Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanév pedagógiai feladatai Az „új arcú” pedagógusok Bíróné Bondor Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanév pedagógiai feladatai Az „új arcú” pedagógusok Bíróné Bondor Katalin."— Előadás másolata:

1 A tanév pedagógiai feladatai Az „új arcú” pedagógusok Bíróné Bondor Katalin

2 Az „új arcú” pedagógusok  Teljesebb mesterségbeli tudás birtokosai  Új tanítási módszerek  A problémák felismerésében, elemzésében segítő módszerkombinációk  Reflektív technikák ismerete  Kapcsolati és irányítási készségek  Szakmai önértékelés

3 Az „új arcú” pedagógusok  A változni tudás képessége  A viselkedésrepertoár gazdagsága  Az egyéni szerepértelmezések összetettsége, árnyaltsága  A szeretetteljes interakciók keresésének képessége

4 A nem szakrendszerű oktatás  Cél: az alapvető készségek és képességek fejlesztése, a tanulók felzárkóztatása az elvárt követelményszinthez (értő olvasás, kiírt íráskészség, elemi számolási készség)  Kt. : időkeret 25(20)-50% (minimum 7 (5) maximum 14 óra)  Hogyan lehet mindezt elérni?

5 Lehetőség? Kihívás? Probléma? A törvény az időkeretet biztosítja, magát az oktatást az iskolának kell megszerveznie :  oktatás szervezés,  pedagógiai munka,  pedagógusok továbbképzése,  szülők tájékoztatása…

6 Mi mindenre lenne szükség?  Kulcsszó a differenciálás: diagnosztizálás, egyéni fejlesztés, folyamatos visszajelzés, értékelés (15-25 fős csoportok!!)  Támogató rendszer: számítógépes programok, megfelelő anyagok, tankönyvek, feladatlapok  A folyamatot támogató szervezés: „segédoktatók”, csoportbontás (rejtett szegregáció)

7 Van segítség? Témanapok, témahetek  A tananyag egy részét élményszerű módon, „akcióban” sajátítják el  Komoly teher a tantestületre  Sokszoros megtérülés: a tudás mennyisége és minősége  20 %: heti 1 témanap, vagy 7 témahét  Ritka szervezési mód a teljes lefedésre

8 Van segítség? Készségfejlesztő foglalkozások:  Tartalma például: kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás, térben- időben tájékozódás  Hagyományos tantárgyak bizonyos tartalmait „kiszervezik” a készségfejlesztő tantárgyakba  Legalább napi 1 foglalkozásnak kell megjelenni az órarendben

9 Van segítség? Epochális foglalkozások  Készségfejlesztő foglalkozások ún.korszakokban  Néhány hétig egy adott foglalkozás (pl. tanulásmódszertan), később ugyanez az időkeretet más tevékenységgel töltik ki  Pedagógus végzettségtől, iskolai szervezéstől (pl. pedagógus óraszámok) függ

10 Van segítség? Kompetenciafejlesztő tananyagok és módszerek  Hagyományos tantárgy átállítása a készségfejlesztő módszertanra  Kompetenciafejlesztő tananyagok  „Semmi sem fog látszani a nem szakrendszerű oktatásból”!!

11 A nem szakrendszerű oktatás  Újszerű tér- és időszervezési stratégiák  Minden mozgásban  Élesben zajló főpróba  Oktatási Hivatal ellenőrzése!!!

12 Kulcskompetenciák a tantervben  Hatékony, önálló tanulási képesség kialakítása  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  Szociális és állampolgári kompetenciák  Anyanyelvi kommunikáció  Idegennyelvi kommunikáció

13 Kulcskompetenciák a tantervben  Matematikai kompetencia  A természettudományi kompetencia  A digitális kompetencia  A vállalkozói kompetencia

14 A szociális kompetencia fejlesztése Az iskola feladata:  A szociális készségek készletének gyarapítása  A tanulók megismerjék erősségeiket, gyengeségeiket, képesek legyenek gyengeségeiken javítani  Segítik a kapcsolatok kialakítását, fenntartását

15 A szociális kompetencia szintjei  Alapszint: konstruktív ötletekkel hozzájárul a munkához, aktívan részt vesz a csoport munkájában, elfogadja a felajánlott segítséget  Középszint: segít másoknak, ha kell, elfogadja a kritikát és módosít, önként vállal szerepet, feladatot, a feladat befejezéséig folytatja a munkát  Emelt szint: hasznos ötletekkel segíti a munkát érzékeny a csoporttagok igényeire, vagy korlátaira vezetői készségeket mutat a tevékenységek koordinálásában szívesen elvállalja a csoport által kijelölt szerepeket

16 A szociális készségek mérésének technikái  Interjú: olyanokkal, akik az egyént jól ismerik  Mérőskálák: szociális viselkedés feltárása  Önjellemzés, önértékelés: kérdőívek, többször is meg lehet ismételni  Szociometria: leggyakoribb módszer  Megfigyelés: a gyerekek természetes környezetében

17 A szociális kompetencia fejlesztése tanórán és tanórán kívül  Ismerkedés: a csoporttá szerveződés elsődleges feltételeinek megteremtése  A pozitív énkép kialakítása és megerősítése: kapcsolataink alakulása, a konfliktuskezelés hatékonysága múlik rajta  Konfliktusokról: tapasztalatok a konfliktusokról

18 A szociális kompetencia fejlesztése tanórán és tanórán kívül  Az eredményes kommunikáció: gondolatok megfelelő közlése, megérteni a beszélő szándékát (nonverbális jelzések)  Asszertivitás: elősegíti az emberi kapcsolatok egyenlőségét, szorongás nélkül kiálljon az érdekeiért, gondolatai, érzései őszinte kifejezése mások jogainak megsértése nélkül

19 Források  Bagdy Emőke-Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 2002.  Varga Irén-Gönczi Károly-Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen 1999.  Leimdorfer Tamás: Nem mese ez. Konfliktusmegoldás csoportmunkában Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok 1992.  Rudas János: Delfi örökösei Dico Kiadó-Új Mandátum Könyvkiadó Bp. 2004.  Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez szöveggyűjtemény Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 2000.

20 Köszönöm a figyelmüket! Bíróné Bondor Katalin 92/569-002 deakig@deaksuli.sulinet.hu


Letölteni ppt "A tanév pedagógiai feladatai Az „új arcú” pedagógusok Bíróné Bondor Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések