Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A cégeket érintő közbeszerzési szabályok jelentősebb változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Starcsevics Balázs közbeszerzés tanácsadó Első Magyar Önkormányzati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A cégeket érintő közbeszerzési szabályok jelentősebb változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Starcsevics Balázs közbeszerzés tanácsadó Első Magyar Önkormányzati."— Előadás másolata:

1 A cégeket érintő közbeszerzési szabályok jelentősebb változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Starcsevics Balázs közbeszerzés tanácsadó Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.

2 Támogatás mértéke eléri a nettó 25 millió forintot -> közbeszerzés Támogatás mértéke nettó 25 millió alatt van -> csak akkor közbeszerzés, ha: - 1. melléklet szerinti mélyépítés - kórház, sport, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, vagy közigazgatási rendeltetésű épület építése - vagy ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelése Fenti esetekben az intenzitás is vizsgálandó: 0% nincs közbeszerzési kötelezettség 50% beszerzés értéke dönti el - uniós értékhatár alatt nincs közbeszerzés - uniós értékhatár fölött van közbeszerzés 75% van közbeszerzési kötelezettség - uniós értékhatár alatt nemzeti eljárásrend - uniós értékhatár fölött uniós eljárásrend Közbeszerzési kötelezettség támogatott projektek esetén

3 Alvállalkozók kérdésköre  Kbt. 66. § (6) bekezdése szabályozza  Ajánlatkérő a felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:  A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő/részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni  Az ezen részek vonatkozásában igénybe venni kívánt és az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat

4 Alvállalkozók bejelentése, cseréje Kbt. 138. § (3) bek. szabályozza Minden olyan alvállalkozót be kell jelenteni ajánlatkérő felé, amely részt vesz a teljesítésben. Ezt legkésőbb a szerződéskötéskor meg kell tenni Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem nevezte meg ajánlattevő az alvállalkozót, úgy nyilatkozni is kell a kizáró okok vonatkozásában Teljesítés alatt is lehetséges az alvállalkozók cseréje: előzetes bejelentés szükséges és nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában

5 Az alvállalkozók közreműködése 1)Építési beruházás és szolgáltatás: -Ajánlattevő nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben alvállalkozót (Kbt. 138. § (5) bek.) 2) Ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő végezzen el (Kbt. 65. § (10) bek.): - alkalmasságot nem igazolhat más - teljesítés során nem végezheti ezeket alvállalkozó

6 Igazolások, nyilatkozatok - Kbt. 47. § - Dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak (ha jogszabály eltérően nem rendelkezik) - eredeti vagy hiteles másolat: ha követelés érvényesítésére szolgál (pl. garanciavállaló nyilatkozat) - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat („ún. ajánlati nyilatkozat”): eredeti aláírt példány - nem magyar nyelvű iratok – ajánlattevő általi felelős fordítása is elegendő - külföldi ajánlattevő esetén, ha az adott országban nem létezik olyan igazolás, akkor ajánlatkérőnek el kell fogadnia azzal egyenértékű igazolást, dokumentumot is.

7 Mikor nem kérhető igazolás? - bármely EU tagállam ingyenes elektronikus adatbázisába belépve ajánlatkérőnek közvetlen hozzáférése lehet szükséges információkhoz (e-Certis rendszer) - amennyiben nem magyar nyelvű, úgy maximum a fordítás kérhető - magyar e-Certis rendszer

8 Üzleti titok  Kbt. 44. § szabályozza  Új szabályozás célja: üzleti titokkal érintett részek körének korlátozása  Összehangolva a Ptk-val  Érvénytelenségi ok lehet a megsértése  Indoklással kell ellátni  Mi nem lehet üzleti titok? /Kbt. 44. § (2) bek./

9 Iratbetekintés 1.) Ajánlatkérőnél: - eljárási iratba nem lehet -meg kell jelölni: milyen jogsértés kapcsán mely részbe kíván betekinteni -ajánlat/ részvételi jelentkezés teljes körű átnézése nem lehetséges -másolat nem készíthető -2 munkanapon belül, munkaidőben kell biztosítani lehetőséget rá 2.) Döntőbizottságnál: -eljárási iratokba is be lehet tekinteni -másolat készíthető -Jogorvoslati eljárás megindításától számított 15. napig

10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Starcsevics Balázs kozbeszerzes1@emort.hu +36 30 / 9414 - 369 kozbeszerzes1@emort.hu Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.


Letölteni ppt "A cégeket érintő közbeszerzési szabályok jelentősebb változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Starcsevics Balázs közbeszerzés tanácsadó Első Magyar Önkormányzati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések