Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!.  Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?  Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy megértsük, a sportágak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!.  Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?  Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy megértsük, a sportágak."— Előadás másolata:

1 1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!

2

3  Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?  Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy megértsük, a sportágak belső működését?  Más, speciális gondolkodásmódot igényel-e a sport?  A sporthoz való értés csak kiváltságosak adománya, vagy tanulható?

4 Frank Dutlaw TANMESE A GONDOLKODÁSMÓDRA

5 Tudománytalan Tudományos SZINTETIZÁLÓ ANALIZÁLÓ INTERDISZCIPLINÁRIS ELMÉLETEK RENDSZERELMÉLET, MINT SZELLEMI POTENCIÁL

6 Szakkönyvek: A labdarúgás rendszerelmélete, avagy a labdarúgás vizsgálatának új koncepciója Az AJAX játékrendszer A 4-4-2-es átlós védekezés, avagy a négyesláncok A Barcelona játékrendszer A kapus, mint csapatjátékos Labdarúgó controlling Futball filozófiák A TRADICIONÁLIS MAGYAR LABDARÚGÁS ALAPELVEI Szakújság: FUTBALL TRÉNER Oktató dvd: Labdarúgó formagyakorlatok 1, 2 Oktató játék: FOCI – SAKK Előkészületben: Brazil képzés, játékszervezés A folyamatmodellezett labdarúgó képzés

7 1. ANALIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD:  FUNKCIÓJA: leír, megismer  VIZSGÁLAT KIINDULÓ KÉRDÉSE:  MI MIBŐL ÁLL? (Gk)  MIT LÁTOK?  VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkatrész  Ekkor megtudunk valamit. TÁRGYI TUDÁST AD. 2. SZINTETIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD:  FUNKCIÓJA: üzemeltet, alkot, működésbe hoz  VIZSGÁLAT KIINDULÓ KÉRDÉSE:  MI MIRE HASZNÁLHATÓ? (Gk)  MIÉRT AZT LÁTOM?  VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkotó elem  Ekkor megértünk valamit. ÉRTŐ TUDÁST AD. „AMI A MEGISMERÉSBEN ELŐNYÖS, AZ AZ ALKOTÁSBAN KÁROSSÁ VÁLHAT!”

8  Tippeket kérek!!!!

9 Jámbor László:  „A történelemben egy csoport sikere, identitást jelentő kultúrájuk és technológiájuk függvénye.”  Sorrend: 1. Kultúra 2. Technológia 3. Organizáció KULTÚRA (STÍLUS) TECHNOLÓGIA (JÁTÉKMODELL) ORGANIZÁCIÓ (JÁTÉKSZERVEZÉS)

10 SPORT, MINT IPARÁG ÉS KÖRNYEZETE SPORT, MINT IPARÁG EGYESÜLETEK, CSAPATOK SPORTÁG, MINT JÁTÉKELMÉLET A KÖZÖS GONDOLAT, A KÖZÖS RENDEZŐ ELV, A KULTÚRA KÖVETELMÉNYRENDSZERE K TO K TO K TO K TO

11  Kultúra (stílus, eszmerendszer, sportági irányzat, szokások értelmezések rendszere)  Technológia (játékmodell, gyártási folyamat, blokkséma)  Organizáció (egy adott szintű folyamat szervezése)

12 Pillinger Mihály (2002 Magyar Edző):  „Meg kellene határozni, hogy a magyar labdarúgás, milyen játékstílust jelenítsen meg. E kérdés tisztázása azért fontos, mert a stílus vezérfonala az ország labdarúgó – kultúrájának. Ahhoz igazodnak a szakemberek, a játékosok, azt várja el a közönség. ABBÓL FAKADNAK AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS CÉLKITŰZÉSEI, ÉLETKORFÜGGŐ PRIORITÁSAI. A szakembereknek mielőbb ki kellene dolgozniuk, hogyan lehetne visszatérni a „magyaros stílushoz”, természetesen annak korszerűsített változatához.”

13  Tippeket kérek!!

14 SOKSZÍNŰ RÉSZLETGAZDAG, ÁRNYALT KIFEJEZÉSMÓD RAVASZ, ELŐRE NEM KISZÁMÍTHATÓ, VÁRATLAN FORDULATOK ÉRZELEMGAZDAG, MAGAS SZÍNVONALÚ FORMANYELV Nyelv, népzene, népmese,„aranycsapat”, vízilabda, kézilabda, vívás, ökölvívás stb Idézet „A magyar nyelv életrajza” című könyvből: Lsd: magyar nyelv, népzene, népmese,

15 LABDARÚGÓJÁTÉK STÍLUS Szűcs Gyula: „Ez a felosztás a legátfogóbb jellegű tényezők felől halad a viszonylag egyszerűbbnek látszók felé. Megjegyzendő azonban, hogy minden tényező fontos és mindegyiknek csak a játék egységes egészén belül egymással kölcsönhatásban van jelentősége, önmagában a tényezők, alkotó elemek értelmetlenek.” TAKTIKATECHNIKAKONDÍCIÓ JÁTÉKKONCEPCIÓ ALAKZAT JÁTÉKRENDSZERCSAPATJÁTÉK dr.Kalocsay Géza: „A stílus lenne a kiinduló pont. Innen lenne levezetve a technikai és a taktikai rész. A technika és a taktika is a stílust szolgálja. A stílusból jövő technikát kell adaptálni és tanítani.” STÍLUS

16 LABDARÚGÓJÁTÉK STÍLUS TAKTIKAKONDÍCIÓSTÍLUSTECHNIKA JÁTÉKKONCEPCIÓ TELJESÍTMÉNY? R STRATÉGIA

17  ELŐDEINK KÉPBEN GONDOLKOZTAK, hiszen STÍLUS = A JÁTÉK EGYSÉGES KÉPE (Kovács Ferenc: )  A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a RÉTEGEK (egymásmelletiség): 1. (STARTÉGIAI KÉP (JÖVŐKÉP)) 2. STÍLUSKÉP (eszme) 3. JÁTÉKKONCEPCIÓ KÉP (program) 4. TAKTIKAI KÉP (cselekvési terv)  HÁROM KÉPET MONTÍROZTAK EGYMÁSRA!

18  A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a MOZAIKOK (egymásutániság):  Kovács Ferenc: „5-6 MOZAIKból összeraktam a csapatjátékot..”

19  A TUDÁS ÁTADÁSA: ÁTÖRÖKLÉS ÚTJÁN TÖRTÉNT. (példaKÉP) ÖNSZABÁLYOZÓ KÉPZÉS = KULTÚRA + GRUND A szakemberek ma a grund hiányában látják a gyenge színvonal okát, pedig NEM A GRUND HIÁNYA, A HELYSZÍN A LÉNYEG, HANEM A TRADÍCIÓ, A KULTÚRA HIÁNYA, (a játékfelfogás, a stílus és az azt szolgáló stílustechnika hiánya)! HISZEN RÉGEN A GYEREKEK A KULTÚRÁT, A STÍLUST MÁSOLTAK, UTÁNOZTAK A GRUNDON!!!!!!!!!!!!!!! KÉPzés célja: KÉP alkotására alkalmas játékos nevelése KÉPzés végeredménye: KÉPesség (Amit tudok(KÉSZség), azt a mérkőzésen be tudom mutatni!) KÉSZség: KÉSZ vagyok, vi. ismeretekkel rendelkezem a KÉP alkotásához, de nem tudom bemutatni. (Páder 1981)

20  Játékkoncepció: a játék EGÉSZÉRE jellemző JÁTÉKELGONDOLÁS  Taktika: A játék elméleti része (1921)  A játék SZELLEMI SZABÁLYZATA, a játék LELKI TARTALMA (1926)  HADREND + HADITERV (1936)  Tervszerű, tudatos ELGONDOLÁS (1943)  A játék RÉSZLETEIRE jellemző JÁTÉKELGONDOLÁS  Megj: a taktika mentális tevékenység, és nem mozgásos tevékenység, mint ahogy ma tanítják!  Technika: mozgásfeladat (1921)

21 A stílust stílustechnikával rajzoljuk fel: 1. Stílustechnika = FORMANYELV, ahogy a játékról beszélek 2. A stílustechnika célirányos formaelem kiválasztás, KIEMELÉS, ALÁRENDELÉS, VÁLOGATÁS, ELRENDEZÉS eredménye. Vagyis bizonyos formaelemeket KIEMEL a többi labdarúgó technika rovására. (Pl. FUTSALtechnika) 3. Stílustechnika = ÉRTÉKARÁNYT, ERŐSORRENDET tükröz a labdarúgó technikák között

22 1. Viszontlátom-e a stílust? Értsd: Látom-e a JÁTÉKKÉPET? 2. Ha nem, melyik MOZAIKBAN van a hiba?

23  Edzés célja: 1. Stíluselsajátítás, stílustechnika segítségével

24 RENDSZERRENDSZER VISELKEDÉSMÓD TULAJDONSÁG SZERKEZET EREDMÉNY STÍLUS- ELMÉLET (1920) STÍLUS- ELMÉLET (1920) ALAKZATELMÉLET (1945) FOLYAMATMODELL, RENDSZERELMÉLET(1999) FOLYAMATMODELL, RENDSZERELMÉLET(1999) STRATÉGIA ELMÉLET (1961)

25 Játékirány Kiinduló helyzet Alapfelállás Akció megindítása Akció előkészítése Akció befejezése Játékszervezési irány Manőver, lavírozás

26 CÉLCÉL FEALDATFEALDAT DÖNTÉS DÖNTÉS FELTÉTELFELTÉTEL VÉGREHAJTÁS KIMENET BEAVATKOZÁS VEZÉRLÉS J E L. Á L L A ÉSZLELÉS

27 STÍLUS TAKTIKAKONDÍCIÓ (STÍLUS)TECHNIKA JÁTÉKKONCEPCIÓ BRAZIL, MAGYAR TRADÍCIÓ (A STÍLUS, KIINDULÓ PONT) ANGOL, OLASZ, HOLLAND, (A STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY) UEFA NÉMET ( STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY)

28 Kovács Ferenc:  „Lehet, hogy a világ változott, de a KIINDULÓ GONDOLKODÁSMÓD nem!!! A világ labdarúgása fejlődött, de tradícióit megőrizve fejlődött. Hiszen a saját filozófiát valló országok stílusukat, kultúrájukat ma is magukban hordozzák, továbbvitték még a fejlődés ellenére is.”  Megjegyzés: a labdarúgás nem globalizálódik!

29

30 KIINDULÓ ALAPELVEK: Páder 1981:  „A technika helyes értelmezését lényeges szemléleti kérdésnek tekintjük, mert egy sportág oktatását csak így tudjuk megvalósítani.”

31 Német modell:  Technikai elem Kreatív német modell („Csinálj mindent labdával!”):  Technika (gyakorlatok labda függőek) Angol, Olasz, Holland modell:  Funkcionális technika Brazil, tradicionális magyar modell:  Stílustechnika

32  Német modell:  Labdarúgó iparos, szakmunkás  Kreatív német modell:  Labdarúgó technikus  Angol, Olasz modell:  Labdarúgó üzemmérnök  Holland modell:  Labdarúgó tervező mérnök  Brazil, tradicionális magyar:  Labdarúgó alkotó művész

33 1. A magyarság spirituális gyökereiből származtatható eszmerendszer létrehozta az iparági kultúrát, ami a „dunamenti iskolában” öltött testet. Ez volt a „középeurópai stílus” 2. Másolás és szájhagyomány útján működött a tudás átadása. Ez tudásmenedzsment volt!!!! 3. A szakemberek által, a játékelméletet leíró alapfogalmak szinkronban voltak a polgári életben használt nyelvezettel, abból származott (stílus, kép, mozaik stb) 4. A szakemberek által alkalmazott gondolkodásmód megegyezett a polgári életben használt „józan paraszti ésszel”

34  Szintetizáló gondolkodásmódot használj  Gondolkozz globálisan! Cselekedj lokálisan!  Ahol sikertelenség van ott kultúrát kell teremteni! Technológiafejlesztés!  A telepítendő kultúra legyen szinkronban az adott néppel. Hagyományőrzés!  A stílus, maga az ember!  Az ember képben gondolkozik! Erre alkotja meg modelljeit!

35  Analógia törvénye. A megjelenési formák különböző szintjein hasonló stílus  Fizikai analógia (anyag, tér, idő, egymásmellettiség, egymásutániság,)  Eszme, program, cselekvési terv (kultúra – technológia – organizáció)  Minden rendszer ugyanúgy működik  Nézőpontunk befolyásolja a valóságot (lsd. Különböző foci kultúrák)

36 ENDE!!! MONDTA ENDRE!


Letölteni ppt "1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!.  Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?  Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy megértsük, a sportágak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések