Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HÁZIORVOSI PRAXISOK KIALAKULÁSA, FINANSZÍROZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HÁZIORVOSI PRAXISOK KIALAKULÁSA, FINANSZÍROZÁSA"— Előadás másolata:

1 A HÁZIORVOSI PRAXISOK KIALAKULÁSA, FINANSZÍROZÁSA
Dr. Kis Ágnes Dr. Kis Ágnes

2 A háziorvosi rendszer: 6/1992.(III.31.) NM rendelet
A meglévő körzeti orvosi rendszerre épülve alakították ki. 1992-től megszűnt az állampolgári jogon járó egészségügyi ellátás, biztosítási jogviszonyhoz kötötték. (TAJ) Új követelményrendszer kidolgozása (személyi és tárgyi feltételek, továbbképzés, szakvizsga) 4/2000. (II.25) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységről (előzőt hatályon kívül helyezte) (49/2005. (XI.08) EüM rendelet módosítás) 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről Dr. Kis Ágnes

3 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről - ügyelet Dr. Kis Ágnes

4 A háziorvosi ellátás jellemzői
„helyközeli” személyes kapcsolat az ember testi-lelki-szellemi egység szabad orvosválasztás „kapuőr” szerep biztosítási jogviszonyhoz kötött praxisok kialakulása vállalkozási forma megjelenik per capita rendszer duális finanszírozás MEP szerződés felemás privatizáció működtetési jog Dr. Kis Ágnes

5 A háziorvos főbb feladatai:
Szűrés, gondozás, (életkorhoz kötött, népeü-i) Az egészségesek számára tanácsadás Betegvizsgálat, gyógykezelés, egészségi állapot ellenőrzése, követése Továbbutalás szakorvosi vizsgálatokra, ill. fekvőbeteg-gyógyintézetbe Terhesgondozás (ahol nincs nőgyógyászat) Közegészségügyi feladatok ellátása (Ügyeleti szolgálatban való részvétel) Orvosszakértői feladatok Halottvizsgálat Dr. Kis Ágnes

6 Háziorvosi ellátás terület szerinti felosztása:
1.területi ellátási kötelezettséggel működő (önkormányzat+OEP szerződés) 2.területi ellátási kötelezettség nélküli szolgálat (OEP szerződés) Dr. Kis Ágnes

7 Szolgáltatás típusa szerinti felosztás:
Magán, vagy vállalkozás keretén belül működő háziorvos Közalkalmazott háziorvos Dr. Kis Ágnes

8 Magán, vagy vállalkozó háziorvos
Magánorvosok, hasonlóan az egyéb szakorvosok magánrendeléséhez, függetlenek az önkormányzattól és a MEP-től (nem tekinthető egészségpolitikailag alapellátásnak) EP-ral szerződésben álló vállalkozó háziorvos: TEK, TENK. (E.V. egyéb gazdasági társaságok) Praxisközösség: területi kötelezettséggel dolgozó praxisok közössége, melyek azonos telephelyen, vagy egymás mellett lévő praxisok hozhatnak létre. Csoportpraxis: háziorvosok + szakorvosok közös praxisa és finanszírozása Dr. Kis Ágnes

9 Közalkalmazotti jogviszony
·   az önkormányzattal, vagy annak eü-i intézményével áll munkaviszonyban. (bérezés, juttatás egyéni megállapodás, vagy a közalkalmazotti bértábla alapján) ·    OALI alkalmazásában álló, (tartósan betöltetlen körzetek esetén) Dr. Kis Ágnes

10 Körzetek/háziorvosi praxisok számának alakulása
Dr. Kis Ágnes

11 Egy háziorvosra jutó lakosságszám alakulása
lll Dr. Kis Ágnes

12 A háziorvosi rendszer problémái
150 praxis több, mint fél éve betöltetlen (2,2%) 1400 praxisban az orvos már nyugdíj mellett dolgozik 10% 66 évnél idősebb Dr. Kis Ágnes

13 Praxisok típusai Dr. Kis Ágnes

14 Finanszírozás 43/1999. (III.3.) Korm. rend.
Dr. Kis Ágnes

15 A finanszírozás összetevői I.
1. „Kártyapénz” Bejelentkezett lakosság szám X korcsoportos besorolás értéke X havi pont értékkel    A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idő 0-4 év közötti bejelentett biztosított után ,5 pont 1 év 5- 14 év közötti bejelentett biztosított után ,5 pont 1 év 15-34 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,0 pont 3 év 35-60 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,5 pont 2 év 60 év feletti bejelentkezett biztosított után ,5 pont 1 év Dr. Kis Ágnes

16 A finanszírozás összetevői II.
Pontérték: OEP által havonta meghatározott most kb: 163 Ft. Dr. Kis Ágnes

17 A finanszírozás összetevői III.
2. Degresszió Amennyiben a bejelentkezettek száma és a korcsoportos besorolás szorzata meghaladja felnőtt praxis esetén a 2400 pontot, gyermek praxis esetén a 3150 pontot, vegyes praxis esetén a 2800 pontot, egy képlet segítségével degressziót alkalmaznak. Dr. Kis Ágnes

18 Degresszió számítása:
d = degresszióval korrigált pontszám h = pontszám határérték 1. felnőtt és gyermek szolgálat esetén 2400 2. vegyes szolgálat esetén 2600 3. degresszió alól mentesített szolgálatnál szerződés szerint 4. szakorvosjelölt alkalmazása esetén az 1., illetve 2. pont szerinti határértéknek legfeljebb 1200 ponttal növelt összege n=TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege. Dr. Kis Ágnes

19 A finanszírozás összetevői IV.
3. Szakképesítési szorzó a) alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál 1,0 b) alapszakvizsgával nem rendelkező, 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idővel rendelkező háziorvosnál 1,2 c) alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnál 1,3 Dr. Kis Ágnes

20 Alapszakvizsgák: általános orvostan szakorvosi szakképesítés,
háziorvostan szakorvosi szakképesítés, belgyógyász szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, házi gyermekorvosi szolgálatnál csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés. Dr. Kis Ágnes

21 A finanszírozás összetevői IV.
4. Eseti ellátási díj (ambuláns ellátás) (Akik nem tartoznak a praxisba, de jogosultak az ellátásra. Maximum 600 Ft/ellátás.) Dr. Kis Ágnes

22 A finanszírozás összetevői V.
5. Fix összegű díjazás Felnőtt körzet esetén, ha a lakosság száma: nem éri el az 1200 főt Ft. 1200 és 1500 fő között van Ft. 1500 fő felett van Ft. Gyermekkörzet esetén, ha a gyerekek száma: nem éri el a 600 főt Ft. 600 és 800 fő között van Ft. 800 fő felett van Ft Dr. Kis Ágnes

23 A finanszírozás összetevői VI.
Vegyes körzet esetén, ha a lakosságszám: nem éri el az 1200 főt Ft. 1200 és 1500 fő között van Ft. 1500 fő felett van Ft. Területi ellátás nélküli gyermekpraxis esetén, ha a lakosságszám 300 fő feletti, felnőtt vagy vegyes praxis esetén pedig 600 fő feletti, kiegészítő díjazás jár: Ft. Dr. Kis Ágnes

24 A finanszírozás összetevői VII.
6. Kiegészítő támogatás a lakosság látogatására (benzin pénz) a) fővárosban, városban Ft, b) Községben Ft, c) több településre kiterjedő körzetbe Ft, d) ha a körzet ellátási területéhez külterületi lakott hely is tartozik Ft. Dr. Kis Ágnes

25 7. OEP által nem finanszírozott ellátások /284/1997. (XII. 23. ) Korm
7. OEP által nem finanszírozott ellátások /284/1997. (XII. 23.) Korm. r./ Vizsgálat típusa Térítési díj Lőfegyverviselés II. csoportú alk. vizsgálat: 4200 Ft Gépjárművezetés I. csoportú alkalmassági vizsgálat, Kedvtelésű vízijármű-vezetés kortól függően: Ft Véralkohol vizsgálathoz vérvétel: Kábítószerszint kimutatásához vérvétel: 5200 Ft Látlelet kiadása 3100 Ft Kábítószer hatása alatti személy sürgősségi ellátása 6300 Ft Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálat és szakvéleményezés, kivéve ha tb. vagy szociális juttatás, kedvezmény az ok Vizsgálat típusa Térítési díj Lőfegyverviselés II. csoportú alkalmassági vizsgálat: 4000 Ft Gépjárművezetés I. csoportú alkalmassági vizsgálat, Kedvtelésű vízijármű-vezetés kortól függően: Ft Véralkohol vizsgálathoz vérvétel: Kábítószerszint kimutatásához vérvétel: 5000 Ft Látlelet kiadása 3000 Ft Kábítószer hatása alatti személy sürgősségi ellátása 6000 Ft Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor szabad orvosválasztás szabad orvosválasztás Dr. Kis Ágnes

26 A finanszírozás összetevői VIII.
8. Ügyelet Kistérségi feladat lett, sok helyen nem kötelező. 9. „Amortizáció” A vizitdíj bevezetésével megszűnt. 10. Vizitdíj 2008. április 1-től megszűnt. 11. Jogviszony ellenőrzés 50 Ft/fő Dr. Kis Ágnes

27 A finanszírozás összetevői IX.
Több szakvizsgáért magasabb szakmai szorzó (terv) Fix díjak emelkedése bejelentkezettek függvényében (terv) Praxisban több alkalmazott, degresszió határa kitolódik (szakdolgozó-800 pont, orvos-1200 pont) Degresszió alóli mentesség Dr. Kis Ágnes

28 Praxisközösség Praxisközösség esetén a MEP a szerződéseket külön köti, (a degressziót az együttes létszámra kell számítani, szakképzési szorzó átlagával kell számolni, közösségen belül ambuláns ellátás nem számolható fel.      Dr. Kis Ágnes

29 Egészségbiztosítási Alap kiadásai
Dr. Kis Ágnes

30 Egészségbiztosítási Alap kiadásai
Dr. Kis Ágnes

31 Terület nélküli háziorvos (TEKN) Területtel rendelkező háziorvos
Háziorvoslás Szempontok típusai Terület nélküli háziorvos (TEKN) Területtel rendelkező háziorvos Praxisközösség (csak TEK praxisok ) MEP szerződés van Önkormányzattal szerződés nincs Foglakoztatás jogviszonya csak vállalkozó (egyéni v. társas) közalkalmazott vagy vállalkozó Közalkalm., vállalkozó, vagy vegyes „Kártyapénz” Degresszió Szakképzettségi szorzó Van (átlagolva) Fix díj, az ellátandó terület besorolása alapján Gyerek pr: esetén 300 fő felnőtt praxis 600 fő felett: Ft./hó Van Ft/hó körül lehet van, arányosítva Benzin pénz Ambuláns ellátás díjazása Ügyeletben való részvétel nem kötelező Kötelező lehet Rendelő tulajdonjoga csak magán zömmel önkormányzati Műszerek, felszerelések Praxis átruházási jog van, önkormányzati egyetértés szükséges van, önkorm. és praxisközösségi egyetértés szükséges Páciens (kártya) elfogadás Szabadon választott Választható, de a körzet területéről kötelező Választható, de a körzetek területéről kötelező Dr. Kis Ágnes

32 Dr. Kis Ágnes

33 Gyógyszergazdaságossági törvény
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 257/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben mósdosítja és meghatározott értékelési rendszerhez tesz javaslatot az OEP Kizárólag általános (normatív) támogatás esetén történik értékelés Nem ATC-csoportokra, hanem nagy, népegészségügyi jelentőséggel bíró terápiás területekre (cardio-vasc; NIDDM; hyperlipidaemia; GERD) Dr. Kis Ágnes

34 Gyógyszergazdaságossági törvény
Nem kerülnek értékelésre az alábbi esetek: Az a hatóanyag, melyet az orvosok elenyésző mennyiségben rendelnek. A magisztrális készítmények. Az az orvos, aki adott negyedévben elenyésző értékben rendelt gyógyszert. Adott orvos esetében az a terápiás terület, melyen elenyésző mennyiségben rendel gyógyszert. Dr. Kis Ágnes

35 Dr. Kis Ágnes

36 Irányított Betegellátási Modell/Rendszer
IBM/IBR Dr. Kis Ágnes

37 IBM alapjai amerikai: „managed care” –magán egészségbiztosítókkal átszőtt főleg piaci alapú angol: „GP fundholding”- állami eü-i szolgálat keretén belül (National Health Service) -fejkvóta alapú, a háziorvosok gazdálkodnak az ellátottak után járó finanszírozásból Dr. Kis Ágnes

38 Törvényi háttér évi költségvetésről szóló évi XCI. törvény - Modell kísérlet indulása (Finanszírozást és működéshez szükséges létszámot a mindenkori költségvetési törvény szabályozta) - 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet az IBMk működéséről - 331/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet az Irányított Betegellátási Rendszerről CVI. törvény (75.§) IBR záró elszámoltatásáról (végrehajtásii rendelet tervezeti szinten) Dr. Kis Ágnes

39 IBM létszám alakulás Dr. Kis Ágnes

40 IBR célja a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javítása
növelni az egészségben eltöltött életévek számát időben kiszűrni a betegségeket, lehetőséget biztosítva a korai beavatkozásra a szervezeti alap a szűkös erőforrások felhasználásának optimalizálására forrásallokáció - a felszabaduló erőforrások átcsoportosítása a forráshiányos területekre Dr. Kis Ágnes

41 Az IBR főbb kapcsolati rendszerei
OEP(finanszírozó, ellenőrző) Ellátásszervező HÁZIORVOSI PRAXIS Szakrendelők, kórházak MEP (jelentés továbbítás, ellenőrzés) Dr. Kis Ágnes

42 Ellátásszervező feladata
lakosság igényeihez igazodó, racionális egészségügyi ellátás megszervezése - a definitív ellátás érdekében a lakóhelyhez közeli alap- és járóbeteg szakellátás erősítése - primer és secunder prevenció megszervezése - betegutak monitorozása - egészségügyi szervezetek együttműködésének javítása - háziorvosok munkájának szakmai támogatása - források allokációja Dr. Kis Ágnes

43 Háziorvosi praxisok feladatai
Pontosabb, részletesebb adminisztráció Havonta IBR-hez igazodó betegforgalmi jelentés a területileg illetékes MEP-hez Definitív ellátásra törekvés a háziorvosi praxisban Prevenciós programokban való részvétel, jelenté Részvétel a szervező szakmai továbbképzésein A szervezőtől különböző jogcímenként kapott finanszírozásokkal való elszámolás a szervező és ellenőrzéskor a MEP felé Dr. Kis Ágnes

44 Az IBR finanszírozása I.
Szervezői díj: Első évben 500 Ft/fő (TAJ) Második évtől 200 Ft/fő (TAJ) Prevenciós díj: 2004-ig 500 Ft/TAJ 2005-ben 600 Ft/TAJ (szűrés, egészségnevelés – erre is pályázni kellett/lehetett a háziorvosoknak, iskoláknak, szakrendelőknek, civil szervezeteknek, stb ) 2006-tól megszűnt a központi költségvetési forrás, az OEP-nek prevenciós pályázatokat kellett volna kiírni. Dr. Kis Ágnes

45 Az IBR finanszírozása II.
Elvi folyószámla: OEP által vezetett számla a szervezőhöz tartozó lakosság egészségügyi „pénzforgalmáról.” Bevétel (B): fejkvóta alapján számított összeg Kiadás (K): lakosok által igénybevett szolgáltatások után, a szolgáltatóknak kifizetett összeg Egyenleg (E): E=B-K Dr. Kis Ágnes

46 IBR-be bevont ellátások
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás CT, MRI Művesekezelés Aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátás Házi szakápolás Gyógyszertámogatás (speciális beszerzésű gyógyszerkiadás és vénykezelési díj kivételével) Gyógyászati segédeszköz támogatása Gyógyfürdőellátás Gondozóintézeti gondozás Betegszállítás Dr. Kis Ágnes

47 Az IBR tanulságai finanszírozás nélküli ellátásszervezés 2006-tól
háziorvosi kötelező szűrővizsgálatok kiterjesztésével beszűkült a prevenciós tevékenységek köre betegút kezelés, betegirányítás adatok nélkül… szerződéskötési folyamat nem indult el Túl sok pénz- haszon? (OEP szerepe) Háziorvosok többlet finanszírozáshoz jutottak, amiből eszközöket vehettek - elszámolási szigorúság Prevenciós programok iskolákban Háziorvosok közös szűrő programjai Protokollok kidolgozása Dr. Kis Ágnes

48 Köszönöm a figyelmet! Dr. Kis Ágnes


Letölteni ppt "A HÁZIORVOSI PRAXISOK KIALAKULÁSA, FINANSZÍROZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések