Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába2 Illés Anikó. A fejlődés pszichológiája Testi Perceptuális Kognitív Személyiség Társas kapcsolatok Erkölcsi Gyerekrajzok...

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába2 Illés Anikó. A fejlődés pszichológiája Testi Perceptuális Kognitív Személyiség Társas kapcsolatok Erkölcsi Gyerekrajzok..."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába2 Illés Anikó

2 A fejlődés pszichológiája Testi Perceptuális Kognitív Személyiség Társas kapcsolatok Erkölcsi Gyerekrajzok...

3 Két központi kérdés öröklődés – környezet folyamatos változás – minőségileg eltérő szakaszok

4 Az öröklődés és a környezet viszonya angol empiristák evolúcióelmélet behavioristák „Adjatok egy tucat egészséges gyermeket, s engedjétek, hogy én alakítsam ki azt a világot, amelyben felnevelem őket, és garantálom, hogy a véletlenszerűen kiválasztott gyerekekből olyan szakembert nevelek, amilyet akarok – orvost, jogászt, művészt, kereskedőt, sőt koldust vagy tolvajt is akár!” (Watson 1930)

5 A kompetens csecsemő

6 Érés Növekedési folyamat Gyakorlástól és tapasztalattól viszonylag független változások Pl.: a lépegető reflex és a járás

7 A fejlődés szakaszai Hétköznapi szóhasználat pl.: kétévesek „dackorszaka” A pszichológiában a szakasz: a viselkedés egy uralkodó téma köré szerveződik minőségileg eltér a korábbi és későbbi szakaszoktól minden gyermek ugyanazon a sorrendben és ugyanazon a szakaszokon megy át

8 Kritikus periódus Pl.: a látás Szenzitív periódus Pl. : a nyelv Információfeldolgozási készségek eltérő fejlődése

9 Az újszülött képességei Látás Hallás Ízlelés és szaglás Tanulás és emlékezés

10 A kognitív fejlődés – Piaget szakaszelmélete A gyermek természetesen érő képességei és a környezettel kialakított kapcsolat A gyermek aktív e folyamatban Kíváncsi tudós

11 Fő fogalmai Séma Asszimiláció Akkomodáció

12 Módszere Informális klinikai módszer: kérdezzük meg!

13 A szakaszok szenzomotoros (születéstől 2 éves korig) műveletek előtti (2-7 évesig) konkrét műveleti (7-11 évesig) formális műveleti (11 évestől)

14 Erkölcsi fejlődés – Piaget, Kohlberg I. szint prekonvencionális 1. szakasz 2. szakasz II. szint konvencionális 3. szakasz 4. szakasz III. szint posztkonvencionális 5. szakasz 6. szakasz

15 Piaget értékelése Tárgyállandóság Konzerváció Erkölcsi ítéletek

16 Piaget alternatívái Információfeldolgozási megközelítés Tudásmegszerzési megközelítés Szociokulturális megközelítések

17 A személyiség és a társas kapcsolatok Temperamentum Korai társas viselkedés Kötődés

18 A kötődés fogalma és mérése Harlow Bowlby Ainsworth

19 Az idegen helyzet és a kötődés típusai Biztosan kötődő Bizonytalanul kötődő: elkerülő Bizonytalanul kötődő: ambivalens

20 Nemi identitás és nemhez igazodás Pszichoanalitikus elmélet Szociális tanuláselmélet Kognitív fejlődési elmélet Nemi séma elmélet

21 A gyermekkor utáni fejlődés Serdülőkor Fiatal felnőttkor Felnőttkor Időskor

22 Erikson: pszichoszociális stádiumok 8 stádium 8 pszichoszociális krízis 8 kedvező kimenetel

23 Érzékelés Látás Hallás Szaglás Ízlelés Tapintás Testérzékelés Pszichofizikai módszerek

24 Az érzékleti modalitások közös jellemzői Abszolút küszöb Különbségi küszöb Weber: ∆I/I = k Fechner: É = k*logI

25 Szenzoros kód transzdukció: kémiai jel lefordítása elektromos jelre receptorok intenzitás minőség

26 Látás fény – elektromágneses sugárzás 400-700 nanométer képalkotó rendszer De, a látás eredménye nem fénykép

27 A szem Forrás: http://www.optimuminfo.hu/hu/szemunk_vilaga/szem_felepites/

28 Receptorsejtek Pálcika Csap Bipoláris sejt Ganglionsejt

29 Színlátás világosság árnyalat telítettség színorsó

30 Young-Helmholtz: háromszín-elmélet

31 Hering: ellenszínelmélet A magasabb szinteken kétféle színérzékeny egység: vörös-zöld, kék-sárga

32 Hallás Forrás: http://mek.oszk.hu

33 Fájdalom fázisos tónusos kapuelmélet

34 Észlelés Érzékelés és észlelés Fentről lefelé, lentről felfelé

35 Séma Neisser

36 Mintafelismerés Téri lokalizáció Perceptuális konstanciák

37 Újra a látásról A látás mint érzékelés A látás mint gondolkodás Reprezentációs látáselmélet Aktív látáselmélet A látás aktív és adaptív folyamat

38 Hermann-rács

39 Alaklélektan Gestalt Wertheimer, Köhler, Koffka

40 Lokalizáció Hol, illetve hogyan rendszerek

41 Figura - háttér

42 A perceptuális organizáció törvényei Közelség Jó folytatás Zártság Hasonlóság

43 Távolságészlelés

44 Monokuláris jelzőmozzanatok lineáris perspektíva relatív nagyság relatív magassági helyzet takarás mozgásparallaxis

45 Binokuláris jelzőmozzanatok két szem → binokuláris parallaxis sztereoszkóp → binokuláris diszparitás

46 Közvetlen észlelés Gibson textúragrádiens

47 Mozgásészlelés Sztroboszkópikus mozgás Indukált mozgás Valódi mozgás relativ mozgás abszolút mozgás Mozgási utóhatás

48 Felismerés Marr A tárgy felismerésének két szakasza Korai szakasz Kérgi vonásdetektorok Vonások észlelése Késői szakasz Egyszerű hálózatok Visszacsatolást alkalmazó hálózatok

49 Felismerés folyamatai Felülről irányuló folyamatok Alulról lefelé irányuló folyamatok Ingerszegényesség érve Geonok

50 Figyelem Szelektív figyelem Korai szelekció Késői szelekció

51 Perceptuális konstanciák Világosság és szín Alak és hely Nagyság

52 Illúziók


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába2 Illés Anikó. A fejlődés pszichológiája Testi Perceptuális Kognitív Személyiség Társas kapcsolatok Erkölcsi Gyerekrajzok..."

Hasonló előadás


Google Hirdetések