Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKTANÁCSADÁS IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKTANÁCSADÁS IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 A SZAKTANÁCSADÁS IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII. 30.) Korm. Rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

3 Jogszabályi változás – A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatal biztosítja A feladatat ellátás érdekében megalakultak a Hivatal területi szervei, a Pedagógiai Oktatási Központok Az egységes szakmai irányítás és koordináció az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály feladata BEVEZETŐ

4 OKTATÁSI HIVATAL PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTOK FELADAT-ELLÁTÁSI / TERÜLETI LEFEDETTSÉGE

5 szaktanácsadás, tantárgygondozás pedagógiai értékelés pedagógiai tájékoztatás tanügy-igazgatási szolgáltatás pedagógusképzés, továbbképzés tanulmányi versenyek tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése területek: PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

6 EMMIOHPSZKFPOK szaktanácsadók, szakértők intézményekintézményfenntartókTársfőosztályok A SZAKTANÁCSADÁS IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA

7 A jogszabályokban meghatározott szakmai szolgáltatások hozzáférésének minőségi, egységes szakmai színvonalon történő biztosítása az ország egész területén. PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS Célja:

8 A CÉL ELÉRÉSÉHEZ VEZETŐ STRATÉGIA

9

10 HELYZETKÉP AZ IGÉNYFELMÉRŐ ALAPJÁN igénylő intézmények száma3821 összes igény 50.460 tantárgygondozó szaktanácsadás22.523 többi szolgáltatási terület27.937

11 HELYZETKÉP A FELADATELLÁTÁS ALAPJÁN

12 A protokoll célja A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes működési rendjének szabályozása. ÚTMUTATÓ – A SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK PROTOKOLLJA A szaktanácsadás áthatja a pedagógiai szakmai szolgáltatás összes területét, ezért a igényfelmérőben leadott intézményi igények ellátásában meghatározó a szerepe. A szaktanácsadás szolgáltatási területre részletes protokoll készült.

13 A SZAKTANÁCSADÁS CÉLJA

14 A SZAKTANÁCSADÁS TERÜLETEI Tantárgygondozó szaktanácsadás Tematikus szaktanácsadás

15 tantárgygondozó szaktanácsadás óvodapedagógusitanítóimatematikamagyar nyelv és irodalomművészetek tematikus szaktanácsadás intézményfejlesztési kiemelt figyelmet igénylő konfliktuskezelésihátrányos helyzetű pedagógiai mérés- értékelési A SZAKTANÁCSADÁS SZAKTERÜLETEI

16 A SZAKTANÁCSADÁS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, AZ IRÁNYÍTÁS SZINTJEI OH-PSZKF POK szaktanácsadók MUNKACSOPORT POK referensek

17 A PSZKF HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI a pedagógiai szakmai szolgáltatások egységes és minőségi megvalósítása érdekében szakmai iránymutatást ad országosan egységes eljárásrendekkel/protokollokkal irányítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat beszámoltatja a szaktanácsadás munkacsoport tagjait a feladatok időarányos végrehajtásáról rendszeresen ellenőrzi a POK beszámolóiban és a szaktanácsadás feladatellátásának nyilvántartó rendszerében rögzített adatokat adatot szolgáltat, országos összegzéseket készít a szaktanácsadás működéséről, tapasztalatairól

18 a központi igényfelmérés adataiból megyei adatokat generál, azokat kezeli, ezekkel kapcsolatban adatot szolgáltat megtervezi az adatok figyelembe vételével a szaktanácsadói kapacitás függvényében a szaktanácsadás pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtását a központi igényfelmérés adatai alapján elvégzi a szükséges egyeztetéseket a szaktanácsadók és az intézmények között ellátja a POK illetékességi területén a szaktanácsadással kapcsolatos szervezési és koordinálási feladatokat POK a rendelkezésre álló szaktanácsadói névjegyzék alapján elkészíti és vezeti a szaktanácsadás feladat-ellátási nyilvántartó rendszerének dokumentumait illetékességi területén irányítja a szaktanácsadók szakmai munkáját A POK HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI

19 A SZAKTANÁCSADÁS MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSE, FELADATAI A munkacsoportot a PSZKF megbízott referense vezeti, a tagokat a helyi POK-ok delegálják. POK-onként legfeljebb 2 fő referens vesz részt a szaktanácsadás munkacsoport munkájában. A munkacsoport szakszerű és hatékony működésének a horizontális tanulás és tudásmegosztás a legfontosabb alappillére. A POK-ok delegált referenseinek feladatai a kitűzött időpontban és helyen felkészülten és aktívan részt vesz a megbeszélésen ha nem tud személyesen jelen lenni, a POK-vezető által kijelölt helyettesítő referenstől tájékozódik vállalt / rögzített feladatait határidőre elvégzi, az előírt/meghatározott szempontoknak megfelelően arról beszámol kapcsolatot tart a csoport tagjaival ismereteit, információit megosztja

20 A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI a szaktanácsadói feladatokat a szaktanácsadás protokollja szerint látja el kapcsolatot tart a POK területi referensével, a látogatás szervezőjével az intézmények vezetőivel és pedagógusaival részt vesz a szaktanácsadók központi értekezletein a POK-okban/a OH-ban felkészül a szaktanácsadói látogatásokra reflexiót, összegzést készít saját szaktanácsadói tevékenységéről közreműködik a szaktanácsadói látogatások tapasztalatainak a fejlesztésekbe történő visszacsatolásában felkérésre szakmai konzultáció szervezése részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében. rendszeres tartalmi és módszertani önképzés az új módszerek megismerése, kipróbálása, továbbadása a szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása, dokumentálása

21 OKTATÁSI HIVATAL Megbízólevél Megbízási szerződés Teljesítésigazolás Útiköltség-elszámolás Szaktanácsadói adatlap – összes látogatásról/feladatról Szaktanácsadás nyilvántartási rendszere (tartalmazza szaktanácsadók és intézmények adatai, intézményi igényeket, szaktanácsadók beosztása) Látogatási adatlap Szakmai anyag Jelenléti ív Szaktanácsadói beszámoló Tájékoztató levél pedagógusnak Tájékoztató levél intézményvezetőknek A pedagógus szakmai tevékenységének a bemutatása A pedagógus szakmai fejlődési terve (pszft) Szaktanácsadói összegző Elégedettségmérő kérdőív pedagógusoknak Elégedettségmérő kérdőív intézményvezetőknek Jegyzőkönyv Intézményfejlesztési terv OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET Pedagógus önértékelő lap (8 pedagógus kompetencia) Vezérfonal a vezetői megbeszéléshez – szempontok nem dokumentum Óralátogatás előtti beszélgetés a pedagógussal - szempontok nem dokumentum Óra-megfigyelési szempontsor (8 pedagógus kompetencia) Óralátogatási adatlap – a szaktanácsadó szabad feljegyzései Záró megbeszélés - szempontok nem dokumentum Szaktanácsadói önértékelő kérdőív A SZAKTANÁCSADÁS DOKUMENTÁCIÓJA A TÁMOP 3.1.5 PROJEKTBEN OFI ÁLTAL FEJLESZTETT DOKUMENTUMOK ADAPTÁLÁSA

22 A dokumentumok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5/12- 2012-0001 Pedagógusképzés támogatása című projektjében készült szakmai anyagok felhasználásával készültek. A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai 2014. Készítették: Kézy Ágnes, Koczor Margit, Simon Mária A tantárgygondozó szaktanácsadás országos működtetésének modellje 3. verzió 2015. Összeállította: Kézy Ágnes témavezető A SZAKTANÁCSADÁS DOKUMENTÁCIÓJA - HÁTTÉRANYAGOK

23 TAPASZTALATOK A szaktanácsadói névjegyzék folyamatos korrekciója (adatok, területek) A szaktanácsadói hiányterületek felmérése A TÁMOP-3.1.5 projekt keretében szerzett mesterpedagógusi feladatok ellátása (szaktanácsadó, tanfelügyelő, minősítő szakértő): vezetők esetében szakértő és szaktanácsadó mesterpedagógusok esetében A szaktanácsadók „önálló” feladatellátása (közvetlenül az intézményeket keresik)

24 FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK a szaktanácsadás nyilvántartási rendszerének kidolgozása, kipróbálása, véglegesítése a tapasztalatok beépítése után a szaktanácsadói lista anomáliáinak megszüntetése, javítása, a regisztráció átgondolása, változtatási javaslatok kidolgozása a szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szaktanácsadók létszámának bővítése egyes szakterületeken és egyes megyékben a teljes lefedettség biztosítása érdekében a szaktanácsadói szolgáltatások minőségének biztosításához a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének a mérése, területi és országos összesítések készítése szaktanácsadói kompetenciák kialakítása, fejlesztése, amelyek konkrét pedagógiai szituációkban, módszertani kérdésekben nyújt segítséget a pedagógusoknak, támogatja önfejlődésüket

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

26 A következő diák igény szerint használhatók

27 További szolgáltatási területek pedagógiai értékelés a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása a pedagógiai mérések eredményei feldolgozásának segítése feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, pedagógiai tájékoztatás a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása, a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése

28 További szolgáltatási területek tanügy-igazgatási szolgáltatás a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében pedagógusképzés, továbbképzés pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése, bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe tanulmányi versenyek szervezése és összehangolása az országosan meghirdetett tantárgyi versenyek koordinálása tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére, fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, a diákjogi tanácsadás megszervezése.

29 További szolgáltatási területek lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatainak feldolgozásán, elemzésén alapuló célirányos támogatások kidolgozása és megvalósítása. a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása, pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása.

30


Letölteni ppt "A SZAKTANÁCSADÁS IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések