Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Reigl Mariann. ELŐZMÉNYEK  MTTOE – 5-8 éve küzd minden fórumon, kisebb sikerekkel (lehetőség volt a bevezetésre)  Törvény – 2012-től felmenő rendszerben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Reigl Mariann. ELŐZMÉNYEK  MTTOE – 5-8 éve küzd minden fórumon, kisebb sikerekkel (lehetőség volt a bevezetésre)  Törvény – 2012-től felmenő rendszerben."— Előadás másolata:

1 Dr. Reigl Mariann

2 ELŐZMÉNYEK  MTTOE – 5-8 éve küzd minden fórumon, kisebb sikerekkel (lehetőség volt a bevezetésre)  Törvény – 2012-től felmenő rendszerben kell bevezetni a mindennapos (heti 5) testnevelést  Kezdő évfolyamok: 1., 5., 9. osztályok

3 TÉNYEK Időtérkép  Év napjainak száma: 365  Tanítási idő napjai: 288 nap  Tanítási nap: 182-183  Tanítási idő szünet napjai: 106  Az év szünet napjai: 183 Plusz óra: heti 2, 2 párhuzamos osztálynál 16 (0,7statusz)

4 NAPI ELRENDEZÉS  Összes óraszám (2 tanulócsoport/évfolyam) – 16x5=80 óra  Napi lehetőség – 7 órax5 nap=35 egyedi óra  Egy idősávban 2-3 csoport  Összes óraszám (3 tanulócsoport/évfolyam) 24x5=120 óra  Napi lehetőség – 35 egyedi óra  Egy idősávban 3-4 csoport

5 ELŐNYÖK  ifjúság egészségi állapotának pozitív változása  a rendszeres testmozgás megszerettetése, a rekreatív sportolás elfogadtatása  a versenysport utánpótlás bázisának növekedése  hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációja  az egészségügyi kiadások csökkenése  szakképzett testnevelés oktatók elhelyezkedése  a testnevelés társadalmi elfogadottságának növekedése

6 NEHÉZSÉGEK  tantestületi ellenállás az óraszám növekedés miatt  iskolai idő növekedése  infrastrukturális problémák –terem, öltöző, tisztálkodás, szerek  anyagi ráfordítás megemelkedése  tervezés fontossága, lehetőségek kiaknázása  magas óraszámok  továbbképzések

7 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  a közoktatási intézmények,  a fenntartó, vagy helyi önkormányzat tárgyköri szolgáltatásai (sportcsarnok, labdarúgó pálya, uszoda, műfüves pálya, erdei tornapálya, közterek és játszóterek, stb.),  a helyi vállalkozásban üzemelő lakossági szolgáltatók (fitnesz és edzőtermek, lovas klubok, tenisz és egyéb sportpályák, stb.)  a helyi sportegyesületek, vagy települési sportszövetségek speciális sportlétesítményei és eszközparkja,  az említett területeken dolgozó szakemberek szabad kapacitása és szakmai kompetenciája.

8 TERVEZÉS  az infrastruktúra meglévő és megteremthető elemeit,  az eszközök rendelkezésre állásának és a fokozott használatból eredő cseréjét,  valamint a humán erőforrások meglétének, vagy fejlesztésének és bérvonzatainak biztosíthatóságát kell tervezni

9 1-4. OSZTÁLY  Nincs végleges sportágválasztás, a harmonikus és komplex képesség-fejlesztésen van a hangsúly. A sportági mozgások megjelennek a képesség-fejlesztés eszközeként. A korai kezdésű sportágak esetében is nagyobb hangsúly kerül a komplexitásra.  A testnevelés tervezetté válik, a képességek fejlesztésében a szenzitív és a kritikus időszakok ismeretében kerülnek kialakításra az optimális terhelések, intenzitások és a fejlődéshez, az alkalmazkodás kiváltásához szükséges terjedelmek.

10 1-4. osztály  A sportági mozgások közelítenek a sportági elvárásokhoz, megjelenik, de nem kerül túlsúlyba a versenyzés. A sportágak közül több is kipróbálásra kerül, kedvező paraméterek esetén végleges sportágválasztásra is sor kerülhet.  Kölyök atlétikai program bevezetése  Torna jellegű mozgások  Labdajátékok előkészítése

11 MEGFONTOLANDÓ  délelőtti-délutáni idő komplex szemlélete, a napirendek új megközelítése,  a program megvalósításában partner sportegyesületek és az önkormányzat szolgáltatásaiban tevékenykedő, megfelelő kompetenciával rendelkező szakedzői állomány bevonása,  az órarendi úszás és a néptánc, illetve rendszerszerű tanórán kívüli sportfoglalkozások bevonása a mindennapos terhelésbe (Megfelelő terhelési összetevőik megléte esetén!),  modulok, szünidei programok tervezett beépítése a képességfejlesztésbe és az éves tanórakeretbe,  csoportbontásokkal eltérő terhelések és időrendek alkalmazása az optimális és személyre szabott terhelések beállítása érdekében,  közösségi szolgáltatási hálózatok igénybevétele a testnevelési program megvalósításához, különböző szervezési megoldások igénybevétele mellett.

12 VÉLEMÉNYEK  Iskola vezetés felkészült, tájékozott  Nagyon fontos lépés –alsó tagozat kulcskérdés!!  Létesítmény problémák, különösen öltöző, tisztálkodó helységek  Többi tanár elfogadása változó  Szülők támogatják, csak ne terhelje őket  Sportolók is járnak  Gyerekek örülnek, főleg az új mozgásformáknak

13 MÉRÉS-ELLENŐRZÉS  Ugyanakkor a tanulók iskolai értékelése, tantárgyi előmenetele minden esetben csak az egyéni mérési eredmények változásaiból vezethető le - pedagógiai szakmai szempontból is elfogadható módon -, s amelyhez mindig figyelembe kell venni az egyéni készségeket és attitűdöket, a megnyilvánuló tanulói együttműködést és a kitűzött, reális nevelési, esetleg differenciáltan a sport-eredményességi célok teljesülését is.

14 CÉL  az iskolai nevelés során el kell érnünk, hogy a sport kedvteléssé váljon, s ez a kedvtelés később életszükségletként, mozgásos cselekvésekben, szomatikus és pszichés harmóniában rögzülni tudjon minden tanulónál, az életminőség megalapozása érdekében.  A testnevelés pedagógiai céljainak meghatározásakor azt is leszögezhetjük, hogy a sport általi nevelés során általánosan az egészséges életmódról, speciálisan a tehetséggondozásról is beszélhetünk.

15 VÁRHATÓ ERDMÉNYEK  jobb koncentráció, elkötelezettség, emelkedő önbecsülés, jobb életminőség  a kondíció összefüggésben van a viselkedéssel, az iskolába járással és a végzettség felé való irányulással  segít a szociális készségek alakulásában, támogatja a csapatmunkát és a vezetői képességek kialakulását, de a függetlenség elérésében is fontos szerepe van  hosszú távú egészségügyi előnyökkel jár, csökken az elhízás, általában csökkennek a kockázatok, nő a munkaképesség, lehetőséget ad a nehézségek elviselésében

16 VÁRHATÓ ERDMÉNYEK  kimutathatóan megjelennek a transzferhatások a közismereti tanulási teljesítményeinél  a siker átéléséhez biztosít egy lehetséges utat, egyúttal elsajátíttatja a hosszú távú felké-szüléssel járó munka véghezviteléhez szükséges tudást és képességeket  kedvező transzferhatások a tanulásban, a szocializációban, az önmegvalósításban, a kon- centrációban, a kudarcok feldolgozásában, az egészséges életmód kialakításában és meg-őrzésében

17 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK  Minden nap 1 testnevelés óra órarendbe illesztve  Heti 3 óra órarendbe illesztve, 2 kötelező óra délután (esetleg csoportbontással) – délutáni órákat más is taníthatja  Heti 3 óra órarendbe illesztve, 2 óra összevonva – úszás, túrázás, stb. Helyszín: tornaterem, szabadtéri létesítmény, iskola folyosó, zsibongó stb, külső helyszín


Letölteni ppt "Dr. Reigl Mariann. ELŐZMÉNYEK  MTTOE – 5-8 éve küzd minden fórumon, kisebb sikerekkel (lehetőség volt a bevezetésre)  Törvény – 2012-től felmenő rendszerben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések