Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodás az emberi erőforrással Mottó: Két kritérium van: a teljesítmény és a jellem /Peter F. Drucker/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodás az emberi erőforrással Mottó: Két kritérium van: a teljesítmény és a jellem /Peter F. Drucker/"— Előadás másolata:

1 Gazdálkodás az emberi erőforrással Mottó: Két kritérium van: a teljesítmény és a jellem /Peter F. Drucker/

2 Gazdálkodni annyi, mint egy cél érdeké- ben ésszerűen cselekedni Az emberi erőforrással gazdálkodni annyi, mint konkrét, cél megvalósítása érdekében mindig biztosítani azt a munkaerőt, amelyik képes és akarja is az elvárt színvonalon teljesíteni a kívánt eredményt.

3 Az optimális gazdálkodás garantálásához szükséges stratégiai vezetési rendszer folyamata jövőkép, filozófia, misszió funkcionális stratégiák környezet- elemzés iskolavezetés döntés Iskolavezetés iskolaközösség szervezet- kialakítás adottságok, erős és gyenge pontok erőforrás-bizto- sítás, kultúra- építés megva- lósítás

4 Az iskola erőforrásai Konkrét •épületek, tantermek •berendezések •oktatástechnikai eszközök •számítógéppark, internet és programok •médiaeszköztár és könyvtár •infrastruktúra, konyha, étkezde, mosdók stb. •testedzésre alkalmas termek, eszközök •pénzügyi helyzet •mobilizálható tőke •hitelképesség Absztrakt •az iskola hírneve, szakmai tekintélye, referenciái •a tanárok tudása, tapasztalata •a vezetés színvonala •a dolgozók munkájának mennyisége, minősége •az iskola kollektívájának elkötelezettsége, azonosulása az intézménnyel •a megújulás és a rugalmasság képessége •a kultúra színvonala és az etikai normák betartása

5 Tőkesúlyértékek és a látható vitorla tőkesúly A tőkesúly a víz alatt van, de ez adja meg a hajó stabilitását!

6 Keressük meg és legyünk tisztában, hogy a szervezetben milyen tényezők jelentik a tőkesúlyt: •kultúra •hitelesség •megbízhatóság •etikusság •rugalmasság •összhang •új iránti fogékonyság •kreativitás •tanulócentrikusság •értéktudat •pozitív mikroklíma

7 A látható vitorla tőkesúly kommunikációs rendszer PR értékrend eredmények arculat viselkedéskultúra

8 Az értékrend pillérei A: pozitív tartalommal bírjon B: biztonság érzetét nyújtsa C: etikus legyen és igényességre ösztönözzön D: a közösség képes legyen vele azonosulni K U L T Ú R A ABCD I N T É Z M É N Y

9 Az élvezetes és sikeres vezetői munka területei IRÁNY ERED- MÉNYES- SÉG ÉRVÉNYE- SÜLÉSI LEHETŐSÉG ÖRÖM ÉRTÉKRENDÉRTÉKREND KULTÚRAKULTÚRA

10 Szakmák, melyekből a vezetéshez nélkülözhetetlen kompetenciákat megismerhetjük KOMPE- TENCIÁK SZAKTUDÁS TEHETSÉG

11 Az IQ és az EQ szerepe a vezetésben IQ EQ Racionális /magányos sakkozó/ Stratéga /karmester/ Bürokrata /végrehajtó/ Emocionális /gondoskodó/

12 Az intelligencia olyan értelmi képesség, amely magában foglalja a: •következtetést •tervezést •problémamegoldást •elvont gondolkodást •összetett gondolatok megértését •gyors tanulást és a tapasztalatokból való következtetést

13 Az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni. /Daniel Goleman/

14 Az érzelmi intelligencia: •elősegíti a közvetlen emberi kommunikációt •erőteljesebbé válik a motivált csapatmunka •erősödik a szervezet iránti identitás •pontosabbá válik az egyének erős és gyenge pontjainak ismerete •pozitív mikroklíma alakul ki, amely csökkenti a feszültségérzetet •nagyobb a lelkesedés és az optimizmus a jövő iránt •problémás helyzetek megoldásában aktívabb az együttműködés

15 A hét legfontosabb vezetői teendő  prioritás felismerése  pontos és reális követelményrendszer  időben meghozott döntések  idővel való gazdálkodás  bizalmi légkör megteremtése  értékrend-értéktudat kialakítása  célképzés és életpálya-biztosítás, -gondozás

16 A NE szó jelentősége a vezetői munkában •ne fekete-fehérben gondolkodjunk •ne dramatizáljunk jelentéktelen dolgokat •ne legyünk korlátlanul megengedőek •ne engedjük a bizonytalanságot eluralkodni •ne éljünk vissza a hatalmunkkal •ne okozzunk másoknak frusztrációt •ne mellőzzük a fair play magatartást

17 •Ne döntsünk indulatból •Ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk betartani •Ne engedjük be az intézménybe a gyűlölet járványt •Ne legyünk időrablók •Ne csukjuk be az ajtónkat a javaslatok, észrevételek előtt •Ne üzengessünk a személyes beszélgetés helyett •Ne halogassuk a probléma, konfliktus megoldását •Ne menjünk el a változások mellett

18 • ne legyünk a szervezet foglya

19 Ügyeljünk arra, hogy egy „szeg” miatt céljaink ne vesszenek el Egy szeg miatt a patkó elveszett A patkó miatt a ló elveszett A ló miatt a csata elveszett A csata miatt az ország elveszett Verd be jól azt a patkószeget / Angol gyermekvers /


Letölteni ppt "Gazdálkodás az emberi erőforrással Mottó: Két kritérium van: a teljesítmény és a jellem /Peter F. Drucker/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések