPÁLYA SZAKASZOK életpálya Kutatótanár Az életpálya befejező
szakasza

9 sztenderdek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1

10 sztenderdek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. EKF, Eger, TÁMOP /1/B alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező, aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés, pedagógiai rendszerfejlesztés terén, és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi, illetve regionális fejlesztési munkákban, és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. .Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg, így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. A megfigyelhetőség, az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az indikátorok számát. A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik, ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). Ez azt jelenti, hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia- és indikátorlista alapján történik, de az értékelésben csak azok számítanak, amelyekről információt lehetett szerezni, és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak.

11 4/3/2017 INDIKÁTOROK indikátorok 1. 2. 3. 4. indikátorok 5. 6. 7. 8.

12 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése a pedagógus pedagógiai-általános módszertani tudását, kompetenciáit mérő eszközrendszer a vizsgáztatás módszerei az értékelés módja, dokumentumai a dokumentumok mintái, mérési-értékelési eszközök Az e‑portfólió előzetes vizsgálata. A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása, értékelése, megbeszélése. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására. Az e‑portfólióvédés lebonyolítása. Az e‑portfólióvédés értékelése.

13 Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

14 Az e‑portfólióvédés 4/3/2017 szakmai beszélgetés az e‑portfólió dokumentumai alapján időtartama: 60 perc. az értékelőknek az e‑portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e‑portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről, valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia.

15 TERVEZÉSI DOKUMENTUM Nemzeti alaptanterv kerettanterv
4/3/2017 TERVEZÉSI DOKUMENTUM Nemzeti alaptanterv kerettanterv pedagógiai program tanmenet tanulási-tanítási egység terve tematikus terv óraterv/foglalkozásterv, óravázlat Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

16 NEVELÉSI-OKTATÁSI STRATÉGIA NEVELÉSI ALAPELV NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉL
4/3/2017 NEVELÉSI-OKTATÁSI STRATÉGIA NEVELÉSI ALAPELV NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉL DIDAKTIKAI FELADAT ismeretbővítés gyakorlás ismétlés összefoglalás ellenőrzés Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

17 SZERVEZÉSI MÓD frontális munka csoportmunka kooperatív tanulás
4/3/2017 SZERVEZÉSI MÓD frontális munka csoportmunka kooperatív tanulás páros munka egyéni munka differenciálás Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

18 OKTATÁSI MÓDSZER • elbeszélés • házi feladat • játék
4/3/2017 OKTATÁSI MÓDSZER • elbeszélés • házi feladat • játék • kooperatív tanulás • megbeszélés • tanulási szerződés • tanulói kiselőadás • projektmódszer • szemléltetés • pedagógusi előadás • pedagógusi magyarázat Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

19 EGYÉB PEDAGÓGIAI ALAPFOGALMAK kulcskompetencia IKT értékelés
4/3/2017 OKTATÁSI ESZKÖZ EGYÉB PEDAGÓGIAI ALAPFOGALMAK kulcskompetencia IKT értékelés Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

20 Az e-portfólió tartalmi elemei
4/3/2017 Az e-portfólió tartalmi elemei 1. a szakmai önéletrajz 2. a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve 3. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 4. önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 5. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 6. a szakmai életút értékelése Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. 1. oldal). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 3–5 oldal). E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e‑portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni, hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni, hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum, és miért.

21 dokumentumok Formanyomtatványok Dokumentumminták és -sablonok
4/3/2017 dokumentumok Formanyomtatványok plágiumnyilatkozat önéletrajz Dokumentumminták és -sablonok tematikus terv óraterv egyéni fejlesztési terv csoportprofil hospitálási napló projektterv reflexió Segítő szempontsorok intézmény bemutatása szakmai életút

22 4/3/2017 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

23 A megvalósítás dokumentumai
Tematikus terv Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Óraterv Az értékelés dokumentumai Csoportprofil Féléves ütemterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása Projektterv Csoportprofil Tematikus terv Tanmenet Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Fejlesztési terv A publikációk listája Egyéb dokumentum

24 4/3/2017 ALAPdokumentumok csoportprofil, féléves ütemterv, óraterv/foglalkozástervek a megvalósítás dokumentumai csoportprofil, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óratervek/foglalkozástervek hospitálási napló (a pedagógus órát látogat, vagy bemutató órát tart) az értékelés dokumentumai IKT alkalmazása esetleírás Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás terve , a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. Csoportprofil: kb. 1 oldal. Tervek: kb. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. 2 dokumentum (tanulói munka). Reflexiók: kb. 2 oldal. Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy, legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, digitális bemutató, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.). Reflexió: a döntések indoklása. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet, abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el, a hozzájuk tartozó, összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel, valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). Csoportprofil: kb. 2 oldal. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv: kb. 15 oldal. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. Reflexió: kb. 2 oldal.

25 AZ ÚTMUTATÓ ALAPJÁN 4/3/2017 A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírja legalább tíz tanóra, illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását féléves ütemtervhez, foglalkozástervhez, míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A többi lehet szabadon választott dokumentum. A pedagógus feladata, hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. „Csoportprofil, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óratervek/foglalkozástervekhez” egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni, hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve). Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás terve , a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. Csoportprofil: kb. 1 oldal. Tervek: kb. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. 2 dokumentum (tanulói munka). Reflexiók: kb. 2 oldal. Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy, legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, digitális bemutató, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.). Reflexió: a döntések indoklása. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet, abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el, a hozzájuk tartozó, összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel, valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). Csoportprofil: kb. 2 oldal. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv: kb. 15 oldal. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. Reflexió: kb. 2 oldal.

26 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok
4/3/2017 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok tanmenet, csoportprofil projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése osztályfőnöki munkaterv egyéni fejlesztési terv, gyermek-/tanulói profil publikációk listája a tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása tanulási tréning kompetenciamérések eredményei értelmezése a tanulók munkájának személyre szabott értékelése ön- és társértékelés alkalmazása egész éves tanmenet Saját fejlesztésű tananyag, pl. IKT-tananyag, feladatlap stb. bemutatása, értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. Tanulási tréning: terve, megvalósításnak dokumentumai, értékelése. Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés szempontjai, az eljárás leírása. A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Az eljárás értékelése. Szociometria készítése, eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv

27 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok
4/3/2017 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok Nemzeti alaptantervre, a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer szociometria tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény iskolai szintű szakmai rendezvény segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, ek, meghívók saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása a szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény tanulói e-portfólió A Nemzeti alaptantervre, a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet, egy adott csoporthoz, tantárgyhoz kapcsolódva. A tanórák felosztása témakörönként, főbb didaktikai feladatok, a fejlesztendő készségek és képességek, kapcsolódó ismeretek megjelölésével. Osztályprofil, Osztályfőnöki munkaterv, A munkaterv megvalósításának dokumentumai,, Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása, Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve, a tanuló profiljával együtt, és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása, tanulói munkák, elért eredmények. Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel., Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése. Iskolai szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap rövid leírása, dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsereprogram stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók, rajzok, videó stb.). Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése. Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás, stb. A tevékenység bemutatása.

28 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok
4/3/2017 SZABADON VÁLASZTOTT dokumentumok érettségi eredmények, az érettségi elnök értékelése nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése a pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv, rövid ismertetetése szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon szakértés szaktanácsadás Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon. Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, pl.: új elemek, eljárások, módszerek kidolgozása, kipróbálása, hatékony pedagógiai módszerek (max. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény, min. 5, max. 10 db, rövid értékeléssel, ajánlással. A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása, min. 5, max. 10 db, értékeléssel, ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, ek, meghívók (pl. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. Érettségi eredmények, az érettségi elnök értékelése, reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése, reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv, rövid ismertetetése és reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?)

29 A REFLEXIÓ 1. önértékelés elemzés/érvelés leírás 4/3/2017
A szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is, tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. A reflexió világítja meg az olvasó számára az e‑portfólió készítőjének gondolkodásmódját, azt, hogy mit miért tesz. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)

30 4/3/2017 REFLEXIÓ 2. Minden egyes dokumentumhoz reflektív önértékelés írása arra vonatkozóan, hogy Az e portfólió célja annak alátámasztása, hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az adott feladat elvégzése előtt/tervezésénél melyek voltak a kiindulópontjai? (Ide elméleti hivatkozást is lehet írni pl. fejlődéslélektanból, nevelésszociológiából, tanuláselméletből, didaktikából stb.) Mi volt az első reakciója a kapott feladattal kapcsolatban (könnyűek/nehéznek; időigényesnek/viszonylag gyorsan megoldhatónak; újszerűnek/korábbi gyakorlatból már ismertnek stb. tartotta)? A feladat megtervezése során milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesült? A kitőzött cél elérése, a kijelölt részfeladatok elvégzése mennyiben volt sikeres? Voltak-e akadályozó tényezők? Másoktól (oktatóktól, mentortól, tanulóktól) milyen visszajelezést kapott? Milyen területen, területeken fejlődött? Maradtak-e még hiányosságai? Melyek a további szakmai céljai az adott feladattal összefüggésben?

31 a pedagógiai szakmai tevékenységek
4/3/2017

32 önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
EGYÉB tevékenységek 4/3/2017 önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai

33 a szakmai életút értékelése
4/3/2017 szakmai fejlődés bemutatása: támogatások, nehézségek reflektálás legalább két szakmai rendezvényre önértékelés a pedagógiai kompetenciák mentén egyenként: elemek, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni szakmai tervek ismertetése Mutassa be, mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben, milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása, módszertani tudásának megújulása, pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés, konferencia, műhelymunka stb.), amelyeken részt vett! Ismertesse, ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése, gyakorlatának jellemzése, elvi alapjai. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása, az intézményben betöltött szerepének, feladatainak ismertetése, munkájának értékelése. (7. és 8. kompetencia). Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak a továbbiakra nézve, miért azokon a területeken kíván fejlődni, és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani?

34 4/3/2017 a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Az intézmény adatai (neve, címe, típusa) Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám, évfolyamok, a tanulócsoportok száma, a nemek aránya, kisebbségek, a tanulók szociális háttere, más speciális vonás). A tantestület profilja (kor, nem, végzettségek, munkaközösségek, együttműködés a tantestületen belül, a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok, pedagógiai program, sajátos vonások, erősségek, eredmények). A tanított tárgy helyzete az intézményben Az intézmény infrastruktúrája, különös tekintettel a tanított tárgyakra. Az intézmény társadalmi kapcsolatai, pl. a szülői munkaközösség szerepe, testvérkapcsolatok más iskolákkal

35 a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási, etikai és személyiségjogi kötelezettségek Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált, gyermekekről, diákokról készült képeknél, videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges, ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat, pl. esetleírás, fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. Abban az esetben, ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr, és valóban plágiumot követett el, a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. Abban az esetben, amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet, tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik, csak abban az esetben fogadható el, ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz, tanulócsoporthoz, amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. Szakirodalom felhasználásakor az etikus hivatkozást kell követni (pl. APA)

36 Az értékelés eljárásreNdje
(50 * I * II * III.) / 100 számításból kapott súlyozott érték A minősítés „nem felelt meg”, ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”, ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. Átlag Százalék Kompetencia-érték 0–0,5 0%-tól 1 0,6–1,1 20%-tól 2 1,2–1,7 40%-tól 3 1,8–2,3 60%-tól 4 2,4–3 80%-tól 5 Súlyozott érték Kompetencia-érték 1–1,7 1 1,8–2,5 2 2,6–3,3 3 3,4–4,1 4 4,2–5 5 Fokozat % Minimum elérendő kompetenciaérték Gyakornok 60% 24 Pedagógus I. Pedagógus II. 75% 30 Mesterpedagógus Kutatótanár 85% 34

37 Minimum elérendő kompetenciaérték
Összegző értékelés (50 * I * II * III.) / 100 számításból kapott súlyozott érték A minősítés „nem felelt meg”, ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”, ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. Átlag Százalék Kompetencia-érték 0–0,5 0%-tól 1 0,6–1,1 20%-tól 2 1,2–1,7 40%-tól 3 1,8–2,3 60%-tól 4 2,4–3 80%-tól 5 Súlyozott érték Kompetencia-érték 1–1,7 1 1,8–2,5 2 2,6–3,3 3 3,4–4,1 4 4,2–5 5 Fokozat % Minimum elérendő kompetenciaérték Gyakornok 60% 24 Pedagógus I. Pedagógus II. 75% 30 Mesterpedagógus Kutatótanár 85% 34

38 Összegző értékelés További javaslatok
A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges A minősítés eredménye (%) További javaslatok A pedagógus erősségei: …………………………………….……………………… A pedagógus fejlesztendő területei: …………………………………… (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték, azaz 40). A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok, erősség a 3 pontos indikátorok listája.

39 MINŐSÍTÉS-2015 Harmincezer pedagógus jelentkezhet a minősítésre a következő tanévben Összesen 30 ezer tanár és tanító jelentkezhet a pedagógus II. minősítésre a következő tanévben. Pályázatot azok a szakvizsgával rendelkező pedagógusok adhatnak be, akik legalább nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, illetve a harminc évnél régebben a pályán lévő pedagógusok szakvizsga nélkül is jelentkezhetnek. A sikerrel pályázó tanárok a 2016-os tanévtől kapják meg a magasabb besorolással járó bért. A jelenleg érvényben lévő március 31-i jelentkezési határidőt várhatóan november 30-ra módosítják. Az idén 25 ezer szakvizsgával rendelkező, és legalább 14 esztendeje a pályán lévő pedagógus vehet részt a minősítésben. Azok a tanárok, akik ezt április 30-ig megteszik és megfelelnek a kritériumoknak, a következő tanévben már a pedagógus II. kategóriában folytathatják a munkát – közölte az államtitkár. (2014. február 28. ) (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték, azaz 40). A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok, erősség a 3 pontos indikátorok listája.

40 BELÉPÉS A belépéshez szükséges adatok:
Felhasználónév: az Ön oktatási azonosítója ( ) Jelszó: ezt a felületen Ön adja meg (minimális hossza 8 karakter, a-z és 0-9 közötti karakterek - legalább 1 szám) a felhasználó típusa:„Pedagógus” A belépés: 1. lépés (regisztráció) 2.lépés (feltöltés) Támogatás, segédletek: Felhasználói dokumentáció Útmutató pedagógusok minősiíési rendszeréhez Technikai problémák:

41 BELÉPÉS A belépéshez szükséges adatok:
Felhasználónév: az Ön oktatási azonosítója ( ) Jelszó: ezt a felületen Ön adja meg (minimális hossza 8 karakter, a-z és 0-9 közötti karakterek - legalább 1 szám) a felhasználó típusa:„Pedagógus” A belépés: 1. lépés (regisztráció) 2.lépés (feltöltés) Támogatás, segédletek: Felhasználói dokumentáció Útmutató pedagógusok minősiíési rendszeréhez Technikai problémák:

42 KIEGÉSZÍTÉS A kiegészített Útmutató és Kézikönyv elérhető a internetes címen


Letölteni ppt "a pedagógusok minősítési rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések