Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diszpozicionális megközelítés Típusok és vonások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diszpozicionális megközelítés Típusok és vonások."— Előadás másolata:

1

2 A diszpozicionális megközelítés Típusok és vonások

3 A személyiség egységei 1. Intellektuális képességek 2. Temperamentum vonások 3. Tudattalan motívumok 4. Társas attitűdök 5. Kognitív stílusok és sémák 6. Érdeklődés és értékek 7. Expresszív vonások 8. Stiláris vonások 9. Patológiás hajlamok 10. Faktoranalízisből származó vonás-csoportok Allport (1958): 10 alapegység

4  McClelland (1951) 1. Vonások 2. Sémák 3. Motívumok

5 A vonáspszichológusok megegyeznek abban, hogy  A vonások az emberek viselkedésében szabályosságot és konzisztenciát jelentenek. Igy a vonások a működésbeli egyéni különbségeket tükrözik  Mivel különbségeket írnak le, hasznosak mint személyiség-egységek. A személyiségpszichológia feladata, hogy felfedje az alapvető vonásokat, mérést dolgozzon ki rájuk, tanulmányozza fejlődésüket, és állapítsa meg, hogy jó magyarázatot kínálnak-e az egyéni különbségekre

6 Gordon W. Allport (1897-1967)  A vonás: prediszpozíció bizonyos módon való reagálásra  A vonások létezők: neuropszichológiai rendszereken alapulnak  A vonások fajtái: általános, személyes  Sarkalatos, centrális és másodlagos diszpozíciók

7 A vonás szerepe

8 A vonás, szokás, attitűd kapcsolata

9 Az általános vonások  A személyiség azon aspektusai, amelyek tekintetében adott kultúrán belül az emberek legtöbbje sikeresen összehasonlítható

10 A személyes diszpozíció  A személyes diszpozíció az egyénre jellemző olyan általános neuropszichikus struktúra, amelyet számos funkcionálisan egyenértékű inger kiválthat, és amely az alkalmazkodó és stiláris viselkedés konzisztens egyenértékű formáit idézi elő és irányítja

11 A diszpozíciók feltárása  A nyelv vizsgálata (Allport-Odbert, 1936)  1800 szó (viselkedést, tulajdonságot leíró szavak, kifejezések)  25% általános vonás  Kihagyták az állapotokat, cselekvéseket leíró kifejezéseket, az értékelést tartalmazó szavakat, a homályos értelmű szavakat, metaforákat

12 A szótár későbbi sorsa

13 A faktoranalízis

14 A sajátérték

15 Raymond B. Cattell (1905-1998)  A faktoranalízis első alkalmazói közé tartozott  Az intelligencia kérdéseivel is foglalkozott  A 16 faktoros modell kidolgozója (16PF)

16 A 16 faktor születésének útja  Allporték listáját szűkítette le, osztályozta, majd az osztályokból (160) kivette a 13 szerinte legfontosabbat.  A kurrens pszichológiai szakirodalom szerint fontos 11 osztályt tett hozzá (képességeket).  Egy vizsgálat nyomán redukálta a változókat  Ezt követő vizsgálatának eredményeit faktoranalizálta  Először 12 faktort talált, majd kérdőívekből származó skálákat tett hozzá, így lett 16 faktora

17 Cattell 16 személyiségfaktora

18 Cattell egyéb működése  Az objektív teszt-adatokkal kiegészített modelljében már 21 faktor van  Öröklődéssel kapcsolatban (1/3 – 2/3)  Motivációs és szituációs tényezők szerepe

19 Hans J. Eysenck (1916-1997)  79 könyv, 1097 folyóiratcikk  Széles érdeklődési kör  Típus-szint  Biológiai alapú megközelítés  Szigorú tudományosság

20 Eysenck modelljének eredete

21 Eysenck típusfelfogása

22 Eysenck modellje  Három személyiségdimenzió  Extraverzió-introverzió  Neuroticitás  Pszichoticitás

23 Az extra-introverzió szerkezete

24 Az extraverzió szerkezete Extraverzió SzociábilisÉlénkAktívÉrvényesülő Élmény- kereső GondtalanDominánsKiáradóKalandkereső

25 A neuroticizmus szerkezete Neuroticizmus SzorongóLehangoltBűntudatos Alacsony önértékelés FeszültIrracionálisFélénkHangulatemberEmocionális

26 A pszichoticizmus szerkezete Pszichoticizmus AgresszívHidegEgocentrikusKözömbösImpulzívAntiszociálisKreatívRészvétlenMakacs

27 Gough: népnyelvi fogalmak  A társas viselkedés minden társadalomban közös jellemzői a személyiség alapvető dimenzióit határozzák meg  Mindennapi kikristályosított emberismeretre épít  Nem függ semmilyen elmélettől  CPI

28 Wiggins modellje

29 A Nagy Ötök

30 Az öt dimenzió tartalma

31 A személyiségprofil

32 A különböző faktorelméletek közötti összefüggés TeoretikusExtraverzióBarátságos- ság Lelki- ismeret Érzelmi stabilitás Intellektus CattellExvia-Invia 1,5,7,14,10 Pathemia- Cortertia 1,8 Felettes én ereje 6,15 Aggódó 3,12,1,9 Önálló 13,14,4 EysenckExtraverzióPszichoticiz mus Neuroticiz mus GoughExtraverzióKonszenzus keresés KontrollFlexibilitás WigginsDominanciaSzeretet

33 Mi a bizonyíték arra, hogy a Nagy Ötök faktorai általánosak? 1. Alapvető lexikális hipotézis: A legfontosabb egyéni különbségeket az emberi tranzakciókban egyedi szavakba fogják lefordítani a világ valamennyi nyelvében – a különböző kultúrákban ugyanazok a faktorok jönnek ki.

34 2. Önjellemzés és mások jellemzésének egyezése: vagyis az önjellemzések nem fiktív én- reprezentáción alapulnak 3. Meghatározott kapcsolat van bizonyos faktorok pontszámai és specifikus emóciók megtapasztalásai között 4. A személyiségzavarok a vonások mintázatában ragadhatók meg 5. Örökletes tulajdonságok, jogos az evolúciós értelmezésük

35 A társak, partnerek és a saját értékelések korrelációi NEO-PI faktor Társak értékelése közti egyezés Társ és partner közti egyezés Társ és saját értékeléseke gyezése Partner és saját értékelések egyezése Neuroticizm us 0,360,450,370,53 Extraverzió0,410,260,440,53 Nyitottság0,460,370,630,59 Barátságoss ág 0,450,490,570,60 Lelkiismeret esség 0,450,410,490,57

36 A Nagy Ötök időbeli stabilitása

37 Családi korrelációk a magasság (H), testsúly (W), extraverzió (E) és Neuroticizmus (N) között

38 Az örökletesség becsült értéke a BIG FIVE faktorokra Extraverzió0,26 Barátságosság0,28 Lelkiismeretesség0,28 Neuroticitás0,31 Nyitottság0,46 Átlag0,34

39 A Nagy Ötök hazai vizsgálata

40 A vonáselméletek kritikái  Buss és Craik – cselekvésgyakorisági megközelítés  Passini, Norman – elképzelt személyek jellemzése  Schweder, d’Andrade – illuzórikus korrelációk  Személy-szituáció vita

41 A személy-szituáció interakció lehetőségei


Letölteni ppt "A diszpozicionális megközelítés Típusok és vonások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések