Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gazdálkodási Napló (2.modul) Várszegi Gábor Dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gazdálkodási Napló (2.modul) Várszegi Gábor Dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gazdálkodási Napló (2.modul) Várszegi Gábor Dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési és –környezetgazdálkodási Főosztály

2 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 1994. évi LV. törvény a termőföldről 68. § (1) A földhasználó tartozik megőrizni minden, a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját, továbbá köteles külön jogszabály szerint táblatörzskönyvet vezetni. (2) A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységét és eseményt a talajvédelmi hatóság részére be kell jelenteni.

3 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 12/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet a táblatörzskönyv vezetéséről Az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 124. §-ának (1) bekezdése alapján — a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem. 1. § (1) A legalább 50 hektár termőföldet használó jogi és természetes személyek táblatörzskönyvet kötelesek vezetni. (2) A táblatörzskönyv a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep és nádas művelési ágba tartozó táblákra, valamint a halastavakra vonatkozó események nyilvántartására szolgál. 2. § A táblatörzskönyvbe a táblára vonatkozó területi és művelési ág adatokat a tulajdoni lapmásolatról kell bejegyezni. Az egyéb adat bejegyzése érdekében készülő csatlakozó bizonylatokat az agrokémiai, talajtani, éghajlati és előrejelzési adatokkal együtt a megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások díjmentesen bocsátják a földet használó természetes és jogi személy rendelkezésére. 3. § A táblatörzskönyvnek az egyes táblákra vonatkozó adatait a termés betakarítását követő 15 napon belül, az egész táblatörzskönyvet pedig a gazdasági év végén le kell zárni. 4. § A táblatörzskönyv adatait, azok feldolgozását, kezelését a Földművelésügyi Minisztérium adatszolgáltatási és beszámolórendszeréről szóló külön jogszabály írja elő. 5. § A táblatörzskönyv vezetésével kapcsolatos feladatok rendszeres ellátásáért a földet használó jogi személy vezetője, illetőleg természetes személy a felelős. 6. § (1) A gyepterületeken belül — a termőképesség alapján — termőképes és talajvédő gyepet kell megkülönböztetni. (2) A gyepterület típusát a terméshozam alapján kell megállapítani. 7. § Az erdőgazdasági üzemtervek készítésére és az erdőben végzett munkák folyamatos nyilvántartására az erdőgazdasági üzemtervekről szóló rendelet előírásai irányadók. 8. § A táblatörzskönyv vezetését a megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások ellenőrzik. 9. § A táblatörzskönyv vezetésének részletes szabályait az,,Útmutató'' tartalmazza. 10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az üzemi földnyilvántartásról szóló 12/1980. (V. 14.) MÉM rendelet hatályát veszti.

4 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 82/2001. (X. 20.) FVM rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről Az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. § Az e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mellékletben felsorolt jogszabályok hatályukat vesztik. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 82/2001. (X. 20.) FVM rendelethez 12/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet A táblatörzskönyv vezetéséről

5 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

6 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

7 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

8 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár- környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet előírásai  „10. §  (2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén be kell tartania a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait.”

9 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet előírásai  „7. §  (1) A rendelet alapján támogatást az a földhasználó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a támogatás igénylése esetén:  f) a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait a gazdasága teljes területén betartja;”

10 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

11 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

12 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

13 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

14 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

15 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

16 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

17 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

18 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

19 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

20 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

21 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

22 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

23 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

24 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

25 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006

26 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 További gyakorlati információk a GN kitöltésével kapcsolatban  A gazdálkodónak gondoskodnia kell a gazdálkodási napló folyamatos vezetéséről, figyelemmel az egyes gazdálkodási évek elkülöníthetőségére - 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. § m) pontja szerint „gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak” -, valamint az évenkénti adatszolgáltatás rendjére, időpontjára (4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (6) pontja szerint).

27 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006  A 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (6) pontja szerinti gazdálkodási napló másolati példányára vonatkozóan:  - a gazdálkodási napló valamennyi oldalát ellátja a gazdálkodó az aláírásával, vagy  - az összefűzött gazdálkodási napló címoldalát „Az eredeti gazdálkodási naplóval megegyező másolati példány.” nyilatkozattal látja el, majd azt a gazdálkodó aláírásával látja el.

28 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006  Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gazdálkodási Napló (2.modul) Várszegi Gábor Dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések