Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről."— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2 Felnőttképzés: - iskolarendszeren kívül zajlik - az állam támogatja - az állam szabályozza Szabályozási szempontból az állam négy szabályozási kört alkotott: - OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések, - támogatott egyéb szakmai képzések, - államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő és támogatott nyelvi képzések, - egyéb támogatott általános képzések.

3 A rendelkezés alapvető irányvonala 1. § (1) E törvény hatálya kiterjed c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre. 3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. AKKREDITÁCÓ ENGEDÉLYEZTETÉS

4 Első lépések (2) Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság az engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemről hatvan napon belül dönt, míg a bejelentés alapján az engedélyt a bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti. Az engedély kiegészítésének bejelentés alapján történő eseteit az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.

5 Adatok ENGEDÉLY BENYÚJTÁSA A kérelemnek tartalmaznia kell a kormányrendelet 4. §-ában részletezett adatokat, többek között: -a kérelmező, felelős szakai vezető adatait, -a képzés pontos megnevezését, azonosítóval, -a gyakorlati képzésre vonatkozó adatokat. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164768.251715)http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164768.251715 NÉV, SZÉKHELY, SZÜLETÉSI ADATOK, ELÉRHETŐSÉG, TELEPHELY ADATAI…

6 Díjak ENGEDÉLY BENYÚJTÁSA 3. § (4) A (2) bekezdésben foglalt kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. 103.000 + 68.000 Ft

7 Az engedélyezés folyamata A hatóság a… 4. § (2) … szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki... A szakértői bizottság igénybevétele (a kamara felnőttképzési szakértői nyilvántartásából) nem szükséges olyan köznevelési intézményeknél, amely OM-azonosítóval rendelkezik és a képzés szerepel az alapító okiratban.

8

9

10

11

12

13

14

15 Helyszíni szemle, vizsgálat A szakértői bizottság helyszíni szemlét tart helyszínenként a kérelmezőnél és vizsgálja: - képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, - követelményeknek való megfelelést, - kérelem és mellékletei valóságtartalmát. Döntés: 60 napon belül. A szakértő általi engedélyezés folyamata: program → szakértő minősítő véleményezése → → engedélyeztetés (két szakértő vizsgálata után) → → elektronikus nyilvántartásba vétel.

16 Az engedély megtagadása 1. § (6) … meghatározott jogalanyok közül (…) nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy volt képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság (...) teljesen visszavonta. (7) … meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy volt vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a hatóság (...) teljesen visszavonta. (8) … a hatóság teljesen visszavonja az engedélyét annak a felnőttképzést folytató intézménynek, amelynek esetében az alapító vagy fenntartó képviselőjének személye az eltiltással érintett időszak alatt változatlan.

17 Az engedélyezés hatálya Az engedély határozatlan időre szól, de az NMH a felnőttképzést folytató intézmény engedélyének alapjául szolgáló és a felnőttképzést folytató intézmény működésére előírt követelmények teljesítését az engedély megszerzésétől kezdődően, annak teljes hatálya alatt vizsgálhatja. (Korm.rend. tervezet 25. ) 5. § (1) A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről. Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása (4) Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi.

18 Néhány számadat... SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 2012 - 16,5% 2013 - 16,5% > 44 fő VAGYONI BIZTOSÍTÉK A nettó árbev. 2%-a (minimum 1.000.000 Ft)

19 Konkrét intézmény példája Van-e akkreditált képzésük? VAN Meddig érvényes az akkreditációjuk? 2016 (2014-2015) Van-e államilag támogatott képzésük? NINCS Van-e OM-azonosítójuk? Ha nincs, akkor tervezik-e az engedély megszerzését? NEM

20 Források: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről. 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet NGM miniszteri rendelet tervezete

21 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések