Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változó közoktatás,változó szakképzés átalakuló tanári szerepek. Tani – Tani konferencia 2008.február 01 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változó közoktatás,változó szakképzés átalakuló tanári szerepek. Tani – Tani konferencia 2008.február 01 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző."— Előadás másolata:

1 Változó közoktatás,változó szakképzés átalakuló tanári szerepek. Tani – Tani konferencia 2008.február 01 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet

2 1. A pedagógus szerep átértékelődése napjainkban (1) 1. A pedagógus szerep átértékelődése napjainkban (1) A korszerűsítés jelent-e változást? A pedagógus: - a megszokott utat nem szívesen hagyja el, - megpróbál alkalmazkodni a változásokhoz, - megpróbál alkalmazkodni a változásokhoz, - a sok változás megzavarja, - a sok változás megzavarja, - a legújabb elképzeléseket bizalmatlanul fogadja, - a legújabb elképzeléseket bizalmatlanul fogadja, - elzárkózik a fejlesztéstől még akkor is ha az új törekvések esetleg szimpatikusak a számára. - elzárkózik a fejlesztéstől még akkor is ha az új törekvések esetleg szimpatikusak a számára.

3 2. A pedagógus szerep átértékelődése napjainkban (2) Az átértékelődés oka: Az átértékelődés oka: A módosítások, a változások gyakran úgy kerülnek be az iskolai gyakorlatba, hogy előzetes kipróbálásuk nem történik meg. A módosítások általában külhoni adaptációk eredményeként kerülnek itthoni felhasználásra. A módosítások általában külhoni adaptációk eredményeként kerülnek itthoni felhasználásra.

4 3. A pedagógus, az osztályfőnök szerepe Az pedagógus : - a tanulók életét szervezi osztálykeretben, - a kifejezés egy hierarchikus viszonyt jelez igen sok nyelvben, - alá-fölé rendeltségi viszony áll fenn. „főnöke valakinek”

5 4. A pedagógus helye a hierarchikus rendszerben. 4. A pedagógus helye a hierarchikus rendszerben. A teljes iskolai közösség A pedagógus Család és a kortárscsoport kortárscsoport Az adott osztályközösség

6 5. A hierarchikus viszonyrendszer feloldása kezelje „partnerként” tanítványait, kezelje „partnerként” tanítványait, gyökeres szemléletváltásra van szükség, gyökeres szemléletváltásra van szükség, a bipoláris folyamatban nincs helye a közreműködök „merev” megkülönböztetésének. a bipoláris folyamatban nincs helye a közreműködök „merev” megkülönböztetésének. Pedagógusi kompetenciák megléte Pedagógusi kompetenciák megléte Csak „partneri” együttműködéssel, megfelelő kompetenciák birtokában lehet nagy célokat megvalósítani. Csak „partneri” együttműködéssel, megfelelő kompetenciák birtokában lehet nagy célokat megvalósítani.

7 6. Növekszik a nevelés hatékonysága iránti igény 6. Növekszik a nevelés hatékonysága iránti igény A nevelés fogalma.Ped. Progr.Értékközvetítés A nevelés fogalma.Ped. Progr.Értékközvetítés A nevelési környezet: A nevelési környezet: jól érzi magát kibontakoztathatja képességeit vidám egészséges fiatal legyen A fejlesztés prioritásai: A fejlesztés prioritásai: személyiség megismerés, fejlesztése alkalmazható tudás tartalomba ágyazott képességfejlesztés tevékenységközpontú gyakorlat differenciált fejlesztés

8 7. A hatékonyság feltétele A különféle tantárgyakat tanító kollégák összefogása szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az a tudásmennyiség, amely abban az életkorban és abban az osztályban alkalmazható. A különféle tantárgyakat tanító kollégák összefogása szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az a tudásmennyiség, amely abban az életkorban és abban az osztályban alkalmazható. A pedagógusok között megkülönböztetett szerep az osztályfőnöké aki így válik az egy osztályban tanító pedagógusok közösségének vesztőjévé. A pedagógusok között megkülönböztetett szerep az osztályfőnöké aki így válik az egy osztályban tanító pedagógusok közösségének vesztőjévé. Az osztályfőnök feladata az egységes nevelési eljárások összehangolása az osztályban.

9 8. Új jelenségek az iskola világában(1) 8. Új jelenségek az iskola világában(1) A nevelésben a legnagyobb hatása a kortárscsoportnak van. A nevelésben a legnagyobb hatása a kortárscsoportnak van. Folyamatosan csökken az iskola szerepe az ismeretek megszerzésében Folyamatosan csökken az iskola szerepe az ismeretek megszerzésében Átalakulóban az értékrend Az iskola értékközvetítő Átalakulóban az értékrend Az iskola értékközvetítő Változó szerepekMindenki gazdag akar lenni Változó szerepekMindenki gazdag akar lenni Változó tanári szerepek Patrónusi szerep Változó tanári szerepek Patrónusi szerep A tanári hatékonyság Eltolódtak a tanári feladatok az oktatás irányába A tanári hatékonyság Eltolódtak a tanári feladatok az oktatás irányába Feladat: - az oktatás - nevelés egységének biztosítása, - alapos felkészülés az órákra, a színvonalas óravezetésre, - alapos felkészülés az órákra, a színvonalas óravezetésre, - a pedagógus folyamatosan művelje önmagát. Mi a jó módszer? Amely hatékony!

10 Új jelenségek az iskola világában(2) Új jelenségek az iskola világában(2) A tanítás tanulás folyamatának megváltoztatása felfedezéses tanítás A tanítás tanulás folyamatának megváltoztatása felfedezéses tanítás Hozzáadott pedagógiai érték hogyan mérhető? Hozzáadott pedagógiai érték hogyan mérhető? Képességfejlesztés differenciált képességfejlesztés Képességfejlesztés differenciált képességfejlesztés Teljesítményképes tudás kompetencia alapú oktatás Teljesítményképes tudás kompetencia alapú oktatás Munkamegosztás az oktatásban mindent nem csinálhatok „én” Munkamegosztás az oktatásban mindent nem csinálhatok „én” Az osztályfőnök, a tanár szerepváltás patrónus Az osztályfőnök, a tanár szerepváltás patrónus Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója. Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója. Egyetlen lényeges kompetenciája van,hogy törődjön a fiatal testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályban folyó Egyetlen lényeges kompetenciája van,hogy törődjön a fiatal testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályban folyó nevelő - oktató folyamat harmonikus legyen. nevelő - oktató folyamat harmonikus legyen.

11 9. Új szerepek, új feladatok.(1) 9. Új szerepek, új feladatok.(1) Új szerep: Új szerep: - pedagógiai pszichológiai ismeretek folyamatos megújítása, a szakmai ismeretek naprakészsége, - a tanítványai személyiségének komplex ismerete és fejlesztése, - „emberként” viselkedjen, - jó tanár diák kapcsolat, ( nem kell játszani az erős kezű tanárt) - a kapcsolatot a nyíltság, az őszinteség és az átláthatóság jellemezze, - törődéssel forduljon tanítványai és kollégái felé - hagyja a másikat fejlődni.

12 Új szerepek új feladatok (2) Új szerepek új feladatok (2) Új fegyelmezési stratégiák: Új fegyelmezési stratégiák: - problémamegoldás - konfliktus-felismerés,konfliktuskezelés - együttműködés - közreműködés - közös döntéshozatal - megbeszélés - megegyezés „szerződéses viszony” - befolyásolás befolyásolhatóság - konfrontálás

13 10. A pedagógiai hatásrendszer. Hogyan lehetne a tanár diák kapcsolatot javítani, a nevelés és az ismeretek elsajátításának hatékonyságát növelni ott ahová sok esetben a tanulás iránt motiválatlan fiatalok járnak? Hogyan lehetne a tanár diák kapcsolatot javítani, a nevelés és az ismeretek elsajátításának hatékonyságát növelni ott ahová sok esetben a tanulás iránt motiválatlan fiatalok járnak? - motiválással: - őszinte légkör - vélemény nyilvánítás szabadsága - vélemény nyilvánítás szabadsága - megszólalás megszólíthatóság - megszólalás megszólíthatóság - párbeszéd - párbeszéd - ne ítélkezzünk azonnal - ne ítélkezzünk azonnal - legyünk képesek saját hibáinkon felülemelkedni - legyünk képesek saját hibáinkon felülemelkedni

14 - kompetencia és képességfejlesztéssel (a kor kihívásainak való megfelelés) csoportszervezés, csoportépítés, állampolgári lét, ismerjék hogy tanulmányaik mibe kerül, élethosszig tartó tanulás megalapozása. - tehetség felismerésével és fejlesztésével eredetiség, elmélyült gondolkodás, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. - felzárkóztatással differenciálás

15 11. A pedagógus sikerességét befolyásoló tényezők Értékvesztés értékválság Értékvesztés értékválság Hangnem tegezés? magázás? Hangnem tegezés? magázás? Közös felelősség nevelői együttműködés Közös felelősség nevelői együttműködés Személyi alkalmasságkompetenciák Személyi alkalmasságkompetenciák A tanítványok ismereteszemélyiség megismerés A tanítványok ismereteszemélyiség megismerés Konfliktusok felismerése és kezelése Konfliktusok felismerése és kezelése Felelősség megosztás: panaszok kezelése Felelősség megosztás: panaszok kezelése azonnali intézkedés közvetítői szerep megszólíthatóság Járulékos feladatok ellátásamindenféle Járulékos feladatok ellátásamindenféle Az egységes értékelés rendszerének kialakítása Az egységes értékelés rendszerének kialakításaadminisztrációítélkezésleckéztetéskiszámíthatatlanság elismeréselmarasztalás Minőségi követelményekpedagógus teljesítményértékelés? Minőségi követelményekpedagógus teljesítményértékelés? Motivációs készség a közösség motiválása Motivációs készség a közösség motiválása

16 12. Tanári szerepviselkedés sajátosságai a hivatás a hivatás az egyén azonosuló álláspontja olyan meghatározott emberi tulajdonságokkal melyeket a társadalom egy szakma képviselőjétől mint alkalmassági kritériumot elvár A pedagógus nap mint nap a tanítványai és a közvélemény előtt ad számot emberi értékeiről

17 Az eskü Az eskü Önmagunk előtt tett vizsga Önmagunk előtt tett vizsga Azonosságvállalás azokkal az emberi értékekkel amelyeket a társadalom alkalmassági kritériumként előír az adott hívatás képviselőjével szemben. Azonosságvállalás azokkal az emberi értékekkel amelyeket a társadalom alkalmassági kritériumként előír az adott hívatás képviselőjével szemben. Feltétel: - hasonló erkölcsi nézetek, - hasonló jellembeli beállítottságok, - hasonló jellembeli beállítottságok, - hitelesség. - hitelesség. Feladat: - személyes példaadás, - az emberi értékek a személyiség részévé alakítása, - az emberi értékek a személyiség részévé alakítása, - a követelménytámasztás elvének érvényesítése. - a követelménytámasztás elvének érvényesítése.

18 Elhatározás a változásra Elhatározás a változásra Önmagunkkal szembeni tudatos felelősségvállalás. Önmagunkkal szembeni tudatos felelősségvállalás. Személyiségünk szükséges alakításának beismerése. Személyiségünk szükséges alakításának beismerése. Kommunikációs képességeink fejlesztése. Kommunikációs képességeink fejlesztése. Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteink folyamatos bővítése szükségességének felismerése. Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteink folyamatos bővítése szükségességének felismerése.

19 A példa; példakép; eszmény; eszménykép Megvalósitja a tanári munka legfőbb funkcióját az értékközvetítést Megvalósitja a tanári munka legfőbb funkcióját az értékközvetítést A sikeresség feltétele: - a kor követelményeihez igazított szakmai és pedagógiai felkészültség A sikeresség feltétele: - a kor követelményeihez igazított szakmai és pedagógiai felkészültség - a szakmai követelményeket átadni, közvetíteni képes emberi személyiség - a szakmai követelményeket átadni, közvetíteni képes emberi személyiség - helyes önismeret - helyes önismeret A pedagógia értékközvetítő funkciója a tanáron keresztül valósul meg. A tanár egyben értékátadó, értékhordozó, értékközvetítő.

20 Értékek közvetítése Értékek közvetítése Érték: - ami a társadalmi normáknak megfelel, az - egyén és a társadalom előbbre jutását elősegíti Érték: - ami a társadalmi normáknak megfelel, az - egyén és a társadalom előbbre jutását elősegíti Feladat: - megismerni, elfogadni és közvetíteni a kívánt és a társadalom által preferált értékeket, Feladat: - megismerni, elfogadni és közvetíteni a kívánt és a társadalom által preferált értékeket, - közvetíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket. - közvetíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket. Az értékátadó funkcióban érvényesüljön a tartalom és a forma egysége. (tartalom: ismeretátadás, személyiségfejlesztés…. (tartalom: ismeretátadás, személyiségfejlesztés…. forma: modellszerep) forma: modellszerep)

21 Kommunikáció Kommunikáció A pedagógus szubjektuma, magatartása, viselkedése, Én- jének működése az interakció során jelenik meg. A pedagógus szubjektuma, magatartása, viselkedése, Én- jének működése az interakció során jelenik meg. Elégtelensége okán konfliktusok keletkezhetnek. Elégtelensége okán konfliktusok keletkezhetnek. A kommunikáció információcserét jelent jelek, jelrendszerek segítségével.

22 13. Alapkövetelmények a pedagógussal szemben. KépességekSzemélyiségbeli tulajdonságok -kommunikációs-szakmai tudás -empátiás-pedagógiai ismeretek -tolerancia-pszichológiai ismeretek -akarat és érzelem-meggyőződés kinyilvánítása -meggyőzés-fogékonyság a szeretet megnyilvánulásaira megnyilvánulásaira A TANÁR

23 Kölcsönzött dia Kertesi Gábortól MTA 2008. január 25

24 15. A hatékony munkavégzést szolgáló alapkompetenciák. 15. A hatékony munkavégzést szolgáló alapkompetenciák. Alkalmazkodóképesség és készség. Alkalmazkodóképesség és készség. Döntési képesség. Döntési képesség. Együttműködés. Együttműködés. Empátia. Empátia. Felelősségvállalás. Felelősségvállalás. Kommunikációs készség. Kommunikációs készség. Minőségre törekvés. Minőségre törekvés. Önállóság. Önállóság. Önbizalom. Önbizalom.

25 Önkontroll. Önkontroll. Önfejlesztés/tanulási készség. Önfejlesztés/tanulási készség. Problémamegoldó képesség. Problémamegoldó képesség. Szabálytudat-szabálytartás. Szabálytudat-szabálytartás. Teljesítményorientáció. Teljesítményorientáció. Vezető- irányító munkaköröknél az alapkompetenciákon kívül: Csapatmunka. Csapatmunka. Előrelátás. Előrelátás. Elvárások támasztása. Elvárások támasztása. Irányítás. Irányítás.

26 Jövőorientáltság. Jövőorientáltság. Mások megismerése. Mások megismerése. Motiválás. Motiválás. A felsorolt kompetenciák biztos hogy szükségesek a hatékony munkavégzéshez, de hogy ezek a kompetenciák mekkora súllyal befolyásolják a munkavégzés hatékonyságát az egyes munkakörökben azt egy, a munkakörökre elkészített kompetencia térképben kell hogy testet öltsön.

27 Kompetencia súly; kompetencia szint; kompetencia térkép. Forrás: Szelestey Judit „Kompetenciarendszer-kompetenciatérkép” Kompetencia súly; kompetencia szint; kompetencia térkép. Forrás: Szelestey Judit „Kompetenciarendszer-kompetenciatérkép” súly min.szint súly min.szint Alkalmazkodóképesség 5 4 Alkalmazkodóképesség 5 4 Döntési képesség 5 3 Döntési képesség 5 3 Együttműködés 5 1 Együttműködés 5 1 Empátia 4 1 Empátia 4 1 Felelősségvállalás 7 4 Felelősségvállalás 7 4 Kommunikáció 6 3 Kommunikáció 6 3 Minőségre törekvés 7 3 Minőségre törekvés 7 3 Önállóság 5 2 Önállóság 5 2 Önbizalom 7 3 Önbizalom 7 3 Önfejlesztés 6 2 Önfejlesztés 6 2 Önkontrol 6 2 Önkontrol 6 2 Problémamegoldó képesség 7 5 Problémamegoldó képesség 7 5 Szabálytudat 6 2 Szabálytudat 6 2 Teljesítményorientáció 6 1 Teljesítményorientáció 6 1

28 Köszönöm a Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet IRM Miskolci Rendészeti Szakközépiskola fsarka@t-online.hu


Letölteni ppt "Változó közoktatás,változó szakképzés átalakuló tanári szerepek. Tani – Tani konferencia 2008.február 01 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések