Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A differenciált óraszervezés lehetőségei, az egyéni tanulási utak tervezése Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A differenciált óraszervezés lehetőségei, az egyéni tanulási utak tervezése Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25."— Előadás másolata:

1 A differenciált óraszervezés lehetőségei, az egyéni tanulási utak tervezése Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25.

2 „ Ha aszerint bánsz valakivel … amilyennek képességei alapján lennie kéne, hát azzá is válik.” (Goethe) „A gyermek joga, hogy képességének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön...“ (Közoktatási törvény ) Mottó

3 Mit jelent? Eltérésekhez való alkalmazkodást  Tartalom – amit megtanítunk  Folyamat – ahogyan tanítunk  A produktum – a tanulás eredménye  Differenciált követelményrendszer  A tanuló ellenőrzése, értékelése

4 Szükségessége „MÁS” gyerek  Más a felkészültség  Más családi közegből  Más a tanulási motiváció  Más a munkatempó  Más a képesség

5 Mi a nevelő feladata? •Tanulási lehetőséget biztosít Olyan feladatokat, amely kihívást jelent mindenki számára. Frontális, csoport… - ismeretelsajátítás Ellenőrzés – tudás Gyakorlás – lemaradókkal Mélyebb ismeret, bonyolultabb feladat – azoknak, akik elsajátították már

6 Változatos módszerek, eszközök, tanulási formák A képességfejlesztő előkészítés - a figyelem ébrentartása érdekében A választhatóság – a folyamatos motiváció fenntartására Különféle tanulásszervezési formák – frontális, egyéni, csoportos, önálló páros - közös munka szabályainak megfogalmazása, gyakorlása, tudásszerző képességek fejlesztése érdekében

7 Differenciálás feltétele a tanuló részéről •Önismeret •Önállóság •Alkalmazkodó képesség •Figyelem •Tanulási motiváció •Önértékelés •Önfegyelem

8 Teendők a tartós belső motiváció megteremtéséért MIT? Érdeklődés felkeltése MIÉRT? Ez késztet a figyelem összpontosításra HOGYAN? Problémaszituáció a gondolkodás elindítására Cél meghatározás Értelmet ad az erőfeszítésnek A meglévő ismeret- anyagba illesztés Sikerélmény Akarat és ki- tartás ösztönzője Kihívás, tanulás- szervezés, módszer Tanulás: érték és élmény Tudásvágy, belső hajtóerő Erőfeszítések elismerése, dicséret, jutalmazás

9 Hogyan differenciálunk?  Mennyiségben  Minőségben  Időben  Témában  Tanulás módjában  Szóban, írásban  Tanulás eszközeiben

10 A tanórai differenciálás fokozatai ( GLASER )  1. szint: Hagyományos tanulásszervezés differenciálás nélkül  2. szint: Tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása  3. szint: Szervezeti ( tanulócsoportos bontás ) differenciálás  4. szint: Szervezeti ( tanulócsoportos bontás ) és tartalmi ( eltérő tananyagok ) differenciálás  5. szint: Differenciált értékelési – és követelmény rendszer

11 Differenciált tanítási órák felépítése I. Frontális rész: ráhangolódás, motiváció téma előkészítése, téma előkészítése,célmeghatározás, csoportok, párok kialakítása instrukciók önálló vagy kooperatív megoldás, önellenőrzés helyszínei, menete, további időkitöltő egyéni feladatok, értékelési szempontok II. Differenciált rész: csoportmunka páros munka individualizált munka III. Frontális rész: tanultak összefoglalása ön- társ, tanári értékelés élmények megosztása

12 Differenciálás képesség szerint Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár Jedlik Ányos Alapiskola Szimő Szlovákia •Képességfejlesztés alsó tagozat – BLOOM –féle taxonómia •Differenciált tanulásszervezés típusai frontális munka, önálló munka, kis önálló foglalkozások, önellenőrzés, önértékelés •Tananyag lebontás képességszintekre minimum, átlag, optimum •Feladatlapok képességszintenként ismeret, megértés, alkalmazás, problémamegoldás

13 Differenciálás szervezeti szinten 4. feladat Keress az olvasmányban kijelentő mondatokat! Keress az olvasmányban kérdéseket! Keress az olvasmányban felkiáltó mondatokat! Húzd alá Pálistók Peti mondatait! Húzd alá a tanító bácsi szavait! Húzd alá a gyerekek mondatait! 5. feladat Játsszátok el szavak nélkül a kis bice - bóca érkezését! Mutassátok be Peti és a tanító úr első beszélgetését! Mutassátok be Peti és a tanító úr déli beszélgetését! Játsszátok el szavak nélkül ami történt ott-hon az ebédnél! Mutassátok be az ajándékok át- adását szóban szerepjátékkal! Mozgással jelenítsétek meg az osztály és a fiú útját haza! Értékelés Csoportonkénti szöveges értékelés, kiemelkedő teljesítmények megfogalmazásával, korrekciós feladatokkal Összefoglalás Élő fogalmazás az olvasmány tartalma 6 mondatban csoportonként egy-egy rész lényegkiemelésével.

14 Differenciálás szervezeti és tartalmi szinten Környezet Évszakok 4. évf. Frontális előkészítés Ráhangolódás: Vers-dal-zene Motiváció: Motiváció: Szín- és képvadászatIsmétlés: HónapsorolóProblémafelvetés: A leghasznosabb? Differenciálás kép. csop. szer. 1. Csoport Ismeret 2. Csoport Megértés 3. Csoport Alkalmazás 4. Csoport Problémamegoldás 1. feladat Nevezd meg a napszakokat! Me- lyek hosszabbak? Mikor leghosszabb és legrövidebb a nappal? Miért? Mutasd be a föld- gömb és lámpa segítségével ezt! Magyarázd meg az óra előre és visszaállítás szerepét, érvelj, vitázz! 2. feladat Válaszd ki az évsza- kok csapadékfajtáját! Jelöld piktogrammal! Rajzold be a hőmérő nappali és éjszakai állását évszakonként! Készíts rajzos időjárás jelentést évszakonként! Készíts újsághírt rendkívüli időjárási jelenségekről! 3. feladat Sorold fel az évszakok virágait! Csoportosítsd a termé- seket évszakonként! Magyarázd el a fák életét évszakonként! Képzeld el a trópusi pia- cot télen, indokold meg! 4. feladat Jelöld az évszakokat a madarak fészkét bemutató képeken! Egészítsd ki a rajzot az erdei állatok évszakra jellemző életével! Találd meg az állatkertben a tél és a nyár állatait! Hogyan alkalmazkodnak az állatok az időjárás változásaihoz a Földön? Frontális összefoglalás Határozd meg a nyár hasznosságát az emberek számára! Hasznosabb-e az ősz, mint a nyár a természet, az emberek életében ? Miért hasznos a ta- vasz a természetben, és a mi életünkben? Van- e haszna a télnek? Érvelj az évszakok egyen- rangú értékei mellett!

15 Önszabályozott tanulási folyamat DALTON-tervvel A tanulók meghatározott időre közvetlen tanári irányítás nélkül a munkautasításnak megfelelően nyitott oktatási formában tanulnak, tevékenykednek. 1.A penzum, vagyis írásbeli munkautasítás kiosztása, rövid tanári információk 2.A munkautasítás tanulói értelmezése, egyéni munka megtervezése 3.Felfedező, cselekvésorientált tanulás, ismeretszerzés 4.Reflektáló összehasonlítás 5.A munka önértékelése, önreflexió

16 Differenciálás a követelmények és az értékelés szintjén Önálló munka, az önállóság szintjei, fokozatai • Szóban, feladatonként előkészített tevékenység utáni feladatmegoldás írásban • Szóban közvetlenül megbeszélt és megoldott feladat után néhány, teljesen hasonló feladat megoldása írásban • Közvetve, adott információk alapján a megértés előzetes ellenőrzésével végzet rajzos, illetve írásbeli feladatmegoldás • Közvetett, írásbeli információk elolvasásával irányított tevékenység • Hosszabb önálló tevékenység kizárólag írásbeli, feladatlapokon adott információk alapján • Feladatok megoldása, kérdések megválaszolása könyvekből gyűjtött információk alapján forrásmegjelöléssel • Feladat vagy problémamegoldás forrásmegjelölés nélkül Ellenőrzés, értékelés szintjei •Önellenőrzés, önértékelés •Társ ellenőrzés, értékelés párban, csoporton belül •Nevelői ellenőrzés, értékelés

17 „Kérlek sose felejtsd el... … nem azt akarjuk megtudni, hogy a gyermek mit nem tud, hanem azt, hogy mit tud.” (dr. Gósy Mária) Összegzés

18 Köszönöm a figyelmet. Elérhetőségek: Lovas Emma tanító, szaktanácsadó, szakértő 06 30 605 53 99 emma.lovas@gmail.hu


Letölteni ppt "A differenciált óraszervezés lehetőségei, az egyéni tanulási utak tervezése Lovas Emma szaktanácsadó Debrecen 2011. augusztus 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések