Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képességek és pályaválasztás Harkányi Adrienne Munka - pálya tanácsadó szakpszichológus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képességek és pályaválasztás Harkányi Adrienne Munka - pálya tanácsadó szakpszichológus."— Előadás másolata:

1 Képességek és pályaválasztás Harkányi Adrienne Munka - pálya tanácsadó szakpszichológus

2 Képességek  Velünk született adottságokból fejlődnek ki.  A környezettel való kölcsönhatás során alakulnak ki.  Cselekvéseink feltételeit biztosítja →  Cselekvésekben, tevékenységekben nyilvánulnak meg.  Fejleszthetőek! /biz. határok között/  Struktúrába szerveződnek.  A képességnyalábok fejlődési üteme egyénenként eltér. Fajtái  Általános képességek  Speciális képességek / szakmai képességek  Kulcsképességek

3 Kompetencia fogalma Nagy József: XXI. század és nevelés Osiris (2002) Kompetencia ábrája alapján

4

5

6 Kompetenciák

7 Kulcsképességek és életpálya-építés

8 Életpálya-építés

9 Életpálya-építést segítő, befolyásoló tényezők

10 Kulcsképességek a munka világában  A fogalom megalkotója Dieter Mertens (1974.)  A munka világában folyamatos és gyors ütemű változások mennek végbe, melyek hatására a munkáltatók új típusú elvárásokat fogalmaznak meg a munkavállalókkal szemben.  Átfogó jellegűek - szakmán felüli képességeknek is nevezik.  Nem köthetőek egy meghatározott tevékenységhez, hanem szélesebb területeken, más tevékenységek vonatkozásában is felhasználhatóak,  Túlmutatnak a hagyományos szakmai ismereteken és készségeken, mivel nem csak a munka világának szakmai- funkcionális elvárásit, hanem az egyre inkább előtérbe kerülő szociális és személyes kompetenciák meglétével kapcsolatos igényeket is kielégítik.  Tartós jellegűek, ellenállnak a változásoknak, és a megváltozott körülmények között is folyamatosan alkalmazhatók.

11 A legfontosabb kulcsképességek Mertens (1977) és Werner á Brassard (1992) Marco Siegrist(1995) 1.Problémamegoldó képesség és kreativitás 2.Tanulási és gondolkodási képesség 3.Indoklási és értékelési képesség 4.Kooperációs és kommunikációs képesség 5.A felelősségvállalás képessége 6.Önállóság és teljesítőképesség + 7.Stressz-tűrő képesség /Bajusz Klára(2001) 8.Nyitottság, kompromisszumkészség 9.Egy munkafolyamat racionális megszervezése, /Maróti Andor (2001) 10.Idővel, energiával és anyaggal való takarékosság, 11.Lényeglátás, 12.Döntéskészség, Gergely Gyula (2004) – nem önmagukban létező, elkülöníthető képességek- mivel az ismeretek a készségekkel és képességekkel hierarchikusan szerveződő rendszert alkotnak.

12 Kulcsképességek fejlesztése Kulcskompetenciák az oktatásban

13 Tanulási és gondolkodási képesség  Információhoz való hozzáférés,  Információválogatás, -értékelés és -rögzítés speciális készségei, Szükségünk van az információ és tudás közötti különbségek értékelésének fejlesztésére is. Információhoz jutás nem garantál tudást! Az embereknek szükségük van készségekre ahhoz, hogy az információforrásokból személyes és közös tudást teremtsenek.

14 Problémamegoldó képesség és kreativitás  Váratlan, új helyzetek - mozgósítják különféle helyetek kezelésére, megoldására irányuló képességeinket. (kreativitás, tervezés, elemzés stb.)  Újszerű, szokatlan ↔ már bevált, rutinszerű megoldások  A probléma keletkezhet: a)szociális, személyközi kapcsolatokban, b)munka, feladat jellegű, c)e kettő kevert arányú változata.

15 Indoklási és értékelési képesség  Lényeglátás, fontos tartalmak megragadása,  Információk kapcsolatainak vizsgálata,  Információ osztályozása és rendezése  Jó érvek, vitára ösztönző feltételezések megfogalmazása  Hipotézisek felállítása, előrejelzések készítése, a tények vizsgálata és következtetések levonása  Problémák és döntések azonosítása, elemzése, lehetőségek és alternatívák feltárása, problémamegoldás és az eredmények értékelése  Kreatív gondolkozás, új nézőpontok, problémák és/vagy megoldások aktív keresése, innovatív és kockázatvállaló viselkedés

16 Kooperációs és kommunikációs képesség  Másokkal való együttműködés különféle kontextusokban, eltérő célokkal és szándékokkal.  Kollektív célok azonosítása, értékelése és megvalósítása.  A felelősség meghatározása a csoportban, különböző szerepek (például vezető, csoporttag) betöltése.  Másokhoz fűződő jó kapcsolatok és a csoportban való együttlét jó érzésének kialakítása.  E egyéni különbségek elfogadása, a konfliktusok megbeszélése és feloldása.  Társakkal való kapcsolatfelvétel és fenntartás.  Kontaktusok irányítása, a kapcsolatok fejlesztése, hosszabb távon történő fenntartására törekvés.  Verbális és nem verbális eszközök: /pl. szemkontaktus, értő figyelem adása – vétele, partner meghallgatása, adekvát visszajelzések, tisztázó kérdések alkalmazása, adekvát nyelvhasználat/ /pl. szemkontaktus, értő figyelem adása – vétele, partner meghallgatása, adekvát visszajelzések, tisztázó kérdések alkalmazása, adekvát nyelvhasználat/

17 A felelősségvállalás képessége  Megbízhatóság  Elköteleződés  Belátási képesség /következmények elővételezése  Rugalmasság és alkalmazkodóképesség  Kezdeményező képesség és önirányítás  Minta nyújtás, hitelességre törekvés /kongruencia  Produktivitás és elszámoltathatóság  Vezetői - irányítói szerep betöltése

18 Személyes eredményesség Önállóság és teljesítőképesség  Képesség saját magunk elismerésére, saját teljesítményünk értékelésére, a visszajelzések fogadására és az azokra való reagálásra.  Személyes célok azonosítása, értékelése és megvalósítása, beleértve a fejlesztéssel és értékeléssel kapcsolatos akcióterveket.  Olyan személyes képességek fejlesztése, amelyek segítenek új és nehéz helyzetekben, például kezdeményezés, rugalmasság és kitartás, amikor nehézségek adódnak  Önbizalom és képesség az önérvényesítésre  Önálló cselekvés a személyes identitásnak és személyes értékeknek megfelelően. és személyes értékeknek megfelelően.

19 Ajánlott honlapok, olvasmányok  Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP ): http://eletpalya.munka.hu/ http://eletpalya.munka.hu/ „Keresők” fül alatt: „Keresők” fül alatt:  Foglalkozások (FEOR)  OKJ Szakképesítések „Tudástár” fül alatt: „Tudástár” fül alatt:  Szakmabemutató mappák,  Szakmabemutató filmek „Kérdőívek” fül alatt: „Kérdőívek” fül alatt:  Különböző korosztály számára kidolgozott önbecslő kérdőívek  http://tamop311.ofi.hu/21-szazadi-kozoktatas/kiadvanyok/europai-polgar- 120305/kulcskompetenciak http://tamop311.ofi.hu/21-szazadi-kozoktatas/kiadvanyok/europai-polgar- 120305/kulcskompetenciak http://tamop311.ofi.hu/21-szazadi-kozoktatas/kiadvanyok/europai-polgar- 120305/kulcskompetenciak Kulcskompetenciák a középiskolák végzős osztályaiban (Majella O'Shea, Majella Dempsey) A kulcsképességek beágyazása a felső középiskolai tantervbe Írországban  http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/kulcsszo-kulcskepessegek http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/kulcsszo-kulcskepessegek Kulcsszó: Kulcsképességek Kulcsszó: Kulcsképességek  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch08.html http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch08.html  Dr. Kenderfi Miklós (2011) Szent István Egyetem   8. fejezet - Pályaorientáció módszertana II.

20 Köszönöm a figyelmet! Jó csoportmunkát!


Letölteni ppt "Képességek és pályaválasztás Harkányi Adrienne Munka - pálya tanácsadó szakpszichológus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések