Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Békéscsaba, 2013. szeptember 19. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság MTI Fotó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Békéscsaba, 2013. szeptember 19. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság MTI Fotó."— Előadás másolata:

1 ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Békéscsaba, 2013. szeptember 19. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság MTI Fotó

2 „A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb katasztrófákat is ki tudja állni és utánuk belső megújhodásra képes” (1927.) (Az idézetek gr. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter gondolatai) Emberi Erőforrások Minisztériuma MTI Fotó

3 • a gyermekek, fiatalok fejlődésének előtérbe helyezése • a családok, Magyarország jól-léte, felemelkedése • minőség • a nevelés megerősítése • kiegyenlített, egységesen magas színvonal • társadalmi elvárások • igazságosság, egyenlőség • gazdaságosság Emberi Erőforrások Minisztériuma A MEGÚJULÁS CÉLJAI

4 • a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény • Nemzeti alaptanterv • kerettantervek • Tankönyvrendelet • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ • pedagóguspolitika – pedagógusképzés megújítása – pedagógus ösztöndíj – pedagógus életpálya – Nemzeti Pedagógus Kar – béremelés • 2010. június óta mintegy 100 új (vagy módosított) jogszabály Emberi Erőforrások Minisztériuma A megtett út állomásai I. (jogalkotás)

5 „Katasztrofális balhit, hogy elég törvényt alkotni, elég a részleteket rendelettel szabályozni… Szakszerűen képzett, ügyszerető emberekre van szükség; ez az élő leltár a lényeg, mert e nélkül a törvény és rendelet csak sajtpapír” (1928.) Emberi Erőforrások Minisztériuma MTI Fotó

6 • Nagyobb figyelem fordul a nevelésre „Nincs az a nyomor, amely az emberi léleknek ösztönös vonzódását az örök eszmények után el tudná nyomni.” (1929.) • 3 éves kortól kötelező óvodáztatás (2014. szept.) • Mindennapos testnevelés az 1., 5. és 9. évfolyamon (2012. szept.) • Középiskolákban: a közösségi szolgálat elterjesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma A megtett út állomásai II. (már bevezetett változások)

7 • Erkölcstan/hittan (2013. szeptembertől) • Állami fenntartás • Igazgatói kinevezések • Tehetségprogram „Kimondhatatlanul tehetséges ez a mi népünk, de kevés ország van széles e világon, ahol a tehetségek kedvezőtlenebb környezetben küszködnek, mint éppen minálunk” (1926.) Emberi Erőforrások Minisztériuma A megtett út állomásai III. (már bevezetett változások)

8 • Iskolai programok délután 4-5 óráig • Munkaszervezés • Béremelés Néhány példa: Megújulás 2013. szeptember 1-jétől kezdve I. Emberi Erőforrások Minisztériuma Főiskolai végzettségű pedagógus2013. aug. 31-ig2013. szept. 1. után 10 éves gyakorlattal135.420 Ft208.769 Ft 20 éves gyakorlattal149.145 Ft231.966 Ft Egyetemi végzettségű pedagógus2013. aug. 31-ig2013. szept. 1. után 10 éves gyakorlattal148.925 Ft228.747 Ft 20 éves gyakorlattal172.883 Ft254.163 Ft

9 • NAT – kerettantervek – tankönyvek/kísérleti tankönyv „… a gyakorlat, amely nem nyugszik megfelelő elméleti alapon, üres rutinná válik, és a legritkább esetben emelkedik csak a puszta mesterség fölé” (1926.) • Szaktanácsadás – tantárgygondozás (pedagógiai intézetek) • Tanfelügyelet • Minősítés • Megváltozott igazgatói szerep Emberi Erőforrások Minisztériuma Megújulás 2013. szept. 1-jétől kezdve II.

10 • Szakszolgálatok • Új finanszírozási rendszer „A napi politika nagy eseményei nagyobb perspektívában semmivé zsugorodnak össze, a messze kiható dolgokat pedig észre sem veszik.” (1928.) • Pedagógusképzés • Klebelsberg Tanulmányi Ösztöndíj Emberi Erőforrások Minisztériuma Megújulás 2013. szept. 1-jétől kezdve III.

11 Új szakértői szerepek A szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési rendszer Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete - Nkt. 78.§ (1) f. pont, 86-87. §. - 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet - Nkt. 64-65. § - Augusztus végi végrehajtási rendelet Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása - pedagógusok - intézményvezetők - intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek Módszer - szakos óra és foglalkozáslátogatás - óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal - munkaközösségi megbeszélés - dokumentumelemzés - jó gyakorlatok ismertetése - a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása - óra- és foglalkozáslátogatás, - interjú - pedagógiai dokumentumok vizsgálata - intézményi önértékelés vizsgálata - a pedagógus által készített portfólió értékelése - a portfólió „védése” - az intézményvezető összegző véleményének elemzése - óra- és foglalkozás-megfigyelések - Dokumentumelemzés - A tanfelügyelet során készült jegyzőkönyvek elemzése - intézményi önértékelés (ennek része a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye) vizsgálata Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 Gyakoriságévente egy látogatáslegalább ötévente - kötelező: a gyakornokok minősítő vizsgája (2-4 év) és az első minősítés (6-9 év) - nem kötelező: A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítés Irányítás Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (Megállapodás alapján más) A minősítéseket a kormányhivatalok szervezik az Oktatási Hivatal szakmai irányításával. Ki végzi A pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók. Köznevelési szakértők, akik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepelnek az országos szakértői évjegyzékben. - köznevelési szakértő (szakos!) - intézményvezető - a pedagógusképző intézmény felkészített oktatója Záró dokumentumok - látogatási jegyzőkönyv A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő bizottság döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Záró dokumentumot kapja - pedagógus - OFI - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - a tanfelügyelet elrendelője - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - OH - kormányhivatal Következmény -A szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű. - A szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult. A jegyzőkönyv bekerül a pedagógus portfóliójába - A pedagógus magasabb fokozatba kerül vagy - marad az adott fokozatban, vagy - munkaviszonya megszűnik Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 • intézmények szakmai önállósága • óvodák (fenntartó az önkormányzat) • egyházi intézmények (törvény szerint) • magániskolák • nemzetiségi intézmények • gyakorló intézmények • két tanítási nyelvű iskolák • hat- és nyolc évfolyamos iskolák • kollégiumok A köznevelési rendszer sokszínűsége MTI Fotó Emberi Erőforrások Minisztériuma

14 „Mentül műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek.” (1926.) MTI Fotó

15 Dr. Hoffmann Rózsa hoffmann.rozsa@emmi.gov.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma Minden kedves Kollégámnak nyugodt, eredményes, örömteli új tanévet kívánok! Szeretettel:


Letölteni ppt "ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Békéscsaba, 2013. szeptember 19. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság MTI Fotó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések