Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek és a IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtási folyamata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek és a IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtási folyamata."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek és a IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtási folyamata

2 E J Á R Á S Önálló jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS munkaszervezetet állít fel a tervezési területéről beérkezett kérelmek feldolgozása érdekében; Munkaszervezet egyik feladata a kérelmek összeállításának segítés; A kérelem benyújtásának határideje november 30.

3 –Ügyfél maghatalmazást ad a LEADER HACS munkaszervezetének meghatározott tagja részére, hogy kérelmét feltöltse az ügyfélkapus rendszerbe; –A meghatalmazást a kérelembenyújtást megelőzően legalább tizenöt nappal kell benyújtani a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségre –Feltöltés után a munkaszervet meghatalmazott tagja a kérelmet 2 példányban kinyomtatja, az ügyféllel együtt aláírja; –A kérelem mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi az MVH kirendeltségére; –A LEADER HACS a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő legkésőbb 20. napig megküldi a pontozási jegyzőkönyvet az MVH részére. Kérelem benyújtása ügyfélkapun keresztül „A.”

4 Kérelem benyújtása ügyfélkapun keresztül „B.” –Ügyfél feltölti kérelmét az ügyfélkapus rendszerbe; –Feltöltés után a kérelmet 1 példányban kinyomtatja, aláírásával ellátja és eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezetéhez; –Az ügyfél meghatalmazást ad a LEADER HACS munkaszervezet meghatározott tagjának, hogy a kérelme vonatkozásában a pontozási jegyzőkönyvet kiállítsa; –A LEADER HACS a kérelem átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki; –A kérelem mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi az MVH kirendeltségére; –A LEADER HACS a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő legkésőbb 20. napig megküldi a pontozási jegyzőkönyvet az MVH részére

5 –Ügyfél kitölti a kérelem formanyomtatványait; –A kérelem 1 példányát eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezetéhez; –Az ügyfél meghatalmazást ad a LEADER HACS munkaszervezet meghatározott tagjának, hogy a kérelme vonatkozásában a pontozási jegyzőkönyvet kiállítsa; –A LEADER HACS a kérelem átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki; –A kérelmet és a mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi az MVH kirendeltségére; –A LEADER HACS a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő legkésőbb 20. napig megküldi a pontozási jegyzőkönyvet az MVH részére. Kérelem benyújtása postai úton

6 Az ügyfél meghatalmazása alapján a LEADER HACS munkatársa(i) előkészíti(k) a kérelmeket az értékelésre; A LEADER HACS felállított döntéshozó testülete a munkaszervezet előterjesztése alapján megállapítja a kérelmek pontszámát; A LEADER HACS a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő legkésőbb 20. napig köteles megküldeni a pontozási jegyzőkönyvet az MVH részére. A LEADER HACS a kérelmek pontozása alapján előzetes támogatási rangsort köteles felállítani és azt a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő legkésőbb 20. napig a megküldeni az IH részére; A LEADER HACS jogcímenként minimum pontszámot javasolhat, annak megállapítását kérheti az IH-tól. PONTOZÁSI JEGYZŐKÖNY KIÁLLÍTÁSA

7 KÉRELEM FELDOLGOZÁSA I. MVH teljességi és adminisztratív ellenőrzést végez a benyújtott kérelmeken; Ellenőrzés keretében ellenőrzi a LEADER HACS által adott pontszámokat; Pontszám eltérés esetében a végső pontszám megállapítása az IH-n belül működő Forrásallokációs és Minőségi Projektek kiválasztási Bizottság (a továbbiakban: FAB) feladata;

8 KÉRELEM FELDOLGOZÁSA II. A FAB a végső pontszám meghozatala érdekében egyeztetni jogosult a LEADER HACS-csal, valamint MVH-val is; A FAB által jóváhagyott támogatási rangsor alapján a támogató vagy elutasító határozatok meghozatala az MVH feladata; 2004. évi CXL törvény rendelkezései alapján a hatósági feladatellátásra nem jogosult LEADER HACS-ok nem hozhatnak határozatot egy közigazgatási eljárás keretében.

9 I. Összeférhetetlenség I. Ha a LEADER HACS munkaszervezetének alkalmazottjaként vagy a LEADER HACS döntéshozó testületének tagjaként valamely ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítés megkezdése előtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés- előkészítő tevékenység megkezdése után következik be biztosítani kell, hogy a döntés-előkészítésben kizárással érintett személy ne vegyen részt

10 II. Összeférhetetlenség II. Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK vezetőjének helyettesével összefüggésben – ezen jogviszonyára tekintettel – a Knyt. 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a teljes döntés-előkészítést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el. Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet a pályázó, a támogatási eljárás teljes döntés-előkészítését az MVH látja el

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.fvm.hu www.umvp.eu


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek és a IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtási folyamata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések