Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új feladatok, új szakemberek, megújult intézmény a járás területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új feladatok, új szakemberek, megújult intézmény a járás területén"— Előadás másolata:

1 Új feladatok, új szakemberek, megújult intézmény a járás területén
Információs nap Mór

2 A pedagógiai szakszolgálat köznevelési intézmény, nem tartozik közvetlenül a nevelési-oktatási intézmények közé. A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a 18. §-ban az alábbiakban rendelkezik a pedagógiai szakszolgálatokról:

3 A pedagógiai szakszolgálat segíti:
a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását.

4 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, működési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

5 A pedagógiai szakszolgálat feladatai:
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás A fejlesztő nevelés A szakértői bizottsági tevékenység A nevelési tanácsadás A logopédiai ellátás A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás A konduktív pedagógiai ellátás A gyógytestnevelés Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

6 1. Korai fejlesztés és gondozás
A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

7 A fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete:
a) 0-3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, b) 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Intézményünkben jelenleg 2 kisgyermek részesül korai fejlesztésben, Nagy Lajosné pszichopedagógus foglalkozik velük heti rendszerességgel.

8 2. A fejlesztő nevelés  (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

9 (2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt. (3) A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete legalább heti öt óra. A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Fejlesztő nevelés intézményünkben nem történik, erre vonatkozó igény a tanév kezdetétől nem jelentkezett.

10 3. A szakértői bizottsági tevékenység
A tankerületi szakértői bizottság feladata: a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

11 Intézményünkben hetente 12 órában zajlanak folyamatosan a vizsgálatok; szeptember-október hónapban 53 gyermek vizsgálatára volt lehetőség Belegrainé Szüts Erika, Nagy Lajosné és Siteri Erika pszichopedagógusok közreműködésével.

12 4. A nevelési tanácsadás Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás feladata: a) az Intézménynél jelentkező gyermek, tanuló esetében a jelentkező nyilvántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása,

13 b) az Intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében ellátásban részesülők esetében segítség nyújtása a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja, c) pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése.

14 A nevelési tanácsadás feladatát 2 főállású pszichopedagógus és november elsejétől egy főállású pszichológus végzettségű szakember látja el intézményünkben. Belegrainé Szüts Erika hetente 15 órában, Nagy Lajosné hetente 12 órába foglalkozik a gyermekekkel (részképesség-fejlesztés, tanulásterápia, mozgásfejlesztés a fő feladatuk elsősorban). Nagy Lajosné hetente 2 órában és Polányi Viktória hetente 21 órában áll az érdeklődő szülők, pedagógusok rendelkezésére beilleszkedési, magatartási, tanulási problémák esetén; konzultációt, esetmegbeszélést, problémafeltárást, tanácsadást végeznek.

15 5. A logopédiai ellátás Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

16 A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát - mely legfeljebb negyvenöt perc lehet - a gyermek életkorától és problémájától függően - a logopédus határozza meg.

17 A Szakszolgálat Móri Tagintézményében 2013
A Szakszolgálat Móri Tagintézményében október elsejétől Habalin Csilla logopédus kolléganő teljes állásban látja el a környékbeli intézményeket. Napi munkájának megszervezésekor próbáltuk a lakóhelyéhez közeli intézmények vonzáskörzetét előtérbe helyezni, így Csókakőn a Zengő Óvoda Mesevár Tagóvodájában és a Bodajki Általános Iskola Báró Nádasy Tamás Tagiskolájában, a Sörédi Zengő Óvodában, a Csákberényi Zengő Óvoda Etalon Sport Tagóvodájában, valamint a Bodajki Zengő Óvodában látja el hetente összesen 20+1 órában a logopédiai alapfeladatot.

18 Logopédiai ellátás során külső feladatellátási helyszíneken utazó óraadóink is vannak:
Bakcsy Eszter hetente 10 órában foglalkozik logopédiai ellátással, a Fehérvárcsurgói Zengő Óvoda Eszterlánc Tagóvodájában, Fehérvárcsurgón a Gróf Károlyi József Általános Iskolában, valamint a Bodajki Általános Iskolában. Heti ellátott gyermeklétszáma 52 fő. Kalincsákné Kardos Bernadett hetente 10 órában foglalkozik logopédiai ellátással, Bakonycsernyén a Zengő Óvoda Bóbita Tagóvoda-Bölcsöde intézményében, valamint a Bakonycsernyei Általános Iskolában és a Zengő Óvoda Etalon Sport Tagóvodájában Nagyvelegen. Heti ellátott gyermeklétszáma 52 fő.

19 Pávitsné Vági Erika hetente 8 órában foglalkozik logopédiai ellátással, Kincsesbányán a Zengő Óvoda Napraforgó Tagóvodájában, és a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájában, Isztiméren a Zengő Óvoda Hétpettyes Tagóvodájában; heti ellátott gyermeklétszáma 42 fő. Krizbai Szende Hajnalka hetente 3 órában foglalkozik logopédiai ellátással, a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájában, valamint a Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolájában; heti ellátott gyermeklétszáma 16 fő.

20 Hartl Tiborné Móron a Radnóti Miklós Általános Iskolában hetente 4 órában 16 gyermeket lát el.
Pusztavámon a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsöde Intézményében a logopédiai ellátás feladatát Siteri Erika végzi heti 4 órában, az ellátott gyermekek létszáma 19 fő. A pedagógiai szakszolgálat tagintézményében súlyos beszédhibásokkal hetente 2 órában foglalkozik, az itt ellátott gyermeklétszám 4 fő. Összesen a logopédiai feladatellátás 61 órában történik, 277 fő az ellátott gyermekek létszáma.

21 6. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat az intézmény székhelyintézménye látja el.

22 7. A konduktív pedagógiai ellátás
  (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. (2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. Konduktív pedagógiai ellátás intézményünkben nem történik, erre vonatkozó igény a tanév kezdetétől nem jelentkezett.

23 8. A gyógytestnevelés   (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés h) pontja szerinti gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja. (2) A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása az Intézmény feladata a Központ által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben. Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell szervezni. A gyógytestnevelés legfeljebb tizenhat fős csoportokban szervezhető meg.

24 A gyógytestnevelés feladatát főállású gyógytestnevelő látja el Móron, Láposi Béla. Hetente 13 órában szárazföldi (tornatermi) foglalkozásokat vezet, 95 fő a beiratkozott gyermekek száma; 8 órában pedig a móri uszodában látja el a gyógyúszás koordinálását. Szeptembertől 123 fő számára, hetente 4 x 2 csoportban vált lehetővé a gyógyúszás megszervezése. Gyógyúszás segítőink is vannak: Hahnné Kurkó Gyöngyi hetente 8 órában (2 x 4) és Walcz Károlyné hetente 4 órában (2 x 2) segíti a gyógytestnevelő munkáját az uszodában.

25 Gyógytestnevelő óraadóink külső feladatellátási helyszíneken: Vagán Krisztina Bodajkon az Általános Iskolában 1 csoportban, hetente 2 órában, Burai Katalin a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájában 1 csoportban hetente 2 órában, Penczné Kovács Ildikó a Bodajki Általános Iskola Csókakői Báró Nádasdy Tamás Tagiskolájában 2 csoportban hetente 4 órában, Walcz Károlyné Móron a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában 2 csoportban, hetente 4 órában látja el a gyógytestnevelés feladatát. A többi intézményben főállású testnevelők és gyógytestnevelők foglalkoznak a gyerekekkel, ellátatlan gyermekekről nincs tudomásunk.

26 9. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés i) pontja szerinti iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el. A pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása. A jelentkezéseket november elsejétől folyamatosan fogadjuk, várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat.

27 10. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata: a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni, b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,

28 c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
d) tanácsadás, támogatás a szülőnek, e) konzultáció a pedagógus részére, f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása. Tehetséggondozás intézményünkben nem történik, erre vonatkozó igény a tanév kezdetétől nem jelentkezett.

29 Új feladatok, új szakemberek
A kibővített feladatellátás alapján új kollégák jelenléte, szakértelme nélkülözhetetlen. Szakembergárdánk megújult; bízunk abban, hogy személyi feltételeink folyamatosan javulnak és az óraadó kollégák munkáján túl további főállású munkatársakkal is gyarapodhatunk. Természetesen a sokasodó feladatok még több adminisztrációval járnak. Kollégáink nevében köszönetünket szeretném tolmácsolni Ruff Gábornénak, aki a mindennapok során gyors, precíz munkájával a technikai nehézségek között sem vesztette el lelkesedését, kitartását; valamint köszönet illeti Kuts Editet a szép, rendezett, tiszta környezetünkért.

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új feladatok, új szakemberek, megújult intézmény a járás területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések