Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi változásai a 478/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi változásai a 478/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet tükrében."— Előadás másolata:

1 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi változásai a 478/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet tükrében Fekete László főosztályvezető-helyettes Földügyi Főosztály

2 Előzmények a kezdetektől - 1999. június 5. Közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai Vezérgondolatok: - nagy számban keletkeztek osztatlan közös ingatlanok - a tulajdonosok száma jellemzően nagy - a tulajdonostársak egyező akarata szükséges - nehezíti a gazdaságos művelést

3 - 2002. január 1. Alapjaiban megváltozik a megosztás folyamata - az állam viseli a költségeket - a földhivatal folytatja le az eljárást - egyezség hiányában kiosztási sorrend megállapítása sorsolással - 2003. január 1. - elsőbbségre jogosultak köre - költségek megelőlegezése

4 - 2005. április 16. Az eljárás részletes szabályozása - teljesítési sorrend - költségek meghatározása - előkészítés és megosztás szabályai - sorsolás menete - 2006. április 8. Miniszteri utasítás a földhivatali végrehajtásról

5 - 2012. január 1-től Új alapelvek a megosztások felgyorsítása érdekében - kérelmeket 2012. július 1-jéig lehet benyújtani - soron kívüli eljárás - földkiadási határozat a megosztásról szóló vázrajz alapján - visszamaradt hányad - módosítások alkalmazásának szabályai (kétféle típusú végrehajtás) - 2012. december 29. Új részletszabályok

6 Jogszabályok 1993. évi II. törvény - 1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról - Kormányrendeletek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 1.63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

7 Jelenlegi változások A 2015. évben elkezdett eljárások tapasztalatai alapján: - egységes jogalkalmazás további elősegítése - rövid határidők betartásának megkönnyítése - elektronikus közlés bevezetése - kérelem-visszavonás következményeinek megváltoztatása - eljárás megszüntetése esetén az elvégzendő feladatok szabályozása - kézbesítés szabályainak pontosítása Kormányhivatalt megillető költségtérítés összegének meghatározása.

8 járási hivatalnak nyilatkoztatni jogutódként fenntartja-e Ha a tulajdoni hányad már a jogutód tulajdonában (vagyonkezelésében) van, akkor a járási hivatalnak - ha ez korábban nem történt meg – 15 napos határidő tűzésével nyilatkoztatni kell arról, hogy jogutódként fenntartja-e a kérelmet. mezőgazdászi helyszínelés a jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére történő adatszolgáltatás időpontjáig. A földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítása céljából végzett helyszíni szemle lefolytatása (a továbbiakban: mezőgazdászi helyszínelés), ha szükséges a művelési ág változásának átvezetése, a jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó részére történő adatszolgáltatás időpontjáig. Változások az egységes jogalkalmazás elősegítésére

9 Jogi szolgáltatói feladat sorsolási megállapodáseseténjogi képviselet ellátása Jogi szolgáltatói feladat az egyezség és a teljes körű egyezség, valamint sorsolási megállapodás esetén a jogi képviselet ellátása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. bejegyzésről szóló határozatot teljes körű egyezség, egyezség és sorsolási megállapodás eseténjogi képviselő útjánközli Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozatot és a változási vázrajz másolatát a járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52. § (1) bekezdése szerint közli, kivéve teljes körű egyezség, egyezség és sorsolási megállapodás esetén, amikor az Inytv. 52. § (3) bekezdése szerint (jogi képviselő útján) közli azt.

10 utak kialakításához szükséges terület AK értékével földrészletekAK értékét csökkenteni kell, amelyekterületéből kialakításra kerül. A szántóföldi műveleti út kialakításakor az ingatlanügyi hatóság önálló földrészletként jegyzi be az utat az ingatlan-nyilvántartásba. A földrészletek megközelítésére szolgáló szántóföldi műveleti utak kialakításához szükséges terület AK értékével azoknak a földrészleteknek az AK értékét kártalanítás nélkül arányosan csökkenteni kell, amelyek területéből kialakításra kerül. megjelent kérelmezők egyhangúlag osztásvonatkozójavaslatot tehetnek Az egyezségi tárgyaláson a megjelent kérelmezők egyhangúlag az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó javaslatot tehetnek.

11 (1) bekezdés, illetve a 16. § (1) bekezdés alapján megkötött egyezségről(18) bekezdés szerinti okiratról befogadó nyilatkozatot állít ki eljárásegyezség szabályai szerint folytatható A járási hivatal az (1) bekezdés, illetve a 16. § (1) bekezdés alapján megkötött egyezségről, egy kérelmező esetén a (18) bekezdés szerinti okiratról befogadó nyilatkozatot állít ki, amely azt igazolja, hogy a megosztási eljárás a továbbiakban az egyezség szabályai szerint folytatható. A befogadó nyilatkozatot 8 napon belül a járási hivatal a jogi szolgáltató útján közli az egyezséget benyújtó kérelmezőkkel, valamint elektronikus úton közvetlenül a földmérővel.

12 Átfogó változások egyezségi tárgyalás Első egyezségi tárgyalás megtartásának határideje 30 nap 30 nap áll rendelkezésre megosztáskiindulási helyét és irányát A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat meghozatalának időpontja jegyzőkönyv Az első egyezségi tárgyalásról szóló jegyzőkönyv kézhezvételét követő kézhezvételét követő 15 napon belül.

13 Kérelem visszavonásának Kérelem visszavonásának esete eljárástmeg kell szüntetni Az eljárást a Ket. szerint meg kell szüntetni. visszamaradó ingatlanba kerül a) Tulajdoni hányad a visszamaradó ingatlanba kerül. Megosztásra nemeltéréseket rendezni szükséges b) Megosztásra nem kerül sor, de az eltéréseket rendezni szükséges. vázrajz aláírását Egyezség esetén a változási vázrajz aláírását pótolja a térképvázlaton, területkimutatáson pótolja a térképvázlaton, illetve a területkimutatáson szereplő aláírás.

14 II. Fejezet A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadására irányuló eljárás változási vázrajz alapján földkiadási határozat A záradékolt változási vázrajz alapján nem kerül sor az ingatlan- nyilvántartási bejegyzésre. A vázrajzot, sorsolási jegyzőkönyvet vagy egyezségi okiratot meg kell küldeni a földművelésügyi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak a földkiadási határozat meghozatala érdekében. Útszélesség Út szélességi paraméterei 6 méter a) szántóföld megközelítéséhez 6 méter 4 méter b) egyéb művelési ágú földrészlet megközelítéséhez 4 méter településrendezési eszközzel összhangban c) belterületen a településrendezési eszközzel összhangban

15 kormányhivatalt megillető költségtérítés Szabályozásra került a kormányhivatalt megillető költségtérítés Kiinduló földrészletenként a) Sorsolás esetén: 72 000 Ft b) Egyezség esetén: 65 000 Ft költségelőleg átadására Az eljárás megkezdésekor lehetőség költségelőleg átadására Forrás függvényében földrészletenként legfeljebb 35 000 Ft.

16 Változások a járási hivatal feladataiban Megosztás megkezdéséről szóló értesítés Valamennyi tulajdonost postai úton Valamennyi tulajdonost postai úton kell értesíteni. Adatszolgáltatás, keretmérés keretmérésre vonatkozóan javaslatokat adhat A keretmérésre vonatkozóan javaslatokat adhat, segítve ezzel a terepi munkát.

17 egyezőségét követően Földrészlet természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapotának egyezőségét követően értesíteni kell haladéktalanul, elektronikus úton értesíteni kell a jogi szolgáltatót és a földmérőt. rendelkezni kell Megosztás kiindulási helyéről és irányáról szóló határozatban rendelkezni kell út szélességének kialakításával az út szélességének kialakításával kapcsolatban.

18 Befogadó nyilatkozat kiállítása és közlése: 8 napon belül 8 napon belül a jogi szolgáltató útján a kérelmezőkkel, elektronikus úton a földmérővel is és elektronikus úton a földmérővel is. jogerőre emelkedéséről Megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedéséről értesíteni kell haladéktalanul, elektronikus úton értesíteni kell a földmérőt is. a jogi szolgáltatót és a földmérőt is.

19 Változások a földmérői feladatokban Egyeztetés Egyeztetés a közlekedési hatósággal új útközútra közvetlenül csatlakozik Kizárólag akkor, ha az új út kialakítása országos vagy helyi közútra közvetlenül csatlakozik. Adatszolgáltatásjogi szolgáltató részére Adatszolgáltatás az egyezségi meghívó kiküldését megelőzően a jogi szolgáltató részére közösterületekről a közös tulajdonban maradó területekről, úthelyéről és aranykoronavonzatáról új út tervezett helyéről és aranykorona leadási vonzatáról.

20 Művelési ág változás Művelési ág változás átvezetéséhez szükséges munkarészeket is el kell készíteni, abban az esetben is el kell készíteni, ha az összes kérelmező visszavonja a kérelmét. Térképvázlat, területkimutatás helyrajzi számokat fel tüntetni A helyrajzi számokat is fel kell tüntetni. egyezségi tárgyaláson is az egyezségnek megfelelően. Az egyezségi tárgyaláson is el kell készíteni, az egyezségnek megfelelően.

21 Változások a jogi szolgáltatói feladatokban Nyilatkozatok További európai uniós nyilatkozatok beszerzése. meghívót Egyezségi meghívót legalább 15 nappal a tárgyalás napját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell küldeni. jegyzőkönyvet Egyezségi tárgyalásról szóló jegyzőkönyvet minden esetben minden esetben 8 napon belül járási hivatalnak meg kell küldeni a járási hivatalnak

22 visszavont kérelmekről A visszavont kérelmekről elektronikus úton elektronikus úton tájékoztatja a járási hivatalt földmérőt is és a földmérőt is. Okirat szerkesztése Egy kérelmező esetén Egy kérelmező esetén a kérelem alapján okiratot készíteni. kell okiratot készíteni.

23 Változások alkalmazásának szabályai 2016. január 6. A kihirdetést követő 8. napon lépett hatályba (2016. január 6.). 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról hatálybalépését követően 15. § (1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre b) megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. hatálya alatt (2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre b) megkezdett eljárási cselekményekre hatályvesztését követően is alkalmazni kell. a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.


Letölteni ppt "A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi változásai a 478/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések