Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„MACKÓVILÁG” PROJEKT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-BÜKKÖSD, Ságvári E. u.3. A jó gyakorlat kidolgozója: Kiticsics Anikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„MACKÓVILÁG” PROJEKT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-BÜKKÖSD, Ságvári E. u.3. A jó gyakorlat kidolgozója: Kiticsics Anikó."— Előadás másolata:

1 „MACKÓVILÁG” PROJEKT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-BÜKKÖSD, Ságvári E. u.3. A jó gyakorlat kidolgozója: Kiticsics Anikó

2 A prezentáció felépítése, az előadás tartalma • A megvalósítás alapelvei • A projekt és a kompetencia alapú óvodai program kapcsolata • A jó gyakorlat kidolgozásának fázisai, előzmények • A megvalósításhoz szükséges feltételek • A jó gyakorlat céljai • A jó gyakorlat további jellemzői • Tehetséggondozás • A jó gyakorlat alkalmazásának eredményei • A jó gyakorlat adaptálása • A jó gyakorlat tartalma • Egyéb jó gyakorlataink rövid bemutatása • TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében kidolgozott innovációink • Ízelítő óvodánk egyéb, sikeres programjaiból A bemutatót úgy szerkesztettem, hogy az ez évi, illetve az előző évek projekt eseményein készült fotók, gyermekek által készített alkotások is helyt kapjanak benne; ezzel is prezentálva a jó gyakorlat alkalmazásának sikerét.

3 „ A projekt az óvodai nevelés sajátosságaira épülő, a gyermekközpontúságot biztosító, a gyermeki sajátosságokat figyelembe vevő, (pl. kooperáció), a komplexitás lehetőségét felhasználó, az adódó helyzetek kihasználhatóságára épülő, a célokban és tevékenységekben rugalmasabb megközelítést vállaló, élményszerű, élethelyzeteket feldolgozó tevékenység.” Országos Projektegyesület, Szolnok

4 TENGER

5 • Szundíts egyet, és nyújtózkodj jó nagyot, mielőtt felkelsz! • Szaladgálj, játssz és bohóckodj naponta! • Soha ne hagyd ki, ha egy vidám kirándulásra van lehetőséged! • Forró napokon igyál sok vizet, és feküdj ki egy árnyas fa alá! • Hideg napokon ne bújj ki a barlangodból! • Ha boldog vagy táncolj, vagy mássz fára! • Mielőbb tanulj meg úszni! • Minden nap egyél mézet és halat! …és a legfontosabb: • Mellőzd a harapást, ha egy egyszerű morgás is megteszi!

6

7 A projekt megvalósításának alapelvei • Játékosság • Differenciálás • Képességfejlesztés • Kötetlenség • Komplexitás, melynek alapja a játék • A cselekvéses, tapasztalat- és élményszerzésre épülő tevékenységrendszer • A tanulás korszerű szervezeti és munkaformáinak, módszereinek érvényesülése

8 A legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a szabad játék és mozgás kapja, ebbe illeszkedik a képesség- fejlesztés, a közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségek és a gyermekek mindennapos tevékenységei. A tervezés során törekedtünk arra, hogy sokféle és változatos tevékenységformákat ajánljunk fel a gyermekek számára, amelyek közül maguk dönthetik el, hogy mikor, milyen foglalatosságot választanak, azt hol és mikor fejezik be. A több színteres tevékenységek lehetővé teszik, hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségi szintjüknek, egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően csoport- szobában, az udvaron, az erdőben, stb. saját döntésük alapján együtt, kisebb-nagyobb csoportokban vagy elkülönülten tevékenykedjenek.

9

10 A projekt megvalósítása során folyamatosan a segítő szerepet vállaljuk, az indirekt irányítást alkalmazva. Ezzel teret engedünk a gyermekek ötleteinek megvalósításának, egy jó játéknak.

11 A projekt komplex feldolgozása a VÍZ témakörben kerül megvalósításra. A gyermekek megelőző élményeire építve sokféle változatos tevékenységet kínálunk, melyeken keresztül további tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti környezetről, bővebben a medvék, mackók világáról.

12 Játékos tapasztalatszerzések a vizes terepasztalon végzett tevékenységekkel.

13 A tevékenységek szervezése többségében mikrocsoportos formában történik, az egyes gyermek eltérő és aktuális fejlettségi szintjéhez igazodóan. Ezen alkalmak során új környezeti- matematikai ismereteket szereznek, mely által a kommunikációs képességük, ítéletalkotó képességük, logikus gondolkodásuk tovább fejlődik. Az anyanyelvi kompetencia terén szókincsük bővül, beszédaktivitásuk nő.

14 A program biztosítja a hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyenlő hozzáférést, a hátrányok kompenzálását.

15 A közös élményekre épülő tevékenységek során alkalmazott módszerek lehetőséget teremtenek származástól, helyzettől és fejlettségtől függetlenül minden gyermek aktív közreműködésére.

16 A hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyei az egyenlő részvétel és a differenciált bánásmód lehetőségével adottak. A fenntarthatóság szemléletének alakítása érdekében a szülőket és testvéreket is bevonjuk programunkba. A projekt a családokkal, az iskolával való hagyományos óvodai együttműködést új szemlélettel, új formákkal gazdagítja.

17 A „Jó gyakorlat” bemutatása Az első "Mackóvilág" projekt 2008-ban került megrendezésre, ezt követően a 2009-ben ill. 2010-ben is megújult tartalmakkal, a gyermekek, szülők, partnereink elégedettségét elnyerve szerveztük meg azt. A 3 homogén életszervezésű csoport mellet a helyi általános iskola 1.-4. osztályos tanulói és tanítói is részt vesznek. A program fő eleme a több héten át tartó folyamatos mackógyűjtés, mely mackókiállítással és gyermekrajz pályázattal zárul. A gyermekek és a családok gyűjtőmunkája eredményeképpen 2010-ben összesen 378, 2009-ben 311, 2008-ban 218 db-os gyűjtemény díszítette óvodánk tereit. A projektet záró délelőtt folyamán együtt tevékenykednek óvodások, iskolások, óvodapedagógusok, tanítók és szülők egyaránt.

18

19 A „Jó gyakorlat” céljai • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. • Egészséges életmód szokásainak alakítása, fejlesztése. • A gyermekek értelmi, érzelmi életének fejlesztése, szocializációjuk erősítése. • Komplex cselekvés útján, felfedező jellegű játékos tevékenységek által a természet- és a környezetvédelem fontosságának megismertetése; az állatok védelmével kapcsolatos magatartás alakítása, fejlesztése.

20 • A projekt segítse az óvoda-iskola átmenetet, az intézmények közti kapcsolatok mélyítését, illetve járuljon hozzá az óvodából iskolába került gyermekek utánkövetéséhez.

21 • Medvékkel, mackókkal kapcsolatos hiedelmekkel, irodalmi, zenei és vizuális alkotásokkal való ismerkedés. A.A.Milne: Bundás medve /Ford.: Devecseri Gábor/ „Ha én medve volnék, méghozzája nagy, avval nem gondolnék, esik-e vagy fagy: nem sokat törődném, fagyik-e vagy es - befedne a jó prém, méghozzá nemes!”

22

23 • Mindenekelőtt a lelkes, kreatív gyermekcsapat. • Aktív, együttműködő, kooperálni képes pedagóguscsapat. • Kíváncsi, érdeklődő vendégek. • Felület a munkák el -ill. kihelyezéséhez, paravánok, tároló helyek, kiállítóhelyek, különféle vizuális tevékenységhez szükséges rajz-ill. egyéb papíreszközök, agyag, gyurma, nyomtató, CD lejátszó, projektor, fényképezőgép, továbbá az óvodai élet mindennapjaiban is használt oktatás- technikai eszközök. • Igényes, változatos irodalmi és zenei anyag összegyűjtése. A megvalósításhoz szükséges feltételek, eszközök

24

25 A „Jó gyakorlat” jellemzői • A projekt lebonyolítása során korszerű, gyermekközpontú pedagógiai-módszertani eljárások kerülnek alkalmazásra: kooperatív technikák, saját élmény, tevékenységközpontú pedagógiák, drámapedagógia, projektmódszer. • A projektmódszert alkalmazása során minden gyermek érdeklődésének megfelelően komplexen dolgozhat fel egy- egy témát. A módszer biztosítja, hogy az egyéni fejlesztés differenciáltan történik, cselekedtetés által. A valódi tudást a gyermek maga fejti meg, tevékenység által sajátítja el. • A gyermekek saját tapasztalataira, élményeire építve komplex módon, közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségek sorát beépítve tevékenykedtetünk sok mozgással, mesével, zenével, vizuális és manuális tartalommal, a gyermekek sokszínű játéktevékenységét alapul véve.

26 Tehetséggondozás A projekt lehetőséget nyújt a különböző korú, és különböző területen tehetséges gyermekek bemutatkozására. Kiemelten kezeljük a vizuális tevékenységeket, melyek tervezése során figyelembe vesszük az egyéni képességekhez igazodó, különféle technikai megoldások ajánlását. A program során készült alkotások kiállítás keretében folyamatosan megtekinthetők, az elkészült gyermekmunkákon keresztül láthatóvá válik egyéni fejlődésük, kreativitásuk. Az együtt munkálkodás az óvodai élet sokszínűségét gazdagítja, a tehetséggondozó munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárul.

27 A „Jó gyakorlat” alkalmazásának eredményei • Alakul a gyermekek környezettudatos magatartása: a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel, ezen belül az állatok védelmével kapcsolatos magatartásuk fejlődik. • Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal ismerkedhetnek meg a projekt során. Egészséges életmód szokásai megalapozódhatnak. • A jó gyakorlat adaptálásával eredményesebb, hatékonyabb lesz az eltérő képességű és szocializációjú gyerekek megismerése, nevelése, fejlesztése. • A gyermekek színes élmények során, tevékenységek közben ismerhetik meg a környező világot, a természetet: ezen belül a mackók világát. • A projekt elősegíti a zökkenő mentesebb iskolakezdést, az intézmények közti kapcsolatokra pozitívan hat, hozzájárul az óvodából iskolába került gyermekek utánkövetéséhez. • Eredményes és hatékony partneri együttműködés valósul meg széles partneri kör bevonásával.

28

29 A jó gyakorlat bármely óvoda helyi nevelési programjához illeszthető, homogén és heterogén valamint HH/HHH, SNI gyermekeket integráló csoportokban is megvalósítható. Kiemelt szempont minden esetben a gyermekek egyéni fejlettségi szintje, a tevékenységszervezési módok változatos alkalmazása, a programban részt vevő gyermekek képességeinek szem előtt tartása. A „Jó gyakorlat” adaptálása

30 A program segíti az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozását, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, a tehetség kibontakoztatását és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Elősegíti az óvoda-iskola átmenet zökkenő- mentesebbé tételét, egymás megismerését. A jó gyakorlat működésének eredményessége ellenőrizhető és értékelhető a partneri igény- és elégedettség visszajelzései alapján (szülő, gyermek, óvodapedagógus, fenntartó, iskola stb.) További ellenőrzési értékelési lehetőséget biztosítanak a szakmai hospitálások, csoportlátogatások (belső képzések), a gyakorlati munkáról készített kép- és videó anyagok elemzése, értékelése, bemutatása.

31 A több évre kiterjedő alkalmazás során a minőségi továbbfejlesztést szolgálták az intézmény partneri körének, és elsősorban a gyermekeknek a pozitív visszacsatolásai, egyéni ötletei. A projekt előkészítésére, a gyermekek ráhangolására nagyobb hangsúlyt fektethetünk az előző évek élményanyagának képes felidézésével, a gyermekek emlékképeinek előhívásával.

32 A „Jó gyakorlat” adaptációjához az intézmény tárgyi felszereltsége, kötelező eszközrendszere elegendő. Szükséges továbbá az óvodapedagógusok kreativitása, ötlettára, az innovációra való nyitottsága, a partnerek aktív bevonása a projekt előkészítése és megvalósítása során. Speciális humán erőforrást nem igényel. Óvodapedagógus, tanító adaptálhatja a jó gyakorlatot.

33

34 „MACKÓVILÁG” PROJEKT 2011. FEBRUÁR 7.-25. KEDVES GYEREKEK! Óvodánk rajzpályázatot hirdet „Medvék és mackók” címmel, melyre szeretettel várjuk alkotásaitokat! Bármilyen technikát alkalmazhattok, továbbá az alkotások méretét is szabadon választhatjátok meg! Beérkezési határidő: 2011. február 18. péntek Az eredményhirdetés és a projekt záró napja: 2011. február 25. péntek Érdeklődni lehet: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-Bükkösd, Ságvári E. u.3. Tel.:73/378-712

35 MACKÓVILÁG 2011. A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye által szervezett „MEDVÉK ÉS MACKÓK” gyermekrajz-pályázaton nyújtott kimagasló teljesítményedért. ARANY fokozat Morgonc Medve részére Iskolás kategória, 1. osztály Bükkösd, 2011.02.25. Tervezett programok: 2011.02.25. • „MACKÓVILÁG 2011.” projekt ünnepélyes zárása. • Tavaszvárás zenével, játékkal, verssel, mesével. •„MEDVÉK ÉS MACKÓK” -rajzpályázat eredményhirdetése, díjak átadása. Kreatív kuckó Sokféle vizuális technika kipróbálása a zsírkrétázástól az agyagozásig. MacikonyhaJátszóház Mézes mackó és mézes kalács sütése. Méznyalakodás. Mézes gyümölcsök, magvak kóstolgatása. Változatos játéklehetőségek az óvodai játékeszközökkel. Építések, különféle konstrukciós játékok, társasjátékok, puzzle, stb.

36 A „Jó gyakorlat” tartalma: • Projektleírás nyomtatott és elektronikus változatban, szöveggyűjteménnyel. • Medvékről, a sarkvidékek állatairól készített prezentációt CD-n. • A 2010-es „Mackóvilág-projekt” megvalósításáról készített prezentáció.

37 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen ajánljuk megismerésre további jó gyakorlatainkat: Elérhetőség: www.educatio.huwww.educatio.hu „Egészségedre” témahét Kidolgozója: Györkő Edit

38 „Ügyes Mancsok” –Agyagozástól a fazekasságig az óvodában Kidolgozója: Gondos Gabriella

39 „ Ősz kincsei” témahét Kidolgozója: Priskin Ágota

40 „ÁTKAROLÓ” Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt Főbb fejezetek Óvodánk története •Helyzetelemzés •Az óvoda kapcsolatrendszere •Szociális feladatok, gyermek-és ifjúságvédelem •Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatok ellátása •A sikeres befogadás, beóvodázás folyamata •Az óvodáztatást segítő, illetve akadályozó tényezők óvodánkban •A sikeres beóvodázás feltételei •Beóvodázásunk megvalósításának mérföldkövei •Kommunikációs mátrix •Befogadás az első interakciós térből, a családból •Óvodai beilleszkedést segítő terv •Összegzés •Mellékletek A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0005 pályázat keretében a 2009/2010-es nevelési évben kidolgozott innovációink

41 LUCA, A BOSZORKÁNY témahét

42 „KÉK BOLYGÓ” projekt

43 Napi fejlesztő tevékenységeinkkel, programjainkkal, módszereinkkel szeretnénk elősegíteni a gyermekek egészséges, harmonikus, és sokoldalú személyiségfejlődését. Változatos tartalmakat biztosítunk az egyéni és életkori sajátosságokhoz illeszkedően, hogy többféle helyzetben, módon, formában szerezhessenek közvetlen tapasztalatokat, ismereteket. Mindezekhez jó alkalmat teremtenek az óvodán belül, ill. kívül szervezett programjaink.

44 A kompetencia a alapú óvodai programcsomag témateveinek beépítése mellet folyamatosan dolgozunk a már megvalósult projektek, témahetek, egyéb innovációk, jó gyakorlatok leírásával, igényes dokumentálásával; továbbá szakmai programokon veszünk részt. Intézményünk több színes és változatos tevékenységformát kínál óvodásaink számára, melyek kidolgozása és megvalósítása óvodapedagógusaink szakmai munkáját dicsérik. Ezekből szeretnék bemutatni néhányat.

45 Rendszeres kirándulások, természetjárás

46

47 „Dömötör” témahét

48 „Márton lúdja” témahét

49 Adventi ünnepkör

50 Farsangolás, téltemetés

51 HÓNAPTERVEZETT PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Folyamatosan: „Átkaroló” program, „Ügyes mancsok” OKTÓBER „Ősz kincsei” témahét „Dömötör” témahét NOVEMBER „Márton Lúdja” témahét „Egészségedre!” témahét DECEMBER Adventi ünnepkör „Luca, a boszorkány” témahét JANUÁRFarsangolás FEBRUÁR„Mackóvilág” projekt MÁRCIUS„Kék bolygó” projekt ÁPRILIS „Kék bolygó” projekt Húsvéti ünnepkör TŰZ VÍZ FÖLD

52 Elérhetőségeink: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3.  73 / 378-712 Köszönöm a figyelmüket! Kiticsics Anikó óvodapedagógus


Letölteni ppt "„MACKÓVILÁG” PROJEKT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-BÜKKÖSD, Ságvári E. u.3. A jó gyakorlat kidolgozója: Kiticsics Anikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések