Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen augusztus 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen augusztus 25."— Előadás másolata:

1 Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25.
A differenciált óraszervezés lehetőségei, az egyéni tanulási utak tervezése Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25.

2 oktatásban részesüljön...“
Mottó „ Ha aszerint bánsz valakivel … amilyennek képességei alapján lennie kéne, hát azzá is válik.” (Goethe) „A gyermek joga, hogy képességének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön...“ (Közoktatási törvény )

3 Mit jelent? Eltérésekhez való alkalmazkodást
Tartalom – amit megtanítunk Folyamat – ahogyan tanítunk A produktum – a tanulás eredménye Differenciált követelményrendszer A tanuló ellenőrzése, értékelése

4 Szükségessége „MÁS” gyerek Más a felkészültség Más családi közegből
Más a tanulási motiváció Más a munkatempó Más a képesség

5 Mi a nevelő feladata? Tanulási lehetőséget biztosít
Olyan feladatokat, amely kihívást jelent mindenki számára. Frontális, csoport… - ismeretelsajátítás Ellenőrzés – tudás Gyakorlás – lemaradókkal Mélyebb ismeret, bonyolultabb feladat – azoknak, akik elsajátították már

6 Változatos módszerek, eszközök, tanulási formák
A képességfejlesztő előkészítés - a figyelem ébrentartása érdekében A választhatóság – a folyamatos motiváció fenntartására Különféle tanulásszervezési formák – frontális, egyéni, csoportos, önálló páros - közös munka szabályainak megfogalmazása, gyakorlása, tudásszerző képességek fejlesztése érdekében

7 Differenciálás feltétele a tanuló részéről
Önismeret Önállóság Alkalmazkodó képesség Figyelem Tanulási motiváció Önértékelés Önfegyelem

8 Teendők a tartós belső motiváció megteremtéséért
MIT? Érdeklődés felkeltése MIÉRT? Ez késztet a figyelem összpontosításra HOGYAN? Problémaszituáció a gondolkodás elindítására Cél meghatározás Értelmet ad az erőfeszítésnek A meglévő ismeret-anyagba illesztés Sikerélmény Akarat és ki-tartás ösztönzője Kihívás, tanulás-szervezés, módszer Tanulás: érték és élmény Tudásvágy, belső hajtóerő Erőfeszítések elismerése, dicséret, jutalmazás

9 Hogyan differenciálunk?
Mennyiségben Minőségben Időben Témában Tanulás módjában Szóban, írásban Tanulás eszközeiben

10 A tanórai differenciálás fokozatai ( GLASER )
1. szint: Hagyományos tanulásszervezés differenciálás nélkül 2. szint: Tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása 3. szint: Szervezeti ( tanulócsoportos bontás ) differenciálás 4. szint: Szervezeti ( tanulócsoportos bontás ) és tartalmi ( eltérő tananyagok ) differenciálás 5. szint: Differenciált értékelési – és követelmény rendszer

11 Differenciált tanítási órák felépítése
I. Frontális rész: ráhangolódás, motiváció téma előkészítése, célmeghatározás, csoportok, párok kialakítása instrukciók önálló vagy kooperatív megoldás, önellenőrzés helyszínei, menete, további időkitöltő egyéni feladatok, értékelési szempontok II. Differenciált rész: csoportmunka páros munka individualizált munka III. Frontális rész: tanultak összefoglalása ön- társ, tanári értékelés élmények megosztása

12 Differenciálás képesség szerint Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár Jedlik Ányos Alapiskola Szimő Szlovákia Képességfejlesztés alsó tagozat – BLOOM –féle taxonómia Differenciált tanulásszervezés típusai frontális munka, önálló munka, kis önálló foglalkozások, önellenőrzés, önértékelés Tananyag lebontás képességszintekre minimum, átlag, optimum Feladatlapok képességszintenként ismeret, megértés, alkalmazás, problémamegoldás

13 Differenciálás szervezeti szinten
Móra Ferenc: A kis - bice bóca Frontális előkészítés Motiváció: Keresztrejtvény a tanulással kapcsolatban, megfejtés Móra Ferenc neve. Az író bemutatása képekkel, élete főbb állomásaival térképen, műveivel könyvajánlás formájában. Élményszerű tanítói bem utatás, megfigye lési szempont: Hogy éreznéd magad ebben az osztályban? , spontán megnyilvánulások a mf. sz. alapján. Csoportmunka 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 1. feladat Kiemelt szókapcsolatok olvasása Szómagyarázat körülírással. rajzzal Szereplők kiemelése, csoportosítása Események sorrendje, szövegtagolás tulajdonságai, indoklással Közmondások értelmezése, kapcsolása 2. feladat Keresd meg az olvasmányban szereplő ételeket! Mutasd be a falusi iskolát, tantermet, régi taneszköz öket! Jellemezd Pálistók Petit külső tulajdonságaival! Mutasd be a kis bócát belső tulajdonságaival, tetteivel! Mi a véleményed a tanító bácsi magatartásáról? Mit gondolsz az osztály tanulóiról, te mit tettél volna? 3. feladat Hangos olvasás 1. rész 2. rész Hangos olvasás 3. 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 4. feladat Keress az Keress az Keress az Húzd alá Pálistók Húzd alá a tanító Húzd alá a olvasmányban olvasmányban olvasmányban Peti mondatait! bácsi szavait! gyerekek kijelentő kérdéseket! felkiáltó mondatait! mondatokat! mondatokat! 5. feladat Játsszátok el szavak Mutassátok be Mutassátok be Peti Játsszátok el Mutassátok be az Mozgással nélkül a kis bice - Peti és a tanító úr és a tanító úr déli szavak nélkül ami ajándékok át - jelenítsétek meg bóca érkezését! első be szélgetését! történt ott - hon az adását szóban az osztály és a fiú beszélgetését! ebédnél! szerepjátékkal! útját haza! Értékelés Csoportonkénti szöveges értékelés, kiemelkedő teljesí tmények megfogalmazásával, korrekciós feladatokkal Összefoglalás Élő fogalmazás az olvasmány tartalma 6 mondatban csoportonként egy - egy rész lényegkiemelésével.

14 Differenciálás szervezeti és tartalmi szinten Környezet Évszakok 4. évf.
Frontális előkészítés Ráhangolódás: Vers-dal-zene Motiváció: Szín-és képvadászat Ismétlés: Hónapsoroló Problémafelvetés: A leghasznosabb? Differenciálás kép. csop. szer. 1. Csoport Ismeret 2. Csoport Megértés 3. Csoport Alkalmazás 4. Csoport Problémamegoldás 1. feladat Nevezd meg a napszakokat! Me-lyek hosszabbak? Mikor leghosszabb és legrövidebb a nappal? Miért? Mutasd be a föld-gömb és lámpa segítségével ezt! Magyarázd meg az óra előre és visszaállítás szerepét, érvelj, vitázz! 2. feladat Válaszd ki az évsza-kok csapadékfajtáját! Jelöld piktogrammal! Rajzold be a hőmérő nappali és éjszakai állását évszakonként! Készíts rajzos időjárás jelentést évszakonként! Készíts újsághírt rendkívüli időjárási jelenségekről! 3. feladat Sorold fel az évszakok virágait! Csoportosítsd a termé-seket évszakonként! Magyarázd el a fák életét évszakonként! Képzeld el a trópusi pia-cot télen, indokold meg! 4. feladat Jelöld az évszakokat a madarak fészkét bemutató képeken! Egészítsd ki a rajzot az erdei állatok évszakra jellemző életével! Találd meg az állatkertben a tél és a nyár állatait! Hogyan alkalmazkodnak az állatok az időjárás változásaihoz a Földön? Frontális összefoglalás Határozd meg a nyár hasznosságát az emberek számára! Hasznosabb-e az ősz, mint a nyár a természet, az emberek életében ? Miért hasznos a ta-vasz a természetben, és a mi életünkben? Van- e haszna a télnek? Érvelj az évszakok egyen-rangú értékei mellett!

15 Önszabályozott tanulási folyamat DALTON-tervvel A tanulók meghatározott időre közvetlen tanári irányítás nélkül a munkautasításnak megfelelően nyitott oktatási formában tanulnak, tevékenykednek. A penzum, vagyis írásbeli munkautasítás kiosztása, rövid tanári információk A munkautasítás tanulói értelmezése, egyéni munka megtervezése Felfedező, cselekvésorientált tanulás, ismeretszerzés Reflektáló összehasonlítás A munka önértékelése, önreflexió

16 Differenciálás a követelmények és az értékelés szintjén
Önálló munka, az önállóság szintjei, fokozatai • Szóban, feladatonként előkészített tevékenység utáni feladatmegoldás írásban • Szóban közvetlenül megbeszélt és megoldott feladat után néhány, teljesen hasonló feladat megoldása írásban • Közvetve, adott információk alapján a megértés előzetes ellenőrzésével végzet rajzos, illetve írásbeli feladatmegoldás • Közvetett, írásbeli információk elolvasásával irányított tevékenység • Hosszabb önálló tevékenység kizárólag írásbeli, feladatlapokon adott információk alapján • Feladatok megoldása, kérdések megválaszolása könyvekből gyűjtött információk alapján forrásmegjelöléssel • Feladat vagy problémamegoldás forrásmegjelölés nélkül Ellenőrzés, értékelés szintjei Önellenőrzés, önértékelés Társ ellenőrzés, értékelés párban, csoporton belül Nevelői ellenőrzés, értékelés

17 Összegzés „Kérlek sose felejtsd el... … nem azt akarjuk megtudni, hogy a gyermek mit nem tud, hanem azt, hogy mit tud.” (dr. Gósy Mária)

18 Köszönöm a figyelmet. Elérhetőségek: Lovas Emma tanító,
szaktanácsadó, szakértő


Letölteni ppt "Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen augusztus 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések