Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakiskolai fejlesztési program Önfejlesztés-intézményfejlesztés terület Jó gyakorlat konferencia 2009. június 3. SZEKCIÓ: „Agressziókezelés, szocializáció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakiskolai fejlesztési program Önfejlesztés-intézményfejlesztés terület Jó gyakorlat konferencia 2009. június 3. SZEKCIÓ: „Agressziókezelés, szocializáció”"— Előadás másolata:

1 Szakiskolai fejlesztési program Önfejlesztés-intézményfejlesztés terület Jó gyakorlat konferencia 2009. június 3. SZEKCIÓ: „Agressziókezelés, szocializáció” Nagy Kálmán Egyeztető eljárás

2 § § = A jog nem bunkósbot!

3 A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai 11/1994. R változása okán a Házirend ismét módosul!!!

4 TörvényekAlkotmány; Ktv.; Kjt;… Rendeletek11/1994. MKM rendelet Intézményi szabályokHázirend, SZMSZ DÖK szabályok, SZM szabályokDÖK, szülői SZMSZ

5 „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Egy új jogi- pedagógiai lehetőség: egyeztető eljárás

6 Jogszabályi háttér 11/1994. MKM rendelet 32. § (1) …biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást (a továbbiakban: egyeztető eljárás). Eljárásrend: HÁZIREND módosítása

7 Pedagógiai eszközök A szankciók első és legfontosabb szintje a pedagógia módszereinek felhasználásával történő fegyelmezés.

8 Fegyelmező intézkedések Fegyelmező intézkedés:Fegyelmező intézkedés: ha a kötelezettségszegés nem súlyos. A szabályokat az intézmény házirendje tartalmazza.

9 Azért sajnos vannak durvább dolgok is… fegyelmi büntetés… Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Ktv. 76. §(1) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani.Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Ktv. 76. §(1) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. KÖTELESSÉGSZEGÉS vétkessúlyos

10 Fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás START EGYEZTETŐ ELJÁRÁS VITATOTT TÉNYÁLLÁS LEZÁRÁS MEGHALLGATÁS MEGOLDÁS FEGYELMI TÁRGYALÁS ELSŐFOKÚ DÖNTÉS IGENNEM IGEN NEM Újabb formai hibaforrás is !!!!

11 Egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

12 Egyeztető eljárás Biztosítani kell, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.Biztosítani kell, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás rendjét a házirendben kell meghatározni.Az egyeztető eljárás rendjét a házirendben kell meghatározni. Diákönkormányzatunk +

13 Egyeztető eljárás Mikor lehet? Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal: a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) ésa sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és a kötelességszegő, (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. a kötelességszegő, (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. Szükséges feltétel: a két fél egyetértése

14 Egyeztető eljárás MENETE 1. A sértett hozzájárulásával a kötelességszegő tájékoztatása a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levél útján. 2.Öt tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő 3.Legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi indul Mediátor is bevonható KI? MIT? MIKOR?

15 Praktikus kérdések Ki lehet a sértett: Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…)Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…) Tanár (személyiségi jogai sérülnek)Tanár (személyiségi jogai sérülnek) Más személy (házirend alapján sértetté vált)Más személy (házirend alapján sértetté vált) Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…)Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…)

16 Praktikus kérdések Ha az intézmény a sértett, nincs értelme!!

17 Kik ülnek az asztalnál? Az eljárásrendet a házirendben kell rögzíteniAz eljárásrendet a házirendben kell rögzíteni Szülői szervezet DÖK tanár sértett vétkes mediátor szakértő szülő

18 Egyeztető eljárás eredménye MEGÁLLAPODÁS Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a felek a megállapodásban kikötik, a megállapodást az osztályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

19 NÉZZÜK FOLYAMATSZERŰEN !!!

20 Sértett értesítése – legyen? „bűnös” értesítése – legyen? I Indul a fegyelmi N N I SZMK DÖK Felek értesítése Egyeztető eljárás Megállapodás? N I Fegyelmi felfüggesztése Megállapodás teljesül? Fegyelmi eljárás megszűntetése I N 15 nap Start 3 hónap

21 És ha mégsem sikerül…

22 A fegyelmi tárgyalás menete A tanuló figyelmeztetése a jogaira.A tanuló figyelmeztetése a jogaira. A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése.A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése. Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás).Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás). Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog.Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog. Diákönkormányzat véleményezési joga.Diákönkormányzat véleményezési joga. Fegyelmi határozat hozatal.Fegyelmi határozat hozatal. A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

23 A fegyelmi határozat meg- hozatalakor követendő elvek Jogszerűség elveJogszerűség elve Személyes felelősség elveSzemélyes felelősség elve Ártatlanság vélelmeÁrtatlanság vélelme Bizonyítottság követelményeBizonyítottság követelménye Személyre szabott büntetés elveSzemélyre szabott büntetés elve Egy vétség egy büntetés elveEgy vétség egy büntetés elve Fokozatosság elveFokozatosság elve

24 Köszönöm a figyelmet!!

25


Letölteni ppt "Szakiskolai fejlesztési program Önfejlesztés-intézményfejlesztés terület Jó gyakorlat konferencia 2009. június 3. SZEKCIÓ: „Agressziókezelés, szocializáció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések