Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TEK NÉLKÜLI PRAXISOK 1992-2015 MÚLT ÉS JELEN. JÖVŐ? „ Nem tudom mi az, de ellenzem…”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TEK NÉLKÜLI PRAXISOK 1992-2015 MÚLT ÉS JELEN. JÖVŐ? „ Nem tudom mi az, de ellenzem…”"— Előadás másolata:

1 TEK NÉLKÜLI PRAXISOK 1992-2015 MÚLT ÉS JELEN. JÖVŐ? „ Nem tudom mi az, de ellenzem…”

2 „ Az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása” a működtetési jogot területi ellátási kötelezettséghez köti. 51§ (6) „ Azon működtetési joggal rendelkező háziorvos működtetési joga, aki 2015. december 31-ig nem tölt be tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet, 2015. december 31-i hatállyal megszűnik.” Működtetési jog nélkül háziorvosi ellátás nem lesz végezhető. Érintett: • kb. 300-400 orvos • Kb. 400-500 szakdolgozó v. asszisztens • Kb. 300 000- 400 000 biztosított magyar - és növekvő számú nem magyar állampolgár

3 Mi az a működtetési jog? A működtetési jog nem más, mint önálló orvosi tevékenységhez nyújtására jogosító, engedélyben foglalt jog. „ A területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi ellátás esetében nem lehet elvonni – még törvényi szabályozással sem - szerzett jogot, nevezetesen azt, hogy háziorvosi ellátást nyújtsanak a jelenleg is ilyen tevékenységet folytatók. Így a működési jog megadása nem tagadható meg ettől a körtől. Azonban figyelemmel arra, hogy az adott orvos személyes ellátási kötelezettségének egyik legfőbb biztosítékát a területi ellátási kötelezettség elve jelenti, rájuk megszorítással érvényes a törvény, miszerint működtetési joguk nem idegeníthető el és nem folytatható.” Dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter 2000. január

4 Mi a különbség a TEK nélküli és a TEK-kel rendelkező orvosok között a kötelezettségeket illetően? Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok Területi ellátási kötelezettséggel (TEK) Kb. 6400 fő Területi ellátás kötelezettség nélkül Kb. 350 fő A területi ellátási kötelezettségnek az a lényege, hogy az adott körzet háziorvosa a saját területéről bejelentkező betegek ellátását nem utasíthatja vissza. A kétféle feladatellátásban a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szabályai alapján tartalmi különbség nincs !

5 Kik és miért vállalták a TEK nélküli orvoslást ? 1992-től • Korábban üzemorvosi szolgáltatást nyújtó orvosok táppénzelési joguk visszavonása miatt (pl. MÁV, Honvédség, BM, stb.) • Korábban TEK-kel rendelkező háziorvosok (nyugdíjazott orvosok, önkormányzattal konfliktusba került, a TEK-ről lemondó kollégák stb.). • Korábban más szakterületen és ellátási formában (leginkább kórházból vagy a szakellátásból kikerült ) orvosok „gyűjtött kártyás” praxisai

6 Hát, ezt nem is gondoltam volna! • Speciális intézmények (pl. egészségközpontok, idősek otthonai, fogyatékosok otthonai, stb.) betegeinek háziorvosi ellátását biztosító háziorvosok • Hajléktalanokat ellátó TEK nélküli praxisok

7 Miért választ valaki TEK nélküli háziorvost? A TEK nélküli orvosválasztás leggyakoribb okai: • mert korábban az adott orvos volt a beteg TEK-es háziorvosa • mert családjának az adott orvos a családorvosa • mert nincs bejelentett lakcíme az adott településen • mert az adott orvos kiemelkedő szakmai tudással rendelkezik (2-5 szakvizsga), elismert szakember, és bíznak benne • mert az adott orvos kiemelten jó környezeti, diagnosztikai és kommunkikációs feltételeket biztosít • mert beszéli a nyelvét • mert nincs megelégedve a kijelölt háziorvosával • kényelmi szempontok miatt • egyéb speciális okok miatt, pl. nincs más választási lehetősége (idősek otthonai, hajléktalanok, stb.)

8 Mi a különbség a finanszírozásban? A TEK nélküli praxisok a TEK- es praxisokhoz képest is alulfinaszírozottak (minimum -30%), • részben jogos (terület sajátosságaitól függő kiegészítő díjazás ) • másrészt kötelezettséggel nem összefüggő szempontok alapján diszkriminatív ( indikátorpontok után járó díj, ambuláns díj), hátrányos helyzetbe hozza a TEK nélküli háziorvosokat, és ezáltal a hozzájuk bejelentett biztosítottakat is

9 A háziorvosok E –alapból történő finanszírozásának összevetése (1200-1300 fős praxis) Kifizetés jogcímeTEKN praxis Havi bevétel Ft TEK praxis Havi bevétel Ft Teljesítménydíj 160,0Ft pontértéken 352 000 Jogviszony ellenőrzési díj28 000 Fix díj (1200-1500 ellátott esetén)78 000235 000 Indikátor elszámolás---30 000 Ambuláns ellátás 600 Ft/fő---20 000 Területi kiegészítő díj---26 000 Összesen 458 00691 000 TEK praxisok kiegészítő juttatásai az OEP részéről-( pl. ha önálló épületben van +10%), illetve az önkormányok hozzájárulása a működtetés költségeihez

10 Mire elég az OEP finanszírozás? (458. 000Ft/hó/1200-1300 fő ellátott) Bérleti díj 95 000 Ft Rezsi (villany, fűtés, víz, telefon, internet) 60 000 Ft Könyvelő 40 000 Ft 1 fő ápoló bérköltsége (nettó 140 000 Ft). 275 000 Ft Orvos bére, eszköz-és berendezés-pótlás, felhasznált anyagok, karbantartás, takarítás, gépkocsi-használatból adódó kiadások, postaköltség, veszélyes hulladék elszállítása, MOK tagsági díj, biztosítás, továbbképzések……....... stb ?

11 Miből tartják mégis fenn a vállalkozásukat ezek a háziorvosok? A bejelentkezettek száma a TEK nélküli szolgáltatóknál az ÁSZ jelentés szerint átlagosan közel felével kevesebb mint a területi ellátási kötelezettséget teljesítőknél és ezt sokan negatívumként említik („háziorvosodnak”, „ a háziorvoslást melléktevékenységként végzik”) Ennek egyik és talán legjelentősebb oka az alulfinanszírozás. A TEK nélküli orvosok közel 100% kiegészítő tevékenységet kell hogy végezzen (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, területi szakrendelés, kórházi ügyelet, szakrendelés, tanácsadás stb. Megjegyzés: A TEK-kel rendelkező a praxisbevételt ugyancsak plusz munkával és túlmunkával kénytelenek kiegészíteni. Az ÁSZ felmérése alapján a háziorvosok 12%-a tart magánrendelést, szakorvosi ügyeletben kb. 3 % vesz részt, kb. 13 % szociális otthonban lát el háziorvosi munkát, iskola-egészségügyi feladatot kb. 35%, foglalkozás egészségügyi munkát pedig kb. 20 %-uk vállalt.

12 Milyen jövő vár a TEK nélküli orvosokra és betegeikre? A tárca, vagy fogalmazunk úgy, hogy a kormány a jelenlegi krízishelyzetben a fenti rendeletmódosítással a TEK nélküli praxisokat tönkreteszi, ellehetetlenítve kb. 350 -400 orvos munkáját és életét, ugyanakkor megfoszt becslés szerint kb. 300 000 biztosítottat választott háziorvosától. Ezeknek a betegeknek megmarad a „szabad orvosválasztáshoz való joguk”, - vagy visszamennek korábbi háziorvosukhoz, akivel sok esetben nem voltak megelégedve, vagy másik körzeti orvoshoz kilincselnek, aki esetleg befogadja őket. Az indok: „ a TEK nélküli praxisok zavarják az alapvetően területi ellátási kötelezettségre épülő alapellátó rendszer átláthatóságát és tervezhetőségét”

13 „Keressük a megoldást…………” Kell, hogy legyen más megoldás ! 2015


Letölteni ppt "TEK NÉLKÜLI PRAXISOK 1992-2015 MÚLT ÉS JELEN. JÖVŐ? „ Nem tudom mi az, de ellenzem…”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések