Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A legegyszerűbb, sokszor használható menedzsment elemzési módszerek: -Erőtér/Gyengeség-Erősség -SWOT -TIPHIB -ötletroham (brainstorming) -5W + 1H/2H -5S.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A legegyszerűbb, sokszor használható menedzsment elemzési módszerek: -Erőtér/Gyengeség-Erősség -SWOT -TIPHIB -ötletroham (brainstorming) -5W + 1H/2H -5S."— Előadás másolata:

1 A legegyszerűbb, sokszor használható menedzsment elemzési módszerek: -Erőtér/Gyengeség-Erősség -SWOT -TIPHIB -ötletroham (brainstorming) -5W + 1H/2H -5S

2 ERŐTÉR ELEMZÉS CÉL: a befolyásoló körülmények/hatások felmérése; gyengeségeink-erősségeink megismerése Módszer: az erősségek-gyengeségek/ előnyök- hátrányok felmérése, szembeállítása

3 Használd ki, támaszkodj jobban ERŐSSÉGEIDRE! Csökkentsd, szüntesd meg GYENGESÉGEIDET!

4 ERŐSSÉG - az oktatási intézmény ismert és elismert, - a kiadott oklevelet széles körben preferálják a munkaadók, - nagy tapasztalatú oktatók tartják az előadásokat, - a tantárgyak tág ismereteket adnak az adott témakörben, - az oktatók gyakorlati ismereteiket és tapasztalataikat átadják a hallgatóknak, - a MTI szervezetten működik az adminisztratív ügyekben is, - jók az oktatás környezeti feltételei, infrastruktúrája, - kedvező az intézmény földrajzi elhelyezkedése, könnyen megközelíthető. GYENGESÉG - az előadási napok munkanapokon vannak, - nem szakmérnöki képzési forma, - nem kreditrendszerű képzés, - a képzés nem ÁFA mentes, így jelentős többlet terhet jelenthet a résztvevőknek, - relatív magas képzési díj, -a résztvevő hallgatók végzettsége igen eltérő lehet, -nincs minden tantárgyból elektronikus tananyag.

5 kiegészítése: SWOT analízis CÉL: a befolyásoló körülmények/hatások felmérése; gyengeségeink-erősségeink, lehetőségeink-veszélyeink megismerése Módszer: az erősségek-gyengeségek-lehetőségek- veszélyek felmérése, szembeállítása

6 O = Opportunities LEHETŐSÉG W = Weaknesses GYENGESÉG T = Threats FENYEGETÉS/ VESZÉLY S = Strength ERŐSSÉG SWOT analízis

7 ERŐSSÉG - az oktatási intézmény ismert és elismert, - a kiadott oklevelet széles körben preferálják a munkaadók, - nagy tapasztalatú oktatók tartják az előadásokat, - a tantárgyak tág ismereteket adnak az adott témakörben, - az oktatók gyakorlati ismereteiket és tapasztalataikat átadják a hallgatóknak, - a MTI szervezetten működik az adminisztratív ügyekben is, - jók az oktatás környezeti feltételei, infrastruktúrája, - kedvező az intézmény földrajzi elhelyezkedése, könnyen megközelíthető. LEHETŐSÉG - távoktatási forma bevezetése (vidékiekre gondolva), - szakmaspecifikus (autóipari, gépész, építész, stb) képzések indítása, - több fokozatú képzés, több tantárggyal, hosszabb képzési idővel, - a végzettek részére rövid (3-5 napos) ismeretbővítő képzések létrehozása, - elektronikus tananyag összeállítása, kiadása, - igény esetén kihelyezett képzések megtartása, - intenzívebb reklám tevékenység a vállalati, vállalkozói körben. GYENGESÉG - az előadási napok munkanapokon vannak, - nem szakmérnöki képzési forma, - nem kreditrendszerű képzés, - a képzés nem ÁFA mentes, így jelentős többlet terhet jelenthet a résztvevőknek, - relatív magas képzési díj, -a résztvevő hallgatók végzettsége igen eltérő lehet, -nincs minden tantárgyból elektronikus tananyag. FENYEGETÉS/VESZÉLY - a vállalkozások minőségszemléletének negatív változása, - a felnőttképzés csökkenő állami preferálása, támogatása, - a felsőoktatás bizonytalan gazdasági és politikai helyzete, - más oktatási intézmények indítanak ilyen, vagy hasonló képzést (új belépők), - a fizetőképes kereslet csökkenése, -a túl sok kiadott oklevél elértéktelenítheti a végzettség jelenlegi presztízsét.

8 TIP ikus HIB aforrás a lehetséges hibákról nincs adatunk, információnk, tapasztalatunk. EZÉRT: egy jól felkészült, komplex, heterogén összetételű team tipikus hibákat határoz meg tapasztalati, szubjektív alapon

9 TIPIKUS HIBÁK a Cég oldaláról az alvállalkozók oldaláról a megrendelők oldaláról C1.= a munkatársak felkészültségének hiányosságai A1.= nincs megfelelő kapacitás M1.= a megrendelés késedelmes leadása C2.= belső információhiány A2= információhiány M2.= nem megfelelő tájékoztatás a Cég oldaláról C3.= nem kellő időben történő tájékoztatás a megrendelő és a fuvarozó felé A3.= a „technológiai” terv hiányosságai M3.= nem megfelelő tájékoztatás, információ a Cég felé C4.= a munkavégzés feltételei biztosításának hiányosságai A4.= egyes alvállalkozók motivációhiánya M4.= az ajánlat és feltételeinek nem körültekintő áttanulmányozása C5.= a munkatársak motivációs hiányosságai A5.= a konkrét „technológiai” terv hiányosságai M5.= nem korrekt fizetési gyakorlat C6.= az új telephely megnyitásához kapcsolódó megrendelői attitűdök nem kielégítő feltérképezése A6.= egyes alvállalkozók informatikai, és/vagy szervezési hiányosságai

10 A problémafeltárás technikái CÉL: új helyzetek, új problémák újszerű, hatékony megoldása csoportos kreativitás, team jellegű, innovatív munkavégzés keretében

11 a problémafeltárás lépései általában: 1. a probléma megfogalmazása, szűkítése 2. a módszerek megválasztása 3. a munkavégzés előkészítése 4. az ötletek, javaslatok gyűjtése, rendezése 5. a megoldás(ok), javaslat(ok) kidolgozása

12 az ötletroham jellemzői: kötetlen, gyors, hatékony, interaktív nem eléggé elmélyült a résztvevők egyidőben, egy helyen kell legyenek nem mindig rendezi az ötleteket torkollhat értelmetlen vitákba

13 az ötletroham lépései: a szabályok ismertetése, megbeszélése az ötletek, javaslatok gyűjtése az ötletek javaslatok rendezése, súlyozása, csoportosítása (nem minden esetben !!)

14 5W+1H (egy- és többdimenziós) W HY= miért? H OW =hogyan?

15 OKOZAT 4.MIÉRT?2. MIÉRT?5. MIÉRT?3. MIÉRT?1. MIÉRT? egydimenziós 5W + 1H HOGYAN ?

16 a beszállítók nem tudják a hi.-ket tartani 4. MIÉRT? 2. MIÉRT? 5. MIÉRT? 3. MIÉRT? 1. MIÉRT? 5W + 1H megnőtt a soronkívüli lehívás ingadoznak a lehívások ingadozás a termelésben nem tudjuk ! sok állás a soron

17 HOW = hogyan? 3.Where= hol? 1. What= mit? 2. Why= miért? 4. When= mikor? 5. Who= ki? többdimenziós 5W + 1H

18 3. hol?= Napsugár tér/buszford. 1. mit?= egy kulturált, komplex közösségi teret alakítunk ki 2. miért?= rendezvények, piacok 4. mikor?= márc.1-júli 15. 5. ki?= Tormal/Polgi+csapat településfejlesztési projekt: 1./2012.: FŐTÉR Hogyan? 1. látványterv: 03.12.-ICM/gabibá döntés: 03.16./csapat 2. Kiviteli terv: 03.30.-ICM/takjózsi döntés: 04.03./csapat 3. előkészítés: 05.02.-Tormbőcsapat 4. kivitelezés: 06.29.-ICM/gabibá 5. utómunkák: 07.22.-Tormbőcsapat.

19 PROBLÉMA/PROJEKT 2.W HEN -MIKOR? 3.W HERE -HOL? 1.W HY -MIÉRT? 5W + 2H 4.W HAT -MIT? 5.W HO -KI? H ow?- Ho- gyan? H ow- many?- mennyi?

20 Az 5S program (a k ö r n y e z e t m i n ő s é g e): A minőség magában foglalja a munkavégzés és a munkakultúra minőségét is. Az 5S program célja a munkakörnyezet alkalmassá tétele a minőségi munkára illetve a minőség biztosítására. 1. S e i r i = szelektálás 2. S e i t o n = helyes elrendezés 3. S e i r o = rendben tartás, takarítás 4. S e i k e t s u = az előzőekkel elért eredmények megtartása, folyamatos javítása 5. S h i t s u k e = fegyelmezett magatartás, jó morál (6. Shukan = megszokás(sá válás) !)

21 Five-S/5S (5 Pillars of the Visual Workplace) 5S is a way of doing things that eliminates waste and reduces errors, defects, and injuries. 1. S e i r i/Sort= Organisation: sort useful from useless 2. S e i t o n/Store= Neatness: everything in its place 3. S e i r o/Shine= Cleaning: workplace and equipment clean 4. S e i k e t s u/Standardize= Standardization: select the best practice 5. S h i t s u k e/Sustain= Discipline: make sure rules are followed

22 5S: egy jellegzetes esetpélda 1. szelektálás: a régi festékporokat kivinni; a merítő kádakat átrakni a másik csarnokba; a görgősort hátrább vinni a festékszóró végével egyvonalba; a raklapokat, rekeszeket, átvinni a raktár-részbe; a csarnokban tárolt összes, nem a felületelőkészítéshez és festékszóráshoz használt segédanyagokat máshol elhelyezni; a csarnok négy sarkát és végeit kiűríteni a nem oda való dolgoktól; a dolgozói pihenő-étkező sarkot máshol kialakítani. 2. helyes elrendezés: a felületelőkészítőt a megüresedett déli csarnokrészbe keresztirányban elhelyezni; a hátsó bejáratnál, a felületelőkészítő és a szóró között és mellett a tároló területeket kialakítani; a görgősort a szóró végével egyvonalba helyezni közvetlen a nyugati csarnokrészbe; a készárú és görgőző, valamint segédanyag tárolókat kialakítani a sorok mellett. 3. rendben tartás, takarítás: a műszakok végén az új alapterület kialakítást mindig rendben átadni (utolsó 30 perc); a takarító brigád és a munkatársak tartsák és tartassák be ezt a rendet! 4. az előzőekkel elért eredmények megtartása, folyamatos javítása: az 5S auditok beindítása; a munkatársi javaslatok gyűjtése a CIP ládában; az 5S auditok és a javaslatok folyamatos, közös kiértékelése; a motiválási rendszer kidolgozása és bevezetése. Csak kis odafigyelés kell mindannyiunktól, hogy ez így maradjon, sőt javuljon! 5. fegyelmezett magatartás, jó morál: a teljes munkatársi körben megértetni, hogy ennek a rendnek a fenntartása a megrendelők felé a mi munkánk „tükre”; a rend, a jó munkahelyi közérzet, környezet „fél” minőség; a rendezett munkahely a vevők, megrendelők felé kitűnő „első benyomás”. Most már csak az „elsőre jót!” kell betartanunk, de ehhez már van munkahelyi háttér.

23 A Berry-féle meghatározóKonkrét értelmezése/tartalma az adott esetben 1. Megbízhatóság: a teljesítmény állandó, és az ügyfél/vevő bizalmát biztosító szintje. „Elsőre megfelelőt!”. Az ígéretek betartása; pontosság. 2. Alkalmazkodóképesség: a munkatársak hajlandósága, készsége a szolgáltatás nyújtására 3. Hozzáértés: a szolgáltatás nyújtásához szükséges jártasságok és tudás birtoklása 4. Hozzáférhetőség: megközelítés és könnyű elérhetőség. Elfogadható működési időtartam 5. Udvariasság: a vevővel kapcsolatba kerülő munkatársak viselkedése, barátságossága 6. Kommunikáció: figyelés a vevő szavára, a vevő számára érthető információ-kommunikáció 7. Hitelesség: becsületesség, szavahihetőség, tisztesség; a cég hírneve; a személyzet személyes tulajdonságai 8. Biztonság: minden kockázattól, veszélytől mentesség; fizikai-, pénzügyi biztonság, diszkréció 9. A vevő megértése: igyekezet a vevő elvárásainak, különleges igényeinek megértésére, megismerésére 10. Kézzel fogható tényezők: a szolgáltatás, a helyszín, a személyzet „képe”; más vevők jelenléte

24 ERŐSSÉG LEHETŐSÉG GYENGESÉG FENYEGETÉS/VESZÉLY


Letölteni ppt "A legegyszerűbb, sokszor használható menedzsment elemzési módszerek: -Erőtér/Gyengeség-Erősség -SWOT -TIPHIB -ötletroham (brainstorming) -5W + 1H/2H -5S."

Hasonló előadás


Google Hirdetések