Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi Megújulás OP és a Társadalmi Infrastruktúra OP Budapest, 2007. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi Megújulás OP és a Társadalmi Infrastruktúra OP Budapest, 2007. április."— Előadás másolata:

1 A Társadalmi Megújulás OP és a Társadalmi Infrastruktúra OP Budapest, 2007. április

2 ÚMFT Prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

3 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

4 A TAMOP struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél

5 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése16,07 %150 Az alkalmazkodóképesség javítása19,71 %184 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek19,71 %184 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 11,25 %105 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése17,6 %164 Közép-Magyarország Régió12,21 %114 Technikai segítségnyújtás (KMR)0,46 %4,3 Technikai segítségnyújtás3 %28 Összesen100%933,3

6 A TAMOP főbb programjai a foglalkoztathatóság területén A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások –Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése –A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások –Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok –Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése) –Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása –Mobilitási támogatás –Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

7 A TAMOP főbb programjai a alkalmazkodóképesség területén A képzéshez való hozzáférés segítése A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése –Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok –Munkahelyi képzések támogatása –Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése –A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése (regionális képzési hálózatok, TISZK-ek, képzőktől független vizsgarendszer) –A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya- tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése –A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése –Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése, vállalatok szervezeti kultúrájának fejlesztése –A társadalmi partnerség szociális párbeszéd erősítése –Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására –Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése

8 A TAMOP főbb programjai az oktatás területén  A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása  A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása  A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban  Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése az iskolarendszerű képzésben  Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése az iskolarendszerű képzésben  A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók tovább- és átképzése, korszerű pedagógiai tartalmak, tananyagok és módszerek fejlesztése és elterjesztése  A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása  A hátrányos helyzetű és roma tanulók esélyeinek javítása, a szegregációja elleni küzdelem, integrált oktatás támogatása  A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítása, integrációjának támogatása  A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére, a közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése  Az interkulturális nevelés fejlesztése

9 A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén  A felsőoktatás minőségi fejlesztése  Nemzeti Kiválóság Program indítása  A képzés és a kutatás-fejlesztése együttműködésének erősítése a felsőoktatásban  Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karriertanácsadás  Validációs rendszerek  Minőségfejlesztés  Komplex tartalom-, és módszerfejlesztés  Képzők képzése  Kurrikulum-fejlesztés  A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása  Korszerű matematikai műszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése  A hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás támogatása  Átfogó hallgatói, oktatói és kutatói tehetséggondozó program  Innovatív kutatói teamek projektjeinek finanszírozása  kutatási potenciál bővítéséhez szükséges felsőoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bővítése

10 A TAMOP főbb programjai a társadalmi befogadás, a kultúra és az egészségügy területén  A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása  Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok  A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerőpiaci integrációjának integrációjuk előmozdítása érdekében  A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése  A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében  Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés  Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása  A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal

11 Fejlesztési keretek az elkövetkező hét évben a felsőoktatás területén A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztésére rendelkezésre áll: 105 milliárd Forint ( a TAMOP mintegy 11,25 %) A következő területeken: A felsőoktatás minőségi fejlesztése Nemzeti Kiválóság Program, A felsőoktatás szereperének erősítése a kutatás-fejlesztés területén

12 Fejlesztési keretek az elkövetkező négy évben a felsőoktatás területén IntézkedésPénzügyi forrás (millió forint) 2007200820092010 A felsőoktatás minőségi fejlesztése 68505500 Nemzeti Kiválóság Program 50006000 A felsőoktatás szereperének erősítése a kutatás- fejlesztés területén 38007200 Összesen1565018700

13 2007-2008-ban induló konstrukciók a TAMOP keretében (felsőoktatás) 1 IKT-alapú szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban 2 Komplex tartalom-, módszer-, és kurrikulum-fejlesztés 3 Képzők képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítése 4 A matematika, műszaki, informatikai és természettudományos hallgatók számának növelése a horizontális szempontok figyelembe vételével. 5 Központi pályakövetési kiemelt program 6 Validációs rendszerek központi program 7 Kiemelt felsőoktatási minőségfejlesztés kiemelt program 8 Adattárház alapú vezetői információs rendszer

14 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

15 A TIOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 22,06 %118,9 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 50,08 %269,9 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 18,46 %99,5 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 5,79 %31,2 Technikai segítségnyújtás 3,59 % 19,4 Összesen 100,00%538,9

16 A TIOP főbb programjai Az oktatási infrastruktúra fejlesztése –Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése –Modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése –Az IKT-val támogatott adminisztrációs és vezetési irányítási rendszerek fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése –Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása –A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra –Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése –A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése –A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában –Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, a kulturális javakhoz való hozzáférés és a közösségfejlesztés szolgálatában –Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében –Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

17 Fejlesztési keretek az elkövetkező hét évben a felsőoktatás területén Az oktatási infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre áll: 118,9 milliárd Forint ( a TIOP mintegy 22,06 %) A következő területeken: Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztései

18 Fejlesztési keretek az elkövetkező négy évben a felsőoktatás területén Intézkedés Pénzügyi forrás (millió forint) 2007200820092010 A Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem infrastruktúrájának fejlesztése 1000015000

19 2007-2008-ban induló konstrukciók a TAMOP keretében (felsőoktatás) Konstrukció megnevezéseKonstrukció indításának időpontja Konstrukció zárásának időpontja A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése 2007. II. negyedév 2009. IV. negyedév Műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések 2007. II. negyedév 2009. IV. negyedév Korszerű intézményi és intézményközi irányítás, információáramlás és menedzsment informatikai hátterének kiépítése 2007. II. negyedév 2009. IV. negyedév

20 A TAMOP, TIOP akciótervek A tárcák elkészítették az első verziókat 2006. novemberre – azóta továbbfejlesztés alatt állnak Első előzetes akcióterveket kormány elfogadta  első pályázati kiírások Végleges akciótervek az OP-k elfogadásától függően 2007. májusára várhatók A konstrukció támogatási formája többféle lehet (normatív pályázat, automatikus pályázat, standard pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program)

21 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Köpeczi Bócz Tamás Igazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354-3864 Fax: 06 1 354 39 11 www.hefop.hu


Letölteni ppt "A Társadalmi Megújulás OP és a Társadalmi Infrastruktúra OP Budapest, 2007. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések