Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR LABDARÚGÓ KULTÚRA ÉLT: –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR LABDARÚGÓ KULTÚRA ÉLT: –"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR LABDARÚGÓ KULTÚRA ÉLT: 1 9 0 0 – 1 9 7 0
1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!

2 SIKER, HAGYOMÁNY, TUDÁSMENEDZSMENT, avagy HOGYAN MODELLEZI A SPORTOT A „JÓZAN PARASZT ÉSZ”?

3 KIINDULÓ KÉRDÉSek? Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?
Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy megértsük, a sportágak belső működését? Más, speciális gondolkodásmódot igényel-e a sport? A sporthoz való értés csak kiváltságosak adománya, vagy tanulható?

4 TANMESE A GONDOLKODÁSMÓDRA
Ügyelj GONDOLATAIDRA, mert azok szabják meg SZAVAIDAT! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg TETTEIDET! Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg SZOKÁSAIDAT! Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg JELLEMED! Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg SORSODAT! Frank Dutlaw

5 MILYEN GONDOLKODÁSMÓDOK VANNAK?
Tudománytalan Tudományos SZINTETIZÁLÓ ANALIZÁLÓ INTERDISZCIPLINÁRIS ELMÉLETEK RENDSZERELMÉLET, MINT SZELLEMI POTENCIÁL

6 Ferenczi Attila (Játékelmélet kutató és fejlesztő)
Szakkönyvek: A labdarúgás rendszerelmélete, avagy a labdarúgás vizsgálatának új koncepciója Az AJAX játékrendszer A es átlós védekezés, avagy a négyesláncok A Barcelona játékrendszer A kapus, mint csapatjátékos Labdarúgó controlling Futball filozófiák A TRADICIONÁLIS MAGYAR LABDARÚGÁS ALAPELVEI Szakújság: FUTBALL TRÉNER Oktató dvd: Labdarúgó formagyakorlatok 1, 2 Oktató játék: FOCI – SAKK Előkészületben: Brazil képzés, játékszervezés A folyamatmodellezett labdarúgó képzés

7 „AMI A MEGISMERÉSBEN ELŐNYÖS, AZ AZ ALKOTÁSBAN KÁROSSÁ VÁLHAT!”
GONDOLKODÁSMÓDOK ANALIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD: FUNKCIÓJA: leír, megismer VIZSGÁLAT KIINDULÓ KÉRDÉSE: MI MIBŐL ÁLL? (Gk) MIT LÁTOK? VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkatrész Ekkor megtudunk valamit. TÁRGYI TUDÁST AD. SZINTETIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD: FUNKCIÓJA: üzemeltet, alkot, működésbe hoz MI MIRE HASZNÁLHATÓ? (Gk) MIÉRT AZT LÁTOM? VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkotó elem Ekkor megértünk valamit. ÉRTŐ TUDÁST AD. „AMI A MEGISMERÉSBEN ELŐNYÖS, AZ AZ ALKOTÁSBAN KÁROSSÁ VÁLHAT!”

8 MIÉRT BETEG A MAGYAR FUTBALL?
Tippeket kérek!!!!

9 Kultúra A SIKER ÖSSZETEVŐI Sorrend: Technológia Organizáció
Jámbor László: „A történelemben egy csoport sikere, identitást jelentő kultúrájuk és technológiájuk függvénye.” Sorrend: Kultúra Technológia Organizáció KULTÚRA (STÍLUS) TECHNOLÓGIA (JÁTÉKMODELL) ORGANIZÁCIÓ (JÁTÉKSZERVEZÉS)

10 KULTÚRA MEGJELENÉSÉNEK SZÍNTEREI
A KÖZÖS GONDOLAT, A KÖZÖS RENDEZŐ ELV, A KULTÚRA KÖVETELMÉNYRENDSZERE K SPORT, MINT IPARÁG ÉS KÖRNYEZETE SPORT, MINT IPARÁG EGYESÜLETEK, CSAPATOK SPORTÁG, MINT JÁTÉKELMÉLET T O K T O K T O K T O

11 DEFINÍCIÓK Kultúra (stílus, eszmerendszer, sportági irányzat, szokások értelmezések rendszere) Technológia (játékmodell, gyártási folyamat, blokkséma) Organizáció (egy adott szintű folyamat szervezése)

12 MI A KIÚT? KULTÚRÁT KELL TEREMTENI OTT, AHOL NINCS SIKER!
Pillinger Mihály (2002 Magyar Edző): „Meg kellene határozni, hogy a magyar labdarúgás, milyen játékstílust jelenítsen meg. E kérdés tisztázása azért fontos, mert a stílus vezérfonala az ország labdarúgó – kultúrájának. Ahhoz igazodnak a szakemberek, a játékosok, azt várja el a közönség. ABBÓL FAKADNAK AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS CÉLKITŰZÉSEI, ÉLETKORFÜGGŐ PRIORITÁSAI. A szakembereknek mielőbb ki kellene dolgozniuk, hogyan lehetne visszatérni a „magyaros stílushoz” , természetesen annak korszerűsített változatához.”

13 MILYEN VOLT AZ ARANYCSAPAT JÁTÉKSTÍLUSA
Tippeket kérek!!

14 MAGYAR STÍLUSJELLEMZŐK
Idézet „A magyar nyelv életrajza” című könyvből: Lsd: magyar nyelv, népzene, népmese, SOKSZÍNŰ RÉSZLETGAZDAG, ÁRNYALT KIFEJEZÉSMÓD RAVASZ, ELŐRE NEM KISZÁMÍTHATÓ, VÁRATLAN FORDULATOK ÉRZELEMGAZDAG, MAGAS SZÍNVONALÚ FORMANYELV Nyelv, népzene, népmese,„aranycsapat”, vízilabda, kézilabda, vívás, ökölvívás stb

15 A TRADÍCIÓ JÁTÉKMODELLJE 1.
LABDARÚGÓJÁTÉK dr.Kalocsay Géza: „A stílus lenne a kiinduló pont. Innen lenne levezetve a technikai és a taktikai rész. A technika és a taktika is a stílust szolgálja. A stílusból jövő technikát kell adaptálni és tanítani.” STÍLUS TAKTIKA TECHNIKA KONDÍCIÓ JÁTÉKKONCEPCIÓ STÍLUS JÁTÉKRENDSZER CSAPATJÁTÉK ALAKZAT Szűcs Gyula: „Ez a felosztás a legátfogóbb jellegű tényezők felől halad a viszonylag egyszerűbbnek látszók felé. Megjegyzendő azonban, hogy minden tényező fontos és mindegyiknek csak a játék egységes egészén belül egymással kölcsönhatásban van jelentősége, önmagában a tényezők, alkotó elemek értelmetlenek.”

16 A TRADÍCIÓ JÁTÉKMODELLJE 2.
STRATÉGIA LABDARÚGÓJÁTÉK STÍLUS R JÁTÉKKONCEPCIÓ STÍLUSTECHNIKA TAKTIKA KONDÍCIÓ TELJESÍTMÉNY?

17 KÉPEK, avagy MIT LÁTOTT A TRADÍCIÓ EDZŐJE? 1.
ELŐDEINK KÉPBEN GONDOLKOZTAK, hiszen STÍLUS = A JÁTÉK EGYSÉGES KÉPE (Kovács Ferenc: ) A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a RÉTEGEK (egymásmelletiség): (STARTÉGIAI KÉP (JÖVŐKÉP)) STÍLUSKÉP (eszme) JÁTÉKKONCEPCIÓ KÉP (program) TAKTIKAI KÉP (cselekvési terv) HÁROM KÉPET MONTÍROZTAK EGYMÁSRA!

18 KÉPEK, avagy MIT LÁTOTT A TRADÍCIÓ EDZŐJE? 2.
A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a MOZAIKOK (egymásutániság): Kovács Ferenc: „5-6 MOZAIKból összeraktam a csapatjátékot..”

19 HOGYAN MŰKÖDÖTT A SPORTKULTÚRA?
A TUDÁS ÁTADÁSA: ÁTÖRÖKLÉS ÚTJÁN TÖRTÉNT. (példaKÉP) ÖNSZABÁLYOZÓ KÉPZÉS = KULTÚRA + GRUND A szakemberek ma a grund hiányában látják a gyenge színvonal okát, pedig NEM A GRUND HIÁNYA, A HELYSZÍN A LÉNYEG, HANEM A TRADÍCIÓ, A KULTÚRA HIÁNYA, (a játékfelfogás, a stílus és az azt szolgáló stílustechnika hiánya)! HISZEN RÉGEN A GYEREKEK A KULTÚRÁT, A STÍLUST MÁSOLTAK, UTÁNOZTAK A GRUNDON!!!!!!!!!!!!!!! KÉPzés célja: KÉP alkotására alkalmas játékos nevelése KÉPzés végeredménye: KÉPesség (Amit tudok(KÉSZség), azt a mérkőzésen be tudom mutatni!) KÉSZség: KÉSZ vagyok, vi. ismeretekkel rendelkezem a KÉP alkotásához, de nem tudom bemutatni. (Páder 1981)

20 TOVÁBBI ALAPFOGALMAK DEFINÍCIÓI
Játékkoncepció: a játék EGÉSZÉRE jellemző JÁTÉKELGONDOLÁS Taktika: A játék elméleti része (1921) A játék SZELLEMI SZABÁLYZATA, a játék LELKI TARTALMA (1926) HADREND + HADITERV (1936) Tervszerű, tudatos ELGONDOLÁS (1943) A játék RÉSZLETEIRE jellemző JÁTÉKELGONDOLÁS Megj: a taktika mentális tevékenység, és nem mozgásos tevékenység, mint ahogy ma tanítják! Technika: mozgásfeladat (1921)

21 STÍLUSTECHNIKA ÉRTELMEZÉSE
A stílust stílustechnikával rajzoljuk fel: Stílustechnika = FORMANYELV, ahogy a játékról beszélek A stílustechnika célirányos formaelem kiválasztás, KIEMELÉS, ALÁRENDELÉS, VÁLOGATÁS, ELRENDEZÉS eredménye. Vagyis bizonyos formaelemeket KIEMEL a többi labdarúgó technika rovására. (Pl. FUTSALtechnika) Stílustechnika = ÉRTÉKARÁNYT, ERŐSORRENDET tükröz a labdarúgó technikák között

22 CSAPATJÁTÉK-ANALÍZIS KÉT MONDATBAN
Viszontlátom-e a stílust? Értsd: Látom-e a JÁTÉKKÉPET? Ha nem, melyik MOZAIKBAN van a hiba?

23 EDZÉS CÉLJA EGY MONDATBAN
Stíluselsajátítás, stílustechnika segítségével

24 ÖSSZEGZÉS: JÁTÉKMODELLEK MAGYARORSZÁGON
VISELKEDÉSMÓD STÍLUS- ELMÉLET (1920) TULAJDONSÁG SZERKEZET ALAKZATELMÉLET (1945) MŰKÖDÉS FOLYAMATMODELL, RENDSZERELMÉLET(1999) EREDMÉNY STRATÉGIA ELMÉLET (1961) ÖSSZETÉTEL ANALIZÁLÓ MODELL (1960)

25 Játékszervezési irány
Manőver, lavírozás Játékirány Akció befejezése Akció előkészítése Kiinduló helyzet Alapfelállás Akció megindítása

26 FOLYAMATMODELL, IDŐMODELL
ÉSZLELÉS VEZÉRLÉS JEL.Á L LA C É L FEALDAT DÖNTÉS FELTÉTEL KIMENET VÉGREHAJTÁS BEAVATKOZÁS

27 LABDARÚGÓ NÉZŐPONTOK STÍLUS JÁTÉKKONCEPCIÓ TAKTIKA KONDÍCIÓ
BRAZIL, MAGYAR TRADÍCIÓ (A STÍLUS, KIINDULÓ PONT) JÁTÉKKONCEPCIÓ ANGOL, OLASZ, HOLLAND, (A STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY) UEFA (STÍLUS)TECHNIKA TAKTIKA KONDÍCIÓ NÉMET (STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY)

28 GLOBALIZÁLÓDIK-E A VILÁG LABDARÚGÁSA?
Kovács Ferenc: „Lehet, hogy a világ változott, de a KIINDULÓ GONDOLKODÁSMÓD nem!!! A világ labdarúgása fejlődött, de tradícióit megőrizve fejlődött. Hiszen a saját filozófiát valló országok stílusukat, kultúrájukat ma is magukban hordozzák, továbbvitték még a fejlődés ellenére is.” Megjegyzés: a labdarúgás nem globalizálódik!

29 MIÉRT TECHNIKÁSABB A BRAZIL JÁTÉKOS, MINT A NÉMET, VAGY AZ OLASZ, VAGY AZ ANGOL JÁTÉKOS? ESETLEG MÁST OKTATNAK?

30 KIINDULÓ ALAPELVEK: Páder 1981:
A KÉRDÉS MEGOLDÁSA KIINDULÓ ALAPELVEK: Páder 1981: „A technika helyes értelmezését lényeges szemléleti kérdésnek tekintjük, mert egy sportág oktatását csak így tudjuk megvalósítani.”

31 A KULTÚRÁK ÁLTAL HASZNÁLT, OKTATOTT TECHNIKA
Német modell: Technikai elem Kreatív német modell („Csinálj mindent labdával!”): Technika (gyakorlatok labda függőek) Angol, Olasz, Holland modell: Funkcionális technika Brazil, tradicionális magyar modell: Stílustechnika

32 A KÉPZÉS VÉGTERMÉKE Német modell: Kreatív német modell:
Labdarúgó iparos, szakmunkás Kreatív német modell: Labdarúgó technikus Angol, Olasz modell: Labdarúgó üzemmérnök Holland modell: Labdarúgó tervező mérnök Brazil, tradicionális magyar: Labdarúgó alkotó művész

33 ÖSSZEGZÉS: Mitől volt jó az Aranycsapat?
A magyarság spirituális gyökereiből származtatható eszmerendszer létrehozta az iparági kultúrát, ami a „dunamenti iskolában” öltött testet. Ez volt a „középeurópai stílus” Másolás és szájhagyomány útján működött a tudás átadása. Ez tudásmenedzsment volt!!!! A szakemberek által, a játékelméletet leíró alapfogalmak szinkronban voltak a polgári életben használt nyelvezettel, abból származott (stílus, kép, mozaik stb) A szakemberek által alkalmazott gondolkodásmód megegyezett a polgári életben használt „józan paraszti ésszel”

34 ÁLTALÁNOS TANÍTÁSOK 1. Szintetizáló gondolkodásmódot használj
Gondolkozz globálisan! Cselekedj lokálisan! Ahol sikertelenség van ott kultúrát kell teremteni! Technológiafejlesztés! A telepítendő kultúra legyen szinkronban az adott néppel. Hagyományőrzés! A stílus, maga az ember! Az ember képben gondolkozik! Erre alkotja meg modelljeit!

35 ÁLTALÁNOS TANÍTÁSOK 2. Analógia törvénye. A megjelenési formák különböző szintjein hasonló stílus Fizikai analógia (anyag, tér, idő, egymásmellettiség, egymásutániság,) Eszme, program, cselekvési terv (kultúra – technológia – organizáció) Minden rendszer ugyanúgy működik Nézőpontunk befolyásolja a valóságot (lsd. Különböző foci kultúrák)

36 ENDE!!! MONDTA ENDRE!


Letölteni ppt "A MAGYAR LABDARÚGÓ KULTÚRA ÉLT: –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések