Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. február 7.. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2013. főkönyvi számlák év eleji nyitása: automatikusan történt, régi főkönyvi számlákat rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. február 7.. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2013. főkönyvi számlák év eleji nyitása: automatikusan történt, régi főkönyvi számlákat rendszer."— Előadás másolata:

1 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. február 7.

2 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2013. főkönyvi számlák év eleji nyitása: automatikusan történt, régi főkönyvi számlákat rendszer megfeleltette újaknak, hosszúlejáratú hitelek (43.) következő évi törlesztő részletének állományi számlák közötti visszavezetés Kötelezettségvállalás nyilvántartási számlák nyitó adatainak ellenőrzése: Felülvizsgálni 75-ös tábla 14-15 oszlop pénzügyileg nem teljesített kötelezettség vállalás illetve 08, 09, 10 oszlopok következő évek kötelezettségvállalásai  megegyeznek e nyitó adatokkal, csak pozitív szám lehet!!

3 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 5000 feletti önkormányzatok fizetési számlák év végi egyezőségének biztosítása a pénzintézeti értesítéssel  negatív egyenleg nem  likvid hitel  visszakönyvelése T 45621-K 321

4 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Az önkormányzat működési hiány fedezete forgatási célú értékpapír beváltás technikai előirányzat T 986. Forgatási célú finanszírozási műveletekkel finanszírozott hiány előirányzata K 497, 498 Funkcionális osztályozás szerint (841911 szf.) T 99712-K 497, 498

5 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE Tartalékok rendezése → jóváhagyott pénzmaradvány (2012. évi)nyilvántartásba vétele Az alaptevékenységgel kapcsolatos év eleji rendező tételek A pénzmaradványt mindig forintban kell jóváhagyatni a testülettel, nem eFt-ban! (működési, felhalmozási) Tartalék számlák: 42121.Költségvetési működési célú pénzmaradvány 42122.Költségvetési felhalmozási célú pénzmaradvány

6 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE 4211-„K” egyenleg esetén 2. Pénzmaradvány nyilvántartásba vétel (31 sor) Nyitás (21.sor) 4. Befizetési kötelezettség (22,23sor) 1. Visszaforgatás (Vállalkozási maradvány- kimutatás 51 és 52 sor) 5. Pénzmaradványt terhelő elvonás (27, 30 sor) 3. Alulfinanszírozás (24, 25sor)

7 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE Könyvelési tételek: 1. Visszaforgatás 4221-4211 2. Pénzmaradvány nyilvántartásba vétel 4211-42121, 42122 3. Alulfinanszírozás 42141-4211 4. Befizetési kötelezettség 4211-42141 5. Pénzmaradványt terhelő elvonások 4211 - 42142

8 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE Befizetési kötelezettség könyvelése: 57121-321 721-599 4214-9812 999-99721 Alulfinanszírozás könyvelése: 321-4612 479-9921

9 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE Befizetési kötelezettség könyvelése: (intézmény) PénzforgalmiPénzforgalom nélküli 37325-32137325-49937326, 37327 721-389721-389 42141-98121499-94121 42142999 -99721 999- 99721 42141-98121 42142 999-99721

10 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE Alulfinanszírozás könyvelése: (intézmény) Pénzforgalmipénzforgalom nélkül 321- 46425 499- 46425 46426 46427 479-9921479-9921 94121-499 99721-999

11 T ARTALÉKOK RENDEZÉSE 4211-„T” egyenleg esetén Ha a módosított pénzmaradvány (31) negatív, akkor ezt le kell vezetni a 42141-es számla „T” oldalára: 42141-4211 pályázatok maradványa (év végi bankszámla tartalmazza) pozitív maradvány → negatív pénzmaradványt növeli

12 D ECEMBERI BÉR Április 17.-én a 2012.évi decemberi finanszírozási és bérfelhasználási összesítő 2012. évi Kvtv. 79.§ KESZ megelőlegezést márciusi nettósítás során 50%-át vonták vissza a többi 5 hónapon keresztül (augusztusban legutolsó) Névszerinti lista augusztusban kiküldésre került Kedvezményes szociális hozzájárulási adó miatti befizetést a nettós táblák tartalmazzák!!

13 2013. É VI BESZÁMOLÓ IV. negyedévi zárási feladatok 6-os számlaosztály kiadásainak felosztása készletek, követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások záró értékének meghatározása, tárgyi eszközök beszerzésével, hitelmozgással, adott kölcsönökkel, befektetésekkel kapcsolatos tőkeváltozás könyvelése az állományi szla szemben tervszerinti értékcsökkenés elszámolása (zárlati tételeket is figyelembe véve)

14 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Feladatok: 1.Előkészítő feladatok 2013. december 31-ig, 2.2014. évi könyvvezetés a rendező mérleg elkészítéséig 3.Rendező technikai tételek és Rendező mérleg összeállítása

15 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Előkészítő feladatok Számviteli politikai döntések módosítása: Készletek „raktárral” rendelkezés (készletek, kisértékű tárgyi eszköz) Devizás tételek MNB árfolyam Közvetített szolgáltatásoknak ne legyen egyenlege 3942, 4832 ne legyen egyenlege

16 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Előkészítő feladatok Leltározás A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegforduló-nappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak;

17 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Leltározás fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell;

18 2013. É VI BESZÁMOLÓ Év végi értékelési szabályok Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenés Sztv.53§ (1) → nem korm. rend. leírási % lassította a leírást → igen

19 2013. É VI BESZÁMOLÓ ingatlan-vagyonkataszter  ingatlanok mennyiségi és értékadataiba változást ingatlankataszteren is keresztül kell vezetniük. számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlanok bruttó értékének és az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő ingatlanok bruttó értékének folyamatos egyezőségét biztosítani kell

20 2013. É VI BESZÁMOLÓ Piaci értékelés Sztv. 57. §-ának (3) és 249/2000.Korm.rend. 32. §-ának (7) bekezdése szerint a piaci értéken történő értékelés lehetősége mellett dönt, év végén értékhelyesbítést kell elszámolnia.  vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz T 119, 129, 1319, 1329, 149, 169 - K 417

21 2013. É VI BESZÁMOLÓ Saját kivitelezésű beruházások Év végéig befejeződött munkák esetén T 111,121,1311,1321,141- K 41332 Év végéig befejezetlen munkák esetén T 127,1317,1327,147 -K 41332

22 2013. É VI BESZÁMOLÓ Beruházások Előző évi és a tárgyévi beruházások (felújítások) és beruházásra adott előlegek ráfordításainak aktiválása T 111,121,1311,1321,141 – K 117,127,1317,1327, 147 - K 118,128,1318,1328, 148

23 2013. É VI BESZÁMOLÓ beruházási előlegértékvesztés  A 2000. évi C. törvény 54-56. §-a, illetve a 249/2000. Kormányrendelet 31. §-a értelmében a költségvetési szerv számviteli politikájában rögzítettek szerint u.n. követelések T 595 – K 1182, 1282, 131821, 13282, 1482 T 41336 – K 595

24 2013. É VI BESZÁMOLÓ értékvesztés  tartós, jelentős összegű (számviteli politika20% vagy 100.000 Ft) tartós részesedést  a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés – (felhalmozott) osztalékkal csökkentett – tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát.

25 2013. É VI BESZÁMOLÓ Befektetett pénzügyi eszközök (forgatási célú értékpapírok) 2005. évi változás  kockázatmentes értékpapír  tőke megfelelési (fizetőképességi) mutató kormány vagy a kormány központi bankja által kibocsátott garantált befektetési célú, lejáratig megtartott kamatozó ill. diszkont értékpapír  értékvesztést nem kell elszámolni 0% kockázatú országok PM rendelet (Magyar Állam MNB, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagy EU teljes jogú tagja Nemzetközi Valuta Alapnak speciális megállapodás alapján nyújtó ország központi bankja

26 2013. É VI BESZÁMOLÓ hitelviszonyt megtestesítő az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját, az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti meg. T595 – K1751 T41336 – K595

27 2013. É VI BESZÁMOLÓ tartósan adott kölcsönök  IV. negyedévi törlesztések  egyéb követelés (OTP negyedévenként megküldött tételes adóslista alapján) kamatot nem tartalmazhat Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett E az üzemeltetést, kezelést végző szerv december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása kötelezettség alátámasztáshoz 2013. febr.15-ig adatszolg. (vagyonkezelői jog)

28 2013. É VI BESZÁMOLÓ Készletek értékvesztés (könyvszerinti érték  piaci érték) T 595 – K 24, 26 és T 41236 – K 595 áfa követelés fejében átvett készletek értékesítési céllal átminősített tárgyi eszközök közvetített szolgáltatások

29 2013. É VI BESZÁMOLÓ Követelések A mérleg fordulónapi értékeléssel kapcsolatos teendők: függő ( el nem ismert, peresített ) követelések kivezetése  0313-093 Követelés  mérleg  jogszerűségből Szerződésen alapuló (vevők)  partner elismerje Jogszabályon alapuló (adósok)  érvényes jogszabályon, határozat biztosítja elismertséget  adós vitatja

30 2013. É VI BESZÁMOLÓ Behajthatatlan követelések kivezetése Követelés pénzügyi teljesülésére már nincs esély: a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a különböző okból lefolytatott bírósági eljárások lezárultak. objektív gazdasági információk → biztos a pénzügyi teljesítés elmaradása

31 2013. É VI BESZÁMOLÓ Behajthatatlan követelés : végrehajtás nem hozott eredményt felszámolás, az adósságrendezési eljárás (vagyonfelosztási javaslat) kis összegű, fizetési meghagyásos eljárás bíróság előtt érvényesíteni nem lehet elévült T 596- K 28, és T 41336- K 596

32 2013. É VI BESZÁMOLÓ Követelés elengedése Helyi adónál nem követelés elengedése: adófelfüggesztés nem általános jellegű adókedvezmény (jogszabály, helyi adó tv., önkormányzati rendelet általános jellegű) Követelés elengedése / kivezetése T 4132 – K 596 T 596 -K 28*

33 2013. É VI BESZÁMOLÓ értékvesztések elszámolása: egyedi értékelés Sztv. → vevő, adós kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönült csoport → értékvesztés → nyilvántartási értékének százalékában nem alkalmazható → egyszerűsített értékelési eljárásba bevont kisösszegű követelésekre értékvesztés megállapításának számszaki alátámasztását, dokumentáltságát, rögzíteni kell egyszerűsített értékelési eljárás (helyi adó)

34 2013. É VI BESZÁMOLÓ Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztésének átvezetések T 43512, 43612, 4341122, 4341222, 431112, 432112, 43312, 431122, 432122, - K 43511, 43611, 4341111, 4341211, 431111, 432111, 43311 431121, 432121 Kötelezettségvállalások évközi elszámolásakor „halmozott kötelezettség vállalások” módszert választotta. Évvégén a pénzügyileg rendezett kötelezettségvállalások összegét le kell könyvelni. T 097- K07

35 2013. É VI BESZÁMOLÓ Külföldi pénzértékre szóló követelés kötelezettség ● Összes devizás eszköz és kötelezettség devizás értékeléskori könyvekben lévő év végi értéke  összegzés ez alapján 20% meghatározása, ha ez 100 E Ft a jelentős összeg  Deviza számla, valuta pénztár, aktív, passzív pénzügyi elszámolás költségvetési kiadásként (5742) és bevételként (9172) kell elszámolni  Egyéb devizás eszköz és kötelezettség  413  Valuták, devizák során árfolyamveszteség  2013 év eleji tartalék csökkenését is kell elszámolni.

36 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Leltározás a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes bontásban kell szerepeltetni.

37 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Előkészítő feladatok Követelések 191-194 → évet követő 191-194, 27,28 → évben esedékes Ezen belül rovatbontás Közhatalmi bevételek (megosztása pl. gépjármű) Adott kölcsönök, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok következő évi kamata (ismert, legalább 1 év) Tartós részesedések miatti járó osztalék meghatározása ÁFA visszaigénylési pozíció (január 20)

38 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Előkészítő feladatok Követelések 47 meg nem kapott támogatás, ha esedékes lenne 2013.12.31-ig Kötelezettségek, kötelezettségvállalások Évet, illetve követően esedékes bontás Ezen belül kiadási rovatbontás Kölcsönök, hitelek, kötvények fizetendő kamat kötelezettség 37-38 meg nem adott támogatás, ha esedékes lenne 2013.12.31 ÁFA ha befizetési kötelezettség

39 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak tételes „ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK, TISZTÁZÁSÁNAK” 2013. december 31-ig meg kellett történnie!!!! Csak azok a tételek maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés,

40 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Csak azok a tételek maradhatnak, amelyek bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete nem tisztázott. Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt,

41 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni. T 56329-K 39112., 392.2 T 72-K 599 T 48112, 482.2-K 91229 T 999-K 992

42 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni; ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni.

43 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET A helyesbített, rendezett tételekhez szükséges előirányzat fedezetről is gondoskodni kell!!! T 55122-K 39112., T 72-K 599 T 28792-K 4122 T 48112-K 91229 T 999-K 992 T 4122-K 44992

44 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET A belföldi idegen pénzeszközök nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportokban lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kell eljárni! Figyelni kell rá, hogy ezeknek – a kedvezményezett által beutalt önerő összege kivételével – év végén ne maradjon egyenlegük. 35125 Iskoláztatási támogatás lebonyolítási számla 35121 Közműtársulati lebonyolítási számla 35122 Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

45 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET 35123 Önkormányzatok által értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 35124 Önkormányzatok által értékesített lakások bevételének elszámolása 352 Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla 353 Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla 354. Idegen bevételek elszámolási számla 3598 Egyéb különféle lebonyolítási számla Ezek a számlák 2014–ben már nem idegen pénzeszközök, költségvetési pénzeszközzé át kell vezetni.

46 R ENDEZŐ MÉRLEG RENDELET Két választás van: Év végén célelszámolási számla költségvetési bevétel T 488-K 351-353, 359 T 32299-K 48221 T 488-K 351-353, 359 T 3229-K 4642.,4652.,4712.,4722.,

47 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 3911Függő kiadás decemberi munkabér → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 366 könyvviteli számlára forgótőke → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 36515 könyvviteli számlára 3921 Személyi juttatás átfutó kiadása dec. 5. utáni bérkifizetések → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 366 könyvviteli számlára 3922 Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadás → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 36514 könyvviteli számlára

48 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 3923 Megelőlegezett TB. és cst. átfutó kiadások → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3657 könyvviteli számlára 3924 Utólagos elszámolásra kiadott előlegek → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 36514 könyvviteli számlára 3925 Szállítóknak adott előleg → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 36513, 36515 könyvviteli számlára

49 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 3926 Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai (program telj. kiadásainak támogatással fedezett része) → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 36515 könyvviteli számlára 3929 Egyéb átfutó nem lehet egyenlege 4811 Költségvetési intézményi függő bevétel nem lehet egyenleg 48121 Helyi adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek állománya → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3673 könyvviteli számlára

50 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 48131 Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek állománya → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3673 könyvviteli számlára 48211 Költségvetési átfutó bevételek állománya nem lehet egyenlege 48221 Utólagos elszámolások átfutó bevételeinek elszámolása → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3671 könyvviteli számlára

51 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 48231 Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3673 könyvviteli számlára 48241 Költségvetési letéti átfutó bevételek állománya 48251 Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek nem lehet állománya 48261 Vevőtől kapott átfutó bevételek állománya → átvezetésre kerül az új áhsz. szerint 3671 könyvviteli számlára

52 2013. É VI BESZÁMOLÓ Aktív, passzív pénzügyi elszámolások zárás előtti egyeztetése 48291 Költségvetési egyéb átfutó bevételek nem lehet egyenleg 48311. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések bevételeinek állománya nem lehet egyenlege 48321. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések bevételeinek állománya nem lehet egyenlege

53 A DATSZOLGÁLTATÁSOK IV. negyedévi pénzforgalmi-jelentés határidő február 5-ig Kincstár részére Pénzforgalmi jelentés előirányzatok állami ne 482 * főkönyvi számlán legyenek fizetési szla egyenlegek!!!! II. Negyedévi mérleg-jelentés határidő február 5-ig Kincstár részére Mérleg-jelentés:  fizetési szla egyenleg egyezőség a pénzforgalmi jelentéssel és éves beszámoló kiegészítő melléklettel

54 2013. É VI BESZÁMOLÓ Beszámoló elkészítése Általános szabályok nyomtatvány kormány.hu honlapon megtalálható 3. főkönyvi kivonat  alátámasztáshoz  analitika  leltár febr.28  10 napon belülKincstár  március 11-ig kinyomtatott aláírt példányokat KGR rendszerben az állami eredeti, módosított előirányzatok előirányzat és teljesítési adatok „betöltésre kerülnek”

55 2013. É VI BESZÁMOLÓ Kv-i beszámoló aláírása: kv-i szerv vezetője önkormányzat → polgármester polgármesteri hivatal → jegyző nemzetiségi önkormányzat, társulás → elnök munkaszervezet → vezető beszámoló készítéséért felelős(könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik és regisztrált) Összevont önkormányzati szintű beszámolót → polgármester, jegyző

56 2013. É VI BESZÁMOLÓ Könyvviteli mérleg leltározás két évenkénti lehetőségét a rendező mérleg felülírta (leltárral alátámasztott) üzemeltetésre kezelésbe, koncesszióba, vagyonkezelésbe átvett és átadott eszközök megbontása (február 15-ig) Mérlegsor változások: minimális Hosszú lejáratú kötelezettségeknél kiemelésre került a Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 2. Rövid lejáratú hitelek Ebből: külön soron kell közölni a likvid hiteleket 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból önálló sort kapott

57 2013. É VI BESZÁMOLÓ Alapvető egyezőségek: aktív, passzív pénzügyi elszámolások és a forgatási célú értékpapírok és likvid hitelek nyitó érték+ bevételi teljesítés (megtérülés) – kiadás (visszautalás) = záró érték Tartós tőke = nyitó=záró érték értékelési tartalék = értékhelyesbítések Tartalékok egyezősége = pénzforgalmi bevétel- pénzforgalmi kiadás-előző évi kiegészítés-korrekciók

58 2013. É VI BESZÁMOLÓ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletes megbontása  egyezőségek biztosítása a kiegészítő melléklet tábláival mérleg belső összefüggése Tartalék: + hosszú lejáratú betét bekerülési értéke + értékpapírok bekerülési értéke +pénzeszköz bekerülési értéke (kiv: idegen) +kv-i aktív pénzügyi elszámolások - kv-i passzív pénzügyi elszámolások

59 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés 06. és 10. űrlap forgatási célú értékpapírok és likvid hitelek azon az űrlapon és soron kell szerepelnie amilyen jellegű a forgalmi számlák összevont egyenlege. előirányzat → költségvetési rendelet 09 űrlap kiemelt sorainak egyezőségei: Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (Békéscsaba, Orosháza)

60 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (nem lehet adat) ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása (változás lehet az első félévi beszámolótól Békéscsaba, Nagyszénás)

61 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (nem lehet adat) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás (nem lehet adat) Céltámogatás (nem lehet adat) Vis maior támogatás (nem lehet adat)

62 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (Békéscsaba, Orosháza) ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (nem lehet adat)

63 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg (nem lehet adat)

64 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzforgalmi jelentés 16. űrlap Közhatalmi bevételek Helyi adó  adózárási összesítővel egyeztetés (eltérés  nyitó egyenleg) 53-as űrlap 3-13 sorokat nem kell kitölteni Figyelni a kitöltésnél: 1-2 sor betegszabadság 14-16 sor biztosítások Új sor nincs

65 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzmaradvány (29 űrlap) Záró pénzkészlet:(4.sor) 1.sor hosszú lejáratú kv. betétszla178 szla 2.sor rövid lej. kv. pénzf.és betétszla32 szla 3.sor pénztárak, betétkönyvek31 szla Forgatási célú finanszírozási műveletek:(7 sor) 5.sor forgatási célú értékpapírok záró állománya + 2911, 2921, 2931, 2941, 2951 szla.(01/57+54 sor) 6.sor rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományanem lehet adat

66 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzmaradvány (29 űrlap) Aktív passzív pénzügyi elszámolások (16 sor) átrendezése Aktív pénzügyi elszámolások 391, 392, 394 Passzív pénzügyi elszámolások 481, 482, 483 Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (19 sor) Előző évben (években) kv. tartalékok maradványa Előző évben (években) váll. tartalékok maradványa Vállalkozási tev. pénzforg. vállalkozási maradványa (20.sor) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (21.sor) 494 szla =4211

67 2013. É VI BESZÁMOLÓ Pénzmaradvány (29 űrlap) 23. sor (önkormányzati, befizetés) 33,51,46,47 igénybevételi kamat 25. sor (önkormányzati kiutalás) 51 kötelezettséggel terhelt ( szállítók, 51 feladattal terhelt) működési, felhalmozási

68 2013. É VI BESZÁMOLÓ Testületi jóváhagyás! Az új áhsz. Rendező mérleg rendelet 2014. évben B813 Maradvány igénybevételi rovaton 31-33 Pénzeszközök számlacsoport összevont egyenlege + 365 Követelés jellegű sajátos elsz. +366 Egyéb sajátos eszköz oldali elsz. Egyenlegével -367 Kötelezettség jellegű sajátos elsz. korrigálva

69 2013. É VI BESZÁMOLÓ 33. űrlap Nem lehet feladattal terhelt Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatás Gyermekszegénység elleni program kertében nyári étkeztetés biztosítása 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

70 2013. É VI BESZÁMOLÓ 33. űrlap Nem lehet feladattal terhelt Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása, A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja, Itthon vagy – Magyarország szeretlek Programsorozat

71 2013. É VI BESZÁMOLÓ 34-35. űrlap KIR3 intézményi modul 51 űrlap a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Mutatószám alapján póttámogatás csak akkor jár, ha adott célra ténylegesen felhasználta 2013. dec.31-ig. Kivétel: muzeális intézményi feladat támogatása 75. Űrlap Kötelezettségvállalások állományának alakulása

72 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. február 7.. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ 2013. főkönyvi számlák év eleji nyitása: automatikusan történt, régi főkönyvi számlákat rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések