Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanév pedagógiai feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanév pedagógiai feladatai"— Előadás másolata:

1 A tanév pedagógiai feladatai
Az „új arcú” pedagógusok Bíróné Bondor Katalin

2 Az „új arcú” pedagógusok
Teljesebb mesterségbeli tudás birtokosai Új tanítási módszerek A problémák felismerésében, elemzésében segítő módszerkombinációk Reflektív technikák ismerete Kapcsolati és irányítási készségek Szakmai önértékelés

3 Az „új arcú” pedagógusok
A változni tudás képessége A viselkedésrepertoár gazdagsága Az egyéni szerepértelmezések összetettsége, árnyaltsága A szeretetteljes interakciók keresésének képessége

4 A nem szakrendszerű oktatás
Cél: az alapvető készségek és képességek fejlesztése, a tanulók felzárkóztatása az elvárt követelményszinthez (értő olvasás, kiírt íráskészség, elemi számolási készség) Kt. : időkeret 25(20)-50% (minimum 7 (5) maximum 14 óra) Hogyan lehet mindezt elérni?

5 Lehetőség? Kihívás? Probléma?
A törvény az időkeretet biztosítja, magát az oktatást az iskolának kell megszerveznie : oktatás szervezés, pedagógiai munka, pedagógusok továbbképzése, szülők tájékoztatása…

6 Mi mindenre lenne szükség?
Kulcsszó a differenciálás: diagnosztizálás, egyéni fejlesztés, folyamatos visszajelzés, értékelés (15-25 fős csoportok!!) Támogató rendszer: számítógépes programok, megfelelő anyagok, tankönyvek, feladatlapok A folyamatot támogató szervezés: „segédoktatók”, csoportbontás (rejtett szegregáció)

7 Van segítség? Témanapok, témahetek
A tananyag egy részét élményszerű módon, „akcióban” sajátítják el Komoly teher a tantestületre Sokszoros megtérülés: a tudás mennyisége és minősége 20 %: heti 1 témanap, vagy 7 témahét Ritka szervezési mód a teljes lefedésre

8 Van segítség? Készségfejlesztő foglalkozások:
Tartalma például: kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás, térben-időben tájékozódás Hagyományos tantárgyak bizonyos tartalmait „kiszervezik” a készségfejlesztő tantárgyakba Legalább napi 1 foglalkozásnak kell megjelenni az órarendben

9 Van segítség? Epochális foglalkozások
Készségfejlesztő foglalkozások ún.korszakokban Néhány hétig egy adott foglalkozás (pl. tanulásmódszertan), később ugyanez az időkeretet más tevékenységgel töltik ki Pedagógus végzettségtől, iskolai szervezéstől (pl. pedagógus óraszámok) függ

10 Van segítség? Kompetenciafejlesztő tananyagok és módszerek
Hagyományos tantárgy átállítása a készségfejlesztő módszertanra Kompetenciafejlesztő tananyagok „Semmi sem fog látszani a nem szakrendszerű oktatásból”!!

11 A nem szakrendszerű oktatás
Újszerű tér- és időszervezési stratégiák Minden mozgásban Élesben zajló főpróba Oktatási Hivatal ellenőrzése!!!

12 Kulcskompetenciák a tantervben
Hatékony, önálló tanulási képesség kialakítása Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Szociális és állampolgári kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció

13 Kulcskompetenciák a tantervben
Matematikai kompetencia A természettudományi kompetencia A digitális kompetencia A vállalkozói kompetencia

14 A szociális kompetencia fejlesztése
Az iskola feladata: A szociális készségek készletének gyarapítása A tanulók megismerjék erősségeiket, gyengeségeiket, képesek legyenek gyengeségeiken javítani Segítik a kapcsolatok kialakítását, fenntartását

15 A szociális kompetencia szintjei
Alapszint: konstruktív ötletekkel hozzájárul a munkához, aktívan részt vesz a csoport munkájában, elfogadja a felajánlott segítséget Középszint: segít másoknak, ha kell, elfogadja a kritikát és módosít, önként vállal szerepet, feladatot, a feladat befejezéséig folytatja a munkát Emelt szint: hasznos ötletekkel segíti a munkát érzékeny a csoporttagok igényeire, vagy korlátaira vezetői készségeket mutat a tevékenységek koordinálásában szívesen elvállalja a csoport által kijelölt szerepeket

16 A szociális készségek mérésének technikái
Interjú: olyanokkal, akik az egyént jól ismerik Mérőskálák: szociális viselkedés feltárása Önjellemzés, önértékelés: kérdőívek, többször is meg lehet ismételni Szociometria: leggyakoribb módszer Megfigyelés: a gyerekek természetes környezetében

17 A szociális kompetencia fejlesztése tanórán és tanórán kívül
Ismerkedés: a csoporttá szerveződés elsődleges feltételeinek megteremtése A pozitív énkép kialakítása és megerősítése: kapcsolataink alakulása, a konfliktuskezelés hatékonysága múlik rajta Konfliktusokról: tapasztalatok a konfliktusokról

18 A szociális kompetencia fejlesztése tanórán és tanórán kívül
Az eredményes kommunikáció: gondolatok megfelelő közlése, megérteni a beszélő szándékát (nonverbális jelzések) Asszertivitás: elősegíti az emberi kapcsolatok egyenlőségét, szorongás nélkül kiálljon az érdekeiért, gondolatai, érzései őszinte kifejezése mások jogainak megsértése nélkül

19 Források Bagdy Emőke-Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Varga Irén-Gönczi Károly-Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen 1999. Leimdorfer Tamás: Nem mese ez. Konfliktusmegoldás csoportmunkában Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok 1992. Rudas János: Delfi örökösei Dico Kiadó-Új Mandátum Könyvkiadó Bp Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez szöveggyűjtemény Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 2000.

20 Köszönöm a figyelmüket!
Bíróné Bondor Katalin 92/


Letölteni ppt "A tanév pedagógiai feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések