Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feladatmeghatározás - a gyermek testi és lelki egészségének,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feladatmeghatározás - a gyermek testi és lelki egészségének,"— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében

2 Feladatmeghatározás - a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítése, - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése

3 Intézkedések a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
Kezdeményezni 1) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 2) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, 3) egészségügyi ellátások igénybevételét, 4) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy 5) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét

4 Intézkedések a kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
családgondozás biztosítása - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, - a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához

5 Ideiglenes hatályú elhelyezés
a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, más személynél, vagy ha erre nincs lehetőség szakellátásban

6 Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata
Az illetékes gyámhivatal meghallgatja - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. környezettanulmányt készít vagy szerez be, kikéri mindazon szervek véleményét, amelyek a gyermekkel az ideiglenes hatályú elhelyezést megelőzően foglalkoztak. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megszünteti, ha annak okai nem állnak fenn, és indokolt esetben elrendeli a gyermek védelembe vételét.

7 „Gyermekeink védelmében”
Funkciója: A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás során a gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére és végigkísérésére

8 „Gyermekeink védelmében”
Célja: biztosítja az intézmények, hatóságok között a kölcsönös tájékoztatást az együttműködést, megjelöli az elvégzendő gondozási-nevelési feladatokat, lehetővé teszi a gyermek sorsának alakításában részt vevő intézmények, hatóságok tevékenységének ellenőrzését.

9 GYSZ-1 Funkciója lehet: - egyszerű környezettanulmány,
- védelembe vételre vonatkozó javaslattétel, - véleménynyilvánítás akkor, ha a gyámhivatal felkérését nem előzte meg gyermekjóléti szolgáltatás.

10 GYSZ-1 A gyermekkel kapcsolatos
hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is) Következtetések, további tennivalók

11 Környezettanulmány Tartalmazza a gyermek
lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó hozzátartozók vagy más személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat, gondozásának, nevelésének szempontjából jelentőséggel bíró, jelenlévő személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat, háziorvosának, védőnőjének, a köznevelési intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó adatokat, 4. az ügy szempontjából lényeges megállapításokat, a család körülményeinek értékelését

12 GYSZ-3 környezettanulmány abban az esetben, ha a környezettanulmány készítésére való felkérést családgondozás előzte meg, vagy, ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésben van, a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál.

13 GYSZ-3 A család társadalmi kapcsolatai - esetleges támogató személyek, közösségek A család által igénybe vett egyéb ellátások Korábban kezdeményezett intézkedések, azok következménye, eredménye Egyéb, fontos információk Javaslat - indokolással

14 GYSZ-3 gyámhivatalhoz szakszolgálathoz lehetséges gyámhoz

15 GYSZ-2 „azonnal tudni kell” információk
A gyermekre vonatkozó egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést) A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége) Van-e a családban, környezetben olyan személy, akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető, hogy érhető el?

16 GYSZ-2 Egyéb információk
Szakmai kapcsolatok Egyéb jelentős intézmény/szakember (pl. más gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, logopédus, szakorvos)

17 A gyermekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatok (különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó adatok) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó adatok sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek (különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó adatok)

18 Az adatok lényege – ideiglenes hatályú elhelyezés
A gyámhatóság az ideiglenes hatályú elhelyezést megszünteti, ha megállapítja, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei nem álltak fenn, és a gyermek fejlődése korábbi környezetében - szükség esetén védelembe vétel mellett - biztosítható, a gyermeket nevelésbe veszi, a bíróság a szülői felügyelet megszüntetése, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránti perben jogerősen döntött, a gyermeket családba fogadják, a gyermeket örökbe fogadják

19 Az adatok lényege – nevelésbe vétel
A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél

20 Egyéni gondozási-nevelési terv GH-1
az ellátás megkezdésekor a rendelkezésre álló dokumentáció alapján a gondozott gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési terv a gyermekjóléti szolgálat által töltött adatlapok és a gyámhivatal által jóváhagyott elhelyezési javaslat és elhelyezési terv (TESZ-1, TESZ-2) kézhezvételétől számított 30 napon belül töltendő ki Elkészítésében minden esetben részt vesz a gyermekvédelmi gyám.

21 A gondozási hely feladata
Alap: az egyéni gondozási-nevelési terv Feladatok különösen: testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító, családpótló ellátásban, részesíti a gondozott gyermeket, Hozzájuttatni a gyermeket: egészségügyi ellátáshoz, előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, a terápiához, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges, A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslatának megfelelő gyógypedagógiai ellátáshoz.

22 A gondozási hely feladata
feltételek, amelyek biztosítják a gyermek tehetsége, képességei megfelelő kibontakoztatását, szórakoztató, művészeti és kulturális tevékenységek, szabad vallásgyakorlás, vallásoktatáson való részvétel, a nemzetiséghez tartozó gyermek önazonosságának megőrzése, hagyományai ápolása, nemzetiségi kulturális értékekhez hozzájutás.

23 A gondozási hely feladatának segítése
A működtető tájékoztatja a nevelőszülőt a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekkel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokról, így különösen a gyermek egészségi állapotára, korábbi betegségeire és az egyéb orvosi beavatkozásokra vonatkozó adatokról. Ha a nevelőszülőnek a gyermek megfelelő gondozása érdekében további információkra, adatokra van szüksége, a működtető - indokolt esetben a gyermekvédelmi gyám bevonásával - gondoskodik azok beszerzéséről.

24 A gondozási hely feladatának segítése
A gyermekotthon biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a gyámhatóság által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv, valamint az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Az egyéni elhelyezési terv megvalósításában, a feladatok teljesítésében a gyermek gyermekvédelmi gyámja, gondozója, szülője, a szülő lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat és települési önkormányzat együttműködik.

25 Egyéni elhelyezési terv
Várhatóan kikhez térhet vissza a gyermek a nevelésbe vétel megszüntetése után? Még mindig lehet új információ! Melyek azok a feltételek, amelyek megvalósulása nélkül a nevelésbe vétel nem szüntethető meg?   Részletezze a szülőt, illetve azon személyt érintő feladatokat, akihez a gyermek a nevelésbe vétel megszüntetése után visszatérhet! Határidő!!! Megnevezhető-e valaki, akivel a kapcsolatok fenntartását nem javasolják?

26 Egyéni elhelyezési terv okmányok
Amennyiben a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a gondozónál található-e a gyermek: személyazonosító okmány, lakcímkártya TAJ-kártya útlevél közgyógyellátási igazolvány Ha nem, hol vannak? A nevelésbe vétel előtt a gyermek családi pótlékát, illetve árvajáradékát kinek folyósították?

27 Egyéni elhelyezési terv
A javasolt elhelyezés megfelel-e a gyermek szükségleteinek, igényeinek?  Egészségi állapot Pszichés, mentális állapot Családi kapcsolatok Oktatás Nemzeti, etnikai, anyanyelvi hovatartozás Vallás Kultúra Sport

28 Gyakorlati információk a kiemelés időpontjára
A gyermek személyével kapcsolatosan rendszeres tevékenység, igazolt sportoló státusz, néptánc, egyéb tehetséggondozás. speciális étkezés szükségessége (pl. tejcukor érzékenység, stb.): a) nem vizsgálták, b) a szülőtől nem szerezhető be ilyen információ. Mindezt rögzíteni kell.

29 Gyakorlati információk a kiemelés időpontjára
A gyermek környezetével kapcsolatosan Italozó szülő, családdal egy háztartásban élő személy olyan barát, aki rossz irányba viheti el, a gyermek, ami miatt a gyermek lakhelyétől távolabb lévő gondozási hely kijelölését indítványozza a szakember.

30 Gyakorlati információk a kiemelés időpontjára
Jelzéssel élni (adatlap javaslati része vagy kísérőlevél): van-e esélye, lát-e esélyt a családgondozó arra, hogy a gyermek 30 napon belül hazakerüljön a kiemelés után?

31 Megalapozott ideiglenes hatályú elhelyezés
a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges Különélő szülő, hozzátartozó, más személy esetén információk beszerzése: a Gyvt. sorrendjét nem lehet felülírni (indokolatlan szakellátásba helyezés)

32 Javaslattétel Továbbítás: lehetőségekhez képest elektronikus úton – időtényező Ne feljegyzések tömkelegét – adatlapokat, teljesen feltöltött tartalommal Legyen olvashatóan kitöltött

33 Gyámhivatali megkeresés
A gyámhivatal a nevelésbe vételi eljárás során megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy végezzen környezettanulmányt, küldje meg az előzményi iratokat és tegyen javaslatot a nevelésbe vétel tárgyában, a szükséges iratok megküldésével megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy tegyen javaslatot

34 Hatóság ellenőrzés tapasztalata
A szakszolgálati tanácskozáson a családgondozók anyagi okokból kifolyólag nem tudnak minden esetben megjelenni. Általános gyakorlat: Ilyenkor tájékoztatásukat, javaslatukat írásban megküldik.

35 Tanácskozás Főszabály: jelenjenek meg – bár jogszabály nem ír elő kötelező jelenlétet. A tanácskozáson készítik el a javaslatot a gyámhivatal számára. Ugyanakkor a gyermekjóléti szolgálat van a legtöbb információ birtokában a gyermeket, családot illetően. A még le nem írt, de fejben meglévő információ is szükséges lehet a megfelelő javaslat elkészítéséhez. Tényleg olyan súlyos-e a helyzet, ahogy a családgondozó valamivel korábban megítélte: ennek megítélése különösen a megfelelő gondozási hely kiválasztása miatt is fontos.

36 Tanácskozás Szülő nyilatkoztatása, ha várhatóan nem vesz részt a tanácskozáson. Ha a gyermekjóléti szolgálat sem fog megjelenni, küldje meg a saját javaslatát (is) – a tanácskozást megelőzően. Szakemberekkel folytatott telefonos egyeztetés során elmondott, még írásba nem foglalt információt írásban erősítsék meg.

37 Tárgyalás A gyámhivatali tárgyaláson idézés alapján kötelező a részvétel: a családot korábban gondozó gyermekjóléti szolgálat képviselője A családról még mindig ő rendelkezik a legtöbb információval.

38 Felülvizsgálat

39 Felülvizsgálat A nevelésbe vétel célja a gyermek otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítása, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására, számára családbafogadó gyám rendelésére kerülhet sor, örökbefogadása megtörténik, vagy eléri nagykorúságát, ha az előbbiek teljesülésére nincs lehetőség.

40 Felülvizsgálat A gyermek gondozási helyét meghatározó döntés jogerőre emelkedését követő első két évben félévente Kivéve ha a gyermek nevelésbe vétele megszüntetésének, családbafogadásának vagy örökbefogadásának előkészítése zajlik, vagy a gyermek elhelyezése, illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetése tárgyában per van folyamatban. A felülvizsgálat során a gyámhatóság értékeli – különösen kilenc év alatti gyermek esetén - a gyermek örökbefogadásának lehetőségét.

41 Felülvizsgálat A döntés jogerőre emelkedését követő harmadik évtől évente felülvizsgálja. Kilenc év fölötti gyermek esetében a döntés jogerőre emelkedését követő harmadik évtől kétévente.

42 Felülvizsgálat a gyermekvédelmi szakszolgálat,
A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjóléti szolgálat javaslata, szükség esetén a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján fenntartja vagy megszünteti a nevelésbe vételt, dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy módosításáról, szükség esetén megváltoztatja a gyermek gondozási helyét, a szülővel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás szabályait, és dönt a járulékos kérdésekről.

43 Együttműködés

44 Együttműködés a gyámhivatallal
A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét soron kívül felülvizsgálja a gyermekvédelmi gyám kérelmére, hivatalból, ha - a gyermek szüleinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette vagy a szülők elhaláloztak, - a felülvizsgálatot indokoló egyéb körülmény jut a tudomására.

45 Együttműködés a gyermekvédelmi gyámmal
A gyermeki jogok védelme – hangsúlyos, kiemelt szerep A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.

46 Együttműködés a gyermekvédelmi gyámmal
segíti a gyermeket a családi, lakóhelyi és iskolai környezetbe történő visszailleszkedésben, közreműködik a gyermek és szülei kapcsolatának rendezésében, segíti a gyermeket önálló életvitelének kialakításában. A feladatok teljesítése során a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjóléti szolgálat együttműködnek.

47 Együttműködés a gyermekvédelmi gyámmal
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a gyermekvédelmi gyámmal. Elsősorban a szülőket támogatja A nevelésbe vételt követően a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermeket gondozási helyén az elhelyezését követő két hónapon belül felkeresi, tájékozódik beilleszkedéséről, látogatásának lehetőségeiről. A nevelésbe vétel időtartama alatt a családgondozó folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek gondozási helyével, a gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyermekvédelmi gyámmal.

48 Családlátogatás NINCS?! A családgondozói irodára korlátozódik?
A rendszeres és szükség szerinti családlátogatás elengedhetetlen.

49 Hatósági ellenőrzés tapasztalata
A szakszolgálati javaslat az anya vonatkozásában tartalmaz olyan megvalósítandó feladatokat, melyhez családgondozói segítséget társítanak. A látogatás nem mellőzhető. Dokumentálni is kell (GYSZ-8).

50 Elvégzendő feladatok a felülvizsgálat időpontjáig
A családgondozás legyen továbbra is tervszerű. Megalapozza: Egyéni elhelyezési terv feladat-meghatározása A rendszeres családgondozás tapasztalatai

51 Elvégzendő feladatok a felülvizsgálat időpontjáig
Tények rögzítése: a szülő milyen segítséget kért, a családgondozó milyen segítséget nyújtott/ajánlott fel, a szülő együttműködésének, vagy az együttműködés hiányának rögzítése, az együttműködés érdekében mit tett a családgondozó, milyen eredménnyel

52 GYSZ-8 Javaslattétel Szükséges-e a nevelésbe vétel fenntartása?
A választ indokolja is meg!

53 Együttműködés A nevelésbe vétel megszüntetése
A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét - kivéve ha a szülő szülői felügyeleti jogát megszüntették vagy az megszűnt - a szülő kérelmére, a szülő és a gyermekvédelmi gyám együttes kérelmére, hivatalból megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn.

54 A nevelésbe vétel megszűnése
A nevelésbe vétel megszűnik, ha a gyermeket családbafogadták, örökbe fogadták, nagykorúvá vált, a bíróságnak a gyermekelhelyezésre vonatkozó döntését követően a gyermek a különélő másik szülőhöz vagy harmadik személyhez került.

55 A megtett intézkedések fontossága az alapvető cél szempontjából
A gyermeknek joga van a saját családi környezetében történő nevelkedéshez, mely biztosítja testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését jólétét

56 El akarom-e érni a célt? Keresem-e a választ? Akarok-e haladni?

57 „Ha nem mégy az után, amit akarsz, sohasem lesz a tiéd
„Ha nem mégy az után, amit akarsz, sohasem lesz a tiéd. Ha nem kérdezel, a válasz mindig nem lesz. Ha nem lépsz előre, akkor mindig ugyanazon a helyen maradsz.” (N. R.)

58 gyermekvédelmi szakreferens
Köszönöm a figyelmet! A bemutatóhoz felhasznált képek forrása: Internet dr. Képíró Angéla gyermekvédelmi szakreferens


Letölteni ppt "Feladatmeghatározás - a gyermek testi és lelki egészségének,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések